ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213                                               

Feketelábúak

Lásd még: Feketeláb-indiánok A feketelábúak gyakran használt kifejezés Észak-Afrika, különösen Algéria európai eredetű korábbi lakosaira. Algéria, mielőtt 1962-ben kivívta függetlenségét, Franciaország része volt, három megyére francia départemen ...

                                               

Feketeszázak

A feketeszázak az 1905–1907-ben Oroszországban a cári rendőrség és a monarchista szervezetek által ellenforradalmi célokra létesített felfegyverzett csoportok, melyeknek tagjait, a feketeszázas okat a kispolgárság és a lumpenproletariátus köréből ...

                                               

Felvilágosult abszolutizmus

A felvilágosult abszolutizmus a polgári jellegű reformokat bevezető bürokratikus kormányzati rendszer a XVIII. században. Több abszolút uralkodó Katalin) – a hatalmi rendszer megváltoztatása nélkül – modernizálni kívánta birodalmát. Merkantilista ...

                                               

Festa della Sensa

A Fèsta della Sènsa Jézus mennybemenetelének az olasz Velencében tartott ünnepe volt, melyet manapság ismét megünnepelnek a városban. A Velencei Köztársaság két fontos pillanatának állít emléket ez az ünnepnap. Az egyik 1000. május 9., mikor II. ...

                                               

Filippi

Filippi történelmi város az ókori Macedónia területén, a mai Északkelet-Görögországban, Kaválától kb. 15 km-re ÉNy-ra. Eredeti neve Krenidesz volt, és ma is ez a közeli település neve. Romterülete 2016-tól a kulturális világörökség része.

                                               

Forradalmi Kormányzótanács

A Forradalmi Kormányzótanács a magyarországi Tanácsköztársaság vezető szerve, legfőbb végrehajtó testülete, tulajdonképpeni kormánya volt. 1919. március 21. és 1919. augusztus 1. között működött, elnöke Garbai Sándor volt. A Tanácsköztársaság kor ...

                                               

Forradalmi Törvényszék

A Forradalmi Törvényszék a francia forradalom alatt, 1792–1795 között Párizsban működő, rendkívüli hatalommal felruházott bírói testület. Rövid, 1792. augusztus 17. és november 29. közötti ideiglenes működés után 1793. március 10-én a Nemzeti Kon ...

                                               

Földvár (építmény)

A földvár az őskortól használt erődítménytípus, eredete a Kr.e. 6. évezred közepének Közép-Európájára mutat, amikor még egyszerű árkot, a mögé hányt sáncot és a tetejére épült palánkot jelentett, azonban korábbról is ismertek kisebb számban ilyen ...

                                               

Földvári csata (1529)

A földvári csata a német-osztrák-magyar sereg és moldvai sereg között lezajlott csata a Brassó melletti Barcaföldvár közelében I. Ferdinánd osztrák főherceg és IV. Péter moldvai vajda között. Az ütközet előzménye Szapolyai János magyar király Fer ...

                                               

Francia Kongó

Francia Kongó Franciaország gyarmata volt, amely mai Kongói Köztársaság, Gabon és Közép-afrikai Köztársaság területén helyezkedett el. 1880-ban jött lére, mint protektorátus, a határait Cabindával, Kamerunnal és a Kongói Szabadállammal a következ ...

                                               

Francia sol

A sol, később sou egykori francia pénzegység és érme. Eredete a karoling pénzrendszerre vezethető vissza, melyben a solidusnak megfelelő pénzegység. Az első ilyen értékű érme a gros tournois volt, melyet IX. Lajos 1226–1270 veretett 1266-tól, s a ...

                                               

Frízek

A frízek eredetileg a Fríz-szigeteken élt germán nép, amely a németalföldi és a nyugati német területeket elfoglalva kiszorította onnan a keltákat. Később a Britanniába tartó angolok és a jütök vonultak át a frízek területén. Herstali Pipin udvar ...

                                               

Füsseni béke

A füsseni béké t 1745. április 22-én írta alá III. Miksa bajor választófejedelem és Mária Terézia osztrák uralkodó főhercegnő, magyar és cseh királynő Füssenben. A békekötés az osztrák örökösödési háború idején történt. A béke következményeképpen ...

                                               

Füstpénz

Állami hadiadó, amikor azt füstönként szedték be. A szabadok dénárai, mely a 13. századtól földesúri kézbe került. Földesúri cenzus az érett középkorban.

                                               

Gellius Maximus

Gellius Maximus Lucius Gellius Maximus fia volt, aki Caracalla császár orvosaként dolgozott. Szolgálatáért Lucius Gellius Maximus megkapta a tartományi procuratori rangot, így ő volt a tartományának pénzügyi igazgatója. Gellius Maximus felkelésén ...

                                               

Geoarcheológia

A geoaercheológia a régészet: geomorfológiai, archeobotanikai és geofizikai, geológiai, őslénytani, azaz archeozoológiai geokémiai és módszereket alkalmazó segédtudománya. Előzményei a 18. századig nyúlnak vissza, valódi geoaercheológiáról azonba ...

                                               

Gestapo

A Gestapo a Harmadik Birodalom politikai titkosrendőrsége volt 1934-től. Szervezője Hermann Göring, feladata a náci Németország államrendjének védelme volt. A második világháború után a Nemzetközi Katonai Törvényszék háborús bűnös szervezetnek ny ...

                                               

Gettó

A gettó eredetileg a zsidónegyedet, a zsidók által lakott városrészt jelentette, amelyet eredetileg csak a közös életmód miatt hoztak létre, később a mindenkori hatalom jelölte ki kényszerlakhelyül. A gettók eredetére nézve a szó jelentése adhat ...

                                               

Gordianus-dinasztia

A Gordianus-ház rövid életű dinasztia volt, mely a Római Birodalomban uralkodott 238 és 244 között. Az általuk adott első császár I. Gordianus és fia, II. Gordianus volt, akik Africa provinciában robbantottak ki felkelést. Míg II. Gordianus egy C ...

                                               

Gorogyecsnói csata

A gorogyecsnói csata 1812. július 31-én zajlott le az oroszországi Gorogyecsnónál, a Kobrin megyei város mellett, Grodno tartományban a Tormaszov vezette orosz, valamint a Schwarzenberg herceg vezette a francia és a velük szövetségbe kényszerítet ...

                                               

Granicsárok

A granicsárok a Határőrvidék katonáskodással foglalkozó, többnyire rác nemzetiségű lakosai voltak, akik jelentős privilégiumokat kaptak a bécsi udvartól. A Határőrvidék lakossága törzscsaládokra volt osztva, melyeknek mindegyike az összes hadképe ...

                                               

Groix-i csata

A második groix-i csata 1795. június 23-án zajlott le a francia forradalmi háborúk idején Franciaország nyugati partjainál. A brit flotta 14 sorhajója Alexander Hood tengernagy Lord Bridport parancsnoksága alatt üldözte a francia flotta Louis Tho ...

                                               

Gubernium

Az Erdélyi Királyi Gubernium a magyarországi Helytartótanács erdélyi megfelelője volt. 1691-ben állították fel, amely kezdetben Gyulafehérváron működött, majd a Rákóczi-szabadságharc elől menekülve Nagyszebenbe költözött, 1791-ben pedig Kolozsvár ...

                                               

Gupta Birodalom

A Gupta Birodalom az ókori India területén 320–550 között létezett birodalom, India klasszikus korszaka, amelyben utoljára jött létre nemzeti dinasztia uralma alatt Észak-India politikai egysége. Hatalmának csúcsán egyesítette az akkor lakható Dé ...

                                               

Gyatlov-rejtély

A Gyatlov-rejtély a Szovjetunióban 1959. február 1-jéről 2-ra virradó éjszaka történt, máig megoldatlan tragikus esemény, melynek során egy egyetemistákból álló kilencfős, Igor Gyatlov vezette turistacsoport tagjai az Urál északi részén, a Holatc ...

                                               

Gyulafehérvár ostroma

Gyulafehérvár volt Erdély egyetlen hosszabb ostromnak is ellenállni képes erőssége a szabadságharc idején. Szintén az erőd közvetlen tőszomszédságában volt az egyetlen állandó átkelőhely a Maroson, illetve Marosportus, a kamarai só- és pénzraktár ...

                                               

Habsburg Mónika

1980. június 21-én kötött házasságot Luis de Casanova-Cárdenas-al, Santangelo hercegével. Négy fiuk született. Habsburg Mónika házassága révén Santangelo hercegnője.

                                               

Habsburg-ház

A Habsburg-ház vagy Habsburg-dinasztia, a Habsburg-család uralkodóit adó, Európa történelmének egyik legnagyobb és legbefolyásosabb uralkodóháza. Két fő ága az osztrák Habsburgok és a spanyol Habsburgok voltak. Előbbi legfontosabb címei közé tart ...

                                               

Habsburg–Jagelló házassági szerződés

A Habsburg–Jagelló házassági szerződés vagy Jagelló–Habsburg házassági szerződés a Bécsújhelyen, 1506. március 20-án az I. Miksa német-római császár és II. Ulászló magyar király közti viszály lezárására és a rákosi végzés hatálytalanítására kötöt ...

                                               

Hágai egyezmények

1899-ben és 1907-ben két nagy átfogó nemzetközi konferenciára került sor Hágában, amelyeken a részt vevő államok számos, a modern korszakot érintő nemzetközi jogi kérdést kívántak rendezni. Az eredeti tervek szerint egy harmadik "fordulót" is tar ...

                                               

Halasi Fekete Péter

Halasi Fekete Péter Bocskai István fejedelem Szoboszlóra telepített 800 lovashajdújának kapitánya, a város első főhadnagya. Előneve arra utal, hogy Halasról származott. A törökök által megszállt kiskunsági városból talán már elődei elmenekültek.

                                               

Halottak Könyve

A Halottak Könyve a halállal és a túlvilággal kapcsolatos ókori egyiptomi szövegek gyűjteménye. Elődjei az óbirodalmi Piramisszövegek és az ebből kialakult középbirodalmi Koporsószövegek, melyekből több részt átvett. A Halottak Könyve az első újb ...

                                               

Han Vu-ti kínai császár

Han Vu-ti, személynevén Liu Csö a Han-dinasztia hetedik uralkodója. Leginkább a nyugat felé terjeszkedésről és az általa megszervezett erős konfuciánus államról emlékeznek rá. Dinasztiája legnagyobb és a kínai történelem egyik legnagyobb császárá ...

                                               

Harmadik bécsi forradalom

A harmadik bécsi forradalom vagy októberi felkelés 1848. október 6-án tört ki Bécsben. Október 6-án a birodalom csapatai felkészültek a főváros elhagyására, hogy a magyar forradalom leverésére induljanak. A forradalommal szimpatizáló tömeg azonba ...

                                               

Harmadik Birodalom

A Harmadik Birodalom a nemzetiszocialista Németország félhivatalos elnevezése volt 1933 és 1945 között, amikor Adolf Hitler és pártja, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt vezetése alatt állt. A kifejezés használatát 1941-ben Adolf Hitler betilt ...

                                               

Háromegy Királyság (Horvátország)

A Háromegy Királyság nak nevezik időnként együttesen a Magyar Királyság Horvátország, Dalmácia és Szlavónia tartományait, különösen a 19. századi történelemben, amikor a három tartomány egyesítésével létrehozandó önálló horvát állam lehetősége fe ...

                                               

Háromhatalmi egyezmény

A háromhatalmi egyezményt a három tengely-nagyhatalom, Japán, Németország és Olaszország kötötte meg Berlinben, 1940. szeptember 27-én, tízéves időtartamra garantálva egymás kölcsönös politikai, gazdasági és katonai támogatását "a nagy kelet-ázsi ...

                                               

Háromnapos varsói csata (1656)

A tatárok hordái a nyáron betörtek a hercegi Poroszországba. X. Károly Gusztáv svéd király Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem seregével egyesülve a főváros felé vonultak.

                                               

Heidelbergi ember

A heidelbergi ember maradványai a Günz–Mindel-interglaciális és a Mindel–Riss-interglaciális korszakokból származnak, koruk 200–600 000 év között változik. Ide sorolják például Mauer, Steinheim an der Murr, Reilingen, Atapuerca, Arago barlang, Bo ...

                                               

Hellanikosz (író)

Tróika című művében olyan genealógiát használt, mellyel hozzávetőlegesen meg tudta határozni a trójai háború időpontját. Athén története Atthisz című művében pedig a tisztségviselői listák alapján tett kísérletet az események datálására. Elsőként ...

                                               

Herderi jóslat

Johann Gottfried Herder jóslata szerint "A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, oláhok és más népek közé vannak beékelve, s századok multán talán nyelvüket is alig lehet felfedezni.” A 18. század végén m ...

                                               

Heves és Külső-Szolnok vármegye

A vármegye nagyjából a mai Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye területét foglalta el, rendkívül nagy észak-déli kiterjedéssel, nem tartozott hozzá viszont a Jászkun kerület részét képező Jászság és Nagykunság. Bél Mátyás 1730 és 1735 között kelet ...

                                               

Historia ecclesiastica gentis Anglorum

A Historia ecclesiastica gentis Anglorum Beda Venerabilis latin nyelven írt műve. Az angol egyház történetéről és általában Anglia történelméről szól. Középpontjában a római katolikus egyház és a kelta kereszténység konfliktusa áll. Ebben a műben ...

                                               

Hitlerjugend

A Hitlerjugend vagy Hitler-Jugend a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 1922 és 1945 között működött ifjúsági szervezete volt. A Sturmabteilung után a nemzetiszocialista párt második legrégebbi paramilitáris szervezeteként indult müncheni központ ...

                                               

Hlinka-gárda

A Hlinka-gárdát 1938 júniusában alapították illegálisan, majd 1938 októberében legalizálták. Szlovákia önállóságának kihirdetése 1939. március 14. után tagjai részt vettek a szlovák fasiszta rendszer ellenfelei, a kommunisták, a csehek és a magya ...

                                               

Hnum

Hnum, Chnum, Khnum vagy Khnubisz a termékenység kosfejű istene az ókori egyiptomi vallásban. Teremtő isten és a Nílus forrásának őrzője, mint harci istenség elhárította az ellenség támadásait. Ő alkotta meg fazekaskorongján agyagból az első ember ...

                                               

Hohenlindeni csata

A hohenlindeni csata a második koalíciós háború döntő ütközete a francia és osztrák csapatok között, a Münchentől keletre fekvő Hohenlinden község mellett. Moreau tábornok vezette francia csapatok teljes győzelmet arattak a János osztrák főherceg ...

                                               

Hohenzollern-ház

A Hohenzollern-ház egy német eredetű nemesi család és uralkodói dinasztia, melynek tagja többek között Brandenburg őrgrófjai, valamint Poroszország és Románia királyai voltak. A család a svábföldi Hechingen város környékéről származik, és a 11. s ...

                                               

Horvát Védelmi Erők

A Horvát Védelmi Erők az egyik legkorábban megalapított horvát irreguláris hadsereg, a Horvát Jogpárt katonai szervezete, amely 1991-től 1992-ig a horvátországi és a boszniai háborúban harcolt a nagyszerb erők ellen. A szervezetnek két fő, egy ho ...

                                               

Horvátország történelme

Horvátország közép-európai állam. Az ország a Balkán-félsziget északnyugati részén fekszik. Északnyugatról Szlovénia, északról Magyarország, keletről Szerbia, valamint Bosznia-Hercegovina, délkeleten pedig egy rövid szakaszon Montenegró határolja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →