ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212                                               

Bukaresti szerződés (1916)

A bukaresti szerződés a Román Királyság és az Antant hatalmak között jött létre, amelyet 1916. augusztus 17-én írtak alá a román fővárosban. A szerződés meghatározta azokat a feltételeket, amelyek szerint Románia véget vet kétéves semlegességének ...

                                               

Burdunellus

Burdunellus az ötödik század végének egyik római trónbitorlója volt, akit a Consularia Caesaraugustana-ban említettek. Feljegyezték róla, hogy 496-ban császárnak kiáltatta ki magát. Végül saját támogatói elhagyták, átadták őt a törvényes hatóságo ...

                                               

Burgund Szabadgrófság

A Burgund Szabadgrófság egy középkori grófság volt 867-től 1678-ig a bomló Középső Frank Birodalom, majd a Német-római Birodalom területén, a történelmi Burgundia egyik utódállama. Ma Franciaország része, mint Franche-Comté régió. Francia neve is ...

                                               

Burgundiai Királyság

A Burgundiai Királyság a Frank Birodalom egyik utódállama volt, a 880-as ribemont-i szerződéssel jött létre, mint önálló királyság. Hamarosan tovább osztódott felső- és alsó burgundiai királyságokra, de 933-ban újra egyesültek Arles központtal, s ...

                                               

Caius Valerius Flaccus (consul)

Caius Valerius Flaccus római politikus, az előkelő Valeria gens tagja volt. Kr. e. 98-ban praetorként a senatus határozatát követve javasolta a népgyűlésen, hogy a veliai papnő, Calliphana részesüljön a római polgárjogban, hogy ezáltal Rómában is ...

                                               

Cecorai csata (1595)

Cecorai csata: Az 1593–95-ös oszmán–lengyel háború ütközete a Moldvai Cecoránál Iași közelében. A csatát Jan Zamoyski litván hetman vezette lengyel–litván–kozák sereg vívta II. Gázi Giráj krími kán vezette török–tatár sereggel szemben 1595. októb ...

                                               

Cecorai csata (1620)

A cecorai csata A Stanisław Zołkiewski vezette lengyel sereg és a törökök közt zajlott le 1620. október 7-én Cecora mellett. A lengyel-litván-ukrán-kozák sereg vezére Stanisław Żółkiewski hetman volt, hadereje 2000 gyalogost és 8000 ezer lovast t ...

                                               

Cerdic-ház

A Cerdic-ház egy törzsökös angolszász dinasztia, tagjai 519-től 973-ig – a hét angolszász királyság egyikét képező – Wessex, ezután Anglia királyaiként uralkodtak 1066-ig. Megalapítója a források szerint a legendás Cerdic, aki az angolszász törzs ...

                                               

Chocimi csata (1621)

További jelentéseket lásd a Chocimi csata egyértelműsítő oldalon Chocimi csata 1621: Még tartott az 1617–29-es svéd-lengyel háború, mikor a nemesi köztársaság megpróbálkozott Moldva és Havasalföld elfoglalásával. A Stanisław Zółkiewski vezetéséve ...

                                               

Cigányok az 1956-os forradalomban

Az 1956-os forradalomban számos cigány harcolt a szovjet megszállók ellen, közülük sokan életüket adták vagy megsebesültek a magyar szabadságért, mások a megtorlás áldozatai lettek.

                                               

Claudius római császár

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, általánosan elterjedt néven Claudius császár, korábbi nevén Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus a Római Birodalom negyedik császára volt. Uralkodása 41. január 24-től 54-ben bekövetkezett halálái ...

                                               

Conducător

A conducător címet hivatalosan Románia két vezetője, valamint korábban II. Károly román király használta. A szó a latin a conduco összegyűjt, egyesít igéből származik, tehát ugyanazon szóból duco = vezet, visz ered, mint a rómaiaknál a dux, az ol ...

                                               

Curzon-vonal

A Curzon-vonal Lord Curzon of Kedleston brit diplomata által 1919-ben Versailles-ban javasolt demarkációs vonal Lengyelország és Szovjet-Oroszország között. A későbbiekben ez adta a lengyel–szovjet határ alapját.

                                               

Cyrenaica

Cyrenaica ókori alapítású tartomány. Jelenleg a részben azonos elhelyezkedésű Kireneika líbiai földrajzi régió található területén. Több ismert történelmi személyiség származásának helye például: I. Márk, cyrenei Simon, cyrenei Magas. 1927 és 196 ...

                                               

Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegye

Csanád, Arad és Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján jött létre Arad vármegye és Torontál vármegye Magyarországon maradt területrészeinek, továbbá a szinte teljes egészében Magyarorsz ...

                                               

Cseh–Morva Protektorátus

A Cseh–Morva Protektorátus a Harmadik Birodalom által korábban már megszállt nyugat-csehszlovákiai területeken 1939. március 15-én létrehozott protektorátus. A protektorátus félgyarmati helyzetbe süllyesztette Csehországot. A volt köztársasági el ...

                                               

Csetnik

A csetnik szónak több jelentése is van, de legtöbbször a szerbekhez köthető irreguláris katonai alakulat tagját jelöli. A német megszállás után a polgári emigráns kormányt támogató, angolbarát, de 1942-től a megszállókkal is megegyezést kereső, a ...

                                               

Csola-dinasztia

A Csola-dinasztia tamil uralkodóház volt, amelynek uralma főképp India déli részére terjedt ki a 13. századig. A dinasztia származási helye a Kaveri-folyó termékeny völgye volt. A korai Csola királyok közül a leghíresebb Karikala Csola volt, a kö ...

                                               

Csonka-Magyarország

A Csonka-Magyarország kifejezés a trianoni békeszerződés utáni Magyarország széles körben használt megnevezése volt a Horthy-korszak idején, a két világháború közötti években. Használata bele nem nyugvást, sértettséget sugall, a revizionista hang ...

                                               

Dak Tó-i csata

A Dak Tó-i csata egy húsz napig tartó nagyszabású összecsapássorozat volt a vietnámi háború során 1967 végén. A november 3-án kezdődő ütközetben a VKH és az amerikai hadsereg egységei végül kiszorították a határ Kambodzsai oldaláról betörő ÉNH cs ...

                                               

Dán India

Dán India Dánia korábbi gyarmatait jelöli Indiában. Közéjük tartozott Tranquebar városa a mai Tamil Nadu államban, Szirampur a mai Nyugat-Bengálban, és a Nikobár-szigetek ma az Andamán- és Nikobár-szigetek része, amely India szövetségi területe.

                                               

Dánia–Norvégia

Dánia–Norvégia egy történelmi államalakulat, unió neve, amely a Norvég és a Dán Királyságból állt, magába foglalva a függő területeket: Izlandot, Grönlandot és Feröert is. Az elődjének tekinthető Kalmari unió felbomlását követő viszálykodások lez ...

                                               

Dárfúri konfliktus

A dárfúri konfliktus fegyveres konfliktus Szudán nyugati részén, amelynek egyes összecsapásai Csád keleti részét is érintik. Maga a válság előzményei az 1990-es évek elejére vezethetőek vissza, de jelenleg 2003-at tekintik a konfliktus kirobbanás ...

                                               

David Kalākaua hawaii király

David Kalākaua, teljes nevén David Laamea Kamanakapuu Mahinulani Nalaiaehuokalani Lumialani Kalākaua Hawaii utolsó királya volt. 1874. február 12-től 1891. január 20-án bekövetkezett haláláig uralkodott.

                                               

Defterdár

A defterdár a török adószedők megnevezése, akik felelősek voltak az adólajstromok összeállításáért. A Oszmán Birodalom központi pénzügyigazgatásának vezetője, s rajta kívül az egyes tartományok pénzügyei legfőbb intézőjének neve. A 15. század vég ...

                                               

Degói csata (1794)

A degói csata az első koalíciós háború idején zajlott le a francia és az osztrák seregek között 1794. szeptember 21-én. A csata francia győzelmet eredményezett. A csata leírása Bonaparte tábornok levelezésében található.

                                               

Dél-Amerika történelme

Dél-Amerika történelme a nyugati félteke kontinensének múltját vizsgálja, elsősorban az elérhető írásos forrásokat, másodsorban az orális történeteket és hagyományokat, illetve a régészet által feltárt leleteket. A kontinenst észak felől népesíte ...

                                               

Dél-Korea történelme

A megérkező amerikainak semmilyen hosszú távú célja nem volt, a japánok pedig nagyon hamar megadták magukat, ellenállás nélkül. Az amerikaiak semmit nem tudtak Korea történelméről, politikai, társadalmi, gazdasági körülményeiről vagy kultúrájáról ...

                                               

Dél-Oszétia zászlaja

                                               

Dinasztia

A dinasztia vagy uralkodóház egyazon családhoz tartozó olyan személyeket jelöl, akik örökletes módon uralkodnak egy monarchia felett. A monarchia lehet császárság, királyság, önálló hercegség, szultanátus, emírség, fejedelemség, kaganátus stb. Az ...

                                               

Direktóriumok (1919)

A direktóriumok a Magyarországi Tanácsköztársaság előtt és alatt a helyi tanácsok általában 3 tagból álló vezető testületei, végrehajtó bizottságai voltak. Néhol a tanácsot hívták ekképp. Direktóriuma volt a megyei, járási, községi, városi tanács ...

                                               

Disznó-öbölbeli invázió

A disznó-öbölbeli invázió avagy Playa Girón-i invázió katonai hadművelet volt 1961 áprilisában, amelyet a CIA szervezésében, az amerikai titkosszolgálat által kiképzett Castro-ellenes csapatok a kubai kormány megdöntése érdekében indítottak. Az a ...

                                               

Doboka vármegye

A vármegye nevét első ispánja, Doboka után kapta, aki I. István katonai vezetője, Csanád vezér apja volt. A megye központja a széki sóbánya közelében létesített Doboka-vár, ispánja először 1164-ben tűnik fel írott forrásokban. II. Géza korától ha ...

                                               

Dorogi Hűségnyilatkozat

1944. június 15-én a dorogi német nemzetiségű katonakötelesek egy csoportja levelet fogalmazott a belügyminiszterhez címezve, melynek tartalmában arra kérték, hogy ne a német, hanem a magyar hadseregbe sorozzák be őket, ezzel is hangsúlyozva haza ...

                                               

Dragonyos

A dragonyosok eredetileg gyalogoskatonák voltak, akik a csatában lóháton közlekedtek, de ha harcra került a sor leszálltak, és gyalogszerrel hadakoztak. Egész Európában elterjedt volt ez a harcmodor a 17. és 18. században. Eleinte nem lovasságkén ...

                                               

Durand-vonal

A Durand-vonal Afganisztán és Pakisztán közötti, nagyjából 2640 km hosszúságú határ. A határvonalat 1893-ban a brit gyarmati kormányzat és az afgán Abdur Rahman Khan egyezménye állapította meg, melyben mindkét fél megpróbálta saját befolyási övez ...

                                               

Eboracum

Eboracum ókori római erőd és város a mai York város területén. Fénykorában Észak-Anglia legjelentősebb városa. Érdekességként említendő, hogy két római császár is itt hunyt el: Septimius Severus és I. Constantius római császár. 71-ben alapult meg ...

                                               

Egri Norma

Az Egri Norma a magyar szegénygondozás különleges formája volt a két világháború közötti Magyarországon. Az 1927-es alapítás után 9 évvel, 1936-ban a rendszer a Magyar Norma nevet kapta és az egész országra kiterjesztették. 1950-ig működött. Az E ...

                                               

Egyiptomi Iszlám Dzsihád

Az Egyiptomi Iszlám Dzsihád, rövidebben Iszlám Dzsihád, olykor Dzsihád Csoport egy 1970-es évektől fogva Egyiptomban működő iszlamista csoport, melynek gyökerei a Muszlim Testvériséggel közösek. Újabban hanyatlóban van, köszönhetően a világon sok ...

                                               

El Mirador (romváros)

El Mirador a maja civilizáció preklasszikus korának legnagyobb városa volt. A romok El Petén megyében találhatók, Guatemala legészakibb megyéjében, a mexikói zöldhatár közelében. A várost lakói Kr.u. 50-ben elhagyták; 1926-ban fedezték fel újra a ...

                                               

Ellenzéki Kör

Ellenzéki Kör néven működött 1847-től a magyarországi reformellenzék szervezete. Elnöke Teleki László, alelnökei Vörösmarty Mihály és Fényes Elek voltak.

                                               

Első pun háború

Az első pun háború t Szicília birtoklásáért vívta a Római Köztársaság és Karthágó, miután a sziget nagy része a Kr. e. 3. század 70-es éveiben Karthágó fennhatósága alá került. Római szemszögből ez volt az első a pun háborúk sorában. A Messzana v ...

                                               

Első szerb felkelés

Az első szerb felkelés 1804–1813 között zajlott, Djordje Petrović-Karadjordje vezetésével. A felkelés célja kezdetben a török visszaélések enyhítésére irányult, a későbbiekben azonban megjelent célkitűzései között a török uralom alóli végleges fe ...

                                               

Első zrínyiújvári csata

Az első zrínyiújvári csata 1663. augusztus 13-án történt Zrínyiújvár mellett. A törökök egyik hada megtámadta a várat, de Zrínyi Miklós közelben lévő, viszonylag kisebb, horvát és magyar katonákból álló serege érzékeny vereséget mért a támadókra, ...

                                               

Erdély történelme

Erdély történelme sok évszázadon át összefonódott a magyar nép, az egész Magyarország történetével. A honfoglalástól Erdély a magyar állam része lett. A 16. században, az ország három részre szakadása után török függésben létrejött a korlátozott ...

                                               

Erdélyi fejedelmi tanács

Az erdélyi fejedelmi tanács az erdélyi fejedelmek tanácsadó testülete volt. Hasonlóan számos korabeli európai ország királyi vagy államtanácsához, nem igazgatási, végrehajtó szervként működött, hanem csak véleményezte az elébe hozott ügyeket, fel ...

                                               

Erdélyi országgyűlés

Erdélyi országgyűlésnek az Erdélyi Fejedelemség magyar, székely és szász nemzetének rendi gyűlését nevezzük 1541 és 1865 között. Az országgyűlés jogállását, szervezetét és működését első ízben az 1791. évi X. és XI. törvénycikkelyek foglalták ren ...

                                               

Észak-epiruszi Autonóm Köztársaság

A Balkán-háborúkat lezáró, 1913-ban aláírt bukaresti egyezmény rendelkezései a független Albániához csatolták az Epirusz részben görögök lakta, északnyugati területeit. Az 1913. december 17-ei firenzei jegyzőkönyv megerősítette a bukaresti egyezm ...

                                               

Észak-iraki offenzíva (2014. június)

A 2014-es észak-iraki konfliktus júniusban kezdődött, amikor az Iraki és Levantei Iszlám Állam nevű terrorszervezet, Baasz Párti szövetségeseivel karöltve, gyors hadműveletekkel jelentős területeket foglalt el Irak északi területein. Abu Bakr al- ...

                                               

Eszer

Az eszerek az 1902-ben alakult oroszországi Szociálforradalmár Párt tagjai voltak. Nevük az orosz szocialrevolucionyer rövidítéséből származik. Az eszerek magukat a narodnyikok örökösének tekintették, számos képviselőjük az egyéni terror módszeré ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →