ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211                                               

Alija

Az alija Izrael földjére, illetve 1948 óta Izrael államba történő zsidó bevándorlást jelenti. Ellentétére, az onnan történő kivándorlásra a jerida szót használják. Bárki jogosult az alijára, akinek legalább egy zsidó nagyszülője van. Az alijázók ...

                                               

Állambiztonsági Minisztérium (NDK)

Az Állambiztonsági Minisztérium a Német Demokratikus Köztársaság állambiztonságért felelős központi államigazgatási szerve volt. Szervezésének és működésének modelljét a szovjet Állambiztonsági Minisztérium MGB, a KGB elődszervezete szolgáltatta, ...

                                               

Állami díjas szocialista brigádok

1965 és 1988 között 47 szocialista brigád – 1985-ig összesen 379 brigádtag – kapta meg a Magyar Népköztársaság Állami Díját. Az állami díjas szocialista brigádok történetének és az egyes brigádtagok életútjának kutatása mind a korabeli szociográf ...

                                               

Altún Ha

Altún Ha egykori maja település romterülete Belize északi részén, Belizevárostól kb. 50 km-re ÉNy-ra, illetve a Karib-tenger partjától mintegy 10 km-re, a szárazföld belsejében fekszik. Az autóparkolóból bevezető ösvény a Plaza A jelű térre vezet ...

                                               

Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság

Az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság magyar nyelven elterjedt elnevezése a Képviselőház Amerika-ellenes Tevékenységek Bizottsága, vagy megfordítva az Amerika-ellenes Tevékenységek Képviselőházi Bizottsága névvel létrehozott szervez ...

                                               

An Act prohibiting the proclaiming any person to be King of England or Ireland, or the Dominions thereof

Az An Act prohibiting the proclaiming any person to be King of England or Ireland, or the Dominions thereof egy parlamenti törvény volt, mely királyi jóváhagyás nélkül I. Károly angol király kivégzése napján, 1649. január 30-án, az angol polgárhá ...

                                               

Ancien régime

Az ancien régime francia kifejezés, jelentése: a régi rendszer. Szűkebb értelemben a francia forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri kötöttségekkel teli világ elnevezése.

                                               

Angol forradalom

Az angol forradalom elnevezés alatt az 1640-től az 1649-ig tartó eseménysorozatot értjük, mely I. Károly és így a monarchia megdöntéséhez vezetett. Ugyanakkor a fogalomnak létezik egy whig-szemléletű értelmezése is: eszerint az angol forradalom, ...

                                               

Anjou (történelmi régió)

Anjou Nyugat-Franciaország egykori történelmi régiója, neve az ókori andecavius gallok népétől származik. A terület központja Angers, amely a modern Maine-et-Loire megye székhelye; másik történelmi nagyvárosa Saumur, jelenlegi második legnépesebb ...

                                               

Anna Katalin mantovai hercegnő

Anna Katalin mantovai hercegnő Gonzága Anna Katalin hercegnő néven született. Szülei: Gonzága Guglielmo herceg és Habsburg Eleonóra osztrák főhercegnő. Apai nagyszülei: II. Frigyes mantovai herceg és Palaeologina Margit montferrat-i márkinő. Anya ...

                                               

Anschluss

Az Anschluss Ausztriának a Harmadik Birodalomhoz való csatolását jelentette a német nemzetiszocialista uralom alatt. 1938. március 12-én a német hadsereg, a Wehrmacht bevonult Ausztriába, ám harcokra nem került sor. Részben azért, mert Németorszá ...

                                               

Anton Ivanovics Gyenyikin

Anton Ivanovics Gyenyikin az Orosz cári hadsereg altábornagya, és az egyik legfontosabb fehérgárdista tábornok volt az oroszországi polgárháborúban.

                                               

Antoninus fala

Az Antoninus fala ként avagy Severus fala ként ismert védvonalat, mely Nagy-Britannia legjelentősebb római kori emlékeinek egyike, kb. i. sz. 142-ben kezdték építeni a rómaiak, Quintus Lollius Urbicus helytartósága alatt. Nagyjából 12 évig tartot ...

                                               

Április 9-i grúz nemzeti tragédia

Az 1989. április 9-i grúz nemzeti tragédia Grúzia fővárosában, Tbilisziben lezajlott összecsapás volt a Szovjet Hadsereg katonái és grúz polgári lakosok között 1989. április 9-én, amelyben 20 grúz civil életét vesztette és emberek százai sérültek ...

                                               

Aragóniai Eleonóra kasztíliai királyné

IV. Péter aragóniai király és harmadik felesége, Szicíliai Eleonóra királyi hercegnő harmadik gyermeke és első lánya. 1375-ben, körülbelül 50 évesen elhunyt Eleonóra édesanyja, IV. Péter pedig újból megnősült. Negyedik hitvese az özvegy Fortià Sz ...

                                               

Aragóniai János asztúriai herceg

Aragóniai János Aragónia és Kasztília trónjának örököse, Asztúria és Girona és Montblanc hercege, Cervera grófja és Balaguer ura.

                                               

Aragóniai Jolán kasztíliai királyné

I. Hódító Jakab aragón királynak és második feleségének, Árpád-házi Jolán magyar királyi hercegnőnek a tíz gyermeke közül ő volt a legidősebb. Anyja révén II. András magyar királynak és második feleségének, Courtenay Jolán konstantinápolyi latin ...

                                               

Asszír népirtás

Az asszír népirtás az Oszmán Birodalom történetének végén, az első világháború idején, 1914 és 1918 között zajlott, az ifjútörökök uralma alatt.

                                               

Athnáme

Az athnáme vagy athnamé Oszmán Birodalombeli okirat, amelyet a nemzetközi kapcsolatokban használtak. Egyes forrásokban hitlevél nek is fordítják. Formáját tekintve egyoldalú nyilatkozat, amelyben a szultán kötelezettséget vállal egyes államokkal ...

                                               

Atlakoja

Az azték mitológiában Atlakoja volt az aszály és a terméketlen földek istene. A leghíresebb ábrázolása a Maglabechiano kódexben található ahol Majavellel beszélget. A képen tunikát és egy quechquemitl nevű sálat visel.

                                               

August Longin von Lobkowicz

August Longin Joseph von Lobkowicz osztrák politikus, udvari kancellár és mecénás. Raudnitz hercege volt. Pályafutása kezdetén Csehországban működött, 1826-ban Galícia kormányzója lett. 1831-ben a Galíciába menekült oroszországi lengyelekkel nagy ...

                                               

Augustineum

Az Augustineum I. Ferenc magyar király által Bécsben Hippói Szent Ágoston címére alapított felsőbb papnevelde, melynek rendeltetése lehetővé tenni a magyarországi és ausztriai egyházmegyék papnövendékeinek – a görögkatolikusokat is ideértve – a b ...

                                               

Ausztria szövetséges megszállása

Ausztria megszállása 1945-től, a Vörös Hadsereg benyomulásától 1955-ig, az osztrák államszerződés aláírásáig tartott. Bécs felszabadítása után a Vörös Hadsereg tovább nyomult nyugat felé, miközben nyugatról és északról a szövetséges csapatok is b ...

                                               

Az 1956-os forradalom Budapesten kívüli eseményei

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország sztálinista alapokon nyugvó államszervezete, legfelsőbb vezetése és erőszakos karhatalmi szervei ellen indított forradalom, majd a szovjet megszállás ellen fordult szabadságharc. Az események ok ...

                                               

Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata

1776. július 4-én a Kontinentális Kongresszus elfogadta a tizenhárom gyarmatnak a Brit Birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee-határozatot. A döntést hivatalosan bejelentő és megindokló dokumentum, az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi ...

                                               

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai

Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai a 21. század elején – jelentős és változatos történelmi múlt után – a világ két legerősebb gazdaságú országa, az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatokat jelentik, így hatal ...

                                               

Az NKVD 00485. számú parancsa

A szovjet Belügyi Népbiztosság 00485. számú parancsát 1937. augusztus 11-én adták ki Nyikolaj Ivanovics Jezsov belügyi népbiztos aláírásával "a Lengyel Katonai Szervezet kémhálózatának teljes likvidálására”. Ezzel indult el a totális sztálini ter ...

                                               

Babócsa ostroma (1664)

Babócsa ostroma 1664. január 23-ától január 24-éig tartó rövid ostrom, amelynek során a Zrínyi Miklós vezette magyar-horvát-rajnai sereg, osztrák erősítés segítségével bevette a várat. Zrínyi január 21-én fogott hadműveletekbe a Dráva mentén és c ...

                                               

Baçentei csata

Baçentei csata: 1542. február 2-án vívott csata Észak-Abesszíniában, a tigrék földjén, a portugálok és a muzulmán adaliak törököktől is támogatott serege között. A portugálok még 1541-ben szálltak partra Cristovão da Gama vezetésével, 400 muskétá ...

                                               

Bajorország történelme

A bajor nép eredete ismeretlen, azonban 550-ből származó írásos források beszámolói szerint abban az időszakban a "svábok országának" keleti szomszédai a bajorok voltak. Nevük eredete feltehetőleg a baiahemi emberek elnevezésre vezethető vissza. ...

                                               

Balaklavai csata

A balaklavai csata a krími háború tragikus ütközete, amelyet az angol költő, A. Tennyson örökített meg A könnyűlovasság támadása című költeményében. Ahogy az oroszok előretörtek Balaklava kikötője felé, hogy elvágják a brit, a francia és a török ...

                                               

Balassagyarmat vára

IV. Béla király 1246-ban rendelt el várépítést Gyarmaton, amely 1260 körül lett kész. Az oklevelek először 1293-ban említik. Több népmonda is kapcsolódik hozzá. Számos tulajdonosa volt. A törökellenes harcokból kimaradt. 1701-ben I. Lipót császár ...

                                               

Balkáni front (első világháború)

A balkáni front az I. világháború egyik frontvonala volt, mely a Balkán területén húzódott, ahol a központi hatalmak és az antant hatalmak 1914-től az I. világháború végéig harcoltak váltakozó sikerrel egymással.

                                               

Banglades történelme

Az indoárják érkezése után, az i. e. 7. században megalakult a Gangaridai királyság, amely utóbb Bihárral együtt a Magadha, majd a Maurja Birodalomhoz tartozott. Bengália később a 3-6. században a Gupta Birodalomhoz tartozott. Ennek összeomlása u ...

                                               

Bánságok

A bánságok a középkorban a Magyar Királyság autonóm igazgatású mellékországai voltak, amelyek élén a bán, a magyar király helytartója állt. E területeket a 15. századtól, az oszmán-török támadásoktól kezdve végvidéknek, végvidéki bánságoknak is n ...

                                               

Bantusztán

A Dél-afrikai Köztársaság a 20. század 60-as éveitől kezdődően saját területén és az általa megszállva tartott Namíbia területén autonóm törzsi államokat kezdett létrehozni. Ezek közül négynek az 1970-es évektől kezdődően függetlenséget adott, az ...

                                               

Bányászjárás

A bányászjárás azoknak a romániai eseményeknek az összefoglaló neve, amely során elsősorban a központi román államhatalom hívására szervezetten beszállítva, felfegyverezve támadták meg a mindenkori államhatalom vélt ellenségeit a Zsil-völgyi romá ...

                                               

Baphomet

Baphomet egy démoni istenség neve, amelyet Eliphas Lévi kecskefejű istennek, szárnyakkal, mellekkel ábrázolt, és amelynek imádásával a késő középkori templomos lovagrend tagjait is vádolták. Az egymásnak ellentmondó, valószínűleg az inkvizíció ál ...

                                               

Bécsi béke (1624)

A bécsi béke 1624. május 8-án II. Ferdinánd király és Bethlen Gábor között kötött béke, amely lezárta Bethlen második magyarországi hadjáratát. A szerződés lényegében megerősítette az 1621-es nikolsburgi békét, de valamelyest eltért attól az erdé ...

                                               

Bécsi béke (1864)

A bécsi béke: Dánia és az osztrák–porosz szövetség között 1864. október 30-án létrejött békeszerződés, amely a porosz–osztrák–dán háború lezárása volt.

                                               

Bécsújhelyi béke

A szerződést előkészítő megbeszéléseken Mátyás királyt teljes jogú "főtárgyalója”, Vitéz János bíboros, esztergomi érsek, kancellár képviselte. A szerződés szerint III. Frigyes fiává fogadta Mátyást, és szövetséget kötöttek a törökök ellen. A csá ...

                                               

Bej

A bej egy oszmán cím, mely a pasák férfiivadékait és az ezredesi rendfokozatot nyert katonai és polgári hivatalnokokat illette; az előkelőbb európaiakat is megtisztelték néha ezzel a címmel. Mai jelentése úr. Eredetileg fejedelmi méltóság volt a ...

                                               

Békepapok Magyarországon

A békepapság a magyar kommunista rendszer által szervezett mozgalom volt az 1950-es évektől, amely része volt az egyházak társadalmi befolyásának megtörését szolgáló erőfeszítéseknek a diktatúra évtizedeiben. Az 1950. augusztus 1-jén egy "békegyű ...

                                               

Belgium és Hollandia kapcsolatai

Belgium és Hollandia kapcsolatai 1839-ben alakultak ki, amikor Belgium függetlenné vált a Holland Királyságtól. Ezek a diplomáciai kapcsolatok az egyik legerősebbeknek tekinthetőek, ugyanis a két ország igencsak hasonló történelemmel, kultúrával ...

                                               

Bern története

A svájci főváros, Bern története közel ezer évre tekint vissza. A fordulatokban szűkölködő évszázadok megkímélték a várost a súlyos háborús pusztításoktól, s lehetővé tették a gazdag kereskedőváros egyenletes fejlődését, háborítatlan virágzását.

                                               

Bernárd itáliai király

Bernárd itáliai király volt, Pipin itáliai király törvénytelen fia, I. Károly frank császár unokája. Amikor Jámbor Lajos császár őt saját fia, Bernárd unokatestvére, I. Lothár hűbéresévé akarta tenni, akkor összeesküvést szőtt. Amikor ezt felfedt ...

                                               

Berzence ostroma (1664)

Berzence ostroma 1664. január 21. és január 22. között zajlott. Rövid harc után foglalta el a Rajnai Szövetség a horvát és magyar csapatokkal a törököktől az erősséget. 1664 télutóján Zrínyi Miklós horvát bán a magyar és a horvát hadakkal hadjára ...

                                               

Biafra

Biafra szakadár állam volt 1967 májusa és 1970 januárja között Nigéria délkeleti részén. Megalakulását etnikai színezetű konfliktusok előzték meg. Lakosságának legnagyobb részét a keresztény igbók tették ki, a fővárosa az állam fennállásának legn ...

                                               

Bizalmam az ősi erényben

Bizalmam az ősi erényben – Ferenc József magyar királyi jelmondata. Latin eredetije: Virtuti confido bízom az erényben. Ebben a formában a király 1867-es megkoronázása alkalmából vert emlékpénzre került rá, míg a magyar változat később több pénzé ...

                                               

Blaski-per

A Blaski-per az 1956-os forradalom utáni megtorlásnak az a pere volt, amely Mansfeld Péter másodrendű vádlott, ipari tanuló, a megtorlás legfiatalabb mártírjának halálra ítéléséhez és kivégzéséhez vezetett 1959. március 21-én, épphogy 18 éves let ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →