ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

A matematika története

A matematika története avagy matematikatörténet tudományága elsősorban a matematikában történt új felfedezések eredetét és történetét kutatja, kisebb mértékben pedig a múltbeli standard matematikai módszereket és fogalmakat. A matematika szó maga ...

                                               

Rejtély

A rejtély olyan tárgy vagy esemény, amelyre nem ismert észszerű magyarázat. A rejtély lehet fiktív is, amikor például egy regényben szerepel. A rejtélyek közé sorolhatók a csodák is. A legtöbb rejtélyt a történelem során sikerül tisztázni, okaira ...

                                               

Sinológia

A sinológia Kína kutatásával, tudományos vizsgálatával foglalkozó tudományág, amelyet magyarul gyakorta Kína-kutatás nak is neveznek. Szigorúan véve a tárgya a klasszikus kínai kultúra vizsgálata filológiai eszközökkel, amely elsősorban a történe ...

                                               

Tangutológia

A tangutológia a tangut nép kultúráját, történelmét, művészetét, és nyelvét vizsgáló tudomány, amely különös tekintettel a tangut által saját írásukkkal lejegyzett dokumentumok, művek filológia kutatásán alapul. A tangutok 1038-ban Nyugati Hszia ...

                                               

The Art of Memory

The Art of Memory Frances Yates brit történész 1966-os könyve. A könyv tárgya a mnemotechnikai rendszerek története az ókori görög Szimónidész korától a reneszánsz korszakon át Gottfried Leibnizig, valamint a tudományos módszer kialakulása a 17. ...

                                               

Tibetológia

A tibetológia a Tibettel kapcsolatos témák tudományos vizsgálatával foglalkozó tudományág. Ide tartozik a tibeti nyelv, történelem, vallás, irodalom, gazdaság, politika, orvoslás és művészettörténet kutatása. Előfordul a tibetisztika elnevezése i ...

                                               

Turanizmus

A turanizmus, turánizmus vagy az úgynevezett turáni gondolat az úgynevezett turáni népek közös eredetének és mai összetartozásának eszméje. A turánizmus eszméje, amely a romantikus nacionalizmus egy fajtája, a tizennyolcadik században megjelent n ...

                                               

Véletlenszerű felfedezés

A szerendipitás olyan megismerési pillanatot jelent, amelynek során az ember ráébred valamire, annak ellenére, hogy az adott dolognak számára azelőtt nem volt semmi jelentősége. Más értelemben véletlenszerű felfedezés, azaz egy kutatási folyamat ...

                                               

A katolikus egyház által kiközösítettek listája

V. Anselm milánói érsek – V. Anselm 1126-tól 1135-ig volt Lombardia székhelyének, Milánónak az érseke. Az ő érseksége alatt 1128-ban koronáztatta magát Lombardia királyává III. Lothár német uralkodó ellen lázadó III. Konrád, akit emiatt ebben az ...

                                               

Az amerikai őslakók vallása

Az amerikai őslakók vallásai tárgyalásánál fontos figyelembe venni az eltéréseket, mert míg a természeti népek természeti vallásokat, a magaskultúrák bonyolult "államvallás"okat gyakoroltak. Kolumbusz Kristóf érkezése előtt 1492 három jelentős in ...

                                               

Az ókori Mezopotámia vallása

A történészek Mezopotámia vallása név alatt összefoglalóan jelölik az Eufrátesz és a Tigris folyók közötti régióban keletkezett különböző ókori vallásokat. Nagyjából Kr. e. 3200-tól a sumerek telepedtek le a régió déli részén, Kr. e. 3000 körül d ...

                                               

Babiloni Istár ünnep

A húsvét ünnepe már létezett jóval Jézus Krisztus előtt is, Babilonban Istár ünnep volt a neve. Istár, Astarte, Astoret ugyanannak az istennőnek más nevei. Különböző korszakokban és országokban imádták. A pogány sémiták számára Astarte volt a leg ...

                                               

A bahái hit története

A bahái hit, bahái írásmóddal: baháí hit Baháalláh követőinek a vallása, egyike a világ legfiatalabb önálló vallásának. A vallás Iránból indult 1844-ben, jelenleg 5-6 millió tagot számlál, akik 166 ország és 48 területen laknak. A bahái irodalom ...

                                               

Boszorkányüldözés

A boszorkányüldözés a boszorkányoknak kikiáltott vagy a vádak alapján boszorkánysággal foglalkozó vagy ahhoz kötődő személyek üldözése. Gyakran a tömeghisztéria nyomán indították meg ezen üldözéseket. A korai kereszténység, a régi pogány szokások ...

                                               

Ferenc pápa és Kirill pátriárka közös nyilatkozata

A két egyházfő közös nyilatkozatát Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka 2016. február 12-i történelmi jelentőségű havannai találkozója után adták ki. Az 1054-es nagy egyházszakadás óta az első alkalom volt, hogy a római katolikus egyház és az ...

                                               

Hagiográfia

A hagiográfia vagy hagiológia és "grafé” illetve "logosz” összetételből) a szentek és a szentség hírében elhunytak életének kutatásával, bemutatásával és értékelésével, illetve haláluk utáni hatásukkal és tiszteletükkel foglalkozó tudomány. A sze ...

                                               

A hét alvó legendája

A hét alvó legendája a középkor egyik kedvelt története, melynek főbb elemei megtermékenyítően hatottak mind a nyugati, mind az iszlám írókra. Mint számos középkori történetnek, úgy ennek is megvannak az ókori előzményei: az ókori hét bölcs egyik ...

                                               

Az iszlám története

                                               

Az iszlám aranykora

Az iszlám aranykora, vagy más néven, az iszlám reneszánsz, általánosan elfogadott nézet szerint a 8. századtól 13. századig terjedő időszakra tehető, igaz, néhány szakértő szerint a 14–15. századra is kihatott. Erre a néhány évszázadra az iszlám ...

                                               

Jézus korának kulturális és történelmi háttere

Jézus Krisztus korának világára kulturális és politikai dilemmákkal terhes bizonytalanság volt jellemző. Kulturális értelemben a zsidóknak viaskodniuk kellett a hellenizmus értékrendszerével és filozófiájával, és különös nehézséget okozott annak ...

                                               

Kánaáni-föníciai vallások

Kánaán tágabb értelemben Egyiptom ÉK-i határától az észak-szíriai partokig terjedt, beleértve a mai Libanon területét is, tehát az Egyiptomot Mezopotámiával összekötő egész térséget jelentette. Szűkebb értelemben a Földközi-tenger és a Jordán fol ...

                                               

A kereszténység története

A kereszténység története az evangélium hirdetésének, és a vele szorosan összefonódó keresztény egyházak történetét jelenti. Kezdete az időszámítás szerinti első évtizedekre tehető, amikor a vallás első tanítója, a Názáreti Jézus Júdeában fellépe ...

                                               

Martirologium

A martirologium kezdetben rövid kalendárium volt egy-egy város vagy település használatára, amely napról napra közölte az ünnepelt vértanú nevét. Eleinte pusztán Calendarium Martyrum volt, mert csakis a vértanú nevét említette meg. Később hozzács ...

                                               

Minószi vallás

A minószi vallás a Földközi-tenger térsége ókori vallásainak egyik csoportját jelentette, amely a politeizmus egyik fajtáját képviselte. Az egykori vallás értelmezése többnyire a régészeti feltárásokon alapul.

                                               

Prométheusz Könyvek

A Helikon Kiadó 1984-ben indította útjára vallási és részben néprajzi forrásszöveg-gyűjteményét. Térben és időben, ill. az érintett kultúrszférák tekintetében rendkívül tág spektrumot ölelt föl. Az ókori Közel-Kelet, középkori Távol-Kelet, klassz ...

                                               

Sivatagi anyák

Sivatagi anyák alatt általában azokat az ókeresztény női szerzeteseket szokták érteni, akik a 3. századtól a sivatagba visszavonuló női szerzeteseket irányították. Sivatagi anyák: Ifjabb Szent Melánia 383 – 439, ünnepnapja: december 31. Szent Olü ...

                                               

Új protestáns felekezetek irodalma

Újprotestáns felekezetek irodalma – Az erdélyi magyarság között az újprotestáns felekezetek közül legnagyobb hagyománya a baptista felekezetnek és a hetednapot ünneplő adventista felekezetnek van.

                                               

Vallásháború

A vallásháború vagy "szent háború" az a háborús konfliktus, amelynek vallási okai vannak. Tágabb értelemben a vallásháborúk közé sorolják azokat a háborúkat is, amelyek vallási motívumok mögött hatalmi érdekekért folytak. A modern korban gyakori ...

                                               

"Igaz ügy” hadművelet

A Kolumbiától 1903-ban elszakadó Panamai Köztársaság területén 1914-ben átadott Panama-csatorna megnyitása óta kulcsfontosságú szerepet tölt be az Egyesült Államok amerikai stratégiai terveiben. Az 1983-ban vezérkari főnökké előlépő, a hatalmat g ...

                                               

19. századi magyar nemzetiségi politika

A magyarországi nemzetiségi mozgalmak a 18. század végén jelentek meg, a hasonló magyar törekvésekkel egy időben. A román, a szlovák és a délszláv mozgalmak kifejezetten a Magyar Királysággal és a magyar nemességgel szemben határozták meg magukat ...

                                               

20. századi magyar történelem

A 20. századi magyar történelem egy százéves, 1900 elejétől 1999 végéig tartó időszak alatt megtörtént magyarországi eseményeket jelöli, kiváltképpen a nagyívű folyamatokra, illetve a hosszútávú jelentőséggel bíró társadalmi, politikai, kulturáli ...

                                               

55. japán hadosztály

Az 55. hadosztály egyik fő résztvevője volt a Burma elleni hadjáratnak. A 15. hadsereg alá tartozott a (33. japán hadosztállyal közösen. Az egységek január 20-án lépték át a határt és rövidesen legyűrték az ellenállást. A hadosztály parancsnokai: ...

                                               

1741-es pozsonyi országgyűlés

1741. szeptember 11-én Mária Terézia összehívta a magyar országgyűlést Pozsonyba, két évvel egy vesztes török háború, és tizenkét éves törvényhozási kényszerszünet után, hogy segítsenek koronáját fegyverrel megmenteni. A királynő jól tudta, hogy ...

                                               

1830-as pozsonyi országgyűlés

I. Ferenc 1830. szeptember 8-ára hívta össze a korszak egyik legrövidebb országgyűlését. Főbb eredményei: A király kiterjesztette a magyar nyelv jogosítványait. Magyar nyelvűvé vált a bíráskodás és a közigazgatás, és csak az lehetett ügyvéd, aki ...

                                               

1905-ös orosz forradalom

Az 1905-ös orosz forradalom II. Miklós orosz cár uralkodása alatt, az orosz–japán háború utáni elégedetlenség és éhezés miatt alakult ki. A vereséggel végződő háború tovább rontott Oroszország amúgy is gyenge gazdasági helyzetén, s a cár tekintél ...

                                               

1917-es oroszországi forradalmak

1917. március 15-én II. Miklós cár lemondott. Utóda, Mihály nagyherceg másnap szintén lemondott. Lvov herceg vezetésével ekkor megalakult az első ideiglenes kormány. Július 1-jén megindult a Kerenszkij-offenzíva. Néhány nap múlva, július 3–4-én l ...

                                               

1945-ös budai kitörési kísérlet

Az 1945-ös budai kitörési kísérlet a budapesti csatában a Budai várnegyedben körülzárt német–magyar csapatok összehangolt nyugati irányú támadása az összefüggő német arcvonal elérésére.

                                               

1960-as évek

Évszázadok: 19. század 20. század 21. század Évtizedek: 1910-es évek 1920-as évek 1930-as évek 1940-es évek 1950-es évek 1960-as évek 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek 2000-es évek 2010-es évek Évek: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 ...

                                               

1992-es Los Angeles-i zavargások

A Los Angeles-i zavargások 1992. április 29-én törtek ki és hivatalosan 1992. május 4-ig tartottak, 53 halálos áldozatot követelve Los Angeles városában. Az eseményeknek a Nemzeti Gárda, a tengerészgyalogság és a hadsereg segítségével sikerült vé ...

                                               

2001-es amerikai lépfenetámadások

A 2001-es amerikai lépfenetámadások az Egyesült Államokban 2001. szeptember 18. és október 9. között lezajló biológiai támadássorozat, mely során 5-en meghaltak és 17-en megbetegedtek. Az elkövető minden bizonnyal Bruce Edwards Ivins mikrobiológu ...

                                               

2010-es évek

Évszázadok: 20. század 21. század 22. század Évtizedek: 1960-as évek 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek 2000-es évek 2010-es évek 2020-as évek 2030-as évek 2040-es évek 2050-es évek 2060-as évek Évek: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 ...

                                               

2011-es iráni tüntetések

A 2011-es iráni tüntetések februárban kezdődtek az arab világon végigsöprő, a tunéziai és egyiptomi államfőt egyaránt megbuktató forradalmi hullám során.

                                               

A Dublini Királyság uralkodóinak listája

Ez a szócikk részben vagy egészben a Kings of Dublin című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő in ...

                                               

A Korall-tengeri csata csatarendje

"MO" csapásmérő erő Légi Csoport: Takahashi Kakuichi főhadnagy Hordozós csapásmérő erő - Takeo Takagi tengernagy 5. Hordozós Csoport - Hara Suicsi Ellentengernagy, taktikai parancsnok. Sókaku repülőgép-hordozó - kapitány Josima Takadzsi Légi Csop ...

                                               

A magyarországi vidéki zsidóság gettósítása és deportálása

A magyarországi vidéki zsidóság gettósítása és deportálása során 1944. május 14. és július 9. között Magyarország vidéki zsidó lakosságának túlnyomó többségét gettókba kényszerítették, kifosztották majd – embertelen körülmények között – vasúton a ...

                                               

A meggyilkolt költők éjszakája

A meggyilkolt költők éjszakája 13 prominens jiddis író, költő, zenész, színész és más művész meggyilkolására utal 1952. augusztus 12-ről augusztus 13-ra virradóra Moszkvában. A művészeket Joszif Visszarionovics Sztálin utasítására végezték ki tit ...

                                               

A Szent Szövetség kongresszusai

1815. szeptember 26-án I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és magyar király, valamint III. Frigyes Vilmos porosz király aláírta a Szent Szövetség alapítóokmányát. November 20-án Anglia csatlakozásával létrejött a négyes szövetség, amel ...

                                               

A Vendvidék történelme

A Vendvidék történelme a kezdetektől egészen 1920-ig tárgyalható. Onnantól kezdve beszélhetünk külön a Muravidékről, amely ma Szlovénia területe. A Magyarországon a trianoni békeszerződésben el nem csatolt Szentgotthárd környékén található telepü ...

                                               

A zsidók története a történelmi Izrael területén

A tudósok talán sohasem fognak megegyezni abban, hogy a zsidók történelmének jól meghatározható körvonalai pontosan mikor emelkedtek ki a történelem előtti kor ködéből. A saját eredetükről szóló hagyományos zsidó beszámolók, amelyeket a Tórában j ...

                                               

Aacheni békeszerződés (812)

Az aacheni békeszerződés 812-ben I. Mihály bizánci császár és I. Károly frank császár között jött létre. Nagy Károly császárrá koronázását 800-ban Bizánc nem ismerte el, ennek következtében növekedett a feszültség a két birodalom között. Ez végül ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →