ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208                                               

Babiloni naptár

Az ókori babiloni naptár luniszoláris naptár. Az év 12 holdhónapból állt, melyek első napja akkorra esett, amikor az újhold a nyugati égbolton első ízben volt látható. A naptár a sumer III. uri dinasztia időszakában, Sulgi uralkodása alatt haszná ...

                                               

Bahái naptár

A baháik, saját írásmódjukban: baháí-ok vallásos tevékenységeikben egy olyan naptárt használnak, melyet a Báb vezetett be. A Báb a Nap-naptárt fogadta el, de az esztendő kezdőpontja az ősi perzsa Újév, illetve modern Noruz, vagyis a tavaszi napéj ...

                                               

Baktun

Egy baktun egy 20 katunból álló egység az ősi maja időszámítás szerint. Ez 144 000 napot jelent, ami 394.26 tropikus évnek felel meg. A maja civilizáció klasszikus időszaka a jelen naptári ciklus 8. és 9. baktunja alatt történt. Egy-egy baktun eg ...

                                               

Berber naptár

A berber naptár az Észak-Afrikában élő berber népek hagyományos naptára. Arab változata is ismert, عجمي ajamī "nem arab”, illetve فلاحي fellāhī "mezőgazdasági” elnevezéssel. Szerepe a mezőgazdasági munkák idejének a jelzése volt, melyre a csupán ...

                                               

Bizánci naptár

A bízánci naptár naptár, amit az ortodox kereszténység használt a konstantinápolyi ortodox egyházban 691-től 1728-ig. Továbbá még hivatalos naptár volt a Bizánci Birodalomban 988-tól 1453-ig és Oroszországban 988-tól 1700-ig. Ez a naptár a julián ...

                                               

Borana naptár

A boranák nomád állattartók, akik Etiópia déli részén és Kenya északi részén élnek. A borana naptár at a mindennapi életben és szertartások megtartásához is használják. A hajnali égbolt megfigyelésével állapítják meg a dátumot, amit ajantu néven ...

                                               

Buddhista naptár

A buddhista naptár különböző ázsiai országok luniszoláris naptáraira vonatkozik, Thaiföld és Srí Lanka) vallásos és egyéb hivatalos alkalmakkor. Ezeknek a naptáraknak közös hagyományvonaluk van, mégis apró de fontos eltérések vannak közöttük péld ...

                                               

Burmai naptár

A burmai naptár a mai Mianmarban használt szolunáris naptár, amelyben a hónapok holdhónapokon, az évek pedig sziderikus éveken alapulnak. A naptár nagyrészt a hindu naptár egy régebbi változatán alapul, bár az indiai rendszerekkel ellentétben a M ...

                                               

Csízió

A csízió eredetileg 24 verssorból álló öröknaptár. Egy hónaphoz két sor tartozott. A versek latinul, általában erősen rövidített formában az egyházi ünnepeket és a fontosabb szentek ünnepét, vagyis a névnapokat jelezték. Mindegy egyes szótag egy ...

                                               

Dzsucse-naptár

A Dzsucse-naptár vagy más néven észak-koreai naptár az elsődleges időszámítás Észak-Koreában. Használják természetesen a Gergely-naptárat is, de csak másodlagosan.

                                               

Epocha

Az epocha egy meghatározott időpont, amihez a naptárhasználó népek az időszámításukat igazítják. A szó jelentése: korszak. Ettől a kezdőponttól számlált időadatok összessége az éra. Jól ismert az ókori görögök által használt olümpiai éra, amelyne ...

                                               

Etióp naptár

Az etióp naptár az évet 13 hónapra osztja. Ezek közül 12 hónap 30 napos, a 13. hónap 5 vagy 6 napot tartalmaz. A 13. hónap neve paguemain. Etiópia erről a 13 hónapos naptárról is ismert, ezt reklámokban is felhasználják. Az etióp újév szeptember ...

                                               

Etruszk naptár

Az etruszk holdnaptár lehetett Etruria és Latium legkorábbi naptára. Erre a hónap közepét jelölő itus szó eredetéből lehet következtetni: a szó "t” mássalhangzója nagyon valószínűvé teszi annak etruszk eredetét, amely csak a latin nyelvbe átkerül ...

                                               

Év

Az év vagy esztendő időszámításunk egyik meghatározó egysége, bizonyos egységül felvett időköz. Leginkább az idő, melyre a Földnek szüksége van ahhoz, hogy a Napot körbejárja, és mely alatt az évszakok ugyanazon sorban ismétlődnek. Létezik csilla ...

                                               

Évnév

Az évnév az ókori mezopotámiai időszámítás jellegzetes fogalma, egy adott év neve, az előző évben történt – ez az, amit egy adott évben már biztosan lehet tudni – legfontosabbnak vélt esemény alapján. Az évek egymásutániságát rendszerint onnan tu ...

                                               

Február 30.

Február 30. a mai naptárakban nem létező nap. A Gergely-naptárban és a korábbi julián naptárban a február valójában 28 napos, szökőév esetében pedig 29 napos hónap. Ugyanakkor a történelem során a Szovjetunióban kétszer, Svédországban pedig egy a ...

                                               

Február 31.

A február 31. a Gergely-naptár képzeletbeli dátuma. Időnként annak jelzésére használják, hogy egy dátum kitalált, nem valós adatot tartalmaz, vagy nem ismert. Néha február 30-át használják erre a célra, bár ez utóbbi dátum más, létező naptárakban ...

                                               

Gergely-naptár

A Gergely-naptár ma érvényben lévő naptárrendszerek közül a legelterjedtebb. Eszerint az időszámítás kezdete Krisztus születéséhez igazodik, egyebekben a julián naptár kis módosítása.

                                               

Hét (naptár)

A hét a mesterségesen szerkesztett, a Nap és a Hold járásától független időegységek közül a legfontosabb. Az égitestek mozgásától való függetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egyetlen naptári rendszerben sem látták szükségesnek az ...

                                               

Hindu naptár

A Hindu naptár, amit ősi időkben használtak, mára jelentős változtatásokon ment keresztül, és szerepel a mai indiai nemzeti naptárban, és egyéb régiók naptáraiban is. A Hindu naptárban ugyanúgy 12 hónap van, mint a Gergely-naptárban.

                                               

Holdnaptár

A holdhónap egy teljes holdciklus, ami átlagosan 29.53 napig tart. Az égbolton észlelhető legfeltűnőbb ciklikus jelenség, már az őskorban is ismert volt. A 30 000 évesre datált Abri Blanchard csont holdnaptárra utaló véseteket tartalmaz. A holdci ...

                                               

Holocén naptár

A holocén naptár egy időszámítási rendszer, melynek működése hasonló az asztronomikus időszámításhoz, azzal a különbséggel, hogy 10 000-et ad az évek számához. Így az Emberi Kor első évét a holocén kor kezdetére próbálja helyezni, megkönnyítve a ...

                                               

Húsvétszámítás

A húsvétszámítás a keresztény húsvét naptári időpontjának meghatározására szolgáló eljárás. A latin elnevezés egyszerűségének oka az, hogy a középkorban a matematika egyik legfontosabb alkalmazásaként tartották számon a problémát. Az első nikaiai ...

                                               

Indiai nemzeti naptár

Az indiai nemzeti naptár másik neve Shalivahana Shaka naptár. A Gergely-naptár mellett ezt használja az The Gazette of India, a hírbemondásoknál az All India Radio valamint ezen naptár szerint is közlik az indiai kormány programját. A történelmi ...

                                               

Iráni naptár

Az iráni naptár vagy más néven modern perzsa naptár a Nap járásán alapuló naptár, amely sokban hasonlít a Gergely-naptárra, azonban a noruz napja a tavaszi napéjegyenlőség, ami egy 13 napos ünnepség kezdete. Az év 365 napos, amit 12 hónapra oszta ...

                                               

ISO 8601

Az ISO 8601 nemzetközi szabvány naptári és időmérési adatok egységes megjelenítésére. Tárgya: adatelemek és adatcsere-formátumok – információcsere – a dátumok és az időpontok ábrázolása. Magyar változata az MSZ ISO 8601. A szabványt először az IS ...

                                               

Január 0.

A január 0. egy adott év csillagászati naptárában a január 1-je előtti napra vonatkozik. E mesterséges dátum használatával úgy végezhetünk számításokat egy teljes naptári éven belül, hogy közben nem kell hivatkoznunk az előző évi utolsó naptári n ...

                                               

Japán naptár

Japán 1873. január 1-je óta a Gergely-naptárt is használja, japán hónapnevekkel és javarészt rögzített ünnepnapokkal. Az 1873 előtti rendszer a kínai naptáron alapszik és hivatalos ügyekben mai napig használják.

                                               

Javított julián naptár

A javított julián naptár a julián naptár kis módosításával készült, 1923-ban, Isztambulban egy ortodox konferencián. Csak az ortodox egyházak egy része fogadja el, ezek az úgynevezett újnaptáros ortodoxok. Az ortodox egyházak másik része ma is a ...

                                               

Julián évszázad

A julián évszázad 36 525 középnapból áll. Bizonyos esetekben csillagászati időtartamok számításánál használatos, így például a különböző évek hosszának hatványsorral történő kifejezésénél is.

                                               

Julián naptár

A julián naptár egy Caius Iulius Caesar által – Róma alapítása után 709-ben – bevezetett naptár, amely a már akkorra csaknem háromezer éve alkalmazott egyiptomi naptáron alapult, ami sokkal pontosabb és egyszerűbb volt más korabeli naptáraknál, í ...

                                               

Kelta kalendárium

Hónapok, ünnepek Január am Faoilleach, Eanáir írül. A viharos napok és a farkasok ideje. Első két hete a faoillteach geamhradh, a téli farkasok ideje, második két hete a faoillteach earraich, a tavaszi farkasok időszaka. Február an Gearran, Feabh ...

                                               

Keresztény egyházi naptár

A keresztény egyházi naptár az adott év egyházi ünnepeit tartalmazza. Az ünnepek napjait a Gergely-naptárba illesztve adják meg. Ezek az ünnepek vagy minden évben azonos naptári napra esnek, vagy évről évre más-más napon kerülnek megünneplésre.

                                               

Kínai naptár

A kínai naptár egy luniszoláris naptár, mely a holdnaptárra és a szoláris naptárra jellemző tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezt az időmérési rendszert először a babilóniaiak vezették be i. e. 2500 körül. Nemcsak Kínában, hanem számos más ázsiai ...

                                               

Kopt naptár

A kopt naptár, más néven alexandriai naptár az ókori egyiptomi naptáron alapul, és Egyiptomban ma is használja a Kopt Ortodox Egyház. A naptár az ókorban használt egyiptomi naptár egy módosított változata. Hogy elkerüljék az egyiptomi naptárban n ...

                                               

Koreai naptár

A koreai naptár egy holdnaptár, ami a kínai naptárból származtatható. Bár nem hivatalos naptár, Dél-Koreában a hagyományos koreai naptárat a kormány továbbra is használja. A jelenlegi verzió a kínai Sihszien naptáron) alapul, amelyet jezsuita tud ...

                                               

Március 0.

A március 0 egy fiktív dátum, a március 1-je előtti nap alternatív neve. E mesterséges dátum használatával kiküszöbölhető a szökőévek miatt változó hosszúságú februárra történő hivatkozás. Főként számítástechnikai szoftverek használják, mint péld ...

                                               

Maja naptár

A maják három különböző naptárat használtak, ezek a haab, a tzolkin és a hosszú számítás. A haab 18-szor 20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A tzolkin 260 napos, 13-szor 20 napos hónap, amelyet szent kör néven említettek. A kettő kombin ...

                                               

Metón-ciklus

A Metón-ciklus csillagászati fogalom, 19 évből áll, ami után a Hold fázisa az évnek ugyanarra a napjára esik. I. e. 433 körül tette közzé Metón görög csillagász. Tőle függetlenül a babiloni csillagászatban is ismert volt. A ciklus magyarázata, ho ...

                                               

Muszlim naptár

Az iszlám naptár a Hold járásán alapuló éveket használó holdnaptár, melynek kezdőnapja: 622. július 16. Ez az iszlám időszámítás kezdete, azaz 1. év Muharram hónap 1-je. Az iszlám időszámítás a hidzsráról kapta a nevét, amelynek jelentése: Mohame ...

                                               

Napok és hónapok elnevezésének eredete a magyar nyelvben

Szombat: a héber sabbath pihenőnap szó átvétele görög közvetítéssel. Körmendi Ferenc alapos érvelésében a szláv közvetítése e szónak kizárható. Péntek: ógörög eredetű. Ógörög megfelelője: πέντε pénte = öt Hétfő: a "hétnek a feje”, a hét kezdete. ...

                                               

Naptarak.com

A Naptárak.com egy magyar nyelvű, különféle tematikus naptárakat összesítő, dátum kalkulátorokat is tartalmazó portál. A naptárak.com korábbi Naptár Portál naptárakkal foglalkozó, magyar nyelvű weboldal, 2006 decemberében indult. A kezdő évben mi ...

                                               

Ókori egyiptomi naptár

Az ókori Egyiptom naptárai a történelem első naptárai, ma is alkalmazott naptárak alapjai, az egyiptomi csillagászok zsenialitásának bizonyítékai. Egyiptomban nagyon korán kialakultak egységes kalendáriumrendszerek: egyesek szerint már az i. e. 5 ...

                                               

Ókori római naptár

Az ókori római naptár a modern időszámítás elődje, forrása. A rómaiak az évet tizenkét hónapra, 365 napra osztották. A 2. században elterjedt a "hét” időegység használata is. A napot pedig kétszer tizenkét órára osztották.

                                               

Örmény naptár

Az örmény naptár örmény számokat használ. A kezdőév a keresztény időszámítás szerint 552, az örmény korszak kezdete. Az éveket a ԹՎ betűkkel előre jelzik, gyakran felette vonallal, aminek a jelentése: az évben. Ezt az örmény ábécé egy-négy betűje ...

                                               

Szabadkőműves naptár

A szabadkőműves naptár a XVIII. század eleje óta használatos az angolszász, francia és német szabadkőműves páholyokban. Kiindulópontja a Fény Éve, az Anno Lucis, azaz a bibliai Teremtés éve. A szabadkőműves időszámítás megalkotásának célja egy eg ...

                                               

Szökőév

A szökőév olyan év, amely több napot tartalmaz az év szokásos hosszánál azért, hogy a naptárt szinkronba hozza a csillagászati vagy évszakok szerinti idővel. Az évszakok és a csillagászati események nem egész számú napok szerint ismétlődnek, ezér ...

                                               

Szökőnap

A válasz naptártörténeti okokra vezethető vissza, melynek alapja az a rossz felfogás, mely szerint szökőévben a február hónap egy toldaléknapot kap. A valóság azonban az, hogy a február 23. napja megduplázódik, így a szökőnap közbeékelődik a hagy ...

                                               

Szolunáris naptár

A szolunáris naptárat egy francia ichtiológus írta le először, amikor megfigyelte a halak viselkedését a Nap és a Hold égi jelenségeivel és mozgásaival kapcsolatban. A szolunáris naptár ill. táblázat a horgászok gyakorlati tapasztalatain alapul, ...

                                               

Szovjet forradalmi naptár

A szovjet forradalmi naptár 1929 és 1940 között volt használatban a Szovjetunióban. Nem sokkal a nagy októberi szocialista forradalom után Vlagyimir Iljics Lenin, az Oroszországi Szovjetek Tanácsának elnöke elrendelte a Julián naptárról a Gergely ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →