ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205



                                               

Amerika gyarmatosítása

Amerika első gyarmatosítóinak a vikingeket tartják, akik a 11. század folyamán számos települést alapítottak Grönlandon és egy rövid életűt L’Anse aux Meadows-nál, amely területet a vikingek Vinlandnak neveztek. A grönlandi kolóniák több évszázad ...

                                               

Aranypart (brit gyarmat)

Az Aranypart Nyugat-Afrikában a Guineai-öböl mellékének volt a neve, amely az Assini és a Volta folyók között terült el. Többnyire a mai Ghána déli részeit foglalta magába. Mint brit gyarmat 1821 és 1957 között létezett, és része volt a Brit Nyug ...

                                               

Berlini konferencia

A Berlini konferencia 1884. november 15. és 1885. február 26. között került megrendezésre 14 ország részvételével a német fővárosban és fő célja a Kongó folyó medencéjében való szabad kereskedelem biztosítása volt. A konferenciát a franciákkal és ...

                                               

Egyenlőtlen szerződés (nemzetközi jog)

Az egyenlőtlen szerződés nemzetközi jogi fogalma azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek a 19. században és a 20. század első felében főleg a nagyhatalmak és egyes elmaradottabb ázsiai államok között jöttek létre. Japán az 1850-es években a gy ...

                                               

Fashodai incidens

A fashodai incidens az Afrikáért folytatott versengés legforróbb eseménye volt, amikor 1898-ban a brit és francia csapatok találkoztak a mai Dél-Szudánban lévő Fashodánál. A helyzet háborúval fenyegetett, de a felek végül diplomáciai úton rendezt ...

                                               

Félgyarmat

A félgyarmatok az imperialista gyarmatosítás időszakában létező, csak formálisan független államok, amik egy vagy több nagyhatalom teljes politikai uralma és gazdasági kizsákmányolása alatt álltak. Ilyen módon átmeneti állapotban voltak a gyarmat ...

                                               

Görög gyarmatosítás

A görög gyarmatosítás során a görög poliszok és a hellén nyelvű népek a Balkán-félszigeten kívül hoztak létre önálló településeket. Fő időszaka a Kr. e. 8-6. századra esett, és elsősorban Dél-Itáliában, a Márvány-tenger és a Fekete-tenger partjai ...

                                               

A gyarmati rendszer felbomlása

A gyarmati rendszer felbomlása a gyarmatosítás történelme lezárulásának folyamata, amelynek során a korábban gyarmattartó államok elvesztik vagy feladják ellenőrzésüket a tőlük függésben álló területek, a gyarmatok felett. A gyarmati rendszer fel ...

                                               

Hajsza Afrikáért

Hajsza Afrikáért, versenyfutás Afrikáért vagy Afrika felosztása néven ismert folyamat során az európai nagyhatalmak 1881 és 1914 között elfoglalták és két független állam kivételével maguk közt felosztották Afrika szinte teljes területét és gyarm ...

                                               

Holland Kelet-indiai Társaság

A Holland Kelet-indiai Társaság, vagy gyakran Németalföldi Kelet-indiai Társaság volt a világ első igazi multinacionális vállalata és az első cég, amely részvényeket adott ki pénzügyei finanszírozására és ezzel létrehozta a modern tőzsdét. 1602-b ...

                                               

Holland kísérlet Brazília gyarmatosítására

A hollandok 1600-ban hozták létre első telepeiket az Amazonas deltájában, majd ezekből kiindulva próbáltak önálló gyarmatbirodalmat kiépíteni Dél-Amerikában. Hamarosan konfliktusba keveredtek a környékre egy kerek évszázaddal korábban megérkezett ...

                                               

Koncessziós terület

A koncessziós terület vagy röviden koncesszió nemzetközi jogi értelemben olyan megállapodás, amelyben egy állam a saját területe egy részén a szuverenitásából fakadó bizonyos jogok gyakorlását átengedi egy másik államnak, vagy az általa támogatot ...

                                               

Madridi szerződés (1750)

A madridi szerződés, más néven "Területcsere-szerződés” 1750. január 13-án VI. Ferdinánd spanyol király és V. János portugál király által megkötött egyezmény, melyben a dél-amerikai gyarmataik közötti határokat szabályozták. Az Európán kívüli ter ...

                                               

Makaó történelme

Makaó története mintegy 6000 évre nyúlik vissza, és napjainkig számos nép és kultúra alakította az államalakulat történelmét. Makaó jelenleg a Kínai Népköztársaság Különleges igazgatású területe. 1557-ben a terület portugál gyarmat lett, azonban ...

                                               

Mexikó spanyol meghódítása

Mexikó spanyol meghódítása, vagyis gyakorlatilag az Azték Birodalom leigázása Amerika spanyol gyarmatosításának egyik legfontosabb állomása volt. A hadjáratot Hernán Cortés spanyol konkvisztádor vezette. A mai Mexikó területének meghódítása két, ...

                                               

Mgungundlovui incidens

Mgungundlovui incidens 1838. február 6-án történt a Zulu Királyság fővárosában, amikor Dingane zulu király csellel elvette a városba érkező búr katonák fegyvereit, majd elfogatta és kivégeztette a telepeseket. A zulu király akciója hatalmas megdö ...

                                               

Modderi csata

A modderi csata a második búr háború egyik csatája, melyet 1899. november 28-án vívtak az angolok Kimberley felszabadításáért a velük szemben álló búr csapatokkal.

                                               

Monroe-elv

A Monroe-elv vagy Monroe-doktrína az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának 1823-ban, az USA akkori elnöke, James Monroe által meghirdetett irányvonala, amely szembeszegül az európai hatalmak gyarmatosítási törekvéseivel az amerikai kettős ko ...

                                               

Ncome-menti csata

A Ncome-folyó menti csata, vagy elhíresült nevén A csata a Véres-folyónál egy 1838. december 16-án lezajlott csata volt a "nagy vándorlást” végző búrok és az őslakos zuluk között. Elhíresült nevét a csata után ott maradt zulu holttestek miatt kap ...

                                               

Orosz-amerikai Társaság

Az Orosz-amerikai Társaság félhivatalosan az orosz kormányt is képviselő gyarmati kereskedelmi cég volt, melyet I. Pál orosz cár hozott létre 1799-ben a Selihov-Golikov Társaságból, mely az első egész évben fennálló prémvadásztelepet alapította a ...

                                               

Protektorátus

A protektorátus két államalakulat között függő viszonyt eredményező nemzetközi jogi kapcsolat, amelynek során a protektori szerepben fellépő állam védnökséget vállal a másik állam felett. Formai szempontból kétoldali szerződés által jön létre, de ...

                                               

Rabszolgapart

A Rabszolgapart Nyugat-Afrikában, Togo, Benin és Nigéria nyugati részén, továbbá Ghána keleti részén húzódó tengerpart történelmi neve. A Guineai-öböl partján kb. 450 km hosszan húzódik a Volta és Niger folyók között. Elnevezése a gyarmatosítás i ...

                                               

Gaston de Raousset-Boulbon

Charles Rene Gaston Gustave de Raousset-Boulbon francia nemes, kalandor, gyarmatosító, a rövid életű Sonorai Francia Állam alapítója.

                                               

Tordesillasi szerződés

A tordesillasi szerződés, amelyet 1494. június 7-én írtak alá a spanyolországi Tordesillas városában, Spanyolország és Portugália között osztotta fel az Európán kívüli újonnan felfedezett területeket. A felosztás a Zöld-foki-szigetektől 370 leugá ...

                                               

Virginia Társaság

A Virginia Társaság egy angol részvénytársaság volt, melyet I. Jakab angol király monopoljogokkal ruházott fel. A Társaság 1606. április 10-én jött létre azzal a céllal, hogy kolóniákat létesítsen Észak-Amerikában. A Társaságnak két vállalata vol ...

                                               

Weeneni mészárlás

A weeneni mészárlás 1838. február 17-én történt, amikor Dingane zulu király harcosai – Piet Retief embereinek kivégzését követően – felkutatták a közelben táborozó búrokat, és valamennyiüket megölték. Az áldozatok döntően nők és gyerekek voltak.

                                               

Anakonda terv

Az Anakonda terv avagy Scott óriáskígyója elnevezést széles körben alkalmazták az amerikai polgárháborúban az elszakadt déli államok legyőzése céljából kidolgozott stratégiára. Kidolgozója Winfield Scott vezénylő tábornok volt, és a terv hangsúly ...

                                               

Aurelius Respectus síremléke

Aurelius Respectus római segédlégiós síremléke Pilisvörösvár területéről került elő. A sírjel egy itt megtelepedett kelta származású segédlégiósnak és családjának állít emléket.

                                               

Barbuta

A barbuta a kései lovagkor sisaktípusa. Néha előfordul címersisakként. Egész Európában népszerű volt. A sisakharang felső része félgömb alakú, a tetején alacsony taréjjal, az oldalfala a vállakig nyúl le és egyenes levágással zárul, az arc előtti ...

                                               

Demarkációs vonal

A demarkációs vonal egy ideiglenes határvonal, általában egymással hadban álló felek között, melyet legtöbbször fegyverszüneti egyezményben jelölnek ki. A határvonalat egyik fél sem lépheti át. A végleges határvonal megállapításáig szokott érvény ...

                                               

Görögtűz

A görögtűz a Bizánci Birodalom által használt égőfolyadék-fegyver volt, amelyet többnyire tengeri csatákban alkalmaztak, nagy hatékonysággal, hiszen az anyag összetétele folytán tüze vízzel nem oltható. A "bizánci tűz ” számos győzelemhez segítet ...

                                               

Grande Armée

A Grande Armée I. Napóleon francia császár nagy, soknemzetiségű hadserege, amely kb. 600 000 főt számlált. 1805-ben a vette fel a francia hadsereg a Grande Armée címet, s egészen 1815-ig, a császár bukásáig állt fenn. Az 1812-i oroszországi hadjá ...

                                               

A háború művészete

A háború művészete nemcsak a kínai, hanem az egész világ hadtudományos irodalmának egyik legrégebbi és legnagyobb hatású alkotása. A mű logikusan szerkesztett fejezeteiben a szerző a hadviselés olyan alapvető kérdésköreit tárgyalja, mint a diplom ...

                                               

Hadirégészet

A hadirégészet a hadtörténelem segédtudománya, mely elsősorban a történeti régészet szemléletének megfelelően, a levéltári forrásokon alapuló hadtörténeti rekonstrukciók alapján megfogalmazott kérdésekre keres választ a terepkutatás során. A hadt ...

                                               

Hadseregek a százéves háborúban

A százéves háború során angol és francia csapatok harcoltak a mai Franciaország területén. Az angol taktika, a gyalogos harcmodor és a hosszúíj használata kezdetben meglepte a hagyományos lovagi erényekben bízó franciákat, de később többé-kevésbé ...

                                               

Hadurak kora

A hadurak kora Kína 20. századi történelmének az 1916 és 1928 közötti szakasza, amikor az ország gyakorlatilag szétesett egy sor csaknem független hadúr által vezetett területre. A Kínával foglalkozó történészek ezt a korszakot Jüan Si-kaj halálá ...

                                               

Hetman

A hetman a 16–18. századi Lengyel–Litván Unióban használt katonai cím; a hetman wielki volt a fegyveres erők parancsnoka, a király távollétében a hadvezér is. Ukrajnában a hetman ukránul: hetyman, cirill betűkkel: гетьман szó egy változatát, az a ...

                                               

Huang Si-kung három stratégiája

A Huang Si-kung három stratégiája) az ókori kínai hadtudományos irodalom egyik jelentős hadtudományi, hadművészeti alkotása. A Szung -dinasztiabeli Sen Cung uralkodása alatt, az addig született legjelentősebb hadművészeti művek közül összeválogat ...

                                               

A hadművészeti kánon hét könyve

A hadművészeti kánon hét könyve a Szung -dinasztia beli Sen Cung uralkodása alatt, az addig született legjelentősebb hadművészeti művek gyűjteménye. A kánonnak 經) tekintett gyűjtemény írásainak alapos ismerete ekkortól kezdve alapvető részét kép ...

                                               

Kínai hadtudományos irodalom

Kína különleges figyelmet érdemel a hadtudomány iránt érdeklődő és a hadtudománnyal foglalkozó szakemberek részéről, hiszen e majd négyezer éves kultúra háborúktól terhes történelme során roppant mennyiségű elméleti mű született a hadtudomány, ha ...

                                               

Knechtek

A Knechtek nevet a lengyelek akasztották a Német Lovagrend zsoldosaira. Az elnevezés a felnémet nyelvben szolgát jelent. A knechtek is többségében Észak-Németországból származtak, s zsoldosok valóban mind szolgaian harcoltak az felfogadójuk melle ...

                                               

Liu tao

A Liu tao az ókori kínai hadtudományos irodalom egyik kiemelkedő alkotása. A hagyomány a művet a Taj Kung tiszteleti néven emlegetett Csiang Ce-ja nak tulajdonítja, aki egyike Kína legkorábbi név szerint ismert tábornokainak. Valójában nem keletk ...

                                               

Lovagi torna

A lovagi tornák hajdanán hozzátartoztak a középkori ember mindennapjaihoz, s több funkciójuk is volt. A lovagoknak alkalmat adott arra, hogy bizonyítsák rátermettségüket és bajvívásban szerzett tudásukat. A tornák istenítéletként is szolgáltak, a ...

                                               

Mellvért

A mellvért eredetileg több rétegbe rakott vastag bőrökből készített védeszköz, később vasból kovácsolták vagy acélból készítették és csak kivülről vonták be bőrrel. Volt kettős mellvért is, melynek egyik fele a mellt, a másik a hátat védte. Miutá ...

                                               

Mozgósítás

A mozgósítás, gyakran használt latin eredetű szóval mobilizáció, egy ország haderejének és katonai erőforrásainak háborús készenlétbe helyezése támadás céljára avagy közvetlenül várható, esetleg már bekövetkezett támadással szemben. Gyakori rövid ...

                                               

Munkás-paraszt Vörös Hadsereg

A Munkás-paraszt Vörös Hadsereg a Szovjetunió fegyveres erőinek része volt 1918 és 1946 között. Két haderőnem alkotta, a szárazföldi erők és a légierő. 1946. február 25-étől a Vörös Hadsereg hivatalos megnevezése Szovjet Hadsereg lett. Az orosz p ...

                                               

Pajzs

A pajzs támadások elhárítására és támadásra szolgáló eszköz. A páncélokkal ellentétben, amelyeket a testen viselnek, a pajzsokat kézben tartva használják.

                                               

Páncél

A páncél jellemzően, de nem kötelezően merev anyagból készült védőfelszerelés. A lemezvértek elterjedésétől megkülönböztetünk csata- és tornavérteket, valamint garnitúrás, teljes, háromnegyedes, kétharmados, fél és részleges páncélt. Az említett ...

                                               

Párbaj

A párbaj két személy kölcsönös megegyezésén alapuló – a kor társadalmi normái szerint "jóváhagyott”, és a párbajszabályok szerint egymás ellen lefolytatott –, életüket, testi épségüket veszélyeztető küzdelme.

                                               

Pleven-terv

A Pleven-terv az eredeti hat EGK-ország integrált védelmi együttműködésére vonatkozó első terv, amelyet René Pleven francia miniszterelnök javasolt 1950-ben.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →