ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204                                               

Arzenál (Velence)

Az Arzenál Velence saját hajóépítő- és fegyverkészítő együttese volt. Ez volt felelős Velence haditengerészeti ellátásáért a második évezred közepén. Az Arzenál az egyik legelső nagyméretű ipari üzem volt a történelem folyamán.

                                               

Az első világháború gazdaságtörténete

Az első világháború gazdaságtörténete a nagyobb nemzetek által a háborús költségek fedezésére alkalmazott módokat, valamint a háború utáni adósságokat és a jóvátételi díjat foglalja magába. Szintén ehhez tartozik a munkaerő, az ipar és a mezőgazd ...

                                               

Bekerítések

A bekerítések szűkebb értelemben a 16–18. századi Anglia gazdasági – politikai folyamata, melynek során a birtokosok először a közös legelőket, majd a bérlők parcelláit kerítették be, hogy kiterjesszék a juhlegelőiket vagy belterjes növénytermesz ...

                                               

Bretton Woods-i konferencia

Az Egyesült Nemzetek 1944-es Monetáris és Finanszírozási Konferenciája, azaz a Bretton Woods-i konferencia a második világháború végén került megrendezésre. Az itt megkötött egyezmények alapján jött létre a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési B ...

                                               

Bretton Woods-i rendszer

A Bretton Woods-i rendszer a Bretton Woods-i konferencia után létrehozott világgazdasági rendszer. Lényege az volt, hogy szabályozta a világ legerősebb ipari hatalmainak kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatait. A rendszer volt az első példa a törté ...

                                               

Cégér

A cégér vagy más néven céhjelvény a középkorban elterjedt reklám- és tájékoztató eszköz: üzlet vagy műhely elé jól láthatóan kiakasztott tárgy, vagy jelképes ábrázolás, amely jelezte a kereskedelmi vagy ipari tevékenységet. Például borbélyműhely ...

                                               

Céh

A céhek elsősorban iparosok vagy kereskedők érdekvédelmi társulásai, amelyek az európai városokban a középkorban jöttek létre és a 19. századig éltek. A magyar "céh” szó a középfelnémet eredetű bajor–osztrák Zeche, illetve Zech kifejezésből szárm ...

                                               

Céhbehívó jelvény

A céhbehívó jelvény vagy egyszerűen behívójelvény a középkori–koraújkori céhek fontos hatalmi jelvénye volt: ennek körbeküldésével hívták össze a céh gyűléseit. Az üzenet átadója a jelvény felmutatásával igazolta, hogy az üzenet hivatalos és a cé ...

                                               

Céhbehívó tábla

A céhbehívótábla egyes középkori–koraújkori céhek fontos hatalmi jelvénye volt: ennek körbeküldésével hívták össze a céh gyűléseit. Az üzenet átadója a tábla felmutatásával igazolta, hogy az üzenet hivatalos és a céhmestertől ered. Erre különösen ...

                                               

Céhláda

A céhláda a céhlevél és a céh többi irata, valamint a céh vagyonának, értékeinek és jelképeinek tárolására szolgáló láda volt, eképpen önmaga is a céh jelképei közétartozott. Rendszerint emblémák, címerek, feliratok díszítették. A ládát a céh val ...

                                               

Céhlegény

A középkori–koraújkori céhekben a legény ek az inaséveiket már letöltött, szakmájukat legalább alapszinten ismerő, de mesterré még nem avatott, tehát nem önállóan, hanem a teljes jogú mesterek műhelyeiben dolgozó iparostanulók voltak. A legények ...

                                               

Mester (céh)

A céhes mesterek a céh teljes jogú tagjai voltak: olyan iparosok vagy szolgáltatók, akik önálló, kellően felszerelt műhelyt tartottak fenn, és abban inasokat, illetve legényeket taníthattak és dolgoztathattak. A mesterek többnyire a városok közép ...

                                               

Céhcímer

A céhcímerek a céhek, később a manufaktúrák által használt címerek. Nem minden a céhek által viselt jelvény volt valódi címer. Csak azok tekinthetők céhcímernek, melyek pajzsba vannak foglalva és a céh állandó jelleggel használta. A céhes heraldi ...

                                               

Céhlevél

A céhek működését a helyben illetékes hatóság céhlevél ben engedélyezte és szabályozta. A szabadalomlevél szövege, illetve artikulusai az egyes céhek sajátosságainak, illetve a környezetnek megfelelően változtak. Mindenképpen a mesterek szakmai é ...

                                               

Chadbourne-egyezmény

A Chadbourne-egyezmény a cukortermelést és a cukorexportot korlátozó megállapodás, azaz kartellegyezmény volt, amelyet hosszas előkészületek után 1931. május 3-án Brüsszelben írtak alá a részt vevő országok. Nevét Thomas Chadbourne jogászról kapt ...

                                               

Directio

A nagybirtok-kormányzat egy központi, igazgatási testülete a 18−19. században. Igazgatóság és kormányzóság néven ismeretes elsősorban. A legismertebb a Festetics György idején alapított keszthelyi "Directio ”, ami jelentős mértékben hozzájárult a ...

                                               

Dodge-terv

A Dodge-terv egy pénzügyi és monetáris megegyezés volt az Amerikai Egyesült Államok és Japán között. A terv célja Japán gazdasági stabilitásának és önállóságának elérése volt a második világháborút követő pusztítás után. A terv elnevezését Joseph ...

                                               

Hadiadó

Magyarországon Károly Róbert uralkodott: 1308 - 1342 kezdte el a rendkívüli hadiadó szedését. Ez az állami adónem portánként egy forint befizetésével sújtotta a lakosságot. Az adót évente kétszer is beszedhették. Mivel az éves többszöri fizetés n ...

                                               

Jegyrendszer

A jegyrendszer olyan bürokratikus gazdasági elosztási mód, amikor csak jegy ellenében lehet bizonyos termékekhez hozzájutni.

                                               

Kelet-indiai Társaságok

Kelet-indiai Társaságok A 15. században az Afrikát megkerülő, Indiába a 15-16. században India alatt a mai Ázsiát értették vezető hajóút felfedezésével megindulhatott a hajós kereskedelem. Addig a kereskedelmi utak az Oszmán Birodalmon keresztül ...

                                               

Keynesianizmus

Keynesianizmus névvel illetjük a John Maynard Keynes brit közgazdász által a 20. században kidolgozott gazdasági elméletet. Az általa létrehozott keynesiánus közgazdaságtani irányzatot napjainkban a poszt-keynesiánusok és az új keynesiánok viszik ...

                                               

Klondike-i aranyláz

1896 augusztusában a tagish az atapaszkák egyik csoportja származású Skookum Jim Mason szül. Keish unokatestvérével Dawson Tagish Charlie-val és unokaöccsével, Patsy Hendersonnal a Yukon terület déli határától pár kilométerre lévő Carcrossból ész ...

                                               

Kolozsvári céhek

A kolozsvári céhek, azaz az iparosok és kereskedők érdekvédelmi testületei már I. Lajos idejében létrejöttek; a városbeli céhekkel kapcsolatos legrégebbi fennmaradt adat 1369-ből származik. Nagy Lajos 1376-ban szabályozta és kötelezővé tette a cé ...

                                               

Kontor

A kontor szó a franciából származik, és a 16. századtól kezdve mutatható ki a használata. A hanza-városok így nevezték négy legnagyobb, önigazgatással rendelkező külföldi telepüket, a novgorodit, a londonit, a bergenit és a brüggeit, melyek élén ...

                                               

Latifundium

Nagy kiterjedésű magánbirtok, általában összefüggő területen. Főként rabszolgák művelték a területeket, amelyeken különösen jelentős volt az állattartás.

                                               

A lean története

A lean, mint vállalatirányítási és működtetési modell többek munkásságának összegzése. A lean angol szó, jelentése: karcsú. Lényege, hogy az adott vállalat működését lean azaz karcsú módon szervezze, a vállalat ne legyen "elhízva”. Egy vállalat a ...

                                               

Mangánércbányászat Magyarországon

A mangán fontos kohászati alapanyag. A vas szilárdságát és szívósságát növeli, ezért tengelyek, kerekek gyártására és golyósmalmok bélelésénél használják. Az ellenálláshuzalok készítésénél is jelentős a felhasználása. Magasabb hőmérsékleten hidro ...

                                               

Marshall-terv

A Marshall-terv nemzetközi segélyprogram volt a második világháború után, amely George C. Marshall amerikai külügyminiszterről kapta a nevét. Marshall 1947. június 5-én átfogó amerikai segélyprogramot hirdetett meg minden olyan háború sújtotta eu ...

                                               

A mezőgazdaság kialakulása

A mezőgazdaság kialakulása alatt a földművelés és állattenyésztés megkezdése értendő, mely kb. 10 000 évvel ezelőtt indult. A nemzetgazdaság e fontos ága a termőföld hasznosítása útján állítja elő termékeit, melyek nyersen vagy feldolgozva kerüln ...

                                               

Nagy gazdasági világválság

Az első világháború befejeztével, a gazdasági kimerülés, az anyagi és emberi erőforrások pusztulása, a fedezet nélküli pénzkibocsátás és a kereskedelmi kapcsolatok szétzilálódása miatt gazdasági világválság jelentkezett. Ennek következtében jelen ...

                                               

A nagy gazdasági világválság és a 2000-es évek válságának összehasonlítása

A nagy gazdasági világválság és a 2000-es évek válságának összehasonlítása az Egyesült Államok, Egyesült Királyság és Írország tapasztalatait tárja fel. 2009 április 17-én Dominique Strauss-Kahn, az IMF vezérigazgatója kifejtette, hogy esély van ...

                                               

Neolitikus forradalom

A neolitikus forradalom kifejezést elsőként az ausztrál régész, Vere Gordon Childe használta a neolitikum időszakában a vándorló, vadászó-gyűjtögető életformáról a letelepült, földművelő életformára való áttérés magyarázatául. A változás tucatnyi ...

                                               

New Deal

A New Deal Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és kormányzata politikája 1933 és 1936 között. Az 1932-es választási hadjárat során Roosevelt új irányvonalat ígért választóinak. A nagy gazdasági világválságból való kilábalást a gazdasági folyamat ...

                                               

Nyomásos gazdálkodás

A 6. században az európai gazdálkodás két alapkövön nyugodott: a római hagyományokon és a betelepülők kezdetlegesebb módszerein. A vad talajváltó művelés során erdőirtással, égetéssel, új területeket tettek művelhetővé. Ekkor újabb földet tettek ...

                                               

Orosz gazdasági válság

Az 1998-as orosz pénzügyi válság 1998. augusztus 17-én érte el Oroszországot. Ennek eredményeként az orosz kormány és az Orosz Központi Bank leértékelte a rubelt, és államcsődöt jelentett. A válság súlyos hatással volt számos szomszédos ország ga ...

                                               

Pénztörténet

A pénztörténet a történelemtudomány segédtudománya, egyes nézetek szerint ma már önálló tudomány. Tárgyi anyaggal foglalkozó tudományág, mely írott anyagokra is támaszkodik. Feladata a történelmi pénzek, érmek kutása, rendszerezése, a pénztörténe ...

                                               

Plaza egyezmény

A Plaza egyezmény egy nemzetközi valutapiaci egyezmény volt, mely Japán, az USA, Nyugat-Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság között köttetett 1985. szeptember 22-én a New York-i Plaza Hotelben. Az egyezmény tartalma alapján valutap ...

                                               

REMIX Rádiótechnikai Vállalat

A REMIX Rádiótechnikai Vállalat rádiótechnikai alkatrészeket előállító budapesti vállalat. A cégnév a francia "resistance mixte” szavak összevonásából származik, és arra utalt, hogy az akkori egyik gyártmány, a rétegellenállás anyaga bakelit-koro ...

                                               

Solidus

Először Diocletianus használta 301 körül. Ekkor értéke az 1/60 római font 5.5 g tiszta arany volt. Egyben ezer dénár váltóértéke is volt, azonban ez idővel változott. Ekkor még azonban csak kis mennyiségben verték, így alig volt hatással a gazdas ...

                                               

Systhema Bethlenianum

A systhema Bethlenianum, azaz Bethlen-féle adórendszer Erdély adózásának 1754-ben bevezetett rendje, amit kidolgozójáról, Bethlen Gáborról, a későbbi erdélyi kancellárról neveztek el.

                                               

Systhema Bruckenthalianum

A systhema Bruckenthalianum, azaz Bruckenthal-féle adórendszer Erdély adózásának 1769-ben bevezetett rendje, amit kidolgozójáról, Samuel von Brukenthal erdélyi kancellárról neveztek el.

                                               

Systhema Buccowianum

A systhema Buccowianum, azaz Buccow-féle adórendszer Erdély adózásának 1763-ban bevezetett rendje, amit kidolgozójáról, Adolf Nikolaus Buccow erdélyi főhadparancsnokról és egyben a Gubernium vezetőjéről neveztek el.

                                               

Tequila-válság

A Tequila-válság a mexikói peso válságának népszerű elnevezése, melyen Mexikó 1994–1995–ben ment át és ami egy gazdasági válságba torkollott. A kifejezés eredetileg Octavio Paz mexikói írónak és diplomatának az egyik művéből származik. A valutavá ...

                                               

Termékeny félhold

A termékeny félhold a Közel-Kelet egy félhold alakú területe, ami eredetileg Mezopotámiát és Kánaánt foglalta magában, de később hozzáértették a Nílus-völgyet, azaz az ókori Egyiptomot is. A fogalmat az egyiptológus James Henry Breasted vezette b ...

                                               

Válság (gazdaság)

A válság a termelésnek, a forgalomnak és a fogyasztásnak zavaraiból keletkező gazdasági baj, mely mindig értékek megsemmisítését vonja maga után. A munkamegosztás rendszere mellett minden gazdálkodó egyénnek számítania kell mások gazdasági tevéke ...

                                               

Vásárjog

A vásárjog a középkorban királyi kiváltságlevéllel adományozott jog volt, amely a szabad királyi várost, a bányavárost vagy a földesurat hatalmazta fel arra, hogy évente, vagy a hét bizonyos napján vásárt tarthasson. A vásárjog a városok szabadsá ...

                                               

A vasút története

A vasút története a 16. századig nyúlik vissza, amikor az ember vagy ló vontatta, síneken mozgatható egyszerű járművek megjelentek. Az első közforgalmú lóvasút 1803-ban nyitotta meg szolgáltatását, az első gőzmozdony is 1804-re készült el. A közf ...

                                               

A Vietnámi Köztársaság gazdasága

A Vietnámi Köztársaság gazdasága nyitott, fejlődő piacgazdaság volt. 1963 és 1973 között az ország piaca szabad jellegű volt. Mindazonáltal a gazdasági fejlődés alapja a négy, vagy ötéves tervek voltak. A gazdaság az első 10 évben stabilan állt, ...

                                               

Zollverein

A Német Vámunió, Zollverein 1834–1871 között állt fenn. Az 1815–1866 között fennállott Német Szövetség északi és nyugati fejedelemségeit közös vámterületbe foglaló szervezet neve volt. 1866–1871 között az Észak-német Szövetség államait foglalta m ...

                                               

Gyarmat (terület)

A gyarmat szónak a történelemben két fő jelentése van: az egyik az ókorban egyes nagy népek által idegen területen létrehozott település. Az újkorban viszont főleg a nagy tőkés államok által meghódított, függetlenségüktől megfosztott és kizsákmán ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →