ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203                                               

Tömördi Madárvárta

A Tömördi Madárvárta egy Actio Hungarica rendszerű madárgyűrűző állomás Nyugat-Dunántúlon, a Vas megyében fekvő Tömörd határában, kutatási területe változatos élőhelyeket foglal magában a Tömördi-tó térségében.

                                               

Transzlokáció

Áttelepítés vagy transzlokáció elnevezést akkor használják, amikor egy faj jelenlegi elterjedési területén élő állományának kiegészítése, korábbi elterjedési területére való újratelepítése vagy új területre való betelepítése szabad területen neve ...

                                               

Turjánvidék

A Turjánvidék a Duna–Tisza közi homokhátság és a Duna-völgy találkozási vonalánál láp- és mocsárrendszert alkotva több mint 130 km hosszan húzódó terület kb. 80 km-es északi felének neve. A Turjánvidék a Duna vonalával párhuzamosan, a Középső Dun ...

                                               

Utoljára látható

Az Utoljára látható Douglas Adams és Mark Carwardine közösen írt könyve a kihalás szélén álló állatfajokról. Az Utoljára látható helyszíne a Föld, az idő a jelenkor. A könyv a kihalás szélén álló állatokat veszi sorra, és megpróbálja feltárni az ...

                                               

Vadvédelem

A vadgazdálkodás célkitűzései és módszerei a vadállomány pillanatnyi helyzetétől függően alakulnak. A manipulatív vadgazdálkodás keretében ezeket a célokat az állomány dinamikájának céltudatos alakításával érhetik el. A vadgazda az állományt és/v ...

                                               

Védett faj

A védett faj kifejezés alatt az adott földrajzi területen természetvédelmi oltalom alatt álló faj fogalma értendő. A kifejezés vonatkozhat állat- és növényfajokra egyaránt, a védelmet általában a fajnak a veszélyeztetettsége indokolja. Állatok es ...

                                               

Vörös lista

A kihalással fenyegetett fajok vörös listája, vagy egyszerűen Vörös lista, az élőlények természetvédelmi státuszának legismertebb, legnagyobb múltú és legátfogóbb globális leltára, melyet a Természetvédelmi Világszövetség hozott létre 1948-ban. A ...

                                               

WWF

WWF, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, amely 96 országban tevékenykedik, tagsága meghaladja a 4.7 millió főt.

                                               

Beporzók napja

A beporzók napja a természetvédelmi jeles napok sorába 2018-ban javasolt nap, március 10-e. Az ELTE Természettudományi Kara tudománykommunikáció a természettudományban mesterfokú képzésének egy oktatója és egy hallgatója kezdeményezte 2018. januá ...

                                               

A biológiai sokféleség nemzetközi napja

A biológiai sokféleség nemzetközi napja vagy a biodiverzitás védelmének világnapja minden év május 22-én olyan világnap, amely az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. ...

                                               

Felelős Állattartás Napja

A Felelős Állattartás Napja az 1990-ben alapított Rex Kutyaotthon Alapítvány kezdeményezésére létrehozott magyarországi jeles nap, melynek célkitűzése, hogy minden év május 6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára, a ...

                                               

Imbolc

Az imbolc a kelta nyelvi-kulturális kör egyik ünnepe, mely a Gergely-naptár szerinti február 1-jét megelőző nap sötétedésekor kezdődik. Ez az ünnep a legtöbb kelta népnél megtalálható volt, de leginkább az ír kultúrában meghonosodott hagyományokr ...

                                               

Litha

A litha a wicca vallás nyolc nagy ünnepének egyike; a tűz ünnepe. A nyári napfordulókor, június 21-én ünneplik. A litha név első írott előfordulása Beda Venerabilis De Tempore Rationum című művében található, ahol a nagyjából júniusnak és júliusn ...

                                               

Lughnasad

A Lughnasad vagy Lammas egy ünnep, a kelta év utolsó negyedének kezdetét jelzi. A három aratóünnep közül az első. A most kezdődő ciklus vége az, amikor behajtják a nyájat a mezőkről. A kelták lakta vidékeken ilyenkor érett be a termés, ekkor kezd ...

                                               

Madarak és fák napja

A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos te ...

                                               

Ostara

Ostara ősi kelta ünnep. Angolszász megfelelője az Eostre. A magvetés ideje, a fák, a tavaszi nap-éj egyenlőség ünnepe. Az igazi tavasz első napja. Március 19. és 21. közé esik. A kereszténység Jézus feltámadásának ünnepévé tette, ami lényegében a ...

                                               

A víz világnapja

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott ...

                                               

Burundi történelme

Burundi alapításának két története van. Az egyik, mely szerint a ruandai Cambarantama alapította, a másik történet szerint pedig Cambarantama egy déli államból, Buhából származott az első történetet az európai gyarmatosítók részesítették előnyben ...

                                               

Kirgizisztán történelme

Kirgizisztán történelme az időszámításunk előtti 30. évezredben kezdődik. A modern kori ásatások is ebből az időszakból találtak maradványokat. A Krisztus előtti 550-es években az Akhaimenida Birodalom hódította meg a mai Kirgizisztán déli részét ...

                                               

São Tomé és Príncipe történelme

São Tomé és Príncipe Afrika nyugati partjainál, a Guineai-öbölben, az Egyenlítő mentén található két vulkanikus szigeten fekvő független köztársaság, amely fél évezredes portugál fennhatóságot követően, 1975-ben nyerte el a függetlenségét.

                                               

Szamoa történelme

Szamoa történelme alatt a szamoai nép valamint Szamoa és Amerikai Szamoa történetét értjük. A lapita kultúrához tartozó polinéz hajósok körülbelül Kr. e. 1000-ben telepedtek le a Szamoa-szigeteken. Ettől kezdve mintegy 1900 éven át a törzsi alapo ...

                                               

Szváziföld történelme

Az első kapcsolat a britekkel II. Mswati uralkodása alatt jött létre, aki segítséget kért tőlük a zulu törzsek elleni harchoz. A kapcsolat később függő helyzetbe sodorta a szvázi népet. 1894-től 1902-ig a területet Dél-Afrikából irányították, maj ...

                                               

Tuvalu történelme

Tuvalu már majdnem 3000 éve lakott terület. A szigetcsoport történetének dokumentálása Álvaro de Mendaña de Neira látogatásával kezdődött, ugyanis a spanyol navigátor 1568-ban pillantotta meg Nui szigetét, mikor az elveszett sziget, Terra Austral ...

                                               

Uganda történelme

Uganda történelme alatt az Ugandai Köztársaság történelmével foglalkozunk. Földrajzi szempontból előnyös helyen fekszik, folyók és patakok kanyarognak a területén, tavak és szavannák ékesítik tájait. Az első őskori leletek a Kr. e. 50 000-ből szá ...

                                               

Üzbegisztán történelme

Üzbegisztán történelme során területe kezdetben a Perzsa és Makedón Birodalomhoz tartozott, később, az ókor után az iszlám foglalta el Üzbegisztánt. Az iszlamistákból kiváló Samanida Birodalom, majd a tatárok hódítása után jött létre az önálló Üz ...

                                               

A Vatikán történelme

A Róma városával szemben, a Tevere túlpartján fekvő terület eredetileg lakatlan volt. Caligula császár idején egy kocsiversenypályát kezdtek el építeni, amit Nero fejeztetett be. A vatikáni obeliszket eredetileg Nero hozatta Egyiptomból és a vers ...

                                               

Történettudomány

A történettudomány az emberi történelem rendszerbefoglalásával foglalkozó tudomány. A történelem a megvalósult emberi történet leírása. A történetírók művelik. A modern történettudomány a 19. században született.

                                               

Alkirályság

Az alkirályságok a gyarmati birodalmakban a gyarmattartó anyaországon kívüli területek egyes részei voltak, amelyeket az anyaországi uralkodó nevében alkirályok – mint főkormányzók – kormányoztak. Történelmileg a spanyol gyarmatokon voltak alkirá ...

                                               

Dél-Írország

Dél-Írország az Ír-szigeten létrejött nagyobbik államalakulat volt 1920 és 1922 között. A 32 megyéből 26 feküdt a területén, a maradék hat alkotja a mai Észak-Írországot. Ugyanakkor Dél-Írországhoz tartozott Donegal megye is, amely a legészakibb ...

                                               

Mengkukuo

Mengkukuo vagy másik nevén Mengjiang egy 1936–1945 között fennálló japán bábállam volt a Belső-mongol területen. A főváros Kalgan volt. A mongol nemesség Demchugdongrub herceggel az élen irányította az államot. Az állam az 1945-ös japán kapitulác ...

                                               

Civilizáció

A civilizáció a társadalomfejlődés, illetve az anyagi műveltség legmagasabb foka, melyben a társadalmi-gazdasági alakulat, igényeinek megfelelően, szelektíven és módosítva magába olvasztja a korábbi korok eredményeit, tökéletesíti és továbbfejles ...

                                               

Babilónia

Babilónia volt a neve az ókor végén Dél-Mezopotámiának – a mai Irak középső és déli részének –, aminek az Óbabiloni Birodalom korától a hellénizmus idejéig Babilon volt a legjelentősebb városa, szellemi központja. Területe a Perzsa-öböltől az Euf ...

                                               

A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve. 1996-ban jelent meg, a Foreign Affairs című nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó amerikai lapban 1993-ban publikált hasonló nevű, óriási vihart kavart cikkének ki ...

                                               

Gandhára

Szintén Gandhárának nevezik az ősi, pakisztáni Pesavar városát. Gandhára vagy Gándhára ősi királyság volt Szvat-, Pesavar-, Ravalpindi-, Ghazni-, Kandahár- és Kabul-folyó völgyeiben és a Potovar-fennsíkon, a mai modern Észak-Pakisztán és Északkel ...

                                               

Művelődéstörténet Erdélyben

A művelődéstörténet a történettudományok nemzetiségi művelőitől különösképpen megkívánt átfogó önismereti szemléletet nyújtó tudományterület. A Művelődéstörténeti Tanulmányok 1979-es kötetének bevezetésében Jakó Zsigmond leszögezi: "Minthogy a ne ...

                                               

2117

Évszázadok: 21. század 22. század 23. század Évtizedek: 2060-as évek 2070-es évek 2080-as évek 2090-es évek 2100-as évek 2110-es évek 2120-as évek 2130-as évek 2140-es évek 2150-es évek 2160-as évek Évek: 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2 ...

                                               

2154

Évszázadok: 20. század – 21. század – 22. század Évtizedek: 2100-as évek – 2110-es évek – 2120-as évek – 2130-as évek – 2140-es évek – 2150-es évek – 2160-as évek – 2170-es évek – 2180-as évek – 2190-es évek – 2200-as évek Évek: 2149 – 2150 – 215 ...

                                               

Forradalom

A forradalom a fennálló társadalmi rendet, rendszert erőszakosan megdöntő, a társadalmat gyökeresen és tartósan átalakító társadalmi mozgalom. Ellentéte az ellenforradalom, a társadalom korábbi, a legutóbbi forradalom előtti állapotának helyreáll ...

                                               

Árforradalom

Az árforradalom kifejezést a 15. század második felétől a 17. század elejéig tartó gazdasági folyamatok jellemzésére szokták használni. Ez leginkább a magas inflációra, az árak hatszoros emelkedésére vonatkozik, ami ez idő tájt Nyugat-Európában a ...

                                               

Buckingham-felkelés

A Buckingham-felkelés egy lázadássorozat volt 1483-ban Angliában, amely azután tört ki, hogy Richárd, Glouchester hercege elfoglalta unokaöccse trónját.

                                               

Ellenforradalom

Az ellenforradalom politikai, társadalomfilozófiai fogalom, amely forradalmakkal való szembefordulást, az azok által létrehozott gyökeres társadalmi változások visszafordítását jelenti, és az 1789-es francia forradalom nyomán vált általánosan elt ...

                                               

Fehérterror

Az Egyesült Államokban is használják a kifejezést, de ott elsősorban fehérbőrű, nem iszlamista terrorizmust értenek alatta, mint például az 1995-ös Oklahoma City-i robbantás vagy a 2013-as bostoni robbantás. Az USA-ban működő feketeellenes társas ...

                                               

Ipari forradalom

Ipari forradalom a neve annak az átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai változásnak, amely 1769 és 1850 között először Nagy-Britanniában, majd Európa és Észak-Amerika egyes régióiban zajlott le. Az átalakulás az eleinte szénfűtésű gőzgép fe ...

                                               

Második ipari forradalom

A második ipari forradalom a megkésett és alulindukált iparosodás kora. Az ipari forradalom komplex gazdasági-társadalmi átalakulás ami a XIX. század középtől a XX. század elejéig tartott. Az ipari, az agrárszektor, az infrastruktúra forradalma, ...

                                               

Mezőgazdasági forradalom

Mezőgazdasági forradalom a Föld történetében többször is történt. Ugyanakkor a kifejezés igencsak bizonytalan, sok esetben a forradalmi átalakulást megállapító állításokat a történészek vitatják. Mezőgazdasági forradalmak: Brit mezőgazdasági forr ...

                                               

Tudományos forradalom

Ez a cikk kifejezetten arról a történelmi korszakról szól, amikor a természettudományok ma használt alapelveit az újkor elején lefektették, nem a tudomány forradalmi horderejű újdonságairól vagy a mögöttük húzódó elméletekről. A tudománytörténetb ...

                                               

1888. évi XXIII. törvénycikk

Az 1888. évi XXIII. törvénycikk a cukor adózását módosította, új korszakot nyitva Magyarország cukoriparában. Az előző jogszabályoktól eltérően nem a nyersanyagot, hanem a végterméket adóztatta, és az exporthoz kapcsolódó adó-visszatérítés helyet ...

                                               

1973-as olajválság

Az 1973-as olajválság vagy olajárrobbanás 1973. október 17-én kezdődő olajáremelkedés volt, ami jelentősen átértékeltette a fejlett világ üzemanyag-ellátásához való viszonyát, valamint a kommunista országok eladósítását vonta maga után, mellyel a ...

                                               

A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság

A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság a nagy gazdasági világválság óta a legjelentősebbnek tartott gazdasági válság, mely az ezt megelőző globális pénzügyi válságból alakult ki. Előzménye az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság vagy amer ...

                                               

A 2008–2009-es gazdasági világválság kronológiája

Az euró árfolyama lassú ereszkedés után újra visszatért a 300 Ft körüli értékre.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →