ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200                                               

Elosztó hálózat

Az elosztó hálózat az elektromos áram továbbításának eszköze, a villamos energia végfelhasználóig tartó szállításának az utolsó előtti állomása, az átviteli hálózat része. Többnyire az elosztó hálózathoz tartozónak tekintik a középfeszültségű (

                                               

Eloxálás

Az eloxálás korróziónak ellenálló oxidréteg kialakítása elektrolízissel alumíniumtárgyak felületén. A szó az el ektromosan ox idált al umínium kezdő szótagjainak összevonása.

                                               

Energetika

Az energetika a gépészeti tudományoknak azon ága, amely az energiaigények ellátásának globális és lokális kérdéseivel foglalkozik, figyelembe véve azok társadalmi, stratégiai, ellátás-biztonsági, környezetvédelmi, fenntarthatósági, gazdasági hatá ...

                                               

Erdei faválaszték

Az erdei faválaszték a fakitermelés helyén, a kidöntött fatörzs darabolásával, faragásával, hasításával készített, közvetlenül feldolgozható fatermékek, illetve tűzifaválasztékok összessége. A "faválaszték” szó a különböző alakú, méretű, rendelte ...

                                               

Etiquette (nyomdászat)

Az etiquette francia eredetű szó, eredeti jelentése felirat, címke, cédula, szótári alakja: étiquette f. A nyomdászatban az etiquette-et árukra, üvegekre ragasztották. Célja kettős volt: egyrészt esztétikai célokat szolgált, másrészt ezzel jelölt ...

                                               

EuroSkills

Az EuroSkills versenyei, amelyeket a szakmák Európa Bajnokságának is neveznek, általában a WorldSkills szakmai versenyek célkitűzéseit követik, azzal a különbséggel, hogy az egyéni megmérettetés mellett bizonyos szakmák, szakmacsoportba rendezve ...

                                               

Fakitermelés

A fakitermelés az a folyamat, amelynek során a telepített vagy természetes erdőből a szálfákat további feldolgozás céljára elérhetővé teszik. A fakitermelés fő munkaműveletei a döntés, a gallyazás, a választékolás, a darabolás és a felkészítés. A ...

                                               

Fényforrás

Szűkebb értelemben fényforrásnak nevezünk minden eszközt, amely fény előállítására szolgál. Tágabb értelemben ide értjük az ibolyántúli és infravörös fényt kibocsátó tárgyat is. Ez alapján megkülönböztethetők elsődleges fényforrások, amelyek a su ...

                                               

Fotodióda

A fotodióda fényérzékeny dióda. Fény hatására a zárórétegben a belső fényelektromos hatás miatt töltéshordozók szabadulnak fel, a fotodióda vezetővé válik. A fotodióda külső feszültség nélkül fényelemként működik. A fotodiódákat elsősorban mérési ...

                                               

Fűrészipari fatermék

Az elsődleges fafeldolgozó-ipar állítja elő azokat a fűrészipari fatermékeket vagy fűrészárukat, amelyeket a további feldolgozás szempontjából alapanyagnak tekint a másodlagos fafeldolgozó-ipar. A fűrészáru jó minőségű rönkből fűrészeléssel előál ...

                                               

Gázturbina

A gázturbina egy olyan hőerőgép, amelyben a levegővel kevert üzemanyag égéstermékei egy turbina lapátjain haladnak keresztül. A turbina egy kompresszort működtet, amely a levegőt szolgáltatja az égési folyamathoz. A gázturbinában keletkező égéste ...

                                               

Generátor

Generátor nak nevezzük azokat a forgó villamos gépeket, amelyek a tengelyükön közölt mechanikai munkát villamos energiává alakítják. Az első generátort a brit Michael Faraday készítette 1831-ben wd. A kínai Dongfang Electric vállalat készítette a ...

                                               

Gnome–Rhône 14K

A Gnome-Rhône 14K Mistral Major egy 14-hengeres, léghűtéses kétkoszorús csillagmotor. Meghatározó csillagmotor volt a második világháború előtt és alatt. Több ezres darabszámban épült, tucatnyi repülőtípusnál alkalmazták. Licenc alapján Európa sz ...

                                               

Gyantaolaj

A gyantaolaj a természetes gyanták száraz lepárlásával vagy savval katalizált dekarboxilezésükkel nyert, 200–300°C között forró olajok gyűjtőneve. Ezeket a leggyakrabban fenyőgyantákból állítják elő úgy, hogy azokat desztillálás előtt savtalanítj ...

                                               

Gyantasav

E szilárd, jól kristályosodó anyagok jellegzetes képviselője az abietinsav - ez és három izomere jellemzően a fenyőgyantából nyert kolofóniumban fordul elő. Az aromás gyantasavak a lignin biológiai szintézisének köztes termékei. A gyantasavak sói ...

                                               

Gyöngyház

A gyöngyház bizonyos puhatestűek héjának a belsején található kemény, színjátszó bevonat. 10-20 µm széles és 0.5 µm vastag aragonitkristályok alkotják, amiket egy rugalmas biopolimerekből álló kötőanyag tart össze. A köpeny nyálkahártyájának sejt ...

                                               

Hangosítástechnikai rendszer felépítése

Itt tartózkodnak azok a személyek, akiknek a hangját el kell juttatnunk a hallgatóság felé. Énekhang és akusztikus hangszer esetében mikrofonnal, elektromos hangszereknél -bizonyos esetekben!-vonalbemenettel is felvehetjük a jelet.

                                               

Headshok

A Headshok a Cannondale szabadalmaztatott teleszkópos első villája, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó kormánycsapágy rendszer kerékpárhoz. Legszembetűnőbb különbség a hagyományos teleszkópos villákhoz képest, hogy nincsenek becsúszószárak, h ...

                                               

Hengerszék

A hengerszék egy malomipari berendezés, amelyben egymással szemben különböző sebességgel megforgatott rovátkolt, vagy mattírozott, kéregöntött fémhengerek helyezkednek el. Az egymással szemben forgó hengerek közötti hézagba valamilyen szemestermé ...

                                               

Hernyótalpas lépcsőnjáró

A hernyótalpas lépcsőnjáró egy mobil akadálymentesítő eszköz, mely fogazott gumihevederének segítségével képes a lépcső éleibe kapaszkodni, és a hozzá csatlakoztatott kerekesszéket a lépcsőn szállítani. Akár több kerekesszék is csatlakoztatható h ...

                                               

Hi-fi

A High Fidelity vagy hi-fi egy szabvány, amely a reprodukált hang vagy kép magas minőségét garantálja. Az adott hang vagy kép elkészítése során igyekeznek a zajt és az egyéb torzítást okozó tényezőket minimális szintre, vagy nem észrevehetőre csö ...

                                               

High Definition Multimedia Interface

A High Definition Multimedia Interface egy korszerű csatlakozófelület tömörítetlen audio-video adatfolyamok átvitelére. A HDMI-t elsősorban a napjainkban egyre bővülő digitális jelforrások által küldött digitális jelek tökéletes – azaz teljességg ...

                                               

Impulzusszélesség-moduláció

Az impulzusszélesség-moduláció vagy más néven impulzusidőtartam-moduláció az inerciális elektromos eszközök szabályozására elterjedten alkalmazott technika, melyet a korszerű teljesítményelektronika tett a gyakorlatban is használhatóvá. A fogyasz ...

                                               

Ingaóra

Az ingaóra mechanikus időmérő szerkezet, melyben a meghajtást végző spirálrugó, ill. súly gyorsuló mozgását gátlómű segítségével az egyenletesen mozgó inga fékezi, szabályozza. Lásd bővebben: Óra Az inga periódusidejének kiszámítása: T = 2 π l g ...

                                               

Intarzia-táblaképek

A műbútorokon is alkalmaztak már stilizált betéteket. Az intarziás táblaképek az ún. ipari intarziából indultak ki, ami a tömeggyártású bútoroknál alkalmazott díszítési technika. Itt olcsó bútorlapokat nemes falemezekkel burkolnak, ami olcsóbbá t ...

                                               

Ipari katasztrófa

Az ipari katasztrófa olyan, az iparban bekövetkező baleset, melynél az okozott kár kiemelkedően jelentős mértékű, illetve tömeges emberi sérülés vagy haláleset következik be. A baleset oka lehet véletlen, vétkes hanyagság vagy hozzá nem értés is. ...

                                               

Karima

A karima a csőkötéseknél alkalmazott kötőelem, valamint vasúti járművek, villamosok kerekeinek a jármű oldalirányú megtámasztására szolgáló túlnyúló pereme.

                                               

Kazán (berendezés)

A kazán egy olyan berendezés, amelyben a tüzelőanyagban lekötött kémiai energiát szabadítunk fel égetéssel, illetve ezt a felszabadított hőenergiát egy közvetítő közeggel közöljük. A közvetítő közeg általában víz, illetve telített vagy túlhevítet ...

                                               

Koaxiális kábel

A koaxiális kábel a híradástechnikában használt olyan vezetéktípus, ami egy belső vezető érből, dielektrikumból, fémhálóból és külső szigetelésből áll. A fémháló szerepe az elektromos árnyékolás, azaz a belső éren továbbított jel megóvása a külső ...

                                               

Kompakt fénycső

A kompakt fénycső egy energiatakarékos fényforrás. Az 1980-as években kezdett elterjedni. Nevét arról kapta, hogy a hagyományos nagy helyet igénylő hosszú fénycsővel ellentétben sokkal kisebb a világító test helyigénye. Működési elve azonos a hag ...

                                               

Kompozit anyagok

A kompozit anyagok, röviden kompozitok vagy társított anyagok olyan összetett anyagok, amelyek két vagy több különböző szerkezetű és makro-, mikro- vagy nanoméretekben elkülönülő anyagkombinációkból épülnek fel a hasznos tulajdonságok kiemelése é ...

                                               

Latex

A latex eredetileg növények kaucsukot tartalmazó tejszerű nedvét jelentette. Neve latinból származik. A természetes latex mintájára a vegyipar ma már előállít szintetikus más néven mű- latexeket is, melyek többé-kevésbé hasonlítanak a természetes ...

                                               

Leica M (fényképezőgép)

A Leica M egy teljes érzékelős 35 mm-es keresős digitális fényképezőgép. A Leica Camera AG vezette be 2012 szeptemberében, és ez a Leica M9 kameracsalád utódja. Az M egy 24 megapixeles képérzékelő szenzort használ. Ez a kamera az első M modell, a ...

                                               

Magellán (logikai játék)

A Magellán nevű játék az azonos nevű eszközzel játszható, amely egy kb. 6:10 oldalarányú, lapos téglatest, melynek a két fő lapján tehát a két legnagyobb lapon világtérkép-szerű rajzolat található, változó alakú és méretű, többnyire derékszögű, n ...

                                               

Malom

A malom szilárd anyagok őrlésére szolgáló berendezés illetve létesítmény. Hagyományosan szél vagy vízi energia hajtotta; ahol ez nem állt rendelkezésre ott az állati erővel forgatott szárazmalmok terjedtek el. A hasonló meghajtású egyéb munkát vé ...

                                               

Megszakító

A megszakító olyan elektromos eszköz, ami lekapcsol, ha az adott áramkörön nagy áram folyik keresztül. Ez általában olyankor fordul elő, ha túl sok eszköz van egyidőben bedugva, vagy jelentős áramigényű gépet működtetnek, illetve rövidzárlat eset ...

                                               

Motorvezérlő egység

A motorvezérlő egység vagy motorvezérlő modul elektronikus vezérlő egység, mely felügyeli a belső égésű motorok megfelelő működéséhez szükséges részeket a megfelelő teljesítmény érdekében. Feladata a motortérben található szenzorok beolvasása, az ...

                                               

Multiplexer

A multiplexer egy sorrendi hálózatokból felépített speciális logikai eszköz, amely két vagy több bemenő jel közül a címező jel alapján egyet a kimenetére ad. Egy adott pillanatban igaz ez az állítás, de hosszabb időt tekintve képes a jelek egyesí ...

                                               

Munsell-skála

A Munsell-színskála a kolorimetria nemzetközileg elfogadott színrendszere, melyben színeket színezet, Munsell világosság és króma színjellemzőkkel írja le. A színskálát eredetileg Albert H. Munsell amerikai festő, művésztanár dolgozta ki és vezet ...

                                               

Nanotechnológia

A nanotechnológia a nanoszerkezetek jellemzőivel, előállításával és mérnöki alkalmazásaival foglalkozó fizikai és kémiai szakterület, mely tágabb értelmében az alkalmazott tudomány és technika széles területeit fedi le. Olyan anyagi szerkezetekke ...

                                               

Nintendo DS

A Nintendo DS a japán Nintendo cég 2004-ben megjelent kézi játékkonzolja. Két LCD kijelzője van, melyek közül az alsó egy átlátszó érintőpanelt is tartalmaz. 2006. március 2-án jelent meg Japánban, majd abban az évben a világ többi részén is a Ni ...

                                               

Olajkút

                                               

Oszcillációs gőzgép

Az oszcillációs gőzgép annyiban különbözik a hagyományos gőzgépektől, hogy ennél a szerkezetnél nem a tolattyú vezérli a munkahengert, hanem úgynevezett résvezérlés alapján működik. Ahogyan a billegő tengelyen a munkahenger le és fel billen úgy k ...

                                               

Palagáz

A palagáz angolul shale gas, németül Schiefergas olyan földgáz, amely a talaj alatti nagy kiterjedésű pórus-rendszerek helyett geológiai pala-alakzatok apró üregeiben, illetve mikroszkopikus átmérőjű csatornáiban található. Míg a klasszikus elnev ...

                                               

Papír-újrahasznosítás

A papír-újrahasznosítás a használt papír összegyűjtése és papírgyártásban alapanyagként való újrafelhasználása. A papírmalmokban a keletkezett hulladékot helyben dolgozzák fel. Ma a papírpép 90%-át fából készítik.

                                               

Porlasztó

A karburátor, más néven - a működési elvére utaló - porlasztónak is nevezik, az Otto-motorok által igényelt levegő-üzemanyag keverék előállítására szolgáló szerkezet. A karburátort 1893-ban Bánki Donát és Csonka János találta föl, majd ugyanabban ...

                                               

Potenciométer

A potenciométer egy áramköri elem. Funkcióját tekintve rezisztív feszültségosztó, melyet általában 3 kivezetéssel látnak el. A kivezetések közül kettő között egy ellenálláspálya található, a harmadik pedig egy csúszkán keresztül érintkezik ezzel ...

                                               

Rádiózás

A rádiózás a fénynél alacsonyabb frekvenciájú elektromágneses hullámok modulációjával működő, jeltovábbításra használt technológia. Megkülönböztetünk rádióadót és rádióvevőt a jeltovábbítás irányának megfelelően, mivel ezek működése és belső felé ...

                                               

Ragasztó

A ragasztó olyan anyag, amelyet ragasztásra használnak, vagyis arra, hogy szilárd testek között tartós kötést hozzon létre anélkül, hogy az összekötött anyagok szerkezeti felépítése vagy eredeti tulajdonságai lényegesen megváltoznának. A ragasztó ...

                                               

Rakétahajtómű

A rakétahajtómű olyan hajtómű, mely a hatás-ellenhatás elv alapján működve, egy irányba nagy sebességű gázsugarat kibocsátva hajt meg járműveket. A kibocsátott anyag nagy sebességét rendszerint, de nem kizárólag kémiai reakció biztosítja, ezért a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →