ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

Lézeres jelöléstechnika

A lézeres jelöléstechnika lézerrel végzett jelölési eljárás, amelynek célja eltávolíthatatlan feliratozás létrehozása. Elérhető munkaállomásként vagy integrálható változatban. Alkalmazása során az egybefüggő fénysugarat nagy sebességű tükrökkel i ...

                                               

Mechanikai eljárástechnika

A mechanikai eljárástechnika a mechanikai-fizikai hatásokra végbemenő anyagátalakulási folyamatokkal foglalkozik. Ennek megfelelően a vizsgált anyagrendszerek 1 μm-nél nagyobb részecskéket tartalmazó durva diszperz anyagrendszerek. A mechanikai e ...

                                               

Megfelelő technológia

A megfelelő technológia, eredetileg E. F. Schumacher A kicsi szép c. nagy hatású könyvében mint közbülső technológia egy ideológiai mozgalom, illetve annak megjelenési formáinak gyűjtőneve. Bár a megfelelő technológia pontos meghatározása szakter ...

                                               

Membránszeparáció

Ultraszűrés: Fordított ozmózis: Pervaporáció, gőzpermeáció: azeotrópos elegyek szétválasztása Mikroszűrés: Nanoszűrés:

                                               

Mercerezés

Mercer 1844-ben felismerte, hogy a pamutszövet lúg hatására zsugorodik, megvastagszik, szilárdsága és színezékfelvétele megnő. A pamut lúgos kezelésének ilyen célból történő eljárását 1850-ben szabadalmaztatta. Ezen alapul a pamutszövetek manapsá ...

                                               

Műszőrme

A műszőrme a természetes szőrméhez hasonló textilanyag. A korszerű gyártástechnológia lehetővé teszi hogy a legkülönbözőbb állatok prémjéhez hasonló kinézetű műszőrméket állítsanak elő. Kifejlesztésüket elsősorban az vezette, hogy a nagy értékű n ...

                                               

Nullszéria

A műszaki termékfejlesztés folyamatának befejező stációja. Az ezt megelőző időszakban készül el egyedi, kísérleti körülmények között az új gyártmány prototípusa. A prototípus kiértékelése után kezdődik el a sorozatgyártásra való felkészülés. A so ...

                                               

Papír

A papír egy olyan mesterséges anyag, amelyre írnak, rajzolnak, nyomtatnak, színeznek – vagy amelyet csomagolásra és formák megjelenítésére használnak. Természetes vagy mesterséges növényi anyagokból képzett rostok "nemezelésével”, majd összeprése ...

                                               

Papírgyártás

Egykor kézi munkával készült a papír. A növényi rostokat zúzás és aprítás után vízben lazítják föl főzik, péppé alakítják, majd a jól formálható pépet szűrőszitára helyezik. A szűrőszitán víztelenítik, majd összepréselik és fokozatosan kiszárítjá ...

                                               

Papírmalom

A papírmalom a papír előállítását végző üzem megnevezése, manapság jobban elterjedt a papírgyár kifejezés. A papírmalomban végzik a papírgyártás nagyüzemi műveleteit.

                                               

Porcelán

A porcelán a kerámiaipar legnemesebb anyaga. Magas tűzön, mázasan 1200°C és 1400°C között tömörre kiégetett, kagylós törésű kerámia. Legfőbb tulajdonságai a keménység, áttetszőség és fehérség, amelyek kiemelik a többi kerámiaipari termék közül. K ...

                                               

Ruhakészítés 3D nyomtatással

A ruhakészítés 3D nyomtatással a divatipar egyik, már a 2000-es években felfedezett újdonsága. A 3D nyomtatás elve, hogy egy számítógépes tervező szoftverrel vagy egy digitalizált modellből háromdimenziós tárgyat lehet készíteni. A digitalizálást ...

                                               

Szálerősítésű beton

A szálerősítésű beton a szerkezeti anyagok csoportján belül a kompozitok osztályába tartozik, azon belül pedig a rövid szálas kompozitok közé, ahol a szálak a szerkezet vagy keresztmetszet méreteihez képest viszonylag rövidek, véletlen és homogén ...

                                               

Színesfémkohászat

A színesfémkohászat a "nemvasfémek” közül a 4.5 kg/dm³-nél nagyobb sűrűségű fémek metallurgiájával foglalkozik. Jelen szócikk a réz, a nikkel, az ólom és a cink előállítását ismerteti.

                                               

Textilbeton

A textilbeton fonalakból és szálkötegekből vagy csak szálkötegekből, textiltechnológiai eljárással készült sík- vagy térbeli szerkezettel megerősített beton. A beton már régóta széles körben elterjedten alkalmazott szerkezeti anyag az építőiparba ...

                                               

Ultrahangos tisztítás

Az ultrahangos tisztítás során a szennyeződéseket nem oldószer, hanem ultrahang segítségével távolítják el. Az energia közvetítéséhez csapvizet használnak, amihez a víz felületi feszültségének csökkentése érdekében segédanyagot adnak. Az ultrahan ...

                                               

Vízsugaras vágás

A vízsugaras vágás egy olyan sokélű forgácsolási technológia, amelynél a forgácsolást nagy sebességgel áramló vízzel, vagy vízzel kevert abrazív homokkal végzik. 2D-s lemezprofilú alkatrészek megmunkálását teszi lehetővé, ill. egyszerűsített kivi ...

                                               

VST

A VST, avagy Virtual Studio Technology egy olyan, már-már szabvánnyá vált technológia, melyet a Steinberg nevű, zenei szoftverekkel foglalkozó cég fejlesztett ki, és virtuális hangszerek, hatások létrehozására használható. A VST modulokon belül s ...

                                               

Alkoholszonda

Az alkoholszonda olyan készülék, amelynek feladata a vizsgált személy vére alkohol"artalmának meghatározása. Ez a kilélegzett levegő alkoholtartalmának mérésével történik, tehát közvetett úton határozzák meg a vér alkoholtartalmát.

                                               

Doziméter

A doziméter arra szolgál, hogy az ionizáló sugárzás teljes intenzitását hosszabb időtartamon át regisztrálja. A személyi sugárvédelemben és a technikai mérésekben alkalmazzák. Léteznek más doziméterek is, melyek az erős zaj, ultraibolya sugárzás ...

                                               

Közeli infravörös spektroszkópia

A közeli infravörös spektroszkópia egy spektroszkópiai eljárás, ami az elektromágneses spektrum közeli infravörös tartományát használja. Tipikus alkalmazási területei a gyógyszergyártás, az orvosi diagnosztika, az élelmiszerek minőségellenőrzése ...

                                               

Lézerradar

A lézerradar optikai távérzékelő technológia, amivel elsődlegesen a céltárgy távolságát lehet meghatározni, jellemzően lézerfény-impulzusok kibocsátásával. Alkalmazási területe igen szerteágazó: térképészet, régészet, földrajz, geológia, geomorfo ...

                                               

LIDAR

A LIDAR magyarul lézer alapú távérzékelés, alapvetően egy, a kibocsátó eszköz és valamely visszaverő felület távolságának meghatározásra szolgáló módszer. Amennyiben nagy felületű tárgyak vagy az egész környezet, földfelszín, vagy belső terek obj ...

                                               

Mérőállomás

A mérőállomás geodéziai műszer, teodolit, távmérő és adatrögzítő egyben. Vízszintes, magassági szögeket és távolságot mér, rögzít. Korábban a teodolit és a távmérő külön műszer volt, és az adatrögzítés még manuálisan történt. Távmérők méretének, ...

                                               

Poligráf

A poligráf egy – főként az Igazságügyi szakértői tudományterületen vagy bűnügyi vizsgálat során használt – sokhelyütt jogilag is releváns eljárásmód segédberendezése. Története egészen 1921-ig nyúlik vissza, amikor is először tanulmányozták ezen ...

                                               

Űrkutatás

Az űrkutatás a földi légkörön túli környezetnek a világűrbe juttatott eszközökkel történő kutatásával foglalkozó tudomány. A tágabb értelmű űrtanhoz tartozik még a világűr hasznosításának tudománya is. Hasonló értelmű szó az asztronautika és a ko ...

                                               

Aurora-program

Az Aurora-program keretében kívánja végrehajtani az ESA az első európai emberes marsrepülést. A program 2001-ben kezdődött. Az Aurora-programban jelenleg részt vevő országok: Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Ném ...

                                               

European Planetary Science Congress

Az European Planetary Science Congress, röviden EPSC az európai űrkutatásban megszervezett holdi és bolygókutatással foglalkozó konferencia, melyet eddig mindig Németországban, tartottak meg az elmúlt négy évben. Az elsőt 2006-ban Berlinben rende ...

                                               

Földmegfigyelés

A földmegfigyelés a Föld világűrből való megfigyelése különböző érzékelő eszközök segítségével. A földmegfigyelés objektív lefedettséget nyújt térben és időben. Az űrbeli érzékelők adatokat gyűjtenek a Földről, olyan területeket is beleértve, ame ...

                                               

Interkozmosz–23

Interkozmosz–23 – Prognoz–10 – szovjet tudományos mesterséges, magnetoszféra kutató műhold, a szocialista országok közös Interkozmosz űrprogramjának egysége. Bulgária első mesterséges műholdja.

                                               

Lunar and Planetary Science Conference

A Lunar and Planetary Science Conference mindmáig a legnagyobb holdi és bolygókutatással foglalkozó konferencia, melyet az Amerikai Egyesült Államokban, Texas államban, Houstonban tartanak meg minden évben. Az elsőt 1970-ben, az Apollo–11 mintáin ...

                                               

Mars Society

A Mars Society egy nyilvános egyesület, a világ legnagyobb és legbefolyásosabb űrtámogató szervezete, amely a Mars bolygó emberi felfedezésével és betelepítésével foglalkozik.

                                               

SpaceX holdturista-misszió

A SpaceX holdturista-misszió a SpaceX amerikai űripari cég legújabb vállalkozása, mely során a Holdra, vagy annak közelébe magánszemélyeket kíván juttatni, meglehetősen magas részvételi díjért. A projekt neve: Dear Moon.

                                               

Űrhajózási lexikon

Az Űrhajózási lexikon az Akadémiai Kiadó és a Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában megjelent az űrhajózással, a mesterséges égitestekkel és ezeket célbajuttató berendezésekkel, valamint a világűr kutatásával foglalkozó enciklopédikus mű. Főszerkeszt ...

                                               

Elektroncső

Az elektroncső az elektronikában használt aktív eszköz, amely elektronok vákuumban vagy gázzal töltött térben való áramlásán alapul. Többnyire nagyjából hengeres kialakítású üveg védőbúrában rögzített, elektródákat tartalmazó, légmentesen lezárt ...

                                               

Katódsugárcső

A katódsugárcső, melyet Karl Ferdinand Braun fejlesztett ki, hagyományosan radarkijelzők és oszcilloszkópok kijelző eszköze. A 20. század végéig a tévéképernyőkben kizárólag ezt használták. Azóta megjelentek a plazmaképernyők, folyadékkristály-, ...

                                               

Vákuumcső

A vákuumcső olyan üvegcső, melyben a levegőt ritkítva és a csőbe elektródákat helyezve elektronikus eszköz hozható létre. Normál atmoszferikus nyomáson egy levegőt tartalmazó lezárt, üvegcső két végén elhelyezett elektródára kapcsolt feszültség h ...

                                               

Akvadukt

Az akvadukt vagy csatornahíd a Közel-Kelet és Európa területén az ókorban létesített vízvezeték, amely a nagyobb településekbe vagy a művelés alatt álló földekre vezette el a környező, magasabban fekvő területek vizét. Tágabb értelemben aquaeduct ...

                                               

Budaújlaki vízmű

A Budaújlaki vízmű ipari létesítmény Budapesten, a főváros legrégebbi ma is üzemelő vízműve. Megépítésekor a legmagasabb műszaki színvonalat képviselte. Tervezője, Wein János, a természetes vízszűrés alkalmazásával megbízhatóan tiszta, alacsony k ...

                                               

Búvárszivattyú

A búvárszivattyú vagy merülőszivattyú egy hermetikusan lezárt, a szivattyútesthez csatlakoztatott motorral rendelkező eszköz, amelyet egészében lemerítenek a víz alá a szivattyúzáskor. Ennek legnagyobb előnye, hogy megelőzi a kavitációt, amelynek ...

                                               

Ciszterna

A ciszterna sziklába vagy földbe vágott, szigetelt falú esővízgyűjtő, víztároló városok, várak alatt. A vízelvezetést biztosította, gyakran többszörös szűrőberendezéssel is ellátták. Építészeti kiképzésük változatos lehet. A római, bizánci és ara ...

                                               

Csórréti-víztározó

A Csórréti-víztározó Magyarország legmagasabban fekvő, ivóvízellátást szolgáló víztározója és egyben víztisztítóműve. 534 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el a Mátrában, Mátraháza település külterületén. 1977-ben épült meg az MRV III ...

                                               

Deseda-völgyi vízmű

Kaposvár vízellátását a régmúltban hagyományos ásott kutakból biztosították. 1834-ben kísérletet tettek a mai Fő és Irányi Dániel utca sarkán egy artézi kút fúrására is, de ez sikertelen maradt, és ugyanígy járt egy 1894-es kísérlet is a Bethlen ...

                                               

Elsüllyedt Palota

Az Elsüllyedt Palota vagy Bazilika Ciszterna az egyik legnagyobb a több száz hajdani víztározó közül, melyek ma is ott fekszenek Isztambul alatt. Ez a ciszterna a Hagia Szophia közvetlen szomszédságában, a belváros közepén található. A víztározót ...

                                               

Gellérthegyi víztároló

A Gellérthegyi Gruber József víztároló Budapest legnagyobb víztároló medencéje. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca által határolt terület alatt fekszik. 1904-ben épült, majd 1974 és 1980 között bővítették ki a mai méretére. Két zongora al ...

                                               

Gémeskút

csigáskút – a Dunántúl nyugati és déli részén "saduf" - arab nyelvű országokban komponás kút – Erdélyben nyilas kút – Szlavóniában puca kút – Eger környékén gémeskút – általános és leggyakoribb

                                               

Kézi szivattyú

A kézi szivattyú kézzel működtethető szivattyú. A kifejtett emberi mechanikai erő a folyadékot és a levegőt az egyik helyről a másikra mozgatja. Ezt a szivattyút széles körben használják sok országban különböző ipari, öntözési és a szabadidős tev ...

                                               

Közkút

A közkutak igen fontosak és elterjedtek voltak a lakott településeken, már a történelmi időkben is, mielőtt a vizet minden lakásba bevezették volna, miközben mára eltűnőben vannak a közösségi mosodákkal együtt, amelyek a kelengye mosására alkalma ...

                                               

Kút

Olyan mélységi rétegbe fúrt kút, amelynél a magas nyomás következtében a víz magától tör a felszínre pozitív nyugalmi vízszintű kút. Európában az első ilyen kutat 1126-ban Franciaországban, az Artois-i grófságban fúrták, innen ered a neve. Kinába ...

                                               

Kútmúzeum (Makó)

A makói Kútmúzeum egy szabadtéri kiállítás, a Makó Térségi Víziközmű Kft. technikatörténeti gyűjteménye. 2001-ben kezdődött a régi kerekes vagy kézi pumpás közkutak összegyűjtése és felújítása, a gyűjtemény megalapozásában Vida Sándor makói építé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →