ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192                                               

Optikai parametrikus oszcillátor

Az optikai parametrikus oszcillátor egy rezonátorba helyezett optikai parametrikus erősítő. Nyilván, amennyiben egy nemlineáris kristályt helyezünk egy lézer rezonátorába, máris készítettünk egy OPO-t. Ez azonban nem célszerű, hiszen amellett, ho ...

                                               

Optikai sugárzás

Optikai sugárzásnak hívjuk az elektromágneses sugárzás 100 nm és 1 mm közé eső spektrumát. Az infravörös sugárzást, a látható fényt és az ultraibolya sugárzást foglalja magában. Gyűjtőfogalom, amelynek használatát az ebbe a tartományba eső sugárz ...

                                               

Optikai szál

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzu ...

                                               

Optikai lencse

Optikai lencsének nevezünk minden áttetsző anyagból készülő, két gömb-, vagy egy gömbfelület és egy sík által határolt, a fénysugarakat irányítottan befolyásoló lemezt. A lencsék alapvetően lehetnek domború, illetve homorúak. A domború lencsék az ...

                                               

Paraxiális közelítés

A paraxiális közelítés a geometriai optikában az elv, mely szerint az összes fellépő szög elegendően kicsiny ahhoz, hogy a szög szinuszát és tangensét magával a szöggel, koszinuszát pedig 1-gyel helyettesítsük.

                                               

Periszkóp

A periszkóp olyan optikai eszköz, amelynek segítségével láthatóvá válik a megfigyelőtől valamilyen szemmagasság fölé vagy alá nyúló akadály által eltakart tárgy.

                                               

Phi-jelenség

Phi-jelenség akkor következik be, amikor két egymástól eltérő helyen lévő pontot kis időeltéréssel felvillantanak. A személy ezt úgy észleli, mintha a fényfolt az első helyről a másodikra mozogna.

                                               

Plazmonika

Fény segítségével egy fém felületén lévő úgynevezett vezetési elektronokat hullámszerű mozgásra lehet kényszeríteni, amelyben sűrűsödések és ritkulások váltják egymást. Ezek hullámhossza rövidebb a gerjesztő fény hullámhosszánál. Ezt az új típusú ...

                                               

Polarizáció

A polarizáció a transzverzális hullámok egy lehetséges tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy a rezgés a haladás irányára merőleges, egyetlen síkban zajlik. Egyéb, nem polarizált hullám esetén a rezgések a haladás irányára merőlegesen, minden irányb ...

                                               

Prizma

Az optikai prizma olyan átlátszó anyagból készült hasáb, melynek törésmutatója eltér a környezet törésmutatójától. Emiatt a fény terjedési sebessége a prizmába lépve megváltozik, és a fénynyaláb megtörik. A fénysugár a prizmában tovább halad, maj ...

                                               

Rayleigh-szórás

A Rayleigh-szórás egy olyan fizikai jelenség, ami akkor lép fel, ha a fény a hullámhosszánál sokkal kisebb méretű részecskéken szóródik. A róla elnevezett jelenség magyarázatát Lord Rayleigh adta meg.

                                               

Refraktométer

A refraktométer egy laboratóriumi vagy terepi eszköz a törésmutató mérésére. A törésmutató a Snellius–Descartes-törvényből számítható ki, míg a keverékek esetében a refrakció indexét az anyag összetételéből számíthatjuk, több keverési szabályt al ...

                                               

Spectralon

A spectralon egy fluorpolimer, mely a legnagyobb diffúz fényvisszaverő képességgel rendelkezik az összes ismert anyag között a spektrum ultraibolya, látható és a közeli infravörös tartományában. Közel tökéletes Lambert-féle felület, és az optikai ...

                                               

Szemnapvédő faktor

A szemnapvédő faktor új mérőszám a szemüveglencsék teljes körű UV védelmének kifejezésére. Annak érdekében, hogy a szem UV védelme minden eddiginél nagyobb figyelmet kapjon, bevezettek egy új, nemzetközi mérőszámot, amely a napvédő krémek SPF fak ...

                                               

Szemüveg

A szemüveg olyan eszköz, amely viselésekor a látás javítását, a szem mechanikai-, fény-, illetve ibolyántúli sugárzás elleni védelmét szolgálja. Alapvető részei az egy vagy több lencse, és a keret.

                                               

Szférikus aberráció

A szférikus aberráció vagy gömbi eltérés az optikai lencsék egyik tipikus leképezési hibája. Ez a hiba abból fakad, hogy az egyszerűbb gyártástechnológia miatt gömbfelületűre gyártott lencsék felülete eltér az ideális felülettől. Tehát ennek az o ...

                                               

Szín

Köznapi értelemben a szín a környezet tárgyainak látással érzékelhető azon tulajdonsága, amit olyan fogalmakkal írunk le mint a vörös, sárga, zöld és kék stb. A különböző tárgyak a rájuk eső fényt különböző, rájuk jellemző módon nyelik el illetve ...

                                               

Színkép

Színkép nek nevezik egy fényforrás hullámhossz szerinti felbontását. A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely szabad szemmel látható. Az elektromágneses sugárzás 380 nm – 780 nm hullámhosszak között látható.

                                               

Törés (hullám)

Hullámtörés akkor következik be, amikor hullámtani szempontból különböző közegek határára ferdén érkező hullám terjedési iránya az új közegben megváltozik. Két közeg hullámtani szempontból különböző, ha bennük ugyanannak a hullámnak különböző a t ...

                                               

Törésmutató

Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége egy anyagi közegben kisebb, mint a vákuumban. Ennek a mértéke a törésmutató, ami a következő összefüggés szerint adható meg: n = c 0 c {\displaystyle n={\frac {c_{0}}{c}}}, ahol n a közeg törésmutat ...

                                               

Tyndall-jelenség

A Tyndall-jelenség kolloidokban lejátszódó fényszóródási jelenség. Elnevezését felfedezőjéről, John Tyndall-ról kapta. A jelenség során a kolloidokba érkező fényt a kolloidban lévő részecskék szórják. A szóródási jelenség akkor a legerősebb, ha a ...

                                               

Visszatükrözés

A visszatükrözés az a jelenség, melynek során a beeső hullám nagy része a beesés szögétől függetlenül a beesés irányával ellentétes irányba verődik vissza. Számos területen felhasználják annak érdekében, hogy a hullámforrás által kibocsátott hull ...

                                               

Zoetróp

A zoetróp egy berendezés, ami a mozgás illúzióját kelti álló képek gyors következéséből. A zoetróp szó a ζωή - zoé, "élet" és τρόπος - tropos, "forgás" görög szavakból tevődik össze, "az élet kerekeként" kell értelmezni. Egy oldalán függőleges be ...

                                               

Zöld sugár

A zöld sugár, vagy más néven zöld villanás egy viszonylag ritka légköroptikai jelenség, amely rövid idővel napnyugta előtt, vagy napkelte után figyelhető meg. A megfelelő körülmények esetén egy zöld színű folt látható a napkorong felső széle fölö ...

                                               

Pirotechnika

A pirotechnika a vegyészet azon különleges területe, amely olyan anyagokat, vegyületeket, illetve azok keverékeit kutatja, fejleszti, gyártja és alkalmazza, melyek elégése irányított, azaz előre meghatározott fény-, hang-, láng-, szikra-, füst-, ...

                                               

Csillagszóró

A csillagszóró egy pirotechnikai eszköz. Házi tűzijátéknak is nevezik: a kis szikrák olyan formát öltenek, mint egy az égen éppen eldurranó tűzijáték.

                                               

Petárda (pirotechnika)

A petárda egy pirotechnikai eszköz. Kínai találmány, kezdetben vékony bambuszszár-szeleteket töltöttek meg lőporral, amelynek végét egy rövid kanóccal látták el. Jellemző effektusa a robbanás nagy hang kíséretével. A környező országokban egész év ...

                                               

Török Ferenc (pirotechnikus)

1973-óta a Mafilm Nonprofit Zrt. alkalmazottja, 1975-től produkciósként a látványtechnikával foglalkozik, ami a filmtechnikát, pirotechnikát és fegyvertechnikát foglalja magába. Ilyen pirotechnikai hatások a robbanás, láng, szikra stb., vagy egyé ...

                                               

Tűzijáték

A tűzijáték, mint gyűjtőnév alatt megkülönböztethető: a tűzijáték szolgáltatás vagy tűzijáték esemény, a pirotechnika egyik ágazata, melynek célja a művészi szintű polgári szórakoztatás, a tűzijáték termékek.

                                               

Átviteli függvény

Az átviteli függvény eket az irányításelméletben és a rendszertechnikában használják a rendszerek bemenete, illetve kimenete közötti kapcsolat megadására, azaz gyakorlatilag egy rendszermodelltípus. Az átviteli függvények általában Laplace-transz ...

                                               

Átviteli karakterisztika

Az átviteli karakterisztika az elektronikában egy négypólus bemeneti és kimeneti jele közötti összefüggés. Szokásos megadási módjai: Az egységugrás függvényre adott válaszjel Matematikai közelítő függvények Bode-diagram Erősítés és sávszélesség s ...

                                               

Érzékelő

Az érzékelő vagy szenzor olyan elem, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat. A mérendő tulajdonság és a jel egyaránt lehet fizikai, kémiai, biológiai stb. jellegű. Fontos, hogy a mérendő tulajdonság, és az érzékelő által szolgált ...

                                               

Heaviside-függvény

Az ún. Heaviside-függvény egy elemi egyváltozós valós függvény. A lépcsős függvények családjába tartozik, a szignumfüggvény egyszerű lineáris transzformáltja: kiszámolható, mint a független változó szignumának és az 1 konstansnak számtani közepe. ...

                                               

Intelligens érzékelő

Az érzékelőnek a következő feladatokat kell ellátnia: Szabványos közlési protokollokon keresztül továbbítja Digitális módon ezt a jelet feldolgozza Valamilyen jelet mér Rendelkezik önkalibráló, öndiagnosztizáló és alkalmazkodó képességgel.

                                               

Kibernetika

A kibernetika egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás, -továbbítás általános törvényeit kutatja. A kibernetika szót 1946-ban Norbert Wiener alkotta.

                                               

Rámpafüggvény

Az ún. rámpafüggvény egy elemi egyváltozós valós függvény. Egyszerűen számolható, mint a független változó és abszolútértékének számtani közepe. A függvényt a műszaki életben is alkalmazzák. A szabályozáselméletben egységnyi sebességugrás néven i ...

                                               

Súlyfüggvény

A súlyfüggvény, más néven impulzusválasz, egy jelátviteli rendszernek az impulzusfüggvényre adott válasza, az átmeneti függvény deriváltja. Rendszerjellemző, hálózatfüggvény. Ha a nulla időpillanat előtt nem nulla értékű, akkor a rendszer nem kau ...

                                               

Szabályozó szelep

A szabályozó szelep egy szelep aminek a feladata hogy egy csővezetékbe beépítve az áramlás útjába fokozatmentesen állítható ellenállást fejtsen ki a szabályzó által kiadott vezérlőjelek alapján. Ez lehetővé teszi az áramlási sebesség közvetlen ir ...

                                               

Kálmán-szűrő

A Kálmán-szűrő egy algoritmus, mely mozgó, változó rendszerek állapotáról ad optimális becslést sorozatos mérésekkel, figyelembe véve az állapotméréseket és a zavaró tényezőket. Ezzel az algoritmussal jóval pontosabb információ kapható a vizsgált ...

                                               

8 mm-es videókazetta

A 8 mm-es videókazetták első prototípusa a Video8 formátum volt, amelyet a Sony cég hozott létre 1985-ben, a második típus a Video Hi8 volt, amelyet szintén a Sony hozott létre, azt pedig 1989-ben. Volt egy harmadik formátum is, a Digital8, azt p ...

                                               

ANSI

Az ANSI nonprofit vállalkozás, melynek célja ipari szabványok kidolgozása az Amerikai Egyesült Államok számára. Az ANSI tagja a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek International Organization for Standardization, ISO és a Nemzetközi Elektrotechni ...

                                               

Betamax

A Betamax egy régi otthoni videókazetta-rendszer, melyet a Sony fejlesztett, és 1975. május 10-én hozott forgalomba. A szalag szélessége 12.7 mm, a kazetta formátuma pedig hasonlít a Betamaxot megelőző U-Matic videokazettákéhoz. Riválisa, a VHS 1 ...

                                               

CHAdeMO

A CHAdeMO egy elektromos autók egyenáramú villámtöltő szabványának márkaneve. Az azonos nevű szervezetet 2010-ben hozta létre öt japán nagyvállalat azzal a céllal, hogy egységesítsék a hazai gyártmányú elektromos autók villámtöltési technológiájá ...

                                               

Computer Entertainment Rating Organization

A Computer Entertainment Rating Organization egy non-profit vállalat, amely a szórakoztató-ipari termékek korhatár-besorolását határozza meg Japán területén, székhelye Tokióban található. A cég a videójáték-konzolos szoftvereket látja el korhatár ...

                                               

DIN

Deutsches Institut für Normung a német nemzeti szabványügyi szervezet és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet tagja. A DIN csatlakozók és DIN sínek több típusa is jó példa a régóta ismert és világszerte elterjedt szabványra. Mintegy harmincezer DI ...

                                               

Egységes Európai Játékinformációs Rendszer

Az Egységes Európai Játékinformációs Rendszer, azaz a PEGI egy elektronikus játékokhoz használt korhatár és tartalom besorolási rendszer Európában. A rendszert az Interactive Software Federation of Europe fejlesztette ki. Célja a kiskorú játékoso ...

                                               

Entertainment Software Rating Board

Az Entertainment Software Rating Board egy non-profit szervezet ami számítógépes- és videójátékok, szórakoztató szoftverek korhatárait határozza meg, továbbá promotálja ezt a tevékenységet, és internetes adatvédelmi elveket ír elő Kanadában és az ...

                                               

GS1

A GS1 egy nonprofit szervezet, amely a globális szabványokat fejleszti és tartja karban az üzleti kommunikáció területén. Ezen szabványok legismertebbike a vonalkód, egy gépi olvasásra alkalmas, termékekre nyomtatott jelkép. Több, mint 100 millió ...

                                               

GxP

A GxP összefoglalja a "jó munkagyakorlati” irányelveket, amelyeknek különösen a gyógyászatban, a gyógyszeriparban és a gyógyszerészeti vegyiparban van jelentőségük. Céljuk a termékek minőségének biztosítása. A GxP irányvonalakhoz tartoznak többek ...

                                               

IEC 80000

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →