ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190                                               

Öl

Az öl hosszúságegység, amelyet a metrikus rendszer bevezetése előtt széles körben alkalmaztak, mára azonban használata főleg a tengerészeti mélységmérésre korlátozódik. Fathom néven része többek közt az angol mértékegységrendszernek, illetve a br ...

                                               

Pauling-skála

A Pauling-skála az elektronegativitás ábrázolására szolgáló modell, amelyet 1932-ben Linus Pauling fejlesztett ki. A modell lényege, hogy két atom A és B elektronegativitásának különbségével méri az A-B kötés ionrészét és ismertnek feltételezi az ...

                                               

Poise

A poise a dinamikai viszkozitás mértékegysége a cgs rendszerben. Nevét Jean Léonard Marie Poiseuille-ról kapta. 1 P = 0, 1 kg ⋅ m − 1 ⋅ s − 1 = 1 g ⋅ cm − 1 ⋅ s − 1 = 1 dyn ⋅ s ⋅ cm − 2. {\displaystyle 1~{\text{P}}=0,\!1~{\text{kg}}{\cdot }{\text ...

                                               

Rad (mértékegység)

A rad az elnyelt sugárdózis mértékegysége, amit az 1 rad = 0.01 Gy = 0.01 J/kg képlettel határoznak meg. Eredetileg CGS-egységekben határozták meg 1953-ban, mint a dózist, mely 100 erg energia 1 grammban való elnyelését jelenti. Használatát felvá ...

                                               

Radián

A radián v. ívmérték a síkszögek egyik mértékegysége, amelyet a rad szimbólummal jelölnek. Dimenzió nélküli mennyiség, mivel két hosszúság hányadosa. A radiánt jelenleg az SI származtatott egységekhez sorolják korábban kiegészítő egységnek számít ...

                                               

Richter-skála

A Richter-skála a földrengés erősségének műszeres megfigyelésen alapuló mérőszámát adja meg. A magnitudó a földrengéskor a fészekben felszabaduló energia logaritmusával arányos. Egy 4.5 méretű földrengés kipattanásakor nagyjából akkora energia sz ...

                                               

Röntgen (mértékegység)

A röntgen a röntgen- és gammasugárzásnak való kitettség egy elavult mértékegysége. Meghatározása a sugárzás által adott mennyiségű levegőben kiváltott töltés elosztva a levegő tömegével. Az ionizáló sugárzás első nemzetközi mérőszáma volt, melyet ...

                                               

Saffir–Simpson-féle hurrikánskála

A Saffir–Simpson-féle hurrikánskála a trópusi viharok osztályozására szolgáló skála, hosszan tartó szeleik erősségének vizsgálatával. 1969-ben fejlesztette ki Herbert Saffir építőmérnök és Bob Simpson meteorológus, a Nemzeti Hurrikán Központ akko ...

                                               

Schmidt-féle rovarcsípés-erősségek

A Schmidt-féle rovarcsípés-erősségek, fájdalomskála amely megbecsüli a rovarok, hártyásszárnyúak szúrása vagy csípése okozta relatív fájdalmat. A skálát elsősorban Justin Orvel Schmidt amerikai rovarász dolgozta ki. Megjelent számos cikke a témáb ...

                                               

Scoville-skála

A Scoville-skála a paprikafajták csípősségét méri. A Capsicum nemzetség tagjai csípősségét a kapszaicin nevű anyag okozza. Ez a bőr hőérzékelő idegvégződéseit ingerli, különösen a nyálkahártyákon. A Scoville-féle csípősségi egység a kapszaicin re ...

                                               

A sebesség mértékegységei

A sebesség mértékegysége mindig a hosszúság és az idő mértékegységének a hányadosa. A tudományos életben használt SI-mértékegységrendszerben a sebesség mértékegysége a méter per másodperc, a köznapi gyakorlatban azonban a kilométer per óra is has ...

                                               

SI-prefixum

A Mértékegységek Nemzetközi Rendszerében a prefixum okat, előtétszó kat vagy előtag okat a nagyon nagy vagy nagyon kicsi mennyiségek rövid leírására használjuk, a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

                                               

Siemens (mértékegység)

A siemens az elektromos vezetés mértékegysége az SI és MKSA mértékegységrendszerben. Nevét Ernst Werner von Siemens német feltalálóról és vállalkozóról kapta. Korábban ettől függetlenül és eltérő értékkel az elektromos ellenállás egy mértékegység ...

                                               

Sievert

A sievert az ekvivalens sugárzási dózis vagy másképpen dózisegyenérték SI származtatott egysége, amely az ionizáló sugárzás mennyiségét annak biológiai hatása alapján értékeli. A fizikai aspektusokat a grayben mért elnyelt sugárdózis jellemzi. A ...

                                               

SI kiegészítő egység

1995-ig a Nemzetközi mértékegységrendszerben az alapegységek mellett két kiegészítő egységet használtunk, melyek: 1995 októberében a 20. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet úgy határozott, hogy a kiegészítő egységek olyan dimenziótlan szárma ...

                                               

SI-mértékegységrendszer

A Nemzetközi Mértékegységrendszer, röviden SI modern, nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer, amely néhány kiválasztott mértékegységen, illetve a 10 hatványain alapul. Az SI-mértékegységrendszer t a 11. Általános Súly- és Mértékügyi Konfer ...

                                               

Sverdrup

A sverdrup a térfogatáram egyik nem SI mértékegysége. Az úttörő norvég oceanográfus Harald Sverdrupról nevezték el. Majdnem kizárólag az oceanográfiában használják az óceáni áramlások vízhozamának mérésére. Egy sverdrup 10 6 köbméter, vagyis 0.00 ...

                                               

Tesla (mértékegység)

A tesla a mágneses indukció SI származtatott egysége. Az egységet 1960-ban a Conférence General des Poids et Mesures javasolta Párizsban, Nikola Tesla szerb-amerikai feltaláló és villamosmérnök tiszteletére nevezték el.

                                               

Az űrtartalom mértékegységei

Az űrtartalom mértéke a térfogat vagy űrtartalom mérésére szolgáló mértékegység. Ezzel mérhető egy háromdimenziós tárgy vagy hely belső térfogata. Egy adott edény űrtartalmának nagysága meghatározza, mekkora térfogatú folyadék vagy ömlesztett any ...

                                               

VAr (mértékegység)

A var egy SI rendszeren kívüli mértékegység, mellyel a meddő energia teljesítményét mérik. A meddő teljesítmény jele Q, értéke Q = U × I × sin ⁡ φ {\displaystyle Q=U\times I\times \sin \varphi }, Háromfázisú hálózatban Q = 3 × U × I × sin ⁡ φ {\d ...

                                               

Verszta

A verszta a metrikus rendszer bevezetése előtt Oroszországban használatos távolság-mértékegység. 1 verszta = 1066.78 méter.

                                               

Watt (mértékegység)

1 watt az a teljesítmény, amelyet 1 J munka 1 s alatt létrehoz. 1 W = 1 joule per másodperc = 1 newton méter per másodperc = 1 kilogramm négyzetméter per másodperc a harmadik hatványon: 1 W = 1 J s = 1 N ⋅ m s = 1 k g ⋅ m 2 s 3 {\displaystyle 1~{ ...

                                               

Watt per méter-kelvin

A Watt per méter-kelvin a hővezetési tényező mértékegysége. Az anyag hővezető képességét jellemzi adott hőmérsékleten. Az érték például nedvességfelvétel hatására nő. Másképpen. 1 joule per méter-kelvin secundum = 1 J/mKs = 1 N K −1 s −1 λ J ener ...

                                               

Weber (mértékegység)

A mágneses fluxus mértékegysége. A német Wilhelm Eduard Weber 1804–1891 fizikus nevét viseli. Más mértékegységekkel kifejezve: W b = k g ⋅ m 2 s 2 ⋅ A = Ω ⋅ C = V ⋅ s = H ⋅ A = T ⋅ m 2 = J A = 10 8 M x {\displaystyle \mathrm {Wb} ={\dfrac {\mathr ...

                                               

Földradar

A földradar vagy geológiai radar nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok alkalmazásán alapuló geofizikai kutatási módszer, illetve ennek eszköze. A módszer a radarhullámok közegbeni visszaverődéseinek detektálásán alapszik. A közeg a kutatási cé ...

                                               

Gauss-nyaláb

A fény transzverzális periodikus hullám, melyben a E elektromos térerősség, illetve a B mágneses indukció egymásra és a terjedés irányára merőlegesen, periodikusan váltakozik térben és időben. A sík- és a gömbhullámok tér- és szögbeli eloszlásuk ...

                                               

Magnetron

A magnetron mikrohullám előállítására szolgáló vákuumcső, különleges elektroncső. A vákuumcsőben lévő központi katódot hengeres anód veszi körül. A katódról kilépő elektronok elektromos és mágneses térben belépő erők hatására körpályán mozognak. ...

                                               

Mézer

A mézer olyan eszköz, amely koherens elektromágneses hullámokat hoz létre és sugároz ki. A "maser” szó egy betűszó, amely angolul: "Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, magyarul: mikrohullámú erősítés stimulált sugárzás á ...

                                               

Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütő olyan konyhai berendezés, amely mikrohullám segítségével melegíti fel a beletett ételt vagy folyadékot. Feltalálója Percy Spencer amerikai mérnök volt, aki 1946-ban egy radaralkatrész kifejlesztésén dolgozott, és egy véletlen ...

                                               

Radardetektor

A radardetektor célja a sebességtúllépés miatti büntetés megelőzése. Radarhullámok észlelésekor a műszer hang- és fényjelzést ad a sofőrnek, így az le tud lassítani. Az észlelési távolság típusonként eltérő, de a reakcióidőn is sok múlik. Hátrány ...

                                               

Radarreflektor

A radarreflektor olyan geometriájú alakzat, mely a beérkező elektromágneses hullámokat kis veszteséggel veri vissza a kibocsátó irányába. Ezzel megnöveli a céltárgy radarkeresztmetszetét, vagyis jobban "láthatóvá" teszi a radar számára.

                                               

RF switch mátrix

Az RF switch mátrix diszkrét elektronikus alkatrészekből álló rendszer, amely integrált útvonalon közvetít rádiófrekvenciás jeleket több bemenet és kimenet között. Gyakran használják földelési rendszerekhez, teszteszközökhöz és kommunikációs rend ...

                                               

Traffipax

A traffipax Magyarországon a közúti sebességmérő műszerek köznyelvben elterjedt összefoglaló neve. Valójában ez egy cégnév, mivel a 80-as, 90-es években a Jenoptik Robot GmbH nevű német cég műszereit alkalmazták itthon sebességmérésre, melyek "Tr ...

                                               

A. Lange & Söhne

Az 1845-ben alakult Lange & Söhne zseb- és karórákat készítő manufaktúra. Termékeik a mai napig nyilvános- és magángyűjtemények darabjait képezik, hiszen relatíve kisszámú óra készül a manufaktúrában évente. A mesterségbeli tudás és az a szenvedé ...

                                               

Agrolux Községeket és Mezőgazdaságokat Villamosító Rt.

Az Agrolux igazgatósági tagjai között a Leszámítoló Bank, az Országos Központi Hitelszövetkezet, az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár emberein kívül Szántó Endre, és később Wiesengrund Miksa is helyet kapott.

                                               

Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyára

A műszeripar gyárai nem kerülhették el az 1949-es évi államosítást. Felmerült annak a szükségessége, hogy a kis létszámú, csekély kapacitású üzemeket egy nagyobb vállalat keretében vonják össze. Ennek során terelődött a figyelem a háború alatt ki ...

                                               

Gamma (gyár)

A "Gamma” Műszaki Részvénytársaság 1920. május 18-án alakult meg a budapesti Koszorú utcai telephelyen. Alapítói Dréger Károly elektro-, László Arthur gépészmérnök és Braun Zsigmond rokkant százados, kereskedő. Az új részvénytársaság célja: szaba ...

                                               

Ganz Műszer Művek

1964-ben a Ganz Árammérőgyár, Közlekedési Mérőműszerek Gyára és az Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyára összevonásával jött létre a Ganz Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyára, mely 1967-ben felvette a Ganz Műszer Művek nevet.

                                               

Ganz Árammérőgyár

A Ganz árammérő gyártás történetét a Bláthy Ottó Titusz alkotta indukciós elvű, világszabadalmi védettséget kapott fogyasztásmérő megalkotásától, 1889-től eredeztetjük. A Ganz és Társa Vasöntöde és Gépgyár villamos osztálya ekkor kezdett el villa ...

                                               

Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt.

A Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. 1911-ben alakult a Ganz Villamossági Rt. és a Danubius Hajó és Gépgyár Rt. egyesüléséből.

                                               

Ganz Közlekedési Mérőműszerek Gyára

A Ganz Közlekedési Mérőműszerek Gyára első jogelődje a Marx és Mérei Tudományos Műszerek Gyára, mely 1900-ban alakult a Budapest XIII. kerület Bulcsú utca 7. szám alatt.

                                               

Ganz vállalatok

Ganz Ábrahám 1844-ben hozta létre vasöntödéjét Budán. Ganz Ábrahám halála után örökösei Ganz közvetlen munkatársait: Eichleter Antalt, Keller Ulrikot s Mechwart Andrást bízták meg a gyár vezetésével. A gyár ekkor vette fel a Ganz és Társa nevet. ...

                                               

Hajós- és Szántó Elektromos Gyára Rt.

Hajós- és Szántó Elektromos Gyára Rt. Hajós Lajos 1919-ben még műszaki nagykereskedést vezetett. A kereskedést a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank finanszírozta. Látva az elektrotechnikai cikkek gyártásának kedvező profitlehetőségeit, 1920-ban ...

                                               

Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat

A vállalat 1948. december 1-jén Irodagépértékesítő N. V. néven alakult irodagépek importálására és elosztására. 1949-ben államosított műhelyekkel, kisiparosokkal bővült. 1950-ben kettévált a kereskedelmi tevékenységet az Irodagépértékesítő Vállal ...

                                               

Magyar Siemens-Schuckert Művek

Az 1881-ben megjelent iparfejlesztési törvény nemcsak a hazai, hanem a külföldi tőkének is kedvező lehetőségeket biztosított. A Siemens§Halske cég már 1892-től képviseltette magát Magyarországon. Az 1902-ben alakult Magyar Schuckert Művek Villamo ...

                                               

Magyar Optikai Művek

A gyár jogelődje a Kolozsvári Egyetemen volt, később a budapesti Mozsár utcába került. 1905-től működött önálló üzemként a Csörsz utcában. 1939 - Magyar Optikai Művek Rt. 1918 - Süss Nándor Precíziós Mechanikai Intézet Részvénytársaság 1998 - A M ...

                                               

Telefongyár

Neuhold János, volt mérnökkari katonatiszt Budapesten, a VIII. kerületi Stáció utca 22. szám alatti híradástechnikai üzemét bejegyezteti a budapesti cégbíróságnál. Gyárából fejlődött ki a Telefongyár.

                                               

Thermovolt Műszervállalat

A vállalat a Budapest VI. kerület Munkácsy Mihály utca 33 szám alatti emeletes ház földszintjének 4 helyiségből álló lakásában működött 18-20 fő részvételével. Nagy Pál mellett nem hivatalosan részt vett a vállalkozában a Marx és Mérei cégtől kil ...

                                               

Zoltán Hugó és Társa

Az első világháború előtt, 1908-ban tűnt fel Zoltán Hugó, aki már akkor felismerte, hogy korszerű üzemi termelés nem képzelhető el megfelelő üzemgazdasági, hőtechnikai műszerek nélkül. Mérnöki irodát nyitott nyugat-Európai cégek képviseletére. Zo ...

                                               

Betűfém

A betűfém egy speciális, nyomdászatban használatos fémötvözet, amelynek leggyakoribb összetevői: ólom, antimon és ón. A betűfém másik elterjedt elnevezése legnagyobb arányú komponenséről: ólom. A három összetevő közül az ötvözet lágyságát az ólom ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →