ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183                                               

Oszlopcsarnok

Az oszlopcsarnok vagy kolonnád szélesebb folyosó vagy terem, amelynek mennyezete oszlopokon nyugszik. Az ókor óta használatos az építészetben. A bejárati oszlopcsarnokokat portikusz nak nevezik.

                                               

Páholy

Páholy mint építészeti elem: színház, előadóterem nézőterének elkülönített, oldalról és hátulról zárt része. Jellemzően magasrangú nézők, uralkodók, arisztokraták, később tehetősebb polgárok vehették igénybe. Átvitt értelmű szólás: páholyból nézi ...

                                               

Palazzo Spada

A Palazzo Spada Róma egyik épülete, amelyben az Olasz Államtanács és a Galleria Spada székel. A piazza Capo di Ferrón, a Regola kerület egyik kis terecskéjén fekszik, a piazza Farnese mentén, a via Arenuláig.

                                               

Palota

A palota díszes épület vagy épületegyüttes amely az arisztokrácia egyik fényűző jelképe volt, de uralkodók is éltek vagy szálltak meg palotákban ilyen például a képen látható orosz cári Téli palota. Egyik rokona a kastély amik inkább vidéken hely ...

                                               

Passzívház

A passzívház a világ több országában az energiatakarékos épületekre alkalmazott németországi minősítési rendszer. Definíciója szerint: A passzívház olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet fenntartása ISO 7730 megoldható kizárólag a levegő ...

                                               

Platereszk stílus

A platereszk stílus Spanyolországban a 15. század végén kialakult és elterjedt építészeti stílus. A név a spanyol platero szóra utal, ugyanis a késői spanyol gótikából kifejlődött építészeti stílus az ötvösművészet aprólékos motívumait használta ...

                                               

Polikrómia

Az ókori Egyiptomban, Babilóniában, Asszíriában és Főníciában befestették a templomok falait és oszlopait. Szokásos volt az épületet sokféle színnel díszíteni: maradvány azon korból, midőn az emberek még tarka kelmével borított sátrakban laktak. ...

                                               

Pórusbeton

A pórusbeton fő alkotóeleme a kvarchomok. Ez a teljesen természetes alapanyag, nagy mennyiségben megtalálható a földfelszín közelében, így kitermelése nem jelent környezetterhelést. További összetevők még a cement a mész és a víz. Ezekhez az alap ...

                                               

Quinta

A quinta a portugál építészetre jellemző udvarház, úrilak. Nevét onnan kapta, hogy ezekben az épületekben többnyire öt szoba volt. Nemcsak az anyaországban terjedt el, hanem a külbirtokokon, kiváltképp Madeira szigetén, ahol a sziget építészeti a ...

                                               

Rom (építészet)

A rom egy valamennyire lerombolódott építmény, mely különböző körülmények között pusztulhatott el. Nevében gyakran utalnak rá, milyen építény romjáról van szó.

                                               

Rumelihisarı

Rumelihisarı Isztambul egyik fontos erődítménye a Boszporusz partján, az anatóliai oldalon párja az Anadoluhisarı. Az erődöt II. Mehmed építtette, amikor Konstantinápoly elfoglalására készült. A két erődből kontrollálták a Boszporusz északi részé ...

                                               

Salzburg városának történelmi központja

Salzburg, az azonos nevű szövetségi tartomány székhelye a Salzach partján fekszik a német-osztrák határnál. A várost a világ turisztikai szempontból legérdekesebb desztinációi közé sorolják. Az óváros az UNESCO által jegyzett világörökség része. ...

                                               

Santa Maria delle Grazie-templom (Sinigallia)

A vallási komplexumot Giovanni della Rovere emeltette a Senigalliától két kilométerre fekvő dombon, hálából a Kegyelmes Szűzanyának és Assisi Szent Ferencnek, hogy 1490. március 20-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén fiúutóddal Francesco Maria ...

                                               

Silka (építőanyag)

A Silka a Xella építőanyag-ipari cég egyik márkaneve, illetve védjegye a mészhomoktégla elnevezésére. A mészhomoktégla fő alkotóeleme a kvarchomok. Ez a teljesen természetes alapanyag, nagy mennyiségben megtalálható a földfelszín közelében, így k ...

                                               

Szeg (rögzítőelem)

Az építészetben, építkezésben és famegmunkálásban, valamint a gépiparban használt szeg tű alakú, hegyes, átmérőjéhez képest hosszúkás, kemény fémből, acélból vagy valamilyen ötvözetből készült eszköz, amelynek rendeltetése két vagy több testet eg ...

                                               

Szelemen

Az építőiparban és a népi építészetben a tetőépítés során alkalmazott szelemen a fedélszerkezet egyik szerkezeti eleme, a szarufákat alátámasztó gerenda. Szelemen lehet az ereszen, derekán, illetve a tetőgerincen, melyek megnevezése rendre talpsz ...

                                               

Szint (építészet)

Egy épület valamely szint je azon helyiségek összessége, amelyek egy padlómagasságban helyezkednek el. Míg a családi házak többsége egy- vagy kétszintes, a társasházak, ipari és középületek sokszintesek lehetnek.

                                               

Szupervályog

A Szupervályog egy földzsák-építési módszer, amelyet az iráni származású, később Amerikában élő építész és felhőkarcoló specialista Nader Khalili fejlesztett ki. A technika egymásra rétegzett, földdel és vályoggal megtöltött körszövött zsákokat v ...

                                               

Tatarozás

A tatarozás az épület egészének a felújítását jelenti, amelyre általában 20 - 30 évenként kerül sor. A tatarozás során kicserélik az épületnek a tartószerkezetén kívüli összes elhasználódott belső épületszerkezetét. A tatarozás kiterjed valamenny ...

                                               

Tektonika (építőművészet)

Az építőművészet elméletében a tektonika fogalma alatt épületrészek összetételét értjük egyetlen összefüggő sorba, ill. egy építménnyé. Gottfried Semper úgy definiálta a fogalmat, mint "a merev, cölöpszerűen képzett részek összefűzésének művészet ...

                                               

Téralakítás

Egyfajta evidenciaként tárgyalják az építészetelmélettel foglalkozó könyvek, hogy a téralakítás az építészet lényege, illetve alaptevékenysége. Ennek ellenére a fogalom szabatos meghatározását ezekben az átfogó művekben nem találjuk. Némelyikük m ...

                                               

Terméképítészet

A terméképítészet az épületek tervezésének olyan módja, amely az építészet és a formatervezés elméleti és gyakorlati együttműködésén alapul, és amely sorozatgyártásra alkalmas termékként megtervezett, használható és értékesíthető épületeket eredm ...

                                               

Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet

A Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet egy építészeti tervezővállalat volt, mely 1961 és 1992 között működött Budapesten. A cég székháza a VII. Madách Imre tér 3. szám alatt volt.

                                               

Tervpályázat

A tervpályázat olyan építészeti versenyeztetési forma, ahol a beküldött tervjavaslatok alapján választanak győztest. Ideális esetben a tervpályázat célja, hogy egy építészeti feladat legalkalmasabb tervezőjét kiválassza.

                                               

Törökország építészete

A török építészet formavilágának alapjai a nép ősi nomád életmódjára vezethetők vissza. Ezeket a motívumokat is felhasználta a perzsa, görög, római, örmény és bizánci hatásokat mutató szeldzsuk építészet, mely főképpen medreszéiről, karavánszeráj ...

                                               

UN-HABITAT

Az UN-HABITAT - általánosan: ENSZ HABITAT 1976-ban jött létre, a településfejlődés világméretű problémáinak megoldása, enyhítése céljából, a Vancouverben rendezett világkonferencián, mint az ENSZ új szakosított szervezete.

                                               

Union Internationale des Architectes

Az Union Internationale des Architectes 1948-ban Pierre Vago szervezésével alakult Lausanne-ban. Az a célja, hogy a különböző nemzetek építészei között fenntartsa és ápolja a szakmai kapcsolatot, az építészetet és a városépítést érintő kérdésekbe ...

                                               

Vakolatarchitektúra

A vakolat mész, homok vagy folyami kavics és víz keverékéből kialakított habarcs, malter. A vakolat lehet cementes besimítású vagy egyszerűen meszelt.

                                               

Vakolatarchitektúra

                                               

Várnegyed

A várnegyed a városoknak a vár környékén található városrésze. Kiterjedése a várnak a településen belüli elhelyezkedésétől függ. Általában műemlékekkel, történelmi emlékekkel teli településrész. Neve gyakran utal a várra.

                                               

Városszerkezet

A városközpont egy nagyváros gazdaságában a legfontosabb helyszín. Itt zajlik a gazdasági és az üzleti élet. Ide futnak be a nagy sugárutak, valamint itt találhatóak a szolgáltató intézmények, az üzletek és a legtöbb idegenforgalmi nevezetesség i ...

                                               

Vasbeton szerkezetek

A vasbeton szerkezet – a vasalással erősített beton anyagú teherhordó épületszerkezeteket. A vasbeton szerkezetekben a nyomóerőket főleg a beton, a húzóerőket főleg a vasalás veszi fel. A XX. század és jelenkorunk építészetében a vasbeton és acél ...

                                               

Velencei Építészeti Biennálé

A Velencei Építészeti Biennálé a kétévente megrendezett nagymúltú Velencei biennálé kulturális-művészeti kiállítássorozatának építészeti tárlata, mely az olaszországi Velencében látható minden páros év nyarán-őszén.

                                               

Virtuális kivitelezés

A virtuális kivitelezés egy számítógépes szoftverekkel segített folyamat, melynek során felépítenek egy, a valóságnak megfelelő 3D épületmodellt. A nagyobb magasépítési beruházásokat szakági kiviteli tervek alapján kivitelezik. A virtuális kivite ...

                                               

Vitézkötés

A vitézkötés zsinórdíszítés a huszárok csizmanadrágján és a gyalogsági posztónadrágon, továbbá a huszárcsákón, ahol 47 cm hosszú négyélű zsinórból áll, amely kétrét van fektetve és mindkét végén gömbölyű fonadékban végződik. Egyes vidékeken pl. K ...

                                               

Xystus

A xystus az ókori Görögországban a testgyakorlásra szolgáló gymnasiumok fedett csarnokát jelölte, ahol télen vagy rossz időben tornázhattak az atléták. A rómaiaknál a kifejezés mást jelentett, a csarnok előtti díszkertet értették rajta, melyet vi ...

                                               

Ytong

Az Ytong márkanév pórusbeton falazóelemeket és a pórusbeton falazatokhoz tartozó kiegészítő elemeket takar. A világ első márkázott építőanyaga ötvözte fa kiváló hőszigetelő-képességét és a könnyű megmunkálhatóságát, a magas nyomószilárdsággal, a ...

                                               

Filmtechnika

Milyen eseményeket tekinthetünk a filmvetítés létrejöttének technikai vívmányai között? 1485. Leonardo da Vinci: Vetítőlencse feltalálása 1643. Athanasius Kircher jezsuita atya: A fény és az árny nagy művészetéről c. könyvben a vetített képről 17 ...

                                               

8 mm-es film

8 mm-es film mozgófilm készítésére kifejlesztett formátum, amelynél a filmszalag szélessége 8 milliméter. Az eredetijét szimpla és kétszer 8-as formátumban gyártották. Később megszületett a Super 8-as; amely szintén készült szimpla és dupla válto ...

                                               

70 mm-es film

A 70 mm-es film kétszer olyan széles, mint a 35 mm-es film, ebből kifolyólag a kép sokkal élesebb. Ugyanakkor a 70 mm-es filmnek 6-sávos sztereó hangcsíkja van, ellentétben a 35 mm-es 2 sávjával. Legtöbbször a 70 mm-es filmeket 65 mm-es negatívok ...

                                               

9.5 mm-es film

A 9.5 mm-es formátumot kifejezetten amatőrfilmes célokra fejlesztették ki. 1922-ben mutatták be a Pathé testvérek Pathé baby elnevezéssel. Eredeti célkitűzése is az volt, hogy alacsony áron lehessen otthoni felhasználásra filmet készíteni. Rövide ...

                                               

Amerikai éjszaka

Az amerikai éjszaka, avagy nuit américaine annak a fotográfiai eljárásnak a neve, amit akkor alkalmaznak, ha nappal forgatnak éjszakai jeleneteket. Némely eljárás a műfényre hangolt 3200 K-es színhőmérsékletű filmet használ napfényfilm helyett, d ...

                                               

Animációs film

Az animáció olyan filmkészítési technika, amely élettelen tárgyak, rajzok vagy ábrák "kockázásával” olyan illúziót kelt a nézőben, mintha az egymástól kis mértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történésben, a szereplők megelevenednének ...

                                               

Avrora–10

Az Avrora–10 szovjet Szuper 8-as formátumú kisfilmes amatőr kamera, amelyet 1971–1975 között gyártott a Leningrádi Optika és Mechanikai Művek. Ez volt a LOMO első filmkazettás kamerája. A kazettában 15 perces felvételre elegendő, GOSZT 11-250 érz ...

                                               

Bolex

A Bolex egy 16 milliméteres és super 16 mm-es mozgófilm kamerákat, valamint objektíveket, kiegészítőket előállító svájci cég. A céget Jacques Bogopolsky alapította 1927-ben. A Bolex elnevezés a nevéből származik. Az első típus az Alpa nevet visel ...

                                               

Brickfilm

A brickfilm az utóbbi években terjedő animációs filmtechnika, amely LEGO játékelemek animációjából indul ki. Az ilyen filmek többnyire stop motion technikával készülnek. A kész animációt aztán zenével, szinkronnal és CGI-vel teszik még élvezetese ...

                                               

CGI (film)

A CGI, teljes nevén Computer-Generated Imagery, magyarul "számítógépen létrehozott kép”, a film és egyéb vizuális média készítése során alkalmazott számítógépes grafika elterjedt elnevezése, amely általában 3D-s számítógépes grafikát takar. Haszn ...

                                               

CinemaScope

A CinemaScope annak az anamorfikus, 35 mm-es filmes formátumnak az elnevezése, melyet a 20th Century Fox filmstúdió mutatott be – elsőként a világon – 1953-ban. A CinemaScope eljárás az ún. anamorfikus nyújtási technológiát használja, minek követ ...

                                               

Csapó (eszköz)

A csapó egy filmkészítés és videózás során használt eszköz. Feladata a külön felvett kép és hang szinkronizálása, valamint a filmkészítés során felvett jelenetek beazonosítása. Az éles hang könnyedén hallható a hangsávon, míg a csapó "becsapása” ...

                                               

Digital Cinema Package

A DCP digitális fájlok gyűjteménye, mely képek, hangok és adatfolyamok tárolására és digitális moziba történő szállításra alkalmas. A világon, és ezáltal Magyarországon is elfogadott formátum szerint a professzionális filmgyártók ebben a formában ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →