ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Építészeti tervdokumentáció

Az építési tervdokumentáció egy formája, mely a hatályos építésügyi szabályozásnak megfelelő esetekben és módon kerülhet elkészítésre az erre jogosult építész, mérnök szakember által. Az engedélyezési tervdokumentációnál általában részletesebb. T ...

                                               

Építészeti tervezés

Az építészeti tervezés az épületek és építmények létrehozására, tágabb értelemben az épített környezet alakítására irányuló mérnöki munkafolyamat, melynek célja a tervezett építés hatósági engedélyezésének alapját képező engedélyezési terv, az ép ...

                                               

Építészképzés

Az Európai Unióban az építészeti képzést 1985-től egy egységes irányelv, az ún. építészdirektíva szabályozta. Ezt 2007-ben felváltotta a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv, amely a 8. szakaszban 46–49. cikk átvette az építészirányel ...

                                               

Építőanyagok impregnálása

Az építőanyagok impregnálása egy több évszázados múltra visszatekintő impregnálási eljárás, amelynek célja az építmények állagának az időjárás káros hatásaitól való megóvása. Az impregnálás következtében az építőanyagok vízlepergetővé válnak. Az ...

                                               

Építőmérnök

Az építőmérnök felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő műszaki foglalkozás, amely az Ipari, építőipari mérnökök alcsoportjába tartozik. Szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építményeket tervez, kivitelez, építési m ...

                                               

Épületbiológia

Az épületbiológia egy holisztikus tudomány, amelyet szemináriumokon, tanfolyamokon, különböző tanúsítási programokon oktatnak. Vizsgálja a különböző belterekben megtalálható környezetet, a különböző irritáló hatásokat. A szakemberek azt vizsgáljá ...

                                               

Érseki palota (Kalocsa)

A mai, barokk stílusú palota helyén már a középkorban is az érseki palota állt. A 18.század elején először ezt az épületet tették lakhatóvá. A mai palotát a korábbi falak elbontása után, Batthyány József érsek kezdte építtetni 1775-ben, Oswald Gá ...

                                               

Europan

Az Europan egy nemzetközi építészeti, városépítészeti és urbanisztikai tervpályázat fiatal - 40 év alatti - európai építészek, városépítészek, tájtervezők számára.

                                               

European Architecture Students Assembly

Az European Architecture Students Assembly egy alulról indult kezdeményezés. A találkozót 1981 óta rendezik meg évente 400-500 résztvevővel Európa más-más városában.

                                               

Fellner és Helmer színházépületeinek listája

                                               

Felújítás

A felújítás vagy renováció a hétköznapi szóhasználatban átfedést mutat a beruházás ill. karbantartás, javítás fogalmakkal. Beruházás alatt tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását értjük. A felújítás egy e ...

                                               

Fogsor (építészet)

A fogsor vagy fogazat vagy fogsor az építészetben függőleges hézagokkal elválasztott hasábelemek formai hagyománya a kőből faragott ión párkányzat geiszon alatti részében. Lehet álló vagy fekvő, az egyes hasábok arányainak és előreugrásainak külö ...

                                               

Függőón

A függőón, egy fonálra kötött súly, melyet műszerek függőleges központosítására használnak. Feltétele, hogy a súly elég nehéz legyen, hogy a fonalat kifeszítse és hogy a súly alsó csúcsa benne legyen a fonal által meghatározott függőleges egyenes ...

                                               

Futurista építészet

A futurista építészet a 20. század elején született Olaszországban. Jellemző rá a történelemmel és a régi dolgokkal való szembehelyezkedés, az erős kromatika, a hosszú, dinamikus vonalvezetés, a magával ragadó lendület, a mozgalmasság, a sietség ...

                                               

Galerius palotája Gamzigrad-Romulianában

Gamzigrad a Dunától délre, Zaječar közelében fekvő szerb város. A gyógyfürdő közelében találhatók a Felix Romuliana elnevezésű római komplexum romjai. Az erődben folytatott régészeti feltárások egy különlegesen finom mozaikokkal díszített, fürdők ...

                                               

Geometric Description Language

A számítógéppel segített tervezés területén a Geometric Description Language az ARCHICAD könyvtári elemek programozási nyelve. Az ilyen CAD tárgyak fájlformátuma.GSM. A GDL eredendő célja az egyedi geometriai modellépítés lehetővé tétele építésze ...

                                               

Welthauptstadt Germania

Welthauptstadt Germania a Harmadik Birodalom tervezett fővárosa volt. Germania, ahogy megálmodói, Albert Speer birodalmi főépítész és Adolf Hitler nevezték, akik ezt a várost valóban a világ fővárosának szánták. Közösen tervezték meg, hogyan fogj ...

                                               

Grund (telek)

A grund német eredetű szó, amely közkeletűen beépítetlen, esetleg füves üres telket jelent. A telek azaz a grund szó jelenthette a jobbágytelket vagy annak belső részét, vagy a falubeli lakhelyet is.

                                               

Hálóboltozat

A bordás boltozat bordái jellegzetes hálózatot alkotnak. A bordák hálószerűen borítják be a boltozatot és az egyes boltszakaszok közötti határok elmosódnak. A bordák nem teherhordó, hanem díszítő elemek.

                                               

High-tech az építészetben

A "high-tech” egy építészeti stílus. Követői acél–üveg épületeket terveznek, amelyeken a modern technika megjelenéseként kivülről is láthatóvá teszik a funkcionális elemeket, például a villamosáram-vezetékeket, szellőző-csatornákat, lifteket. Ezz ...

                                               

Hipogeum

A hipogeum "föld alatti üreg”, a görög hüpo és gaia szavakból ered. Általános értelemben az őskeresztények temetkezési és istentiszteleti helyének elnevezése volt. Későbbi, római kori elnevezésük katakomba. Használatos még az elhamvasztott emberi ...

                                               

Holcim Awards for Sustainable Construction

A Holcim Awards olyan háromévente megrendezésre kerülő, kétmillió dollár összdíjazású nemzetközi versenysorozat, amely kézzelfogható, jövő-orientált projekteket támogat a fenntartható építészet érdekében.

                                               

Holland neokoloniál

A holland koloniál egy építészeti stílus, amelynek tipikus jegye az épület hosszanti síkján végig húzódó íves manzárd tető. A "holland neokoloniál” a hasonló, ám modern, 20. század elején épült házak stílusának megnevezésére szolgál, ami a neokol ...

                                               

IMS

Az IMS szerkezetépítési módszer Branko Žeželj belgrádi mérnök által kifejlesztett feszített-vasbeton technológia. A módszer elnevezését a fejlesztő mérnök munkahelye elnevezésének betűiből képezték.

                                               

Itáliátus építészet

Az itáliátus építészet i stílus a 19. századi klasszikus építészet történetének külön időszaka volt. Az itáliátus stílusban a 16. századi itáliai reneszánsz építészet modelljei és kifejezőeszközei a festői esztétikával vannak összehangolva. A stí ...

                                               

Kádár-kocka

Az úgynevezett Kádár-kocka négyzetes alaprajzú, általánosságban 100 négyzetméter körüli alapterülettel bíró, zömmel földszintes sátortetős családiház-típus, amelynek Magyarországon a hatvanas évek elejétől, egészen a nyolcvanas évekig terjedt az ...

                                               

Kantonált pillér

A kantonált pillér az érett gótikus építészet egyik fő vívmánya. A francia cantonner szó jelentése katonákat elszállásol, továbbá katonai értelemben is beszorít, körülfog, körülzár, bekerít, körülvesz. Vagyis egy olyan pillérformáról van szó, ame ...

                                               

Kapu

A kapu nyelvünkben elsősorban kocsibejárót jelent, tehát nagyobb méretű ajtót, melyen kocsik, gépjárművek járnak keresztül. Van gazdasági udvarok és lakóházak udvarainak elzárására szolgáló kapu, azonkívül fő- és mellékkapu. A gazdasági udvarokho ...

                                               

Kémény

A kémény, vagy égéstermék-elvezető berendezés magában álló vagy építményekkel szervesen összekapcsolt függőleges füstgáz- vagy égéstermék elvezető akna / csatorna. A füstgázelvezető kémények rendszerint valamely égéstérrel kapcsolatosak, s céljuk ...

                                               

Kerengő (kolostor)

A kerengő rendszerint egy kolostortemplom déli oldalához épült, annak belső kertje felé nyitott, fedett portikuszos, négyszögalaprajzú folyosó. Ebből nyílnak a közös helyiségek, a káptalanterem, az ebédlő, a hálóterem vagy a hálófülkék, a konyha, ...

                                               

Keresztény templomépítészet

A keresztény templomépítészet lényegében Nagy Konstantin római császár idejében kezdődött. Az ő idejében született meg egyszerre, – szinte a semmiből – egy új vallási épülettípus. Ha mindenáron az előzményét keressük, az leginkább az ókori római ...

                                               

Kettős falhéjú szerkezet

A kettős falhéjú szerkezet / mur mince / double-wall system) a vázszerkezetes építési mód kialakulásával összefüggő, a 12. század utolsó negyedétől igazolható gótikus falszerkezet, melynél maga a fal a tömör lábazati zóna vagy az árkádvállak kitö ...

                                               

Kis-Trianon

A Kis-Trianon a versailles-i kastély hatalmas parkjában található épület Párizs mellett, Île-de-France régióban, Yvelines megyében. Építésze Jacques Ange Gabriel.

                                               

Kolosszális oszloprend

A kolosszális oszloprend: két, vagy több szintet átfogó oszlopokat alkalmazó építészeti rendszer; a késő reneszánsz időszaktól kezdve az építészeti homlokzat-architektúra alakítás előszeretettel alkalmazott eszköze.

                                               

Komfortfokozat

A komfortfokozat a lakásnak, vagy szállodának a helyiségekkel, valamint a "kényelmi berendezésekkel” való ellátottság – jogszabály által – meghatározott szintje. A fokozatok közötti különbségek: a fűtési mód, melegvíz-ellátás, a szennyvíz-elvezet ...

                                               

Korlát

Ez a szócikk az építészeti elemről szól. A települést lásd itt: Korlát település Korlát ot alkalmaznak nagyobb mélységeknél elvezető közlekedési vonalak mellett, különösen magas töltések szélein és hidak két oldalán a közlekedés biztonsága érdeké ...

                                               

Kortárs Építészeti Központ

A Kortárs Építészeti Központ a kortárs építészet, városépítészet, térkultúra összefüggéseivel foglalkozó civil szervezet, független kulturális központ és közösségi intézmény. A budapesti Bartók Béla út 10-12. alatt működik. Működtetője a Kortárs ...

                                               

Kváderezés

A kváderezés egy épület homlokzatának vakolt felületén kiképzett, a kváderfalazatot utánzó, azonos méretű kocka vagy négyszög alakú motívumokra osztása úgy, hogy az szerkezetileg jó és egyben esztétikus legyen. A 19. századi eklektikus és histori ...

                                               

Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat

A Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat - közismert rövidítése: LAKÓTERV - 1953 és 1992 között fennállt állami építészeti tervezőiroda volt. A rendszerváltás előtt a LAKÓTERV készítette - a BUVÁTI mellett - a panelházak terveinek jelent ...

                                               

Lakópark

Modern formájában a lakópark olyan lakóközösség, amely mindig ellenőrzött, gyalogos-, kerékpáros-, vagy gépkocsibejárattal rendelkezik, és amelyet zárt falak, kerítések vesznek körbe. A lakóparkok általában kis lakóutcákból állnak, és számos egyé ...

                                               

Lakótelep

A lakótelep olyan lakóépületek összessége, melyek időben és stílusban egységesen épülve, az adott település, településrész egyéb épületeitől megkülönböztethetően alkotnak egységes telepet. Ferkai András Lakótelepek című könyvében etimológiai megk ...

                                               

Számítógépes építészeti tervezés

A számítógépes építészeti tervezés az építészeti tervezés folyamatának egy része. A tervezés támogatására napjainkban számítógépes programokat alkalmaznak, amelyek képesek az épület modellezésére, látványának megjelenítésére, a látványtervezés tá ...

                                               

Lechner Tudásközpont

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészet- és építésügyi munkáját támogató, valamint egyéb szakinformatikai feladatokat ellátó szakmai szervezet. Szakmai tevékenységének és szolgáltatásainak fókuszában az építészet és építésügy terület ...

                                               

Magyar Építőművészek Szövetsége

A Magyar Építőművészek Szövetsége önkéntes tagságon alapuló civil szervezet, magyar építészek számára. Elsősorban szakmai, társadalmi, kulturális, művészeti kérdésekkel, programokkal foglalkozik, általában a Magyar Építész Kamarával együttműködve ...

                                               

Mérmű

A mérmű körívekből alkotott, áttört geometrikus díszítmény, amely a gótikus építészetnek egyik jellemző díszítő eleme. Ha nem áttört, a neve vakmérmű. Rendszerint kőből készült és csúcsíves ablakok felső részét tölti ki, de igen gyakran szolgál t ...

                                               

Modern építészeti lexikon

A Modern építészeti lexikon egy 1978-ban kiadott könyv, ami a modern építészettel kapcsolatos személyeket, építményeket, díjakat és egyes országok modern építészetét mutató szócikkeket tartalmaz

                                               

Moszkva építészete

Moszkva épületei világhírűek, ilyen például a Kreml, a Szent Bazil Székesegyház a hagymakupoláival, a Megváltó Krisztus-székesegyház, vagy a Hét nővér. Ugyancsak világhírű a Luzsnyiki Stadion és az Osztankinói tévétorony.

                                               

Művészetek Városa (Valencia)

Művészetek Városa területének 350 ezer négyzetmétert jelölt ki a Valenciai Kormány 1995-ben. A valenciai származású Santiago Calatrava lett megbízva a tervek elkészítésével. 5 épületegyüttes szerepelt a tervekben. Részei: Zsófia Királyné Művészet ...

                                               

Multipor

Magyarországon a Multipor a pórusbeton hőszigetelő ásványi lapok építőanyag ipari márkaneve. A hőszigetelő anyagokat Magyarországon legtöbben a polisztirol és a szálas anyagú termékekkel azonosítják, ám a 2000-es évek óta megjelentek a stabil, ás ...

                                               

Nagy-Trianon

A Nagy-Trianon a versailles-i kastély hatalmas parkjában található épület Párizs mellett, az Île-de-France régióban, Yvelines megyében. Ebben a kastélyban írták alá 1920. június 4-én az első világháborúban vesztes Magyarország új határait felrajz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →