ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179                                               

Digital signage

A digital signage kifejezés talán legpontosabb megfelelője a "digitális tartalomszolgáltató rendszer”. Az ún. Out Of Home Advertising kategóriába tartozó, a legdinamikusabban fejlődő hirdetési felület. Szöveges és dinamikus tartalmakat jelenít me ...

                                               

Egyenáramú teljesítmény mérése

Egy állandósult állapotú villamos áramkör teljesítménye az a villamos energia, amelyet a szóban forgó áramkör 1 másodperc alatt termel, vagy fogyaszt. Egyenáramú körben ennek P számértéke is kiszámítható, mint az áramkör I áramerősségének és U fe ...

                                               

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése

Ez az úgynevezett "a ” kötés. A különbség abból adódik, hogy az egyenáramú körben az áram, és a feszültség egymással biztosan nem zár be szöget, addig váltakozó áramon ez nem feltétel. Az áram késhet, vagy siethet a feszültséghez képest. Egymássa ...

                                               

Elektródaszárító

Az elektródaszárító egy olyan eszköz, mely segítségével hegesztő elektródák bevonatát száríthatjuk meg. Számos olyan eset állhat fent, amikor ez a bevonat nedvességet kap, és emiatt nem lehet vele olyan szépen dolgozni, és a varrat minősége is gy ...

                                               

Elektromos penetrációs görbe

Az elektromos penetrációs görbe a biológusok vizsgálati módszere, mellyel tanulmányozhatják a különféle rovarok és a növények kölcsönhatását. Lehetőség nyílik a növényi vírusok mozgását tanulmányozni, vagy hogyan választják ki a rovarok az eledel ...

                                               

Elemméretek listája

A lista a háztartásokban előforduló, különféle típusú elemek forma- és méretválasztékát mutatja be. Az elemgyártás történelme során számtalan tokozás került kidolgozásra a méret-, illetve kapacitásigények kiszolgálására. Ha nagyobb kapacitásra vo ...

                                               

Erősítés

Az erősítés egyrészt egy vezérelt technológiai folyamat, ami energia felhasználásával a bemenő jelnél nagyobb amplitúdójú vagy nagyobb energiájú kimenő jelet eredményez. A jel lehet tetszőleges fizikai mennyiség, például mechanikus, villamos, mág ...

                                               

Erősítő

Általánosan erősítőnek nevezünk egy olyan áramkört, amely a bemeneti jelet változatlan alakkal, de magasabb energiával adja ki. Az "erősítő” elnevezés alatt a köznyelvben leggyakrabban a hangerősítőket zenei erősítőket, azon belül is a teljesítmé ...

                                               

Erősítő áramkör

Az erősítő áramkör valósítja meg a kis energiájú elektromos jelek felerősítését egy olyan szintre, melyet a következő alkalmazás megkíván. Az erősítés egy vezérelt teljesítmény-átalakítási folyamat, melyben egy aktív négypólusra kapcsolt kis ener ...

                                               

Fantomtáp

A kondenzátormikrofonok működéséhez, ellentétben a dinamikusmikrofonokkal, tápellátás szükséges. Ezt vagy a mikrofonba épített telep, vagy ma már szinte minden rendezvénykeverőbe beépített ú.n. FANTOM TÁP biztosítja.

                                               

Felületszerelési technológia

A felületszerelési technológia olyan technológia, melynek során láb nélküli alkatrészeket, illetve rövid lábú IC-ket, csatlakozókat közvetlenül a nyomtatott huzalozású lemez felületére forrasztanak. Az eljárás során nincs szükség furatok elhelyez ...

                                               

Fényorgona

A fényorgona egy audiovizuális eszköz, ami valamilyen fénnyel jeleníti meg a hangot. Tulajdonképpen a hang spektruma alapján kever ki színeket. A hang különböző frekvenciájú hullámokból tevődik össze, ezeknek a jelenléte, vagy hiánya vezérli kész ...

                                               

Fotoellenállás

A fotoellenállások fénytől függő ellenállások. A fényérzékeny rétegek kialakítására nagyon erős fényelektromos tulajdonságokkal bíró anyagokat használnak. Minél jobban megvilágítunk egy fotoellenállást, annál inkább csökken az ellenállása. A foto ...

                                               

Fotolitográfia

A mikro- és nanotechnológiában, illetve a félvezetőiparban a fotolitográfia egy olyan gyártási eljárás, melyet például mikroprocesszorok, és egyéb félvezető eszközök gyártására alkalmaznak. Az eljárás segítségével rendkívül kis méretű elektroniku ...

                                               

Glimmlámpa

A glimmlámpa egy miniatűr gázkisüléses fényforrás. A lámpa általában egy kis üvegburából áll, amelyben neon és egyéb gázok kis nyomású keveréke található, valamint két elektróda. Amikor elegendő feszültség és elegendő áram van jelen az elektródák ...

                                               

GPS-vezérelt oszcillátor

GPS-vezérelt oszcillátor egy GPS-vevő és egy jó minőségű, nagystabilitású oszcillátor kombinációja. Az oszcillátor kimenetén megjelenő frekvenciát a GPS műholdról vett órajel szinkronizálja. A GPSDO nanoszekundum pontosságú, és pontos időzítési a ...

                                               

Gyengeáram

A gyengeáram a villamos berendezéseket működtető elektromos áram egyik fajtája. Gyengeáramú az a villamos berendezés, ahol a villamos áramot nem munkavégzésre használják. A gyengeáramú rendszerek kategóriájába beletartozik az analóg és digitális ...

                                               

Hall-effektus

A Hall-effektus Edwin Hall által 1879-ben felfedezett jelenség, mely szerint, ha egy vezetőben vagy félvezetőben áram folyik, és azt mágneses térbe helyezzük, akkor az áramot hordozó részecskékre Lorentz-erő hat, ami azzal jár, hogy a vezető két ...

                                               

Háromfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése

A szimmetria feltétele, hogy a feszültségek, és áramok nagysága mindenben megegyezzen, valamint a csillagpontban a feszültség értéke 0 V legyen. A kétvezetékes hálózatban rendelkezésre áll egy fázisfeszültség, valamint a csillagpont nullavezetője ...

                                               

Hővezető lap

Egyes elektronikus eszközökben, például a számítástechnika hardvereinél alkalmazott hővezető lap egy méretre vágható, fóliaszerű szilárd anyag, mellyel az összeillesztett felületek közötti hővezetés javítható. Igen gyakran alkalmazzák melegedésre ...

                                               

HP200A

A HP200A oszcillátor volt a Hewlett-Packard cég első kereskedelmi terméke. A készülék Bill Hewlett szabadalmán alapul, amit még a Stanford Egyetemen, az 1930-as években dolgozott ki. A hangolható oszcillátorok ötlete a harmincas évek végén már ne ...

                                               

HP200CD

A HP200CD a HP200A teljes újratervezésével járó korszerűsítéseként létrehozott széles frekvenciatartományban működő RC oszcillátor, amelyet 1952-ben kezdtek gyártani.

                                               

Hullámvezető

A hullámvezető olyan szerkezet, amely a hullámokat, például az elektromágneses hullámokat vagy akár a hangot, minimális energiaveszteséggel vezeti az energia átadásának egy meghatározott irányába történő korlátozásával. A hullámvezető fizikai kén ...

                                               

IPS panel

IPS panel egy, a folyadékkristályos megjelenítőkben használt technológia. Azért fejlesztették ki, hogy leküzdje a TN-panelek főbb hiányosságait: kis betekintési szögek és rossz minőségű színreprodukció. Működési elve a folyadékkristály molekuláin ...

                                               

Jitter

Az elektronikában jitternek nevezik egy periodikusnak tekintett jel periodicitásbeli eltéréseit, melyet a legtöbb elektronikai rendszerben egy órajelhez mérve adnak meg. Egy ideálisan periodikus jel esetén jitter lehet például a periódusidő átmen ...

                                               

Kapacitás-feszültség mérés

A félvezetőiparban és a szilárdtestfizikai kutatásban alkalmazott kapacitás-feszültség mérés egy elterjedt módszer félvezető anyagok, illetve a belőlük készített félvezető eszközök elektromos jellemzésére. Az eljárásban az vizsgált tartomány két ...

                                               

Kapcsolóüzemű tápegység

A kapcsolóüzemű tápegység egy elektronikus tápegység, amely a kívánt feszültség és áram előállításához ill. annak állandó és megkívánt értéken tartásához nagyfrekvenciájú kapcsolójelet használ a szabályozás vagy vezérlés során. A bemenetet egyeni ...

                                               

Kapcsoló

A villamos kapcsoló olyan áramköri elem, amely a villamos áramot vagy átengedi, vagy nem. A kapcsolók a kapcsolható áram és feszültség nagysága, a működtetés módja, illetve esztétikai kialakításuk szerint nagyon különbözőek lehetnek. Az ideális k ...

                                               

Kaszkádgyorsító

A Cockcroft-Walton generátor vagy kaszkádgenerátor azután a két fizikus után kapta a nevét, akik 1932-ben először használták ezt az áramköri elrendezést, hogy részecskedetektort tápláljanak vele. Az ilymódon létrehozott gyorsítóval sikerült létre ...

                                               

Kirchhoff-törvények

A Kirchhoff-törvények a villamosságtanban a töltés és az energia megmaradását tárgyalják. Először Gustav Kirchhoff mondta ki őket 1845-ben. Mindkét törvény közvetlenül levezethető a Maxwell-egyenletekből, de Kirchhoff még Ohm törvényeinek általán ...

                                               

Koronakisülés

A koronakisülés az elektromos áram egy megjelenési formája, amely normál atmoszferikus nyomású gázokban jön létre, erős, inhomogén elektromos tér jelenlétében, ha a feszültséggradiens az elektromosan töltött felület egy pontján meghaladja a gáz i ...

                                               

Közös módusú elnyomás

A közös módusú elnyomás az elektronikában használatos differenciálerősítők egyik minőségi jellemzője. Közvetetten azt mutatja meg, hogy a bemeneti differenciális jel közös módusú komponense milyen hatással van a kimenti jelre. Jele az angol rövid ...

                                               

Kristálykályha

A kristálykályha egy szabályozott hőmérsékletű kamra, amely a kristályoszcillátorok kvarckristályának hőmérsékletét állandó értéken tartja, és ezzel biztosítja a frekvencia stabilitást, függetlenül a környezeti hőmérséklet változásaitól. Az olyan ...

                                               

Kristályoszcillátor

A kristályoszcillátor egy elektronikus oszcillátor, melynek működési alapja a piezoelektromos jelenség. A mechanikus rezgések frekvenciává alakulnak át a kristályban. A kristályoszcillátort pontos és stabil frekvencia előállítására használják. A ...

                                               

Kvantálási zaj

A digitális jelfeldolgozásban a kvantálási zaj egy analóg jel diszkrét értékekre kvantálásakor keletkező hiba egy modellje, amely a hiba spektrumát fehérzajként kezeli.

                                               

Lítiumion-akkumulátor

A lítiumion-technológia onnan kapta a nevét, hogy a töltés tárolásáról lítiumionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív, szénalapú elektródához, kisütéskor pedig a pozitív fém-oxid-elektródához vándorolnak. Az anódot és a katódot elválasztó ...

                                               

Lokátor

A lokátor tárgyak, terepvonulatok helyét, kiterjedését, esetleges mozgását és egyéb jellemzőit elektromágneses vagy hanghullámok segítségével meghatározó, esetenként képernyőn három dimenzióban is leképező térinformatikai eszköz. Kezdetlegesebbek ...

                                               

Maradékfeszültség

Diódán: nyitóirányú áram hatására keletkező feszültségesés melynek értékét a keletkező P-N átmenet, vagy fém-félvezető átmenet elektronszerkezetének energiaszintjei befolyásolják. Hőmérsékletfüggő. Értéke alapvetően tehát nem az átfolyó áramtól f ...

                                               

Mikrochip (állatmegjelölés)

Az elsősorban kisállatok és lovak tartós megjelölésére használt mikrochip egy rizsszem méretű eszköz, amelyet az állat bőre alá ültetnek be. Erre a célra igen biztonságosnak tekinthető, több tízezer behelyezett mikrochipre jut csak egy-egy problé ...

                                               

Mikroelektronika

A mikroelektronika mint fogalom a kis méretű, nagy integráltságú félvezetőkből felépített áramkörök gyártási technológiáját jelenti. A mikroelektronikai eszközöket a fotolitográfiának nevezett eljárással készítik. A normál elektornikai tervezés t ...

                                               

Jósági tényező

A jósági tényező rezgőkörök, és rezgőkörrel modellezhető áramkörök belső tulajdonsága, amely a stabilitására jellemző. Értékét úgy határozzuk meg, hogy a rezgőkör rezonancia-frekvenciájának és a rezonáns sávszélességnek a hányadosát vesszük. A mi ...

                                               

Műveleti erősítő

A műveleti erősítők néhány tucat tranzisztorból felépített közvetlen csatolt nagy feszültségerősítéssel rendelkező áramkörök. A műveleti erősítőket az angol operational amplifier kifejezés rövidítése alapján gyakran nevezik "op-amp”-nek. Jellemző ...

                                               

Negatív ellenállás

Negatív ellenállás vagy negatív differenciális ellenállás alatt olyan áramtartományt értünk, amiben a nagyobb áramhoz kisebb feszültség tartozik. Ohm törvényéből adódóan az elektromos ellenállás a feszültség és az áram hányadosa R = U / I {\displ ...

                                               

Négypólusok

A négypólusok olyan, általában elektromos hálózatok, melyeknek 4 csatlakozópontjuk van. Ha páronként igaz, hogy az egyiken befolyó áram egyenlő a másikon kifolyóval, akkor a négypólus ún. kétkapu. Az elektromos hálózatok ilyenek a Kirchoff II. tö ...

                                               

Nikkel-metál-hidrid akkumulátor

A nikkel-metál-hidrid akkumulátor a nikkel-kadmium akkumulátorhoz hasonló, de negatív elektródája kadmium helyett hidrogén-megkötő ötvözet, nikkel-oxid-hidroxid. A NiCd akkumulátorhoz hasonlóan a pozitív elektróda a Nikkel. Egy NiMH akkumulátor k ...

                                               

No Instruction Set Computing

A No instruction set computing, számítógép architektúra és fordító technológia tervezése nagyon hatékony egyéni feldolgozókkal és hardver gyorsítókkal lehetővé teszik a fordítónak a hardver erőforrások alacsony szintű ellenőrzését, vezérlését.

                                               

Nyitásérzékelő

A nyitásérzékelő. Egy mágnesből és egy mágnesességre érzékeny kis kapcsolóból áll. Ha a mágnes közel van az érzékelőhöz, a kapcsoló zárt állapotban van, ha eltávolodik, a kapcsoló bont. A kapcsoló egy kis, gázzal töltött csövecskében van elhelyez ...

                                               

OLED-televízió

Az OLED televíziók olyan készülékek, amelyek az elektrolumineszcencia nevű fizikai jelenséget kihasználó képalkotási technológiát használják fel a mozgó- és állóképek megjelenítéséhez.

                                               

Óriás mágneses ellenállás

Az óriás mágneses ellenállást 1988-ban fedezték fel, amiért Albert Fert francia fizikus és Peter Grünberg német fizikus 2007-ben fizikai Nobel-díjat kapott. A felfedezés jelentős szerepet játszik a különböző mágneses érzékelők és egy új generáció ...

                                               

Oszcillátor

Az oszcillátor egy olyan villamos áramkör, amely egyenáramú energiát felhasználva stabil, periodikus elektromágneses rezgést hoz létre és tart fenn. Az oszcillátor által keltett elektromágneses rezgés vezetékben váltakozó áramként, szabad térben ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →