ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Magyar Telekom

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, röviden Magyar Telekom Nyrt. vagy Magyar Telekom távközlési és telekommunikációs vállalat, Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója és egyben egyik legnagyobb cége. A cég te ...

                                               

Tungsram

Egger Béla és Tsa. Huszár utcai cégéből jött létre az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. 1896-ban, majd Váci úti telephelyére 1901-ben költözött. Aschner Lipót igazgató nevéhez fűződik a TUNGSRAM és a T a körben védjegyek bejegyeztetése 1909- ...

                                               

Tvnetwork Nyrt.

A TvNetWork Nyrt. magyarországi internet- és kábeltelevízió-szolgáltató társaság 2000. október 19-én jött létre, 2007-ben alaptőkéje 1 523.6 millió forint volt, a Budapesti Értéktőzsdére 2006-ban vezették be, ahol a kisebb kapitalizációjú vállala ...

                                               

Újpesti Bőrgyár

A XIX. század végén a Budapest IV. kerületi újpesti Külső Váci út mellett több nagyipari vállalat létesült. Ezek egyike volt a Külső Váci út 40. szám alatt jegyzett telken Mauthner Mihály 1887-ben alapított bőrfeldolgozó üzeme. Már az 1896-os mil ...

                                               

Újpesti Cérnagyár

Az Újpesti Cérnagyár elődjét 1923-ban brit érdekeltségű vállalatként alapították. A 20. század során többféle néven a magyar textilipar egyik meghatározó vállalata volt. Coats Magyarország Kft. néven ma is sikeresen működő cég.

                                               

Űrsör (fém)

Az űrsör a fémhab médiában megjelent elnevezése, és a "Spacebeer” egy a fémhabkísérletekkel foglalkozó hallgatói csapat magyar neve. A fémhabban levő buborékok "könnyebbé” teszik a megszilárdult fémet, akárcsak a sörben levő buborékok a sört. Van ...

                                               

VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat

2012–2015 között a Magyar Rendőrség 14.5 milliárd Ft európai uniós forrásból hozta létre a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat ot, ami 160 változtatható helyű, 134 fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontból és egy ehhez kapcsolódó ada ...

                                               

Vidats István

Vidats István, Vidacs István, gyártulajdonos, az első magyar mezőgazdasági gépműhely és -gyár alapítója. Vidats János édesapja.

                                               

Videoton Holding Zrt.

A székesfehérvári székhelyű VIDEOTON HOLDING Zrt. a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, szerződéses gyártó, amely gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínál ipari vállalatok számára. Fő profilja az elektro ...

                                               

Villamos energia mérése

1883-ban megszületett a Mechwart–Zipernowsky-féle gőzgép, majd szintén a Ganz gyárban a Zipernowsky-Déri–Bláthy világszabadalma, a transzformátoron alapuló villamosenergia elosztási rendszer. Megvalósulhatott a központi villanytelepek építése, a ...

                                               

Villamosvontatás Magyarországon

Magyarországon a nagyvasúti villamos vontatás bevezetésének a gondolata már 1910-ben felvetődött. Ekkor több vonal villamosítása is szóba került, de ezek még nem alkottak volna egységes hálózatot. 1913-ban elhatározták az Olaszországban már siker ...

                                               

Vörös Csillag Traktorgyár

1948-ban Hofherr Schrantz Traktorgyár N.V. K.F. néven nemzeti vállalattá alakították a Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. kispesti gyárát. Az állami vállalat élére a később iparügyi miniszterré kinevezett Zsofinyecz M ...

                                               

Weblabor

A Weblabor az NJSZT WFSZ hivatalos internetes portálja, web alapú fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, ötleteket, megoldásokat nyújt. Hírei, cikkei, ajánlott linkjei webalapú alkalmazások fejlesztői számára lehetnek hasznosak, a k ...

                                               

Anyag (fizika)

Az anyag a testeket alkotó valóság, aminek számtalan megjelenési formája lehet. Ez építi fel a megfigyelhető Világegyetemet. A természettudományos kutatások tárgya. A fizikai anyagfogalom szoros összefüggésben áll, de nem azonos a filozófiai anya ...

                                               

Acél

Az acél a vas legfontosabb ötvözete, fő ötvözője a szén, amiből legfeljebb 2.06 tömegszázalékot tartalmaz. Ez az acél egyik definíciója. A másik definíció szerint az acél olyan vasalapú ötvözet, amelyet képlékeny alakítással lehet megmunkálni. Eb ...

                                               

Acélminőségek

Az Acélminőség megadásával a gyártó bizonyos tulajdonságokat garantál, amelyek a kiindulási anyag összetételétől és hőkezeltségi állapotától függenek. Acélminőségek jelölési rendszereit a különböző acélok osztályozására szabványügyi szervezetek d ...

                                               

Adamant

Az adamant és a hasonló szavak egy különlegesen kemény anyagra utalnak, akár gyémántból, valamilyen drágakőből vagy fémből áll. Mind az adamant, mind a gyémánt szó a görög nyelvből ered; az αδαμας szóból, ami "megszelídíthetetlent” jelent. Az ada ...

                                               

Ammónia (adatlap)

Ammónia. Mechanikai, kémiai és stermodinamikai adatok gyűjteménye. A táblázatban először a vízmentes ammónia adatai szerepelnek, a táblázat végén látható az ammónia vizes oldatára vonatkozó rész.

                                               

Ásványi anyagok

Az ásványi anyagok közül azokat az elemeket, amelyek a szervezetünkben, a test tömegének 5‰-énél nagyobb mennyiségben fordulnak elő, makroelemeknek, amelyek ennél kisebb mennyiségben vannak jelen, mikroelemeknek nevezzük. Az ásványi anyagok össze ...

                                               

Atom

A kémiában az atom a kémiai elemek azon legkisebb részecskéje, ami megőrzi az elem kémiai tulajdonságait. Parányi, gömb alakú, semleges részecske, mely atommagból és elektronburokból áll. Kémiai úton nem bontható fel alkotó elemeire. Ilyen értele ...

                                               

Atommag

Az atomok tömegének legnagyobb része egy, az atom térfogatához képest igen kis méretű, pozitív töltésű atommagban koncentrálódik. Az atommag átmérője néhányszor 10 −15 m, ami az atom méretének tízezred része. A Rutherford-féle szórási kísérlet er ...

                                               

Biokompatibilitás

A biokompatibilitás fogalom a bioanyagok különböző kontextusban megnyilvánuló viselkedésére vonatkozik, és a gazdatest meghatározott reakciójára egy adott helyzetben A fogalom többértelműsége tükrözi, hogy sok felfedezés történik jelenleg ebben a ...

                                               

Bőr (anyag)

A bőr öket ősidők óta fölhasználja az emberiség ruhák, takarók, eszközök készítésére. Ma is bőrből készül a cipőnk, táskánk, derékszíjunk. De az ókorban és a középkorban a bőriparnak sokkal nagyobb szerepe volt. A vadásznépek bőripara készítette ...

                                               

Ebonit

Goodyear úgy állította elő az anyagot, hogy a kaucsukhoz a vulkanizáláshoz szükségesnél több ként adagolt akár 30%-ot, majd a jól átgyúrt masszát 150°C-ra hevítette. A keménység és rugalmasság fokozására később sellakot is adagolt hozzá.

                                               

Félvezető

A félvezetők olyan anyagok, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. A félvezetők fajlagos elektromos vezetése közönséges hőmérsékleten 10 −9 – 10 3 1/Ωcm, azaz gyengén vezetik az áramot és nem jók szigetelőnek sem. Alacs ...

                                               

Fémüveg

A fémüveg az olvadékból olyan gyorsan lehűtött fém, amelynek nem alakul ki a kristályszerkezete, hanem a gyors hűtés miatt a folyadékban uralkodó atomi rendezetlenség fagy bele az anyagba. Amorf fémnek, fémüvegnek vagy üveges fémnek is nevezik.

                                               

Fénypor

A fényporok foszforeszkálás útján fényt kibocsátó anyagok. Ezért nevezik őket foszforoknak is, jóllehet, nem feltétlenül tartalmaznak foszfor atomokat. A fénypor gerjesztés hatására gerjesztett állapotba kerül, amiből alapállapotba való visszatér ...

                                               

Fonal

A fonal vékony szálakból álló vékony, a vastagságához képest igen hosszú képződmény. A fonalakat rendkívül sok helyen használják. Mindenekelőtt fonalból készül a textilanyagok legtöbbje, de használják - a cérna mellett - varrásra is, ezenkívül fe ...

                                               

Gyorsacél

A gyorsacél olyan erősen ötvözött különleges szerszámacél, amely az egyéb szerszámacélokhoz képest 5-30-szor gyorsabb megmunkálást tesz lehetővé. A gyorsacél szerszámok – összetételtől függően – akár 500-600 °C-ra is felhevülhetnek munka közben a ...

                                               

Hab

Hab nak nevezik azt az anyagot, amikor folyadékban vagy szilárd anyagban gázbuborékok találhatók nagy számban. Általánosabb értelemben több ezzel analóg jelenséget is habnak neveznek, pl. kvantumhab. A hab tekinthető egyfajta kolloidnak.

                                               

Jersey (textilanyag)

A jersey mint textilanyag eredetileg gyapjúból készült, kézzel kötött kelme volt, amely La Manche-csatornában elhelyezkedő Jersey szigetről kapta a nevét, ahol gyapjúból, kézikötéssel, vastag pulóvereket kötöttek halászok számára. Ez a termék már ...

                                               

Kalikó

A kalikó egy síkszövéses textilanyag, melyet gyakran fehérítetlen, leginkább nem teljesen feldolgozott gyapotból készítenek. Például akár el nem választott magburokrészeket is tartalmazhat. A megmunkálása sokkal kevésbé igényes, mint a muszliné, ...

                                               

Klingerit

A klingerit egy acélhuzalhálóval megerősített krizotil alapú hőálló tömítőanyag. Korábban széles körben alkalmazták pl. hengerfejtömítésként, azonban ma már azbeszttartalma miatt kiszorult a használatból, illetve ahol lehet, más, azbesztmentes tö ...

                                               

Korom

A korom egy fekete színű, por alakú, szilárd halmazállapotú anyag, aminek a fő alkotóeleme a szén. A széntartalom a korom minőségétől és a felhasználási módjától függően 80% és 99.5% között változik. A hétköznapi életben általában a tüzelőberende ...

                                               

Kvarc

A kvarc az oxidok és hidroxidok osztályába tartozó ásványfaj, a szilícium-dioxid egyik szerkezeti változata. A kvarc a földkéreg egyik legelterjedtebb ásványa. A savanyú magmából keletkezett eruptív kőzeteknek lényeges alkotórésze; kvarcszemekből ...

                                               

Műanyag

A műanyagok mesterséges úton előállított vagy átalakított óriásmolekulájú anyagok, szerves polimerek. Jelen vannak életünk szinte minden fontos területén a háztartásokban, a járművekben, az egészségügyben, az elektronikában, az űrkutatásban stb. ...

                                               

Műbőr

A műbőr a valódi bőr helyettesítésére szolgáló, ahhoz hasonló kinézetű, iparilag előállított termék, amely részben vagy teljesen műanyagból készül. Kétféle változata ismert: a hordozós és a hordozó nélküli műbőr. A hordozós műbőrnél textil-, papí ...

                                               

Pellet

A pellet olyan nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyag, amelyet vagy saját anyaga, vagy belekevert kötőanyag tart össze. A pelletet néhány milliméteres átmérőtől több centiméteres átmérőig terjedő anyagrudak alkotják az alapanyag és a használt ...

                                               

Piroforos anyagok

A "pirofor” szó azt jelenti, hogy finom eloszlású fém vagy szerves por oxigénnel érintkezve közönséges hőmérsékleten is felizzik gyors oxidáció miatt. A szó a görög pyr és forein szó összetételéből származik. Piroforos jelenség a malomipari por-r ...

                                               

Poranyagok

A poranyagok két formában részei életünknek: mint környezetszennyező apró szemcsés részecskék és mint ipari nyersanyagok, a technológiai folyamat részei. A környezetünket szennyező por olyan részecskékből áll, amelyek a légkörben lebegnek, fölkap ...

                                               

Rostbőr

A rostbőr olyan mesterségesen előállított bőrhelyettesítő anyag, amely egymáshoz préselt és kötőanyaggal egymáshoz rögzített, valódi bőrből származó rostokat tartalmaz. A rostbőr készítéséhez a bőrfeldolgozásnál keletkezett bőrhulladékokat rostja ...

                                               

Spanyolviasz

A spanyolviasz az olasz cera di Spagna’ tükörfordítása. A spanyol viasz már a középkorban is jobb minőségű volt, mint a többi, mert több cinóbert tartalmazott, ami vörösebbre festette, valamint sellakot, ami fényesebbé, ellenállóbbá tette.

                                               

Szebah

A szebah a termőföldek trágyázására, vagy tüzelőnek használt, bomló szervesanyagot tartalmazó, száraz anyag. Az elnevezés az arámi nyelvből származik, jelentése száraz föld. A szebah leggyakrabban ókori vályogtégla építmények törmeléke, vagy máll ...

                                               

Szerkezeti anyagok

A mindennapi élet eszközeit, építményeit, a modern műszaki létesítmények vázát, térhatároló elemeit szerkezeti anyagok ból hozzuk létre. Ezek szilárd anyagok, de sokféleségük és sokoldalú fölhasználási területük miatt nehéz egységes meghatározást ...

                                               

Villamos szigetelő

Szigetelőnek nevezzük azokat az anyagokat, melyek az elektromos áramot elhanyagolható mértékben vezetik. Az elektromos ellenállásuk jellemzően 10 12 Ω felett van. A szigetelőkben a tiltott sáv szélessége nagy, nagyobb mint 3 eV, amelyet szobahőmé ...

                                               

Szurok

A szurok gyantaszerű fekete anyag, mely a kőszén és gyanta illó részeinek lepárlása után marad vissza; a világosabb szurkot a fenyőgyanta párolása útján állítják elő. Az anyag nehezen forralható és lehűléskor merevvé válik: a szilárdnak tűnő, szo ...

                                               

Tápanyag

A tápanyag az élelmiszerek alkotóeleme, mely nélkülözhetetlen az élethez, a növekedéshez, és mennyisége határozza meg az adott anyag biológiai értékét. Azokat az anyagokat, amelyek a test felépítésében, a szervezet működésében részt vesznek, és a ...

                                               

Tinta

Tinta oldószerben vagy vízben feloldott festékoldat. Tollal, ecsettel rajzolnak, festenek, vagy írnak vele. A sűrűbb tintákat litográfiához, nyomtatáshoz használják. Összetett anyag, mely oldószert, pigmenteket, festékanyagot, gyantát, kenőanyago ...

                                               

Tőzeg

A tőzeg növényi eredetű üledékes talajképző kőzet és talaj, a félig szárazföldi humuszképződés terméke. A tőzeg érett, alacsonyabb szervesanyag-tartalmú és erősen átalakult formáját kotu nak is nevezik. A tőzeg az erősen nedves, víz által borítot ...

                                               

Tűzálló anyagok

A tűzálló anyag ok az igen nagy hőmérsékleti hatásnak is ellenálló anyagok neve. Ilyen anyagokkal bélelik ki a kemencéket és ilyenekből készítenek olvasztótégelyeket is.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →