ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

Nemzetállam

A nemzetállam olyan államot jelent, amely népessége összetétele etnikai szempontból homogén. Ez olyan esetben jön létre, amikor egy állam határai egybeesnek a többséget alkotó nemzet etnikai határaival.

                                               

Neokonzervativizmus

A neokonzervativizmus politikai mozgalma az 1950-es évektől kezdve jelent meg. Az angolszász politika ideológiai tájképét a hetvenes évek második felétől kezdve a neokonzervativizmus szellemi-politikai irányzata alapjaiban formálta át. Fontos meg ...

                                               

Népgyűlés

A népgyűlés a közvetlen demokrácia egyik megnyilvánulási formája. A politikai közösség tagjai ilyenkor összegyűlnek, és akaratukat személyesen kinyilvánítva döntéseket hoznak. A népgyűlésen a politikai közösség minden tagja megjelenhet és azonos ...

                                               

Népirtás

A népirtás vagy genocídium bizonyos bűncselekményeknek valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával történő elkövetését jelenti.

                                               

Népirtástagadás

A népirtástagadás valamely genocídium megtörténtének tagadása vagy valós mértékének kisebbítése. A leggyakrabban emlegetett népirtástagadás a holokauszttagadás, de a definíció kiterjed minden olyan népirtásra, amelynek valós pusztításait minimali ...

                                               

Nepotizmus

A nepotizmus a hatalmi pozíciók olyan elosztása, mikor a döntéshozók a rokonaikat, barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezőkkel szemben. A szó a latin nepos szóból ered, melynek jelentése "unokaöcs” vagy "unokatestv ...

                                               

Népszerűségi index

Valamely politikus népszerűségi index e egy 0 és 100 közé eső, százalékban megadott szám, amely annál nagyobb, minél kedvezőbb az illető politikai megítélése a társadalomban. Kiszámításával és publikálásával közvéleménykutató cégek, intézetek fog ...

                                               

Obstrukció (politika)

Obstrukció nak nevezzük azt a tevékenységet, amikor egy szervezet döntési folyamatát jogszerű, de nagyon hosszú ideig tartó "áltevékenységgel” hátráltatják. A szó maga "akadályozást” jelent, egyfajta bojkott.

                                               

Opportunizmus

Az opportunizmus az a tudatos politika, ami megragadni igyekszik minden kínálkozó lehetőséget az előnyszerzésre, gyakran akár az erkölcsi elvek vagy a másoknak okozott esetleges kár figyelmen kívül hagyása árán is. Az opportunista a pillanatnyi e ...

                                               

Önpuccs

Az önpuccs a puccs egy formája, amikor a jogi eszközökkel hatalomra jutott ország vezetője megszünteti vagy tehetetlenné teszi a nemzeti törvényhozást, és olyan rendkívüli hatalmat vállal magára, amelyek nem illetnék meg normál körülmények között ...

                                               

Összeesküvés-elmélet

Az összeesküvés-elmélet vagy más néven konteó olyan közéleti álláspont, amely feltételezi, hogy részben vagy egészében feltáratlan vagy indokolatlannak látszó események, cselekmények mögött egy általa megnevezett csoport, ember áll. Az 1870-es év ...

                                               

Panoráma (műsor)

A Panoráma a Magyar Televízió külpolitikai magazinműsora volt 1981-től. Számos újdonságot nyújtott kezdetben, akkoriban főműsoridőben vetítették. 1994–1999 között szünetelt. A műsor végül 2010-ben megszűnt.

                                               

Pártokrácia

A pártokrácia kifejezést olyan politikai rendszerrel kapcsolatban használják, rosszalló értelemben, ahol a választópolgárok túlnyomó többsége a választáson a politikai hatalmat átruházza valamelyik pártra illetve annak képviselőjére, és a parlame ...

                                               

Pártplatform

Az MSZP szervezeti felépítésének jellemzője, hogy a nagy önállósággal rendelkező helyi szervezetek és területi szövetségek mellett az egymástól kissé eltérő, de a párt arculatába beleillő politikai irányzatokat képviselő platformok és szakmai vag ...

                                               

Paszokifikáció

A paszokifikáció fogalma a 21. századi európai bal-közép pártok hanyatlását jellemzi, amely egyúttal a szélsőbal- és szélsőjobboldali pártok felemelkedésével jár. A kifejezés a görögországi PASOK párt nevéből származik, amelynek szavazati arányai ...

                                               

Passzív ellenállás

A passzív ellenállás vagy passzív rezisztencia olyan politikai cselekvésforma, amely a fennálló hatalommal való együttműködés elutasításán alapul. E magatartásmodell több síkon jelentkezhet, de egyként jellemzi, hogy az egyének a politikai közéle ...

                                               

Patyomkin-falu

A Patyomkin-falvak, egy építészeti jelenség, amely azokról az állítólagos használhatatlan ál-falvakról kapta a nevét, melyeket Grigorij Alekszandrovics Patyomkin miniszter állíttatott fel II. Katalin cárnő látogatása előtt a Dnyeper folyó partján ...

                                               

Polgári engedetlenség

Erőszakmentes jogellenes tiltakozási forma, a hatalommal való együttműködés valamilyen fokú nyilvános megtagadása, annak tevékenysége miatt. Célja a hatalom közérdekű tevékenységének megváltoztatása vagy annak javítása.

                                               

Polgári és politikai szabadságjogok (Freedom House)

A Freedom House nevű független szervezet éves jelentéseket készít 1973-tól a világ összes országáról, az ott meglévő polgári és politikai szabadságjogokat illetően. A kapott eredmények alapján az országokat három csoportba sorolja: "nem szabad", ...

                                               

Politika

A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. A politika szó magyar jelentése: közélet, ez értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, tevékeny vagy tétlen politikát folytat. A politikával, közélettel, annak jelenségeivel fo ...

                                               

Politikai iránytű

A politikai iránytű egy többtengelyű politikai spektrum, ami alapján meghatározhatjuk a politikai hovatartozást több dimenzióban. Többféle politikai iránytű is létezik, különböző számú tengelyekkel.

                                               

Politikai marketing

A politikai marketing a marketing politikában alkalmazott válfaja. A politikai intézményrendszer marketing jellegű felfogása Amerikából terjedt el. A politikai marketing használja mind a politika, mind pedig a marketing terminológiáját. A piac fo ...

                                               

Politikai patronázs

A politikai patronázs vagy klientelizmus állami erőforrások felhasználása szervezetek vagy egyének finanszírozására, szavazatszerzés céljából, illetve a választási támogatásért cserében. A világban léteznek legális patronázsrendszerek is. Kanadáb ...

                                               

Politikai spektrum

A politikai spektrum egy vagy több tengelyen teszi lehetővé a pártok elhelyezését politikai változók mentén. A legismertebb politikai változó a bal–jobb dimenzió. A többdimenziós modellek legismertebb példája a Hans Eysenck és Milton Rokeach álta ...

                                               

Politikai törésvonalak

Politikai törésvonalak olyan embereket választanak el egymástól, akik különböznek egymástól fő társadalmi jellemzőik szempontjából, mint a foglalkozás, a státusz/osztály, a vallás, az etnikum, a nem. Más tekintetben az egymástól különböző csoport ...

                                               

Protest song

A protest song olyan dal, amely arra hivatott, hogy tiltakozzék olyan társadalmi jelenségek ellen, mint az igazságtalanság, a faji megkülönböztetés, a háború, a globalizáció negatív hatásai, az infláció, vagy a társadalmi egyenlőtlenség. Az ellen ...

                                               

Realizmus (politika)

A politikai realizmus elsősorban a külpolitikára koncentráló politikai irányzat, felfogás, melynek nézetei szerint az államok nem képesek a normakövetésre a hatalmat a hatalom képességének fogalmával azonosítják olyat tegyenek, amit nem tennének ...

                                               

Részben lebontott hatáskör a demokráciában

Közügyek eldöntésében és a közpénzek felhasználásában jelentős hatáskörrel rendelkezik a köztársaság központi képviselete vagy annak a végrehajtó szerve, vagyis a törvényalkotáson kívül rendelkezik a közpénz jelentős részének a felhasználásával é ...

                                               

Semleges állam

A semlegesség olyan politikai magatartás, amelynek következtében a semlegességet valló államok, az ún. semleges államok elkerülik, azaz nem támogatják egy tömbhöz, szövetséghez, erőhöz vagy állásponthoz való csatlakozást. A semleges állam köteles ...

                                               

Stand Up For Europe

A Stand Up For Europe 2016. december 3-án indult a 6. Európai Föderalista Kongresszuson Brüsszelben, három euroföderalista mozgalom – a Stand Up For The United States of Europe, az Európai Föderalista Párt és a United States of Europe Now – integ ...

                                               

Status quo

Status quo egy latin kifejezés, jelentése "fennálló állapot ”. Köznapi értelemben valamely dolog jelenlegi állapotának fenntartását, politikában az erőviszonyok, társadalmi struktúrák, rend fenntartását értjük. A status / sztátusz / státusz már m ...

                                               

Szabad véleménynyilvánítás

A szabad véleménynyilvánítás az egyik alapvető emberi jog, a szólásszabadság része. Az ókori Rómából származik, ahol a népnek plebs nek is megadatott a felszólaláshoz, az elégedetlen morgolódásra való jog. Azóta a köztársaságok alkotmányában is s ...

                                               

Szabadság (politika)

A politikai szabadság fogalma szorosan összekapcsolódik az állampolgári és emberi jogok körével. A demokratikus társadalom megszerveződésének alapja, hogy az állam intézményi, jogi, erkölcsi és minden egyéb eszközzel kiáll polgárai különböző szab ...

                                               

Szélsőjobboldal

A szélsőjobboldal kifejezés a politikai spektrum azon szereplőire használatos, akik többek közt a hagyományos értelemben vett jobboldali középpártokkal sok kérdésben egyetértve, de azoktól egyben el is határolódva jóval szélsőségesebb, gyakran ag ...

                                               

Szocialista Internacionálé

A Szocialista Internacionálé a szociáldemokrata pártok, munkáspártok és demokratikus szocialista pártok világszervezete. Neve korai elődje, az 1889-ben alakult eredeti Szocialista Internacionálé nevével azonos.

                                               

Szociálpolitika

A szociálpolitika olyan szakpolitika, amely a társadalom működésével foglalkozik, annak működését kívánja befolyásolni a szociális élet területén. Meghatározza a célokat, s ezekhez hozzárendeli az eszközöket. A szociálpolitika történelmileg kiala ...

                                               

Szuperhatalom

A szuperhatalom olyan állam, amely gazdasági, katonai és diplomáciai képességével az egész világon képes érdekeinek érvényesítésre, így az egész világ eseményeire képes jelentős hatást gyakorolni. A fogalom túlmutat a nagyhatalmakén; a kifejezést ...

                                               

Támadás az ész ellen

The Assault on Reason című könyv Al Gore, 45. amerikai alelnök 2007-ben megjelent kötete, amelyben a szerző rámutat a jelenlegi amerikai politika hibáira, erősen kritizálva a Bush-kabinetet. Al Gore a könyv kiadása után megszervezte a Live Earth ...

                                               

A tizenkilencek levele

1984 nyarán a magyarországi népi ellenzék vezető képviselői kísérletet tettek arra, hogy legfontosabb céljaik teljesítéséhez megnyerjék a kádári hatalom támogatását. 19-en jöttek össze Bíró Zoltánék lakásán, és egy levelet fogalmaztak meg Kádár J ...

                                               

Tolerancia

A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt. A műszaki életben a megadott méretektől, mennyiségtől, vagy minőségtől val ...

                                               

A tőke

A tőke átfogó tanulmány a politikai gazdaságtanról, amelyet Karl Marx írt, és Friedrich Engels szerkesztett. Első kötete 1867-ben jelent meg. A mű a kapitalista társadalom működésének elemzése a klasszikus közgazdaságtan bírálatán keresztül.

                                               

Törvényhozás

A törvényhozás azzal a joggal felruházott tanácskozó testület, hogy törvényeket hozzon egy olyan politikai egység számára, mint egy ország, vagy egy város. A törvényhozás a legtöbb kormányzat alapvető része: A hatalmi ágak szétválasztásán alapuló ...

                                               

Transparency International Magyarország

A Transparency International Magyarország egy olyan független, szakmai szervezet, mely elősegíti a korrupció megfékezését, ösztönzi az átláthatóságot és számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valam ...

                                               

Trónöröklési rend

A trónöröklési rend egy olyan formula vagy algoritmus, amelynek alapján meghatározható, hogy egy bizonyos tisztség, leggyakrabban valamely uralkodói cím, kit illet a tisztség jelenlegi betöltőjének halála vagy lemondása esetén.

                                               

Választási bojkott

A választási bojkott a passzivitás önkéntes és tudatos vállalása a választási vagy népszavazási eljárás során. A választást bojkottáló személy vagy személyek, illetve politikai szervezetek annak ellenére maradnak távol a szavazástól, hogy azon jo ...

                                               

Választási program

A Választási program egy politikai párt vagy szervezet által kibocsájtott szövegmű, amely az adott pártnak a következő politikai periódusra vonatkozó rövid- és középtávú célkitűzéseit tartalmazza. A választási programot a pártok rendszerint a vál ...

                                               

Vazallus

A vazallus vagy hűbéres kifejezés szűkebb, illetve eredeti értelmében a feudalizmus hűbéri hierarchiájában elfoglalt státuszra utal. A vazallus felett van még legalább egy hűbérúr. A fogalom a történettudományban általános értelművé vált, a hiera ...

                                               

Világbéke

A világbéke az összes nemzet, illetve ember között megvalósult béke, boldogság és szabadság eszménye. A világbéke állapotában a nemzetek erőszakmentesen együttműködnek egymással, akár önszántukból, akár a háborúskodást megakadályozó kormányzati r ...

                                               

Világkormány

A világkormány egy olyan politikai testületre vonatkozó elképzelés, ami meghozná, értelmezné és betartatná a nemzetközi jogot. Az elképzelés elkerülhetetlen velejárója, hogy a nemzetek kénytelenek lennének megosztani vagy fel is adni a szuverenit ...

                                               

Vízum

A vízum beutazási engedély az azt kiadó ország területére, ami feljogosít továbbá az ott-tartózkodásra, kiutazásra, vagy egy ország területén való átutazásra is. Eredetileg az útlevél láttamozása, latin eredetű neve is erre utal, de a vízum külön ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →