ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172                                               

Lakás-takarékpénztár

A lakás-takarékpénztár olyan szakosított hitelintézet, mely kizárólagosan lakáscélú betétek gyűjtésével és lakáscélú hitelek nyújtásával foglalkozik. A lakás előtakarékosság egy 2018 vége óta államilag nem támogatott lakásfinanszírozási lehetőség ...

                                               

A magyar háztartások energiafogyasztása

A lakossági energiafogyasztás Magyarország teljes energiafelhasználásának 37%-át tette ki 2008-ban, így ez az ágazat komoly fogyasztónak számít hazánkban. Másik oldalról megközelítve a problémakört, itt lehet a legnagyobb energiamegtakarító intéz ...

                                               

Porcica

A pormacskák apró, piszokból összeálló testek, amelyek ritkán takarított helyeken, pl. sarkokban, bútorok alatt alakulnak ki. Általában porból, emberek vagy háziállatok elhullajtott szőrzetéből, pókhálókból, elhalt bőrdarabokból illetve néha kise ...

                                               

Pot-pourri

A pot-pourri olyan természetesen illatozó szárított növényi anyagokból álló keverék, amely kellemes illattal árasztja el a lakást. Manapság általában mutatós fatálakban helyezik el vagy kis szövetzsákokba töltik. A francia eredetű pot-pourri szó ...

                                               

Rend a lelke mindennek (könyv)

Rend a lelke mindennek című könyv Marie Kondo, egy japán rendszerezési szakértő könyve, amelyben saját módszerét a KonMari módszert írja le a rendrakás művészetéről, amely az életmódban és az életszemléletben is radikális változásokat idéz elő.

                                               

Személyi számítógép

A személyi számítógép olyan számítógép, amely nem egy központi számítógép terminálja, hanem önálló, egyetlen személy által kezelt, kisebb méretű gép saját billentyűzettel, processzorral, operatív memóriával és monitorral. Létrehozásához a számító ...

                                               

Szúnyogháló

A szúnyogháló a szúnyogok és más rovarok távol tartására szolgáló sűrű háló, melyet épületek nyílászáróira szokás felszerelni. A szúnyoghálószerű laza, finom szőttes alkalmazása a Mediterráneumból indult ki. Itáliában a 11. sz tól említik. A fekh ...

                                               

Zárnyitás

A zárnyitás a különböző nyílászárók szakszerű kinyitását jelenti. A zárnyitás mint szó csak a modern korban vált ismertté, korábban ezermester vagy lakatos oldotta meg a zárakkal kapcsolatos problémát. Manapság a különböző, ajtókhoz és zárakhoz k ...

                                               

Öngyilkosság

Öngyilkosság az a cselekedet, amikor valaki szándékosan önmaga halálát okozza. Öngyilkosságot gyakran követnek el végső kétségbeesésből, amelynek okát gyakran tulajdonítják mentális zavarnak - mint például a depresszió, a bipoláris zavar, a skizo ...

                                               

2016-os atmei terrortámadás

2016. augusztus 15-én az atmei határállomásnál egy szír felkelőkkel teli kereszteződésben egy öngyilkos robbantás 40 szíriai felkelőt és több polgári lakost megölt, valamint a jelentések szerint megsebesített 2 török katonát. A támadást az Iraki ...

                                               

2016. szeptember 5-i szíriai robbantások

2016. szeptember 5-én több öngyilkos robbantó is egyszerre robbantotta fel magát Szíria több városában. A helyszínek Tartúsz, Homsz, Damaszkusz és Haszaka voltak. Tartúszban egy autóbomba robbant egy tengerparti főúton, mely során több mint 5 emb ...

                                               

2017. januári ázázi robbantás

A 2017. januári ázázi robbantásra 2017. január 7-én került sor, mikor a felkelők kezén lévő szíriai Ázázban egy bírósági épület előtt, egy piac közelében egy autóbomba robbant fel. A robbanásnak 60 áldozata és 50 sebesültje volt. Az áldozatok töb ...

                                               

2017. januári bagdadi robbantások

2017. január 2-án legalább három öngyilkos autóbombát robbantott fel Sadrvárosban valamint a Kindi és az Imam Ali kórházak mögött, melyben legalább 56 ember vesztette életét, további 120 pedig megsebesült. François Hollande, francia elnök a támad ...

                                               

Eutanázia

Az eutanázia a görög ευθανασία – ευ jó, szép, kellemes és θανατος halál szavakból áll össze. Az eutanázia mai jelentése: a gyógyíthatatlan beteg halálának – a beteg kívánságára vagy beleegyezésével történő – aktív vagy passzív meggyorsítása, ille ...

                                               

Kék bálna (internetes jelenség)

A Kék bálna egy állítólagos internetes játék és a folyományaként megfigyelhető jelenség, illetve internetes visszaéléssorozat, amely feltételezések szerint több, akár 130 tinédzser halálát okozta Oroszországban és más országokban. A beszámolók sz ...

                                               

Öngyilkosságban közreműködés

Az öngyilkosságban közreműködés az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik, a bűncselekmény jogi tárgya a más ember életének védelméhez fűződő társadalmi érdek. Önmagában az öngyilkosság bűncselekményt nem v ...

                                               

Az öngyilkosság

Az öngyilkosság a szociológia egyik úttörő jellegű könyve. Émile Durkheim francia szociológus írta és publikálta 1897-ben. Ez az öngyilkossággal foglalkozó esettanulmány a maga idejében egyedülálló publikáció volt, ami megmutatta, hogyan kell kin ...

                                               

Szeppuku

A szeppuku, vagy nyugaton elterjedt, az írásjegyek felcserélésével kapott másik nevén harakiri a japán szamurájok rituális öngyilkossága, amely a szégyentől való megtisztulást szolgálja. A szeppuku elkövetője dicsőséges halált hal, családjának ne ...

                                               

Szokusinbucu

Szokusinbucu rituális önmumifikáció eredményeként létrejött szerzetesi múmia. Nem csak Japánban létezett a gyakorlat, de a japán kifejezést általánosan szokás használni rá. Japánban a XII-XV. századi időszakban gyakorolták singon és sugendó japán ...

                                               

Adatvédelmi biztos Magyarországon

Az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának érvényesüléséért felelős országgyűlési biztos volt 1995–2011 között.

                                               

Agrárpolitika

Az agrárpolitika a mezőgazdaság irányítása; minden olyan kormányzati intézkedés, döntés, amely a mezőgazdaság működésével, fejlesztésével kapcsolatos.

                                               

Agytröszt

Az agytröszt olyan tanácsadó szervezet, amely a politikai életben, a pártpolitikai versenyben tanácsokat ad, stratégiai vagy taktikai elemzéseket készít. Az agytrösztök Nyugat-Európában és USA-ban legalább 100 éves múlttal rendelkeznek. Ugyanakko ...

                                               

Államcsíny

Az államcsíny vagy puccs erőszakos hatalomátvétel, a szélesebb néptömegek támogatása nélkül, többnyire fizikai erőszak, nem ritkán katonai erő alkalmazásával. Az irányító hatalmat egy szűk és szervezett elit ragadja magához a törvényes formák és ...

                                               

Államérdek (politika)

Az államérdek vagy államrezon az államnak, mint a társadalom egyéb részeitől elkülönült szervezetnek a fennállásához, továbbfejlődéséhez való sajátos, önálló érdekét jelöli. Ez az érdek – adott esetben – különválhat, eltérhet akár a társadalom eg ...

                                               

Állami szerv

Az állami szerv az állam jogszabályok által meghatározott valamennyi szervezetének gyűjtőneve. Az állami szervek jog- és feladatkörét az adott állam jogrendje határozza meg, beleértve ezek típusait és elnevezését.

                                               

Asszimiláció (szociológia)

Az asszimiláció vagy beolvadás etnikai szempontból az a jelenség, amikor egy etnikum vagy annak tagja nem képes saját értékeinek megtartására, és a többségi vagy más etnikum részévé válik. A beolvadás lehet egyedi vagy csoportos, továbbá önkéntes ...

                                               

Az állam foglyul ejtése

Az állam foglyul ejtése az a társadalmi-politikai jelenség, amelynek során az eseti korrupción túllépve a szervezett alvilág módszeresen próbál befolyást szerezni a közhatalom felső szféráiban annak érdekében, hogy folyamatos hatással lehessen a ...

                                               

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 68/262. számú határozata

Az ENSZ-közgyűlés A/RES/68/262-es határozatát 2014. március 24-én hozták meg nyílt szavazással az ENSZ-közgyűlés 68. napján a 80. plenáris ülésén. Témája a Krím-félsziget, mint Ukrajnához tartozó terület orosz megszállása. A dokumentum az ukrán t ...

                                               

Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka

Vlagyimir Iljics Lenin Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelső foka című, mintegy 140 oldalas tanulmányát 1916-ban, zürichi tartózkodása idején írta, és az 1917-es februári orosz forradalom, a cári hatalom megdöntése után jelent meg Petrogr ...

                                               

Bábállam

A bábállam kifejezést olyan országokra értjük, amelyek hivatalosan önállóak, ám valójában egy idegen hatalom irányítása alá tartoznak. Ezen országok kormányai gyakran használnak katonai erőket hatalmuk megtartására.

                                               

Baloldal

A baloldal, illetve baloldali politika jellemzője, hogy nagy hangsúlyt fektet a társadalmi egyenlőség érvényre juttatására és az általános jogokra, szemben a társadalmi hierarchiával, illetve egyenlőtlenséggel. A baloldali politika támogatja a ki ...

                                               

Baloldaliság

A baloldaliság a politikában egy haladó meggyőződés, nézet. A kommunista párton belül a fogalom a marxizmus-leninizmus tanításának merev értelmezése. A "baloldaliság” Lenin meghatározása szerint a "kommunizmus gyermekbetegsége”, káros ideológia a ...

                                               

Banánköztársaság

A banánköztársaság kifejezést pejoratív értelemben olyan országokra értjük, amelyek politikailag instabilak és élükön egy korrupt és törvénytelen eszközökkel kormányzó párt vagy diktátor gyakorolja a hatalmat. Ebből az instabilitásból következik, ...

                                               

Békeharc-irodalom Erdélyben

Békeharc irodalom Erdélyben A paradox hangzású békeharc a világbéke megvédéséért küzdő társadalmi-politikai mozgalom, tevékenység megnevezése. Az ún. békeharc-irodalom – a világméretű békemozgalom visszhangja Romániában az 1950-es években. A II. ...

                                               

Béna kacsa

A béna kacsa egy politikai kifejezés, amelyet olyan leköszönő politikusokra, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok leköszönő elnökére használnak, akiknek az utóduk már megválasztásra került, vagy hamarosan megválasztják. Az ilyen vezetők befoly ...

                                               

Birodalmi építészet

A birodalmi építészet jellemzője, hogy a politikai, gazdasági avagy vallási hatalomnak állít reprezentatív emlékműveket monumentális építmények formájában. A grandiózus épületekre gyakori ismertetőjegye a reprezentatív, a szimmetrikus kompozíció, ...

                                               

Bizalmatlansági indítvány

A modern parlamentáris demokráciák működése a hatalommegosztás elvén alapul. A hatalommegosztás elve elsősorban nem az államhatalmi ágak merev elválasztását jelenti, hanem az alkotmányos szervek működésének, a hatalomgyakorlásnak kölcsönös ellenő ...

                                               

B-lista

A 20. századi Magyarországon két ízben hajtottak végre nagyarányú közalkalmazotti létszámcsökkentést: az első világháborút követő években, majd a második világháború után. Ezek során készítettek ún. B-listá kat, amelyek az elbocsájtandó személyek ...

                                               

Bojkott

A bojkott valaminek a többek által összehangolt módon történő visszautasítása, általában a helytelenítés kifejezésére, vagy bizonyos feltételek kierőszakolására. Tipikusan valakivel, rendszerint bolttal, céggel vagy szervezettel szemben való nyom ...

                                               

Civil Választási Bizottság

2019. május 22-én jelentették be, hogy felállt a Civil Választási Bizottság, amelynek elnöke Magyar György ügyvéd lett. A közlemény szerint a szervezetet "a budapesti változásért; egy zöld, élhető és modern fővárosért; a korrupciómentes, demokrat ...

                                               

Demilitarizált övezet

A latin eredetű demilitarizált övezet szó olyan területet jelöl, amelyben szerződés, fegyverszünet vagy egyezmény szerint tilos katonai létesítményeket fenntartani és csapatokat állomásoztatni. A demilitarizált övezetek rendszerint két vagy több ...

                                               

Demokratikus szocializmus

A demokratikus szocializmus olyan politikai ideológia, amely egyszerre támogatja a demokráciát és a termelőeszközök köztulajdonát, gyakran helyezve a hangsúlyt a munkásönkormányzatokra egy szocialista gazdasági rendszerben. A "demokratikus szocia ...

                                               

Diktátor

A diktátor olyan politikai vezető, aki abszolút hatalommal rendelkezik. A dictator tisztség a Római Köztársaságban keletkezett, azonban nem azonosítható a modern értelemben vett diktátor fogalmával. A modern diktátor gyakran önkényúrként gyakorol ...

                                               

Dominancia

Az agyi működés azon sajátossága, hogy a megfelelő ingerületek hatására az egyes központok szerepe túlsúlyra jut a többi felett. A legnagyobb részarányban jelenlevő faj, vagy fajok esetében beszélünk ezek dominanciájáról például tölgyes ökosziszt ...

                                               

Domínium

A domínium, vagy brit domínium a Brit Birodalom előbb autonóm, majd teljesen független országa a brit korona fennhatósága alatt. Az első domínium Kanada lett 1867-ben, őt követte Ausztrália 1901-ben, Új-Zéland 1907-ben, a Dél-Afrikai Unió 1910-be ...

                                               

Egyszeri átruházható szavazat

Az egyszeri átruházható szavazat olyan szavazási rendszer, ami arra szolgál, hogy arányos képviseletet biztosítson többmandátumos szervezetekben vagy választókerületekben. Ebben a rendszerben a választó egyetlen szavazattal rendelkezik, amelyet e ...

                                               

Élelmezéspolitika

Az élelmezéspolitika az élelmiszer termelésére, felügyeletére, ellenőrzésére, elosztására és felhasználásának szabályozására vonatkozó politikai intézkedések összessége. Befolyásolják a megfelelő mezőgazdasági és értékesítési módszerekkel kapcsol ...

                                               

Elfoglaló mozgalom

Az Elfoglaló mozgalom mára nemzetközi tiltakozás, amely elsősorban a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek ellen tiltakozó civilek csoportja. Az első eset ilyen a New York-i Occupy Wall Street volt, amely 2011. szeptember 17-én indult. Az embe ...

                                               

Elnök

Az elnök egy állam vagy valamilyen divíziójának vezetője, tipikusan demokráciákban, köztársaságokban vagy diktatúrákban. A címet elterjedten használják a cégek világában és egyéb társadalmi csoportokban is. A magyar szó, ahogy az angol president ...

                                               

Előrehozott választás

Az előrehozott választás olyan választás, amely az előre meghatározottnál hamarabb véget vet egy testület, például egy törvényhozás, vagy egy választott tisztviselő mandátumának. Általában olyan időpontban tartott választásra utal egy parlamenti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →