ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171                                               

Nemzetiség

A nemzetiség egy adott állam területén az államalkotó nemzethez vagy nemzetekhez képest kisebbségben élő etnikai csoport. Ma körülbelül egymilliárd ember él a világon olyan helyzetben, hogy nem tartozik az államalkotó néphez, hanem nemzeti vagy e ...

                                               

En

Az EN a mezopotámiai kora dinasztikus kor egyik uralkodói címe volt. Hatalmának pontos jellege nem ismert, valószínűleg szakrális jellegű is volt. Később az EN címet a templom egyik papja birtokolta, mint EN – vagy akkád nyelven: ENU, papnő értel ...

                                               

Patesi

Az enszi a mezopotámiai kora dinasztikus kor egyik sumer uralkodói címe volt. Egyes feltevések szerint eredetileg csak bizonyos sumer városok uralkodói címe volt, máshol az EN ill. LUGAL felelt meg neki, és e három fogalom között nem lehet egyért ...

                                               

Kisi archaikus szövegek

A kisi archaikus szövegek a legkorábbi mezopotámiai írássfejlődés fontos leletei. A három legnagyobb lelőhely egyikéből, Kis városából kerültek elő. A feliratok nagyjából egyidősek az uruki archaikus szövegekkel, az i. e. 4. évezred közepétől az ...

                                               

Lugal

A lugal vagy lúgal sumer nyelven nagy ember, tulajdonképpen király, uralkodó. Fokozva. A sumer városállamok korának legmagasabb rangú uralkodói címe volt. Fölötte állt az egyes városok főpapját jelentő en nek és a helytartó enszi nek, bár egyes v ...

                                               

Patesi

                                               

Sagin

A sagin, šakan 6, KIŠ.ḪUB 2, šakan, šakan 3, šakkan 6, katonai kormányzó, elöljáró) az ókori Mezopotámia egyik adminisztratív és uralkodói címe volt. A III. uri dinasztia királya, Sulgi birodalmának belső területeit helytartókkal, enszikkel kormá ...

                                               

Tamkárum

A tamkárum) az akkád "kereskedő” megnevezése. A leírására használt jelcsoport csak az óakkád kortól ismert, de ekkor mindjárt Lagasban és Urban is feltűnik, majd az óbabiloni kortól általánosan elterjed. A tamkárumok nagy jelentőségre tettek szer ...

                                               

Uruki archaikus szövegek

Az uruki archaikus szövegek nevű leletcsoport a sumer proto-ékírás Urukból előkerült, az Uruk-kultúra dominanciájának utolsó szakaszában és a Dzsemdet Naszr-kultúra kezdetére datálható agyagtáblára írt dokumentumok összefoglaló neve. Lelőhelyük l ...

                                               

Oktatás

Oktatás nak hétköznapi értelmezés szerint leggyakrabban valamely információ – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – átadását nevezzük. Az oktatással foglalkozó társadalomtudomány, a pedagógia szerint az ok ...

                                               

Akadémia (közoktatás)

Az akadémia különféle oktatási intézmények, képzési formák megjelölésére használt kifejezés. Elsősorban felsőfokú képzést nyújtó iskolák megnevezése, emellett a 19. század közepétől az alacsonyabb szintű képesítést vagy éppen azt sem nyújtó rövid ...

                                               

Akadémiai diszciplína

                                               

Akkreditáció

Az akkreditáció annak a hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény alkalmas bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti végzésére. Az akkreditálást csak egy független, a nemzetközi normák szerint minősítő intézmény, ...

                                               

Alfred Nobel Open University

Az Alfred Nobel Open University magánfenntartású felsőoktatási intézmény. Székhelye az Egyesült Államokban, vezérképviselete Magyarországon található. Tagintézményei Magyarországon kívül az Egyesült Királyságban, Svájcban és Hongkongban vannak.

                                               

Állami Artistaképző Intézet

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola jogelődje az Állami Artistaképző Intézet, a magyar cirkuszművészeket képző oktatási intézmény, ahol az első évfolyam 1951 jan ...

                                               

Alumni

Az alumni egy bizonyos nevelési intézményben korábban tanult vagy végzett hallgatókat jelöl. Az egyszerűség kedvéért általában a többes számú "alumni” kifejezést használják, ami jelenti a fiú-, lány- és vegyes koedukált iskolák volt diákjait. Az ...

                                               

Bakkalaureátus

Európában a felsőoktatás kétszintű. Itt a diákok az érettségire épülő hároméves felsőoktatási képzés után baccalaureatus fokozatú oklevelet kapnak, s a master fokozatot plusz két év tanulmányi idő után szerezhetik meg. Az I-II. fokozatú felsőokta ...

                                               

Bukovinai székely oktatásügy

A bukovinai székelyek a 18. században szakadtak ki az egykori székely határőrvidék népéből, a székelyföldi Csíkszék, Háromszék, Udvarhelyszék falvaiból.

                                               

Civil Közoktatási Platform

A Civil Közoktatási Platform egy oktatáspolitikai civil szervezet, saját meghatározása szerint a magyarországi közoktatással foglalkozó civil szervezetek, szerveződések együttműködési fóruma. A szervezet 2016-ban, 45 tagszervezettel alakult, a ta ...

                                               

Digitalizálódó oktatás

Maga a digitalizálódás egész életünket behálózza manapság, mindennapjaink már elképzelhetetlenné váltak a web 2.0 nélkül, internet, telefon, sőt, okos telefon és applikációk nélkül, ez akaratlanul elérte az oktatási szinteket is. Már az iskolánkb ...

                                               

Akadémiai diszciplína

Az akadémiai diszciplína vagy akadémiai szakterület az ismeret egyik ága. Magában foglalja az adott skolasztikus tudományterülethez vagy felsőoktatási szakterülethez szorosan kapcsolódó szakértelmet, embereket, projekteket, közösségeket, kihíváso ...

                                               

Duális képzés

A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amelynek során a tanintézetben folyó elméleti oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati képzéssel párhuzamosan történik.

                                               

Élménypedagógia

Az élménypedagógia egy nevelésfilozófiai irányzat, amely leírja azt a folyamatot, amely közvetlenül összeköti az élményt a tanulással. A magyarban többé-kevésbé szinonimaként használhatjuk a tapasztalati tanulás fogalmát is, az angolban mindkettő ...

                                               

Európai Szakképzési Hét

Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bizottság hirdette meg 2016 nyarán abból a célból, hogy az Európa-szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a színvonalas szakismereteket biztosító és minősé ...

                                               

Független Diákparlament

A Független Diákparlament egy oktatáspolitikai diákszervezet, amelynek fő céljai a Magyarországi oktatásban résztvevők képviselete, illetve oktatáspolitikai ismeretterjesztés a diákok körében. A szervezet elvi hátterét a John Loflin-féle Tanulói ...

                                               

Heutagógia

Az oktatásban a heutagógia szót Stewart Harse, a Southern Cross Egyetem és ausztrál Chris Kenyon jegyzi, mely önmeghatározott tanulást jelent. A kifejezés egy kiterjesztése és újrafogalmazása az andragógiának, és könnyű őket összetéveszteni. Azon ...

                                               

Iskola

Az iskola meghatározott életkori szakaszban a mindkét nemhez tartozó gyermekekkel és fiatalkorúakkal való foglalkozásra szorítkozik. A nevelési és oktatási feladatokat tervszerűen és folyamatosan ellátó intézmény. Fontos feladata van a személyisé ...

                                               

Iskolai szegregáció

Az iskolai szegregáció lényege, hogy különböző származású, szociális hátterű, vallású, anyanyelvű diákokat elkülönítve oktatnak. Ennek többféle oka lehet: a lakóhelyi elkülönülés és a területi alapon szerveződő oktatás kettőse, vagy eltérő nyelvh ...

                                               

Iskolakert

Az iskolakert bármilyen gyermekközösség rendszeres és értelmező tevékenységével gondozott, oktatás-nevelés és felüdülés céljával művelt kert. A neveléstörténetben hagyományosan az iskolakertek fő célja a kertészetre és általában a munkára nevelés ...

                                               

Iskolapszichológia

Az iskolapszichológia a pszichológiának az ága, amely az iskola által felvetett problémákra keres megoldást. Ide tartoznak a diákok tanulási nehézségei, viselkedési problémái, a szervezeten belüli nézeteltérések, tanulási-, tanítási módszerek fej ...

                                               

Kiwix

A Kiwix egy olyan számítógépes program, melynek a segítségével a Wikipédiát offline is olvashatjuk. Fejlesztője Emmanuel Engelhart, legfrissebb stabil kiadás: 0.9. Linux, Windows, Mac OS, iOS és Android operációs rendszereken is képes futni, így ...

                                               

Komplex Instrukciós Program

A Komplex Instrukciós Program egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. Eredetileg a San Franciscó-i Stanford Egye ...

                                               

Középiskolai lemorzsolódás

A középiskolai lemorzsolódás az a folyamat, melynek következményeképp a fiatal az oktatási rendszert végzettség hiányában hagyja el. Mindezt egy olyan, több lépcsőből álló folyamat előzi meg, melyre nagy hatással van az egyén, az otthoni, az isko ...

                                               

Köznevelés

A közoktatás egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény bevezetője szerint: "A Magyar Köztársaság Alkotmányában meg ...

                                               

Magyar Templeton Program

A 2015. szeptember 15-én indult és 2017. február 28-ig tartó Magyar Templeton Program egy olyan egyedülálló kísérleti program, amelynek fő célja a magyar kivételes kognitív tehetségek fejlesztése és támogatása a 10–29 éves korosztályban. A progra ...

                                               

Magyarország oktatási rendszere

Magyarország oktatási rendszere a közoktatást és a felsőoktatást foglalja magába, tekintet nélkül a fenntartó vagy az üzemeltető személyére.

                                               

Menedzser Praxis Szakkiadó

A Menedzser Praxis Kft. magyar tulajdonú, budapesti székhelyű gazdasági szakkiadó. 2005 óta van jelen a magyarországi szakmai információs könyvkiadás piacán, a gazdasági tanácsadás és szakemberképzés területén.

                                               

Neteducatio

A Neteducatio Magyarország vezető, budapesti székhelyű, távoktatással foglalkozó szolgáltatója. 2005 óta e-learning-képzésekkel, szakmai anyagokkal segítik a pedagógusok munkáját. A szakmai tanácsadáson túl mára már az ország piacvezető távoktatá ...

                                               

Oktatásszociológia

Az oktatásszociológia egy tudományterület, mely az oktatás társadalmi összefüggésrendszerével foglalkozik. Ezen belül is elemzi a társadalmi mozgásokat a tudomány hatásában és az iskolarendszerben. Vizsgálja az emberi erőforrások fejlődését. Kial ...

                                               

ReSuli

Tevékenységében kiemelten foglalkozik az állami köznevelésben tapasztalható olyan problémákkal. Ezek között hangsúlyosan a nemzeti köznevelési törvény problémái és a nemzeti alaptanterv problémái, amelyek miatt félő, hogy az oktatás lemaradása nő ...

                                               

Ken Robinson

Sir Kenneth Robinson brit szerző, előadó és nemzetközi tanácsadó az oktatás mint tudomány témakörben kormányzati, non-profit, oktatási és tudományos testületekben. 1985-1989 között a Tudomány az iskolákban projekt igazgatója volt, majd 1989–2001 ...

                                               

Szabad iskolaválasztás

A szabad iskolaválasztás azt jelenti, hogy a törvény a szülő kezébe helyezi a döntést, melyik iskolába íratja gyermekét. Egyéb iskolaválasztási rendszerekben az állam befolyása erősebb abban a tekintetben, ki melyik iskolába járjon.

                                               

Szerződéses iskola

A szerződéses iskola olyan oktatási intézmény, amely állami finanszírozást kap, de a hivatalos állami iskolarendszeren kívül működik. Sok országban működnek ilyen iskolák, és gyakran vált ki akár a politika szintjén is vitákat - például az Egyesü ...

                                               

Tanítanék Mozgalom

A Tanítanék Mozgalom egy civil szervezet, amelynek fő célja egyes, a magyarországi közoktatást érintő szakpolitikai javaslatok kidolgozása, képviselete, népszerűsítése, a kormányzati közoktatási döntések véleményezése. Szakmai hátterét a Civil Kö ...

                                               

Váci Szakképzési Centrum

                                               

Vasárnapi iskola

A vasárnapi iskola a protestáns felekezetek főként egyházi nevelést szolgáló oktatása. Elnevezése abból a vasárnapi szegényiskolából származik, amelyet 1780-ban alapítottak Londonban, hogy a szegények gyermekei alapfokú oktatásban részesülhessene ...

                                               

Vidéki gyermeknevelés Koreában

A vidéki gyermeknevelés Koreában számos hasonlóságot mutat más nemzetek szokásaival, viszont megfigyelhetők olyan hagyományok is, amik kifejezetten csak erre az ázsiai népre jellemzőek. A Dél-Korea vidéki területein élő családoknak a megélhetést ...

                                               

Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért

¾A Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért egy 2008-ban megjelent szakpolitikai javaslatcsomag, melynek célja, hogy feltérképezze a magyar közoktatás helyzetét, azonosítsa a meglévő problémákat és hatékonyabb működést eredményező javaslatoka ...

                                               

Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportja

Az ACP-országok más néven AKCS-országok, C aribbean és P acific szavakból) az Európai Közösséggel, illetve annak utódjával, az Európai Unióval együttműködési megállapodást kötő harmadik világbeli országok csoportját jelentik.

                                               

Fejlődő országok lexikona

A Fejlődő országok lexikona 1973-ban jelent meg Budapesten az Akadémiai Kiadó gondozásában. Szerkesztőinek, szerzőinek célja szerint az 1327 oldalas lexikon műfajához képest részletes tájékoztatást ad Afrika, Ázsia, Latin-Amerika korabeli fejlődő ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →