ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Ellis-sziget

Az Ellis-sziget kis sziget az USA-ban, a New York-i kikötő bejáratánál, a Hudson folyó torkolatában, a Felső New York-i öbölben. Írott történelme 1630-ig nyúlik vissza. 1892–1954 között ez a sziget volt a legforgalmasabb bevándorlást ellenőrző ál ...

                                               

Emigráció (tevékenység)

Emigráció vagy kivándorlás az a cselekvés, melyben egy adott országot vagy területet azzal a szándékkal hagy el a lakosa, hogy tartósan egy másikban éljen. A befogadó ország vagy terület szempontjából ez az immigráció. A lakossági mozgást nevezik ...

                                               

Európai Migrációs Hálózat

Az Európai Migrációs Hálózat az Európai Unió által támogatott információs hálózat. Az EMH célja, hogy naprakész, objektív és megbízható információkat nyújtson a migrációról és a menekültügyről, támogatást biztosítva ezzel az Európai Unió és a tag ...

                                               

Európai migrációs válság

Az európai migrációs válság, más néven európai menekültválság különböző fegyveres konfliktusok, a politikai és vallási üldöztetés, vagy gazdasági ellehetetlenülés miatt menekülők vándorlása következtében alakult ki. Az egyre növekvő számú menekül ...

                                               

Az Európai Unió bevándorlási politikája

Az Európai Unió bevándorlási politikája közösségi szabályozás alá tartozik. A szabályozási terület a mai napig formálódik, a tagállamok csak lassan engedik át a bevándorlással kapcsolatos jogköreiket a közösségnek. Az Európai Unió bevándorlási po ...

                                               

Eviani konferencia

Az eviáni konferencia 1938. július 6-15 között Franklin D. Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére ült össze, ahol 32 állam, pár megfigyelő ország és 24 segélyszervezet képviselői megvitatták a náci Németországból és Ausztriából az üldözések mi ...

                                               

Frontex

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ismertebb nevén Frontex. A szervezet neve a francia Frontières extérieures szavak összevonásából származik. Székhelye Varsóban van, vezetője a francia Fabrice Leggeri. Feladata a határellenőrzés az európ ...

                                               

Görög diaszpóra

A kiemigrált görögség legnagyobb központjai manapság Chicagóban, New Yorkban, Londonban, Melbourneben és Torontóban van. A Ciprus és Görögország területén kívül élő görög közösségek lélekszáma a népszámlálási adatok szerint 3 millió körül mozog. ...

                                               

Hidzsra (iszlám)

A hidzsra arab szó kivonulást jelent. Az iszlám történetében több kivonulás is ismert, mely során a muszlimok az üldöztetés elől békésebb helyen kerestek menedéket.

                                               

Honfoglalás

Általános értelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során valamely nép egy kiválasztott területet birtokába vesz, abból a célból, hogy ott új hazát alapítson. Ennek megfelelően a magyar történelemben honfoglalásnak nevezzük azt ...

                                               

Illegális kivándorlás

Illegális kivándorlás vagy emigráció, ha valaki a kivándorlással vagy a határátlépéssel kapcsolatos rendelkezéseket megszegve lépi át egy ország határát. Az illegális kivándorlás másik fajtája, ha valaki legálisan hagyja el az országot, de később ...

                                               

Ingázás

Az ingázás kifejezés olyan utazást jelent, amely a lakóhely és egy másik hely között gyakori rendszerességgel zajlik. Leginkább jellemző ilyen tevékenység a munkahelyi ingázás, mely a lakóhely és a munkahely közötti hosszabb utazást jelenti. A 19 ...

                                               

Japán diaszpóra

A japán diaszpóra tagjai, akik nikkei ként ismertek, azok a személyek, akik Japánból kivándoroltak és leszármazottaikkal együtt egy idegen országban tartózkodnak. Japánból az első kivándorlást, mely a Fülöp-szigetekre történt, a 12. században jeg ...

                                               

Kitelepítés

A kitelepítés olyan tevékenység, melynek során egy állami hatóság egy terület lakosait vagy azoknak egy részét ideiglenesen vagy véglegesen más lakhelyre költözteti, illetve az önként kiköltözött vagy más módon kiköltöztetett lakosokat nem engedi ...

                                               

Kivándorlás

A kivándorlás emigráció egy nagyon összetett témakört takar. az állandó lakhely elhagyása országon belüli lakóhelyváltoztatás népvándorlás népek együttes migrációja az állandó lakóhely elhagyása agglomerációba távozás a szülőföld elhagyása külföl ...

                                               

Kivándorlás Mexikóból

A legális és illegális migráció az Amerikai Egyesült Államok és déli szomszédja, a Mexikói Egyesült Államok között évtizedek óta tartó jelenség, mely gyökerei elsősorban gazdasági és szociális természetűek. A két állam között húzódó 3152 km hossz ...

                                               

Kvótaper

A kvótaper alatt sajtóban azt az eljárást szokták emlegetni, amelyet Magyarország és Szlovákia indított az Európai Unió Bírósága előtt az Európai Unió Tanácsa 2015. szeptember 22-i határozatának hatályon kívül helyezése érdekében. A per tulajdonk ...

                                               

A magyarországi németek kitelepítése

A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából legfontosabb kitelepítő országok a II. világháború győztesei közé tartoztak. Velük ellentétben Magyarország egyike volt a veszteseknek. A Szövetséges Ellen ...

                                               

A Magyarországról kitelepített németek beilleszkedése Németországban

A magyarországi németek rendeletekkel formailag alátámasztott, nemzetközi jóváhagyással végrehajtott, tömeges kitelepítése, amely a kollektív bűnösség elvén alapult, 1946. január 19-én kezdődött. Key amerikai tábornok a Magyarországért felelős Sz ...

                                               

Menekültek Calais körül

1999 óta Afrikából és Ázsiából érkező menekültek gyülekeznek Calais körül, hogy illegálisan az Egyesült Királyságba jussanak. Az ügy érintette a brit és francia kormányzatot, az Eurotunnel és a P&O Ferries társaságokat, valamint az Egyesült K ...

                                               

Nagy szerb kivándorlás

A nagy szerb kivándorlás a szerbek északi irányú, a 15. század és a 18. század közt történt vándorlásának fontos, a szerb történelemben szimbolikusnak tartott epizódja: 1690-ben 40-60 000 szerb települt át Magyarországra a mai Koszovóból és más s ...

                                               

A németek kitelepítése

A németek kitelepítése a németség lakóhelyéről való tömeges kitelepítése, tervszerű etnikai tisztogatás volt a második világháború után, amit a legtöbb helyen sok halálos áldozattal járó, brutális kegyetlenséggel hajtottak végre. Az NSDAP és a né ...

                                               

Nomadizmus

A nomadizmus vagy nomád pásztorkodás olyan társadalmi, gazdasági életforma, amelynek gyakorlói, a nomádok a háziállatokat szabadon legeltetve tenyésztik, és az egész közösség az állatokkal együtt vándorol. A nomád népek régen többnyire törzsközös ...

                                               

A románok eredete

A román nép eredete, néppé válásának folyamata, etnogenezise erősen vitatott. A román nyelv az újlatin nyelvek közé tartozik. A történészek egy része a románok eredetét a dák–római folytonosság elméletével magyarázza. Más történészek ezzel szembe ...

                                               

Röszkei zavargás

A röszkei zavargás során 2015. szeptember 16-án a település 5-ös főút menti, ún. régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között, melynek során több száz ember sebes ...

                                               

Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmát Magyarországon a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2015. évi módosítása vezette be. A törvényjavaslat indokolása szerint: "A külföldiek tömeges bevándorlására adott kormányzati válasz ...

                                               

Transzhumáló pásztorkodás

A transzhumáló pásztorkodás vagy transhumance az évszakokhoz kötött, kétlegelős vándorpásztorkodás egy típusa.

                                               

Tranzitzóna

A tranzitzóna egy összefoglaló elnevezés azon ellátóterületekre, illetve létesítményekre, amelyeket előbb Budapest területén a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, majd később a magyar–szerb és magyar–horvát á ...

                                               

Vajdasági ruszinok

A vajdasági ruszinok a Vajdaság Autonóm Tartomány egyik kisebbsége, Szerbiában. Nyelvük a Vajdaság hat hivatalos nyelvének egyike. Kulturális központjuk Bácskeresztúr, ahol a Bácskeresztúri Szent Miklós-egyházmegye püspöki széke is található.

                                               

Vándorlás

Vándorlásnak nevezzük, amikor valakinek tartósan nincs állandó lakóhelye, és nagy területet bejárva rendszeresen egyik helyről a másikra költözik. A vándorlás tehát különbözik az utazás többi, egyszer történő formájától, így a ki- és bevándorlást ...

                                               

A walesiek argentínai emigrációja

A walesiek argentínai emigrációja 1865-ben kezdődött, és Chubut tartomány partvidékét és Patagóniát érintette. A 19. században és a 20. század elején az argentin kormány a Buenos Airesen kívül eső argentin földek benépesítésére európaiakat hívott ...

                                               

Ajándék

Az ajándék valaminek a saját vagyonból való átadása vagyoni ellenszolgáltatás elvárása nélkül. Az ajándékozás szokása évezredekre nyúlik vissza, és minden társadalomban más jelentéssel bírt, időnként pedig kötelezettség is volt. Így például a job ...

                                               

Életminőség

Az életminőség fogalma a szociális tudományos életben először az 1940-es, 1950-es években került elő. Az első leírások az életminőséget az objektív élethelyzet és annak szubjektív értékelése közötti kongruencia mutatója ként értelmezték, amely az ...

                                               

Bosszúság

A bosszúság egy kellemetlen hangulat amelyet olyan tényezők tesznek jellegzetessé, mint például, az irritáció, és figyelemelterelés. Olyan érzelmekhez vezethet mint például a frusztráció és a harag. Azt a tulajdonságot, amely a könnyen bosszús ál ...

                                               

Szenvedés

A szenvedés, vagy tágabb értelemben a fájdalom, olyan tapasztalat, ami kellemetlenséggel, idegenkedéssel társul, és sérüléssel vagy károkozással fenyegeti az egyént. A Szenvedés alapvető eleme az negatív érzelmi hatásoknak. A szenvedés ellentéte ...

                                               

Esti mese

Az esti mese a mesélés azon hagyományos formája, mikor egy felnőtt lefekvéskor mesét mond egy gyermek számára, felkészítve őt az elalvásra. A mesemondás a gyermeknevelés egyik fontos eszközének tekinthető; az esti mesélés fejleszti a gyermek képz ...

                                               

Kézfogás

A kézfogás egy világszerte széles körben elterjedt, üdvözlésre és/vagy búcsúzásra használt szokás, melynek során a két fél megfogja egymás kezét, legtöbb esetben röviden kezet is ráznak. A kézfogás általában a jobb kézzel történik az etikett miat ...

                                               

Koldulás

A koldulás vagy kéregetés az a tevékenység, melynek során egy személy kisértékű adományokat kér idegen emberektől, saját társadalmi vagy egészségi helyzetére, esetleg vallására, világszemléletére hivatkozva. A koldusok általában forgalmas helyeke ...

                                               

Létminimum

A létminimum statisztikai fogalom: egy úgynevezett küszöbérték, amelyhez mérten meghatározható az abszolút szegénységben élők száma vagy aránya. A küszöbérték azt a jövedelmi vagy fogyasztási szintet adja meg, amelyet a "normális" életvitelhez sz ...

                                               

Megbánás (érzelem)

A megbánás egy negatív tudatos és érzelmi reakció az egyéni döntéshozatalból fakadóan, amely cselekvéshez vagy a tétlenséghez vezet. A megbánás a megfigyelt lehetőséghez kapcsolódik. Az erőssége a döntés után idővel változik a cselekvés és a tétl ...

                                               

Meglepődés

A meglepődés egy rövid mentális és fiziológiai állapot, amit az állatok és az emberek váratlan esemény következtében tapasztalnak meg. A meglepődésnek iránya lehet; azaz semleges / mérsékelt, kellemes, kellemetlen, pozitív vagy negatív lehet. A m ...

                                               

Naptár

Naptárnak nevezzük a napok nyilvántartásának rendszereit. A naptárak általában a Nap csillagok közötti mozgásán, az és a Hold fázisváltozásain alapulnak. A naptárak rendszere történelmi koronként és földrajzilag eltérő, gyakran kapcsolható a hely ...

                                               

Rettegés

A rettegésnek két altípusát különböztetik meg: a horrort és a terrort. Ez egy irodalmi és pszichológiai különbségtétel, mely különösen a gótikus irodalmi művekre, illetve a kitalált horrorisztikus történetekre igaz. A terror általában egy erős fé ...

                                               

Szieszta

A szieszta bizonyos országokban délutáni pihenőidő, amely alatt a munkavégzés szünetel, s általában az üzletek is zárva tartanak. A megjelölés a spanyol siesta szóból ered, amelynek közvetlen forrása a latin SEXTA ’hatodik óra’. A szokás neve Spa ...

                                               

Társközvetítés

A társközvetítés hagyományos értelemben egy nő és egy férfi összeismertetését jelenti rendszerint házasság céljából. Egyetemi kutatók, szexológusok és más tudományterületekről érkező szakemberek próbálták már meg megfogalmazni a párközvetítés lén ...

                                               

Udvarlás

Az udvarlás az állatok országába tartozó egyes élőlények azon viselkedése, melynek elsődleges célja egy másik egyed "meghódítása", hogy ezután szaporodhassanak. Több állatfajnál is megfigyelhető az ízeltlábúaktól kezdve az emberig.

                                               

Vágy

A vágy olyan reménykedést fejez ki, amely egy személyre, tárgyra vagy egy kimenetelre irányul. Ugyanezt fejezi ki például a "sóvárgás ”. Amikor az ember vágyik valamire vagy valakire, a vágya miatt izgatott attól az élvezettől, vagy gondolattól, ...

                                               

Virágküldés

A virágküldés egy szolgáltatás, amely ma jellemzően erre specializálódott weboldalakon keresztül vehető igénybe. A virágot jellemzően egy harmadik félnek, ajándékként küldik. A virágküldés eredetileg távírók segítségével, majd később, még a világ ...

                                               

Etnikum

Etnikum alatt történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népességet értünk. Ezen belül a kisebb létszámú, zártabb etnikumokat az etnikai közösség, törzs vagy néprajzi csop ...

                                               

Nemzet

A nemzet a legelterjedtebb meghatározások közös elemei alapján: történelmileg kialakult, tartós emberi közösség, amelyet a közös nyelv, közös terület, közös gazdaság és a kultúrában megnyilvánuló közös lelki alkat tart össze. A nemzet gyakran, de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →