ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168                                               

Nemzeti Hó és Jég Adatközpont

A Nemzeti Hó és Jég Adatközpont a Coloradói Egyetemen működik. A Központ az egész világra kiterjedően figyeli és arhiválja a gleccserek, jégtömbök méretét. Vizsgálják a permafrosztot és jégmagok összetételét. Mérik a tengeri jég és a szárazföldi ...

                                               

Növénytelepítés tervezése

A növények kiültetésének tervezése része a kerttervezésnek, de itt máson van a hangsúly és más a megközelítés. Ez a munka tervezői döntéseket igényel, magas szintű kertészeti, ökológiai és kulturális ismeretekkel. A növényzet elrendezésének két f ...

                                               

Organica Technologies

Az Organica Technologies szennyvíztisztító telepek építésével foglalkozó vállalkozás. Az ezzel a szabadalmaztatott technológiával működő telepek mind a mezőgazdaságban, az öntözésnél, mind önkormányzati területeken hasznosíthatóak. A vállalat cél ...

                                               

Our Choice (könyv)

Az Our Choice Al Gore 2009 novemberében megjelent környezetvédelmi könyve. Eredeti címe: The Path to Survival, a Kellemetlen igazság 2006-os könyvének folytatása. 100%-ban újrahasznosított papír felhasználásával készült a kiadvány, melynek bevéte ...

                                               

Az ózon világnapja

1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben, ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállap ...

                                               

Ózonlebontó potenciál

Az ózonlebontó potenciál annak a mértéke, hogy egy kémiai vegyület mekkora károsodást okoz az ózonrétegben a fluor-triklórmetánhoz képest. A fluor-triklórmetán ózonlebontó potenciálja a legmagasabb a klórozott metánszármazékok közül, ezért ennek ...

                                               

Ökoteológia

Az ökoteológia a teológia egy speciális területe, mely a vallási rendszerek és az ökológiai válságjelenségek kialakulásának, történelmi-kulturális kapcsolatát vizsgálja. Az ökoteológiai gondolkodás központjában egy-egy vallás gondolati rendszerén ...

                                               

Patak-revitalizáció

A revitalizálás újra élővé tételt jelent. A fogalom és a gyakorlat nem újkeletű: Németországban és Svájcban már évtizedek óta – nemcsak természetvédelmi, hanem vízgazdálkodási, azaz gazdasági és árvízvédelmi szempontokból is – támasztanak fel víz ...

                                               

Permakultúra

A permakultúra az emberi élőhelyek és mezőgazdasági rendszerek olyan kialakítása, mely a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, veszi mintául. A rendszer minden egyes elemét annak szükségletei, általa nyújtott hasznok, és alapvető tu ...

                                               

Pigou-adó

A Pigou-féle adó egy olyan ökológiai adó, ami valamilyen tevékenység negatív társadalmi hatásait igyekszik ellensúlyozni azzal, hogy adót vet ki a tevékenységet végzőre. Ha pl. egy folyó felső szakaszán egy szennyező üzem működik, lejjebb pedig a ...

                                               

Polder

A polder alacsonyan fekvő terület, ami – legalábbis dagály idején – a tenger szintje alatt fekszik, és amit az ember mesterségesen hódított el a tengertől gátak segítségével. Van, amelyiket vízszivattyúzással kell kiszárítani és szárazon tartani, ...

                                               

PSR modell

A PSR modell vagy magyarul "terhelés–állapot–válasz” modell egy modell, aminek segítségével bemutatható az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása, és ennek társadalmi következményei. A modell szerint az emberi tevékenység hatással van a ...

                                               

A Rainbow Warrior elsüllyesztése

A Rainbow Warrior a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet hajója volt, amely ellen a francia titkosszolgálat 1985-ben merényletet követett el, elsüllyesztve azt. Az Ördögi Hadművelet kódnevet viselő műveletnek egy halálos áldozata volt.

                                               

REDD

A REDD az "erdőirtásból és az erdőpusztulásból származó kibocsátások csökkentése” kifejezés angol nyelvű változatából alkotott betűszó. A REDD eljárások és mechanizmusok egész sorozatát jelenti, melyeknek feladata piaci és anyagi ösztönzők alkalm ...

                                               

Rekultiváció

A rekultiváció vagy újraművelés, egy terület újrahasznosításra való alkalmassá tétele. Azon technikai, biológiai és agronómiai eljárások összessége, melyek során a természeti, vagy az emberi tevékenység károsító hatására terméketlenné vált földte ...

                                               

Román Madártani Társaság

A Román Madártani Társaság egy 1990-ben, Bukarestben alapított nonprofit, nem kormányzati szervezet. Fő tevékenységi területe a madár- és természetvédelem. Az egyesület a BirdLife International romániai tagszervezete.

                                               

Savas eső

A savas eső alapvetően megváltozott pH-értékű csapadék. Nehéz elhatárolni az antropogén hatásra kialakuló savas esőt a természetes folyamatok között kialakulótól. Ezen mindennapi folyamatok hatására a csapadékvíz természetes pH-értéke 5 körüli. I ...

                                               

Boyan Slat

Boyan Slat holland feltaláló, vállalkozó, környezetvédelmi aktivista. Alapítványa, a The Ocean Cleanup közösségi adakozásból 2018 szeptemberére megépítette és tengerre bocsátotta az első passzív műanyaghulladék-gyűjtő rendszert.

                                               

SNOX eljárás

Az ipari tevékenység számos kén-dioxid forrással szennyezi a Föld légterét. A fosszilis tüzelőanyagok mindegyike kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmaz kénvegyületeket, ezért elégetésük során kén-dioxid kerül a légkörbe. A kőolaj és a földgáz feld ...

                                               

Stockholmi egyezmény

A Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló nemzetközi környezetvédelmi egyezmény, amelyet 2001-ben írtak alá, és 2004 májusában lépett hatályba. Célja, hogy megszüntesse vagy korlátozza a tartósan ...

                                               

Szabadbolt

A szabadbolt olyan hely, ahol minden áru ingyen van. Az adományboltokhoz hasonlóan leggyakrabban használt termékeket forgalmaz, azonban a javak fizetség nélkül hozzáférhetőek. Akár könyvről, bútorról, ruházati vagy háztartási kellékről van szó, m ...

                                               

Karbonlábnyom

A karbonlábnyom az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának egyik mértéke. Segítségével mérhetővé válik, hogy az emberi tevékenység milyen mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez. A karbonlábnyom a különböző lábnyom mutatók csa ...

                                               

"A szennyező fizet” elv

"A szennyező fizet” elv a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás egyik elve, ami kimondja, hogy mindig a szennyező fél köteles fizetni a környezetben okozott kárért, akár azáltal, hogy maga takarítja el, vagy külön adókötelezettség által. Az OEC ...

                                               

Szoláris építészet

A szoláris építészet alapelvei passzívház tervezésekor használhatók. A tervezés során két alapvető feladat a napfény áteresztése és a hő megőrzése. A passzív napenergia hasznosítás lényege, hogy az üzemeltetés során nincs szükség külső, nem újrat ...

                                               

Szövetség az Éghajlat Védelméért

A Szövetség az Éghajlat Védelméért nevű környezetvédelmi szervezetet Al Gore alapította, a Nobel-békedíjért neki járó összeget a szövetségnek utaltatta át. A globális felmelegedési válság egyre nagyobb méreteket ölt. 2030-ra eltűnhet az Északi-sa ...

                                               

Tájépítészet

A tájépítészet fiatal, interdiszciplináris, sokfajta tudásbázisra épülő szakma. Művelői a legszélesebb értelemben vett ökológiai összefüggések elemzésének a szemszögéből közelítik meg az emberi alkotás problémáját és célját. A tájépítészet tájfog ...

                                               

Tájvédelmi körzet

A tájvédelmi körzet természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő terület, tájrészlet, ahol a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint "az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és termé ...

                                               

Talaj

A talaj a földkéreg legkülső, laza, termékeny rétege. A talaj a földi élet egyik alapja, a növényeket ellátja tápanyagokkal, vízzel, megköti és átalakítja az anyagokat.

                                               

Talajerózió

A talajerózió a talaj csapadékvíz vagy öntözés által kiváltott eróziója. A talajerózió során a talaj anyaga elmosódik, csökken a talaj tápanyag- és humusztartalma, romlik a talajszerkezet, ezáltal jelentősen csökken a talaj termőképessége. Szélső ...

                                               

Talajvédelem

A talaj a földkéreg legkülső, termékeny rétege. A talaj a földi élet egyik alapja, a növényeket ellátja tápanyagokkal, vízzel, megköti és átalakítja az anyagokat. Védelméről kötelességünk gondoskodni.

                                               

Tejfesték

A tejfesték egy nem toxikus, víz alapú festék. A festék fő alkotóelemei a tej és a mész. Míg a gyakorlatban előfordulhat, hogy tejfestéknek nevezik a tej kazein fehérjéje és a bórax keverékét is, Magyarországon ez nem használatos, mivel ez egy mó ...

                                               

Természeti erőforrás-gazdálkodás

A természeti erőforrás-gazdálkodás a természeti erőforrások, mint pl. a föld, a talaj, a víz, a növény- és állatvilág kezelésével foglalkozik, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy ez milyen hatással van a jelen- és a jövő generációk életminőségé ...

                                               

Greta Thunberg

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg svéd diáklány, éghajlatváltozás-aktivista. 2019-ben tett szert nemzetközi ismertségre, amikor több világkongresszuson és csúcstalálkozón is felszólalt, többek között az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik t ...

                                               

Tudatos Vásárlók Egyesülete

A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy olyan közhasznú, nonprofit szervezet, mely az etikus, környezetileg és társadalmilag tudatos vásárlást, életmódot népszerűsíti. Céljuk, hogy kiemeljék az egyéni választás, az egyén felelősségét a fenntartható fog ...

                                               

Újraerdősítés

A mesterséges úton történő újraerdősítés, illetve a természetes úton történő újraerdősülés olyan folyamat, melynek következtében egy korábban erdővel borított területet telepítéssel újra beültetnek facsemetékkel, vagy természetes úton újra betele ...

                                               

Újrahasznosítás Svédországban

Az újrahasznosítás Svédországban a huszadik század első éveitől kezdve jelen van. Már 1904-ben hőerőművekben égették el a keletkezett szilárdhulladék egy részét. Napjainkban több, mint 99 százalékát hasznosítják újra a háztartási hulladéknak, míg ...

                                               

United States Environmental Protection Agency

Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal az USA szövetségi kormányzatához tartozó hivatal, melynek feladata a vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozás, az emberi egészség védelme a természeti erőforrások: föld, víz, levegő megőrzésén keresztül. Az EP ...

                                               

Városszétfolyás

Városszétfolyás nak nevezzük azt, amikor a városok szélén szórványosan beépített, alacsony népsűrűségű, csak autóval bejárható, általában egyfunkciós lakó-, kereskedelmi- és ipari övezetek jönnek létre. A városszétfolyás jelensége nem csak az ado ...

                                               

Washingtoni egyezmény

A washingtoni egyezmény vagy más néven CITES nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet azért hoztak létre, hogy a vadon élő növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat.

                                               

Zöld intézmény

A zöld intézmény fogalmi meghatározása két tartalmi tagolásból áll össze, az egyik a zöld, mint környezettudatos jelző használata, a másik magának az intézmény szónak az értelmezése. Az első fogalom a zöld, ez esetben a felelősségteljes környezet ...

                                               

Zokni Csereprogram

A Zokni Csereprogram egy környezetvédelmi program, mely során a használt zoknikat újrahasznosítják és tűnemezelt filcet készítenek belőle, így csökkentve a kibocsátott hulladék mennyiségét. Ötletgazdája Csányi Zoltán.

                                               

Zöld munkahelyek

Zöld munkahelyek az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerint a mezőgazdaság, a gyáripar, a kutatás és fejlesztés, az adminisztráció és olyan szolgáltatási szektorokban van jelen, amelyek lényegesen hozzájárulnak a környezetvédelmi minőség megőrzés ...

                                               

Zöld Nap Egyesület

A Zöld Nap Egyesület egy környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely 2009 nyarán jött létre. Az egyesület csapata ökológusból, gazdasági szakemberekből, képzőművészekből áll, de vannak köztük pedagógusok, mérnökök és szociológus is. Nin ...

                                               

Zöld Öv Mozgalom

A Zöld Öv Mozgalmat a kenyai Wangari Maathai alapította 1977-ben. A mozgalom eredményeként több mint 30 millió fát ültettek el összesen 12 afrikai országban, alig egy évtized alatt. Matthait a kezdeti években üldözték és be is börtönözték, ma már ...

                                               

Zöld Tanszék Verseny

A Zöld Tanszék Verseny a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tevékenykedő BME Egyetemi Zöld Kör által szervezett Zöld Tanszék Program részeként kerül rendszeresen megrendezésre. A kezdeményezés célja, hogy elősegítse az egyetem tansz ...

                                               

Zöldmarketing

A zöldmarketing burkolt marketing megoldás, melyben a vállalatok egy környezetvédelmi ügy mellé állnak, támogatnak különféle módszerekkel. Ezen megoldások szimpatikusabbá tehetik a cégeket vagy azok termékeit, burkolt reklámozási formát alakíthat ...

                                               

Zöldpolitika

A ökologizmus vagy zöldpolitika a környezetvédelemenek, az ökológiának, a fenntartható gazdaságnak nagy fontosságot tulajdonító politikai eszme. Alapja, hogy az emberi életminőség elválaszthatatlanul összefügg a biodiverzitás megőrzésével, ugyana ...

                                               

Kultúra

A kultúra tág értelemben mindent magában foglal, amelyet az ember maga teremt - ellentétben a természet azon részével, amelyet nem teremtett és nem is változtat. A kifejezés alatt általános értelemben egy embercsoport szokásainak és hagyományaina ...

                                               

Álomfogó

Az álomfogó, más néven: álomcsapda az észak-amerikai indián kultúrában kézzel készült tárgy, aminek alapját fűzfából készült karika adja, melyre laza hálót szőnek. Ezt díszítik személyes, illetve szentelt kiegészítőkkel, például madártollakkal va ...

                                               

Bohém

A bohém eredetileg francia kifejezés, jelentése a 15. századtól: "cigány”. Valószínűleg a Nyugat-Európában vándorló életformát folytató roma népcsoportokra utalt, amelyekről helytelenül azt hitték, hogy Csehországból származnak. A bohém kifejezés ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →