ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158                                               

Táborszernagy

Táborszernagy az osztrák, illetve osztrák–magyar hadseregben az altábornagyi rendfokozatból előlépett gyalogos, tüzér illetve utásztisztek "háromcsillagos” rendfokozati megnevezése volt. Ugyanebben a rangosztályban a korábban lovasságnál szolgált ...

                                               

Tartományi újjáépítési csoport

A Tartományi újjáépítési csoport egy Afganisztánban települt műveleti bázis, melyről kiindulva hatvantól több mint százfős, polgári és katonai szakértőkből álló csoport egy-egy tartomány újjáépítési projektjein dolgozik, vagy a segítségnyújtásban ...

                                               

Üteg

Az üteg néhány löveggel rendelkező tüzérségi alegység. A korszerű hadseregekben egy üteghez általában 2-6 löveg tartozik. A nagy űrméretű tüzérség ütegeiben többnyire 2, a kisebb űrméretűeknél 4-6 löveg van. Az ütegek általában szakaszokra oszlan ...

                                               

Védelmi diplomácia

A nemzetközi politikában a védelmi diplomácia külpolitikai célkitűzések támogatását jelenti a védelmi eszközök és képességek békés felhasználásával.

                                               

Dödölle (könyv)

A Dödölle egy gyermekeknek szóló könyv, megjelent a Cerkabella Kiadónál 2019-ben. Alcíme: Gyermekirodalmi és hagyományörző kalendárium. Szerkesztője Lovász Andrea, illusztrálta Keszeg Ágnes. Témája a hagyományőrzés és a gyermekirodalom. Olyan kor ...

                                               

Folklór

A folklór szóban vagy zenei formában terjedő mesék, mondák, népszokások, dalok, táncok összessége; valamely nép hagyományainak íratlan javainak a hagyomány útján öröklődő tartalma. Tágabb értelemben a teljes szellemi néphagyomány, szűkebb értelem ...

                                               

Nemzeti Történelem Nap

A Nemzeti Történelem Nap nonprofit szervezet az Amerikai Egyesült Államokban, amely évente projekt alapú versenyeket szervez 6-12. osztályos tanulóknak. A központja a marylandi College Parkban van. Fiókokkal rendelkezik mind az 50 amerikai tagáll ...

                                               

Névnap

A világ egy részén a születésnap mellett a névnap megünneplése is szokás. Ekkor az adott naptári naphoz tartozó keresztnevet viselő személyt a családja, barátai megünneplik. A névnapok egy része a szentek egyházi ünnepnapján alapul. A névnap, min ...

                                               

Szájhagyomány

A szájhagyomány történelmi, társadalmi, vallásos információk szóbeli továbbadása - elsősorban történetek, mondák, regék formájában. Minden kultúrkörben nagy szerepe van, különösen azokban, amelyek nem vagy csak kezdetleges írásbeliséggel rendelke ...

                                               

Szőlő jövésnek könyve

A Szőlő jövésnek könyve egy 1740 óta vezetett könyv. Folyamatos vezetése Kőszeg egyik régi hagyománya, amely a város bortermelésének történetét illetően minden évben egy fontos és elmaradhatatlan aktus, így minden évben, április 24-én berajzolják ...

                                               

Születésnap

A születésnap az élőlények születési évfordulója. A legtöbb emberi kultúrában számon tartják, ünnepnek tekintik, és számos hagyomány kötődik hozzá. A születésnap megünneplésének módja kultúrától függ. Gyakran az ünnephez vallási rítusok kötődnek. ...

                                               

Télapó

A bojtos sapkás Télapó Magyarországon a püspöksüveges Mikulás alakjával egybemosott képzeletbeli, de eredetét tekintve nem a keresztény néphagyományban meghonosodott mesefigura az alapvetően keresztény ihletésű karácsonyi ünnepkörben. A "Télapó” ...

                                               

Ino Siori meggyilkolása

Ino Siori japán egyetemista lány volt, akit 1999. október 26-án, 21 éves korában gyilkoltak meg. A gyilkosság a Szaitama prefektúrabeli rendőrség alapvető kötelességmulasztása miatt történt, melynek következtében változásokat vezettek be a zaklat ...

                                               

Dohányzás Japánban

A dohányzás Japánban nagyon sokáig nem volt törvényileg szabályozva, így elég nagy fogyasztói réteg alakult ki. 1996 óta a dohányzás folyamatosan csökken, az elmúlt években pedig ez a folyamat egyre jobban felgyorsult. A cigarettafogyasztás a fel ...

                                               

Feminizmus Japánban

Japánban a feminizmus a 19. század végén – 20. század elején kezdődött. Sokan úgy gondolják, hogy a mozgalom megjelenése a nyugati gondolkodás következménye volt, amely az 1868-as Meidzsi-restauráció után érte el Japánt. Mások szerint azonban a n ...

                                               

Homoszexualitás Japánban

Japánban már az ókorban is voltak feljegyzések olyan férfiakról, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. A szigetországban soha nem tartották bűnnek a homoszexualitást. Japánban csak néhány törvény szabályozta a szexuális tevékenys ...

                                               

Narita Rikon

Narita Rikon, a japán Narita reptérről kapta a nevét, a japán társadalomban előforduló jelenség. Japánban a fiatalok gyakran úgy kötnek házasságot, hogy előtte alig ismerik egymást. Ennek a fő oka, hogy a férfi vagy mindketten túl keményen hajtan ...

                                               

Netkávézó-menekült

A netkávézó menekültek, úgy is ismert mint cyber-hajléktalanok vagy netcafé-menekültek, a hajléktalanok egy csoportja Japánban akiknek nincs saját lakása sem albérletük és a 24 órán át nyitva tartó internet kávézókban vagy manga kávézókban alszan ...

                                               

Nők Japánban

Míg a második világháborút követően a japán nők jogi helyzete rendeződött, a gazdasági feltételek továbbra is kiegyenlítetlenek. A modern-kori politikai kezdeményezések célja általában a gyermek- és munkavállalási kedv fokozása, azonban ezek a ke ...

                                               

Öngyilkosság Japánban

Az öngyilkosság Japánban igen jelentős nemzeti és társadalmi problémává vált. 2014-ben átlagosan 70-en követték el napi szinten, melynek túlnyomó többsége japán férfi volt. Japánnak relatíve magas az öngyilkossági rátája, azonban számuk folyamato ...

                                               

Japán szexualitás

Szexualitás Japánban az ázsiai kontinens többi részével szemben eltérően fejlődött, ami annak is köszönhető, hogy japánok nem vették át konfuciánus házassági nézeteket. A prostitúció régóta jelen van és különösen népszerűvé vált a japán gazdasági ...

                                               

Szósoku dansi

A szósoku dansi vagy herbivore men egy olyan kifejezés, melyet Japánban olyan férfiak jellemzésére használnak, akik nem érdeklődnek párkapcsolat vagy házasság iránt. Ugyanakkor fiatal férfiakra is használták ezt a jelzőt, méghozzá azokra, akik el ...

                                               

Japán vallásai

Japán vallásai közül a sintó az uralkodó vallás Japánban, de a 2006-ban és a 2008-ban végzett felmérések kimutatták, hogy a japán emberek 40%-a nem szervezetten vallásos, körülbelül 34%-uk buddhista, 3%-uk tagja a sintó vallásnak vagy az abból sz ...

                                               

1773-as teatörvény

Az 1773-as teatörvény a Nagy-Britannia Egyesült Királyságának parlamentje által 1773. április 27-én hozott határozata, mely Anglia akkori tengeren túli gyarmatainak gazdaságát hátrányosan érintette. Ez, valamint a korábban önkényesen kivetett adó ...

                                               

1931-es westminsteri statútum

Az 1931-es westminsteri statútum az Egyesült Királyság Parlamentjének egy törvénye mely létrehozta a törvényhozási egyenlőséget a Brit Birodalom önkormányzati joggal rendelkező domíniumai és az Egyesült Királyság közt, néhány megmaradt kivétellel ...

                                               

Az 1968. évi I. törvény szerkezete

A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény t a Magyar Közlöny 1968. évi 31. számában hirdették ki. Szabályozza a szabálysértési jog általános rendelkezéseit, a szabálysértési eljárást, valamint megállapítja egyes szabálysértések szabályait.r ...

                                               

Az 1999. évi LXIX. törvény szerkezete

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény az 1968. évi I. törvény helyébe lépett. 2000. március 1-jei hatállyal. Ugyanakkor az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. Korm. rendelet tartalmazta a szabálysértések különös részi tényállása ...

                                               

2004. évi II. törvény a mozgóképről

A 2004. évi II. törvény a mozgóképről, más néven a magyar filmtörvény a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztése és nemzetközi értelemben versenyképessé válása érdekében elfogadott törvény. Célként a magyar filmkultúra megőrzését, gyarapítását, ...

                                               

2017. évi LXXVI. törvény

A 2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról a külföldről támogatott civil szervezetek bizonyos körére vonatkozik. Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el. A törvény szerint minden hatálya alá tartozó egye ...

                                               

1706–1707-es egyesülési törvények

Az Acts of Union a dicsőséges forradalom utáni forradalmi rendezés részeként Anglia és Skócia egyesülését mondták ki 1706-ban és 1707-ben. Az Egyesülési Szerződést életbe léptető törvényeket az angol parlament és a skót parlament külön-külön foga ...

                                               

Acte clair doktrína

A probléma az Európai Unió Bírósága előtt folyó előzetes döntéshozatali eljárással kapcsolatban merült fel, ugyanis ebben az eljárásban az Európai Unió Működéséről Szóló szerződés 267. cikk harmadik bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége ...

                                               

Adat

Az adat független az adathordozótól, azonban feltételez valamilyen médiumot amely közvetíti az értesülést, hordozza az adatot. Médium lehet például a levegő hang esetében, rádióhullám, a fénykábelben terjedő optikai jel, az újságlap, a CD-ROM, de ...

                                               

Adatkezelés

Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolás ...

                                               

Adatkezelés a Vám- és Pénzügyőrségnél

Az adatkezelés szabályait a Vám- és Pénzügyőrségnél a 2004. évi XIX. törvény 34. - 39/A. §-ai állapítják meg. A szabályozás kiterjed a Vám- és Pénzügyőrségnek a törvényben szabályozott bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási és rendé ...

                                               

Adatkezelő

Az adatvédelmi törvény az adatkezelő fogalmát így definiálja: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre beleértve a felhasz ...

                                               

Adatvédelem

Az adatvédelem a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Nevével ellentétben tehát nem elsősorban az adatokat védjük, hanem azokat a személyeket, akikkel az a ...

                                               

Adó

Az adó a természetes vagy jogi személyek által a felettes hatalomnak kötelezően fizetendő rendszeres anyagi – leginkább pénzbeli – juttatás. Korunkban a "felettes hatalom” szerepét az állam vagy az önkormányzatok, illetve ezek szervei töltik be. ...

                                               

Adós

Az adós a polgári jogban az a személy, aki kölcsönszerződés alapján a hitelezőnek történő visszafizetésre köteles. Az adós a hitelért általában meghatározott kamatot fizet. A gazdasági jogi szóhasználatban az adós az a gazdálkodó szervezet, amely ...

                                               

AIPPI

Az AIPPI a szellemi tulajdon védelmére szerveződött nemzetközi egyesület, amelynek központja Zürichben, Svájcban található. Világszerte több mint száz országból, több mint 9000 tagja van. Az AIPPI olyan politikailag semleges, non-profit egyesület ...

                                               

Ajánlószelvény

A magyarországi választási rendszerben ajánlószelvényen lehet jelöltet ajánlani: a) az országgyűlési képviselők választására, b) az Európai Parlament tagjainak választására, c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, d) a ...

                                               

Alapító okirat

Az alapító okirat egy jogi aktus írásba foglalása, mely egy intézmény, alapítvány, gazdasági társaság, társasház, stb. létrehozásra irányul.

                                               

Albérlet

Az albérlet a bérleti szerződés azon formája, amelyben a bérbadó nem tulajdonosa a dolognak, hanem csak bérli egy másik bérleti szerződés keretében a dolgot annak tulajdonosától. Albérlet bármely dolgon létesíthető; jellemző a lakásbérleti terüle ...

                                               

Alkotmánybíráskodás

Az alkotmánybíráskodás az a jogértelmezési tevékenység, amelynek feladata annak vizsgálata, hogy egy adott jogszabály nem ellentétes-e az alkotmánnyal, illetve az abban foglalt alkotmányos elvekkel. Ha az alkotmánybíráskodást végző szerv úgy talá ...

                                               

Alkotmányosalapismeretek-vizsga

Az alkotmányosalapismeretek-vizsga sikeres letétele a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § bekezdés e) pontja értelmében a honosítását kérő cselekvőképes nagykorú személynek – a hivatkozott törvény 4/A. § bekezdésében meghatá ...

                                               

Államfő

Az államfő azon személyek gyűjtőfogalma, akik egy adott állam élén állnak. Ilyenek az uralkodók és köztársasági államfők. Esetenként azonban léteznek úgynevezett kollektív államfőt képező testületek is, ilyen volt például a Magyar Népköztársaság ...

                                               

Állami vagyon

Az állami vagyon a Magyar Állam tulajdonában álló vagyont jelenti Magyarországon. Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét, valamint e vagyon kezelését alapvetően az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény sza ...

                                               

Állampolgárság

A középkor rendi korszakában a honfiúság fejezte ki az államhoz való tartozást, vagyis későbbi szóhasználattal az állampolgárságot. Az állampolgárság ma azt jelenti, hogy valaki egy bizonyos államnak a tagja, és az illető állam jogokkal és kötele ...

                                               

Államrendszer

Az államrendszer az államok rendszerezésének egyedi szintjéhez tartozik, az egyedi államnak az államtípus és az államforma által kifejezett jellemzőkön túlmenő való leírására szolgáló, vagyis nem osztályozási kategória.

                                               

Alpolgármester

Az alpolgármester a polgármestert helyettesítő, illetve a polgármestert tisztsége ellátásában segítő személy. A státuszával kapcsolatos új szabályok Magyarországon 2010. október 4-én, azaz a 2010. évi önkormányzati választást követő napon lépnek ...

                                               

Általános választójog

Az általános választójog a választójog kiterjesztését jelenti minden felnőttre, rasszra, nemre, vallásra, képzettségre és gazdasági helyzetre való tekintet nélkül. Kizáró okokról az alkotmány maga rendelkezik.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →