ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156                                               

Eljárási díj

Az eljárási díj egy olyan speciális díj, ami valamilyen közigazgatási eljárás ellenszolgáltatásának tekinthető. Az eljárási díj formailag illeték, ugyanakkor az árszabályozás alá eső monopolárakra is emlékeztet, hiszen a közhatalmi jellegű felada ...

                                               

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás a nemzetgazdaság egészének, mint energiafogyasztónak zavartalan ellátása érdekében tett intézkedések összessége. Célja a minőségileg és mennyiségileg megfelelő energia biztosítása a költségek minimalizálása mellett. Az energ ...

                                               

Európai országok GDP-je (ábécésorrend)

Ez a lista Európa országainak folyó áron számított GDP-jét sorolja fel a 2013-as adatok alapján az országok neve szerint rendezve. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra, az adatok millió amerikai dollárban ...

                                               

Fogyasztói csoport

A fogyasztói csoport egy olyan szerveződés, melyben a tagok mindegyike szeretné valamilyen árucikk tulajdonjogát megszerezni, és ennek érdekében egymásnak kölcsönt nyújtanak. A tagok mindegyike a megszerzendő áru ellenértékének az adott hónapra e ...

                                               

Fűnyíróelv

A fűnyíróelv a gazdasági életben elterjedt zsargon jellegű kifejezés, amelyet általában kritikusan alkalmaznak létszám-, termelési vagy egyéb korlátozások, megszorítások jellemzésére. A kifejezés vélhetően a fűnyíró működésének arra a jellemzőjér ...

                                               

Országok egy főre jutó GDP szerinti listája (nominális)

A lista az országok listájának az egy főre jutó éves bruttó hazai termék szerint rendezett változata a 2019-es adatok alapján. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra. A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 193 ...

                                               

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve TEÁOR a magyarországi statisztikai adatgyűjtéseknél használatos kódrendszer.

                                               

Globalizáció

Globalizáció alatt a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési, univerzalizálódási folyamatokat és azok következményeit értjük az élet számos területén. A globalizáció valós és virtuális hálózatokkal kapcsolja össze a ...

                                               

Harmadlagos szektor

A szolgáltatási szektor, egyike a fejlett gazdaságok három legfontosabb gazdasági ágazatának. Szolgáltatások a gyűjtőneve a szükségletek kielégítésére létrejött tevékenységek megnevezésének. A szolgáltatás olyan, kézzel nem fogható eredményű munk ...

                                               

Háztartás

A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik függetlenül bármilyen rokoni viszonyoktól, egy jövedelmi, illetve egy fogyasztói közösséget alkotnak és az életviteli költségeiket folyamatosan részben vagy egészben közösen viselik. A háztar ...

                                               

Irat

Az irat fogalmát A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény határozza meg: "c) irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységkén ...

                                               

Kalákakör

A kalákakör, más néven szívesség bank olyan csoportok neve, melynek tagjai az egymásnak végzett munkát saját belső fizetőeszközben számolják el. Elszámolási rendszere egységes és zárt, ahol lehet valaki negatívban is fizetőeszköz szempontjából, í ...

                                               

Kanban

Kanban a termelés vezérlésének a Pull-Prinzip és kizárólag egy fogyasztási helyen fellépő igény kielégítésére koncentrál. A kanban rendszerben egy mennyiség fogyása alapján irányítjuk a gyártást, vagy beszerzést. A klasszikus "toló" rendszerű ala ...

                                               

Környezeti erőforrás

A környezeti erőforrások olyan, a természetben szabadon előforduló anyagok, amelyek értékesnek számítanak a saját eredeti feldolgozatlan állapotukban. Egy nyersanyag akkor minősül környezeti erőforrásnak, ha a hozzá kapcsolódó elsődleges tevékeny ...

                                               

Romániai magyar közgazdasági szakirodalom

Közgazdasági szakirodalom Erdélyben – a gazdasági élet elméleti és gyakorlati jelenségeit, kategóriáit, a gazdasági törvényeket és azok összefüggéseit, mibenlétüket, alkalmazásukat vizsgálja. Alaptudománya a gazdaságtan, ez a termelési viszonyoka ...

                                               

Közműtanács

A közműtanács egy olyan kormányzati testület, amelynek célja a közszolgáltatások árának, szolgáltatási szintjének, esetleg a közszolgáltató társaságok profitszintjének a meghatározása. A közműtanács egy árszabályozó hatóság munkájára támaszkodva, ...

                                               

Konjunktúra

A konjunktúra általában bizonyos eseményeknek és viszonyoknak összetalálkozása és összekapcsolódása; a gazdasági életben ezen az elnevezésen a társadalmi, forgalmi és gazdasági viszonyoknak olyan alakulásait értjük, amelyek a termelés módosítása ...

                                               

Könnyű Közmű Program

A Könnyű Közmű Programot Magyarország Kormánya 2017. július 1. napjával indította el. A program célja, hogy a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások közművekkel kapcsolatos terhei csökkenjenek. Ennek keretén belül pénzügyi és bürokrat ...

                                               

Könnyűipar

A "könnyűipar” elnevezés eredetére magyarázatot adhat az angol szakirodalomból vett definíció, amely szerint "… olyan gyártási tevékenységeket foglal magába, amelyek termékei egy darabra vonatkoztatott súlyukhoz képest viszonylag nagy értékűek”. ...

                                               

Kulturális tőke

A kulturális tőke Pierre Bourdieu szerint olyan készségekből, ún. kulturális kompetenciákból áll, amely a hétköznapi érintkezéstől a társasági érvényesülésen át – egészen valamely szakma professzionális gyakorlásáig – alapvető ismeretelemeket tar ...

                                               

Kupon

A kupon pénzhelyettesítő eszköz a gazdaság meghatározott területein. Kupon a neve a részvények, értékpapírok olyan szelvényrészének, amelyre meghatározott időszakonként pénzt fizetnek ki.

                                               

Kvantitatív befektetési elemzés

A kvantitatív befektetési elemzés t ma az egyik legnagyobb technológiai ugrásnak tartják a tőkepiaci szektorban. Az egyesült államokbeli hedge fundok már mintegy 1000 milliárd USD összegű vagyont kezelnek úgy, hogy kizárólag ezen modelleket alkal ...

                                               

Legkevésbé fejlett országok

A legkevésbé fejlett országok azon országok csoportja, melyek az ENSZ adatai szerint a legalacsonyabb szocioökonómiai fejlettségi mutatókkal, a legalacsonyabb emberi fejlettségi indexszel rendelkeznek az összes ország közül.

                                               

Letelepedési államkötvény

A magyarországi letelepedési államkötvény olyan értékpapír, amit az Európai Unión kívüli befektetők vásárolhatnak a magyar kormány által kijelölt közvetítőkön keresztül és ezért cserébe magyarországi letelepedési engedélyhez juthatnak, ezzel pedi ...

                                               

Logó

A logó egy cég, szervezet, áru vagy szolgáltatás azonosítására szolgáló egyedi, jól felismerhető jel. A logó elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés megkönnyíti a tájékozódást a piac szereplői között. Bár csupán a márkaelemek e ...

                                               

Metanolgazdaság

A metanolgazdaság egy a metanol felhasználásán alapuló gazdasági struktúrát jelent, amelyben a fosszilis energiahordozókat a metanol helyettesíti. A metanol felhasználásának ötlete energiahordozóként, üzemanyagként és nyersanyagként Oláh György n ...

                                               

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, NFFT, Magyarország hosszú távú fenntartható fejlődésével és az azzal kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamatokkal foglalkozó testülete.

                                               

Network operations center

A hálózatfelügyelet egy vagy több olyan helyszín, ahonnan a számítógépes, televíziós, vagy távközlési hálózatok irányítása történik. A nagyobb szervezetek több NOC-t is üzemeltethetnek, akár azért, hogy különböző hálózatokat felügyeljenek, vagy a ...

                                               

Original Equipment Manufacturer

Az OEM kifejezés arra a szituációra utal, amikor egy vállalat az eredeti gyártótól megvesz valamilyen terméket, majd mint sajátját adja tovább, gyakran valamilyen nagyobb termék részeként. Nem egyértelmű ugyanakkor hogy ebben a helyzetben az elad ...

                                               

Országok GDP szerinti listája (PPP)

A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata 2010-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit az adott nemzet az adott évben határai között előállított. A GDP dollárbeli ért ...

                                               

Európai országok GDP szerinti listája

A lista az európai országok bruttó hazai termék szerint rendezett sorrendje a 2018-as adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalo ...

                                               

Országok GDP szerinti listája (nominális)

A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata a 2019-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivat ...

                                               

Pénzmosás

A pénzmosás a pénzügyi bűncselekmények egyike. Célja, hogy illegális úton, avagy bűnözésből szerzett anyagi nyereségeket törvényes forrásból származó nyereségként, tőkeként tüntessenek fel.

                                               

Piramisjáték

A pilótajáték vagy piramisjáték olyan nem fenntartható hierarchikus pénzügyi hálózat, amelybe az újonnan belépett emberek belépési díját a korábbi tagok, a "piramisban” felette elhelyezkedő személyek kapják meg. A másik variáció az, amennyiben ne ...

                                               

Ponzi-rendszer

A Ponzi-rendszer vagy más néven Ponzi-séma szélhámos beruházási művelet, egyfajta pilótajáték, amelyben a korábbi befektetőket az újonnan érkezett befektetők pénzéből fizetik ki, egészen a rendszer összeomlásáig. A rendszert Charles Ponziról neve ...

                                               

Pszichoanalitikus gazdaságpszichológia

A pszichoanalitikus gazdaság pszichológia vagy más néven analitikus gazdaságpszichológia a gazdaságpszichológia azon változata, amely gazdasági jelenségeket a pszichoanalízis alapján vizsgál. A pszichoanalitikus gazdaságpszichológia helyét a gazd ...

                                               

Sóhivatal

A sóhivatal a só kitermelésével és a sójövedékkel kapcsolatos ügyeket intéző hivatal volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők szedték be, ők voltak a sótisztek. Számos sóhivatal működött Ausztria területén, főleg a sóbányák környékén, illetve Béc ...

                                               

Stróman

Stróman a neve a köznyelvben annak a személynek, aki más személy nevében lép fel, mivel az utóbbi nem tud vagy nem kíván a nyilvánosság előtt szerepelni.

                                               

SuperShop

A SuperShop Magyarország első, többpartneres törzsvásárlói hűségkártya-programja. 2000. április 15-én hozta létre az OMV töltőállomás-csoport, a K&H bank, a Kaiser’és Plus élelmiszer-hálózat, valamint a Skála és a Centrum áruházlánc. A később ...

                                               

Szigorú számadású nyomtatványok

Az ügyiratkezelés során vannak olyan bizonyító erejű dokumentumok, amiket a többitől külön kell kezelni. Ezek a szigorú számadású nyomtatványok, melyek körét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § szabályozza.

                                               

Szinergia

A szinergia görög eredetű szó, mely együttműködést, együtt való hatást jelent. Több tudományban használt fogalom, mely azt a rendszerelméleti elvet illetve helyzetet fogalmazza meg, mi szerint az együttműködő részek eredményessége nagyobb a külön ...

                                               

Török gazdasági válság

A törökországi gazdasági válság 2016-ban kezdődött gazdasági válság, amely az ország gazdasági teljesítményének romlását, fizetőeszközének leértékelődését hozta magával és mind a gazdaságban, mind a politikai életben bizonytalanságot okoz. 2016 n ...

                                               

Transzatlanti gazdasági kapcsolatok

A transzatlanti gazdasági kapcsolatok azaz az Európa és Észak-Amerika közötti kapcsolatok évszázadok óta a világgazdaság legfontosabb kereskedelmi és gazdasági relációinak egyikét jelentik. A globalizáció előrehaladása, Kína, India, Brazília szer ...

                                               

Transzfermoratórium

A transzfermoratórium avagy átváltási haladék egy átutalási tilalom, amelynek során a külföldi kölcsönök kamatainak, törlesztőrészleteinek további folyósítását a kormány átmenetileg beszünteti. Magyarországon 1931. december 23-án a nagy gazdasági ...

                                               

Ügyiratkezelés

Az iratkezelés alapfogalmait az 1995. évi LXVI. törvényben találjuk: "f) irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége; g) irattár: az irat ...

                                               

Ügyvitel

Az ügyvitel szervezett rendet jelent a hivatalon vagy cégen belüli ügyintézésben, tehát az ennek működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyeket látja el, egy visszacsatolt ellenőrzéssel szabályozott információs rendszer keret ...

                                               

Üzleti terv

Az üzleti terv egy üzleti vállalkozás útját jelöli ki az előkészületektől a kijelölt célokig. Gyakorlatilag egy középtávú akcióterv, ami általában három vagy öt évre jelöli ki a taktikai és stratégiai lépéseket, és azok időzítését. Nincs általáno ...

                                               

Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi felelősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás egy üzleti fogalom, ami szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalm ...

                                               

Vállalkozásfinanszírozás

A vállalkozás finanszírozás a vállalkozás értékteremtő folyamatának biztosításához, működéséhez szükséges pénzügyi források megteremtését, azok megfelelő allokációját jelenti, így kialakítva a fenntartható vállalkozás finanszírozás folyamatát.

                                               

Vámszedőhely

A vámszedőhelyek többnyire utak csomópontjaiban, falvakban, városokban, folyók hídjainál, révek mellett vagy vásároshelyeken álltak, mely helyek királyi birtokok, helyi birtokosok tulajdonát képezték. Az e helyeken áthaladóktól vagy a helyi vásár ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →