ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150                                               

Adatleképező programtervezési minta

A számítógép-programozásban az adatleképező programtervezési minta egy architekturális minta. Először Martin Fowler említette 2003-ban megjelent könyvében, aminek címe Patterns of Enterprise Application Architecture. A mintának megfelelő objektum ...

                                               

Alacsony szintű programozási nyelv

A számítástechnikában alacsony szintű programozási nyelveknek nevezik az olyan programozási nyelveket, amelyekben a CPU nyelvétől való elvonatkoztatás kis mértékű – ha egyáltalán van. Az alacsony szó nem azt jelenti, hogy a nyelv alacsonyabbrendű ...

                                               

AlgoTaurus

Az AlgoTaurus egy kezdőknek szánt programozást oktató játék. Az AlgoTaurus egy mini-nyelvre épülő mikro-világ programozási környezet, ahol egy néhány utasítást tartalmazó nyelv segítségével kell megírni egy robot programját, hogy kitaláljon a min ...

                                               

Alkalmazásfejlesztési keretrendszer

A számítógép-programozásban az alkalmazásfejlesztési keretrendszer egy szoftverfejlesztési keretrendszert tartalmaz, amit szoftverfejlesztők használnak, hogy létrehozzák egy operációs rendszer, egy webalkalmazás vagy egy alkalmazás standard struk ...

                                               

Alkalmazásprogramozási felület

Az alkalmazásprogramozási felület vagy alkalmazásprogramozási interfész egy program vagy rendszerprogram azon eljárásainak és azok használatának dokumentációja, amelyet más programok felhasználhatnak. Egy nyilvános API segítségével lehetséges egy ...

                                               

Assembly

Az assembly a gépi kódhoz legközelebb álló, és így helykihasználás és futási idő szempontjából a leghatékonyabb általános célú programozási nyelv. Habár az egyes architektúrák assembly nyelvei hasonlóak, mégis különböznek annyira, hogy az assembl ...

                                               

Kötegelt állomány

Az általában.cmd vagy.bat kiterjesztésű kötegelt állományokat Windows, OS/2, és MS-DOS rendszerekben szokták használni. Formailag egy szövegfájlhoz hasonlítanak, tartalmuk pedig parancsok egymásutánja. Futtatásuk a tartalom sorról sorra való olva ...

                                               

Batch programozás

Batch programozás a neve annak a programozási eljárásnak, amelynek során a gép által végrehajtandó utasításokat nem közvetlenül gépeljük be a parancsértelmezőnek, hanem a parancsok egymásutánját egy szövegfájlban írjuk le. Az egyes parancsfájlok ...

                                               

CamelCase

A CamelCase összetartozó szavak írásának módja. Az elemek szóköz nélkül kerülnek egymás mellé úgy, hogy minden egyes elem kezdőbetűjét nagy betűvel írják. Az első elem kezdőbetűje lehet kis- vagy nagybetű is. Programozásban Pascal case néven ille ...

                                               

C előfordító

A C előfordító a C és C++ programozási nyelvek tényleges fordítása előtt végrehajtott speciális program. Az előfordító felel más forrásfájlok kezeléséért, felhasználható szimbólumok és makrók definiálására illetve a feltételes fordítás lehetővé t ...

                                               

Codility

A Codility egy 2009-ben létrehozott Angliában bejegyzett lengyel fejlesztési központtal rendelkező portál, amely segítséget nyújt a szoftverfejlesztőket kereső cégek számára a jelentkező szakemberek informatikai tudásának egységes méréséhez, megk ...

                                               

Common Language Infrastructure

A Common Language Infrastructure a.NET Keretrendszer a különböző programozási nyelven írt programok futtatására szolgáló alrendszere. A megjelenése előtt minden nyelvnek saját futtató modulja volt, hogy a lefordított alkalmazás működhessen – a Vi ...

                                               

Common Language Runtime

A Common Language Runtime a.NET Keretrendszer része, egy futtató környezet. Lehetővé teszi a Common Intermediate Language nevű kód futtatását különböző platformokon, például Windowson, Unixon, Linuxon és Macintoshon.

                                               

Csomagoló könyvtár

A csomagoló könyvtárak egy vékony kódréteget képeznek, amely átfordítja egy könyvtár meglévő interfészét egy másik, kompatibilis interfésszé. Ezt több okból teszi: Lehetővé tegyen nyelvek közötti és/vagy futásidejű interoperabilitást Hogy finomít ...

                                               

Demeter törvénye

Demeter törvénye egy szoftverfejlesztési irányelv, melyet elsősorban objektumorientált programoknál alkalmaznak. Az irányelvet a Northeastern Egyetemen, Bostonban fogalmazták meg 1987 őszén. A lényege: "csak a közvetlen barátaiddal beszélgess”. E ...

                                               

Dinamikus csatolású könyvtár

A DLL kifejezés az informatikában a Windows operációs rendszerek alkalmazásainak segédfájljait, egészen pontosan az ún. megosztott könyvtár akat jelentik: ezek eljárásokat, a más programokhoz, illetve rendszerekhez való illeszkedést segítő eszköz ...

                                               

Divide et impera (informatika)

A számitástechikában a divide et impera egy rekurzión alapuló programozási stratégia, amellyel egy komplex feladatot addig bontunk le részfeladatokra, amíg a részfeladatok megoldása triviális lesz. Használják különböző rendezésekhez, nagy számok ...

                                               

Elnevezési konvenciók (programozás)

A számítógépes programozásban az elnevezési konvenció olyan szabálykészlet, amely meghatározza a karakterek sorozatát az azonosítókhoz, amelyek a forráskódban és a dokumentációban a változókat, típusokat, függvényeket és egyéb entitásokat jelölik ...

                                               

Enlightenment Foundation Libraries

Az Enlightenment Foundation Libraries vagy EFL, az Enlightenment.org fejlesztette nyílt forráskódú programkönyvtárak egy csoportja, ami az Enlightenment ablakkezelőből nőtt ki. A projekt fő célja egy hatékony és könnyen használható eszközkészlet ...

                                               

Erősen típusos programozási nyelv

A programozási nyelvek csoportosíthatók a bennük létrehozott változókra, típusokra vonatkozó műveletek szigorúsága alapján: ezen szempontból beszélhetünk erősen vagy gyengén típusos nyelvekről. Azon nyelveket, melyekben minden kifejezés és részki ...

                                               

FIXME

A FIXME egy karaktersorozat, melyet főként a programozók használnak a forrásprogramokban illetve a dokumentációkban annak jelzésére, hogy az a rész későbbi figyelmet igényel, mert például azt nem írták meg, csak kihagyták egy programrésznek vagy ...

                                               

Funkcionális programozás

A funkcionális programozás egy programozási módszertan, vagyis egyike a programozási paradigmáknak. Nevezhetjük applikatív programozásnak is. A funkcionális programnyelvek a programozási feladatot egy függvény kiértékelésének tekintik. A két fő e ...

                                               

Futtatókörnyezet

A futtatókörnyezet programok futtatásához szükséges szoftverkörnyezet. Ennek részét képezi az operációs rendszer, illetve a telepített programkönyvtárak, segédprogramok, esetenként rendszerbeállítások.

                                               

Gépi kód

A gépi kód a számítástechnikában használt műveletek és adatok olyan sora, amely a számítógép processzora számára közvetlen utasításként értelmezhető. A gépi kód az egyetlen "nyelv", amit a számítógép központi parancsvégrehajtó egysége, a processz ...

                                               

Google Code Jam

A Google Code Jam egy nemzetközi programozási verseny a Google szervezésében. A verseny 2003-ban indult, célként jelölve meg, hogy kiválogathassák azokat a tehetséges mérnököket, akiket potenciálisan a Google alkalmazhat. A verseny során humoros ...

                                               

Környezeti változók

A környezeti változók a számítógép működésére nézve fontos információkat tartalmazó szöveges szimbólumok, amelyeket az operációs rendszer tárol. A környezeti változók mindig a programokon kívül léteznek, de a programok számára elérhetőek: a progr ...

                                               

Lex (informatika)

A lex egy program, amely segítségével lexikális szabályokból lexikális elemző programkódot lehet generálni. A lex et gyakran, de nem feltétlenül, a yacc parserrel kombinálva használják. A legtöbb Unix rendszer szabványos lexikális elemzője a lex. ...

                                               

Magyar jelölés

A magyar jelölés egy elnevezési megállapodás a számítógép-programozásban. Ebben a jelölésrendszerben egy objektum neve feltünteti a típusát és a tervezett használatát is. A magyar jelölést a BCPL programozási nyelvben való használatra tervezték, ...

                                               

Nagyon magas szintű programozási nyelv

A nagyon magas szintű programozási nyelvek olyan programozási nyelvek, ahol az absztrakció mértéke nagyon nagy. Elsősorban a programozás termelékenységét növelő eszközként használják őket. A nagyon magas szintű programozási nyelvek használata ált ...

                                               

Ne ismételd önmagad

A számítógép-programozásban a ne ismételd önmagad egy szoftverfejlesztési alapelv, ami a redundancia, és az abból eredő hibalehetőségek minimalizálását tűzi ki célul. Ehhez absztrakciók felhasználásával csökkenteni kell a szoftverminták ismétlődé ...

                                               

.NET keretrendszer

A Microsoft által készített.NET keretrendszer gyors alkalmazásfejlesztést, platformfüggetlenséget és hálózati átlátszóságot támogató szoftverfejlesztői platform. A keretrendszert a korábbi platform, a COM leváltására szánták. Eredetileg a.NET kif ...

                                               

Objektumorientált programozás

Az objektumorientált vagy objektumelvű programozás az objektumok fogalmán alapuló programozási paradigma. Az objektumok egységbe foglalják az adatokat és a hozzájuk tartozó műveleteket. Az adatokat ismerik mezők, attribútumok, tulajdonságok néven ...

                                               

Online bíró

Az online bíró egy online számítógépes rendszer, amit az internetes programozói versenyeken használnak. De az ezekre való felkészülést is szolgálják, hiszen a korábbi évek feladatsorát tartalmazzák. Újabban pedig az informatika szakon vizsgákon, ...

                                               

OpenGL

Az OpenGL egy részletesen kidolgozott szabvány, melyet a Silicon Graphics nevű amerikai cég fejlesztett ki 1992-ben. Olyan API-t takar, amely segítségével egy egyszerű, szabványos felületen keresztül megvalósítható a grafikus kártya kezelése és a ...

                                               

Opkód

Az opkód operációkód, azaz műveleti kód, vagy műveleti jelkód, utasításkészletek leírásában műveleti jelrész. A CPU által beolvasott bináris szám, amit végrehajtható utasítás kódjaként értelmez. Architektúránként eltérő értékei és méretei vannak. ...

                                               

Overlay-technika

Az overlay-technika biztosítja az olyan terjedelmes programok használhatóságát, amelyek egyszerre nem férnének a számítógép belső memóriájába. Az overlay átlapolást jelent, ami a következőkben nyilvánul meg: az overlay területre mindig a program ...

                                               

Önmódosító kód

Az informatika területén az önmódosító kód olyan programkód, ami programfutás közben megváltoztatja saját utasításait – általában az utasítás-úthosszúság csökkentése és a teljesítmény növelése céljából, vagy egyszerűen a különben ismétlődő jelleg ...

                                               

Procedurális programozás

A procedurális programozás egy programépítési alapelv, alapja a modularitás és a hatókör. Lényege, hogy a megoldandó programozási feladatot kisebb egységekből, avagy eljárásokból angolul: procedure építi fel. Ezek az eljárások a programnyelv kódj ...

                                               

Programmegszakítás

A programmegszakítás a digitális számítógépeknél az éppen feldolgozás alatt lévő program félbehagyásának és egy magasabb prioritású indításának műveletsorozata, elmentve az éppen futó program állapotát egy átmeneti tárolóba, hogy az a későbbiekbe ...

                                               

Programoptimalizálás

A számítógép-programozásban a programoptimalizálás egy folyamat, aminek az a célja, hogy a programot valamilyen szempontból jobbá tegye. Általában sebesség, memóriahasználat és processzor kihasználtsága lehet a szempont. A különböző szempontok eg ...

                                               

Programozási nyelvek kategóriák szerint

A programozási nyelvek kategóriái Léteznek általános célú és szakterület-specifikus programozási nyelvek. Tutor PILOT Coursewriter Szerkesztő authoring programozási nyelvek ksh a David Kornshell az AT&T-től) csh C-szerű shell a UC Berkeley-i ...

                                               

Remote procedure call

A Remote Procedure Call olyan, processzek közti kommunikáció adott programban, mely szerint egy függvény vagy procedúra egy másik címtartományban fut anélkül, hogy a programozó definiálná ezen kommunikáció működésének részleteit. Tehát a programo ...

                                               

SCUMM

A SCUMM egy, a grafikus kalandjátékok fejlesztését megkönnyítő scriptnyelv. Kidolgozója a LucasArts. A SCUMM név a Script Creation Utility for Maniac Mansion, scriptkészítő segédprogram a Maniac Mansionhöz rövidítése, egyben szójáték. A SCUMM rés ...

                                               

SL4A

A Scripting Layer for Android egy könyvtár, amely közvetlen Android eszközökön teszi lehetővé különböző programozási nyelveken írt szkriptek futtatását. Az SL4A-t fejlesztőknek tervezték és még mindig Alpha verziójú. Ezek a szkriptek hozzáférhetn ...

                                               

Snake case

A snake case a programozásban egy szóösszetétel ill. szókapcsolat írási gyakorlat/ konvenció, melyben az elemek egy vagy több aláhúzásjel karakterrel vannak szeparálva, üres karakterek nincsenek megengedve, minden elem kisbetűs és kezdő betűjük á ...

                                               

Strukturált programozás

A strukturált programozás egy programépítési alapelv. A lényege az, hogy az elvégzendő feladatot kisebb, egymáshoz csak meghatározott módon kapcsolódó részfeladatokra kell felbontani, ezeken belül ugyanígy részfeladatok határozandók meg, amelyek ...

                                               

Szemafor (programozás)

A szemafor a számítógép-programozásban használt változó vagy absztrakt adattípus, amit az osztott erőforrásokhoz való hozzáférések szabályozásához használnak a többszálú környezetekben. Megalkotása Edsger Dijkstra holland matematikusnak, a progra ...

                                               

Szoftverkeretrendszer

A számítógép-programozásban a szoftverkörnyezet egy absztrakció, ami a szoftver által nyújtott általános funkcionalitást képes szelektíven megváltoztatni a felhasználói kód alapján, így alkalmazásspecifikus szoftvert biztosítanak. A keretrendszer ...

                                               

UML-eszköz

Az UML-eszköz egy olyan szoftver, amely támogatja a Unified Modeling Language -hez tartozó legtöbb jelölést. Ez az eszköz a szoftverfejlesztésben egy általános célú szabványos modellező nyelv. Az UML eszközök széles körben használtak olyan alkalm ...

                                               

Verziókezelés

Verziókezelés alatt több verzióval rendelkező adatok kezelését értjük. Leggyakrabban a mérnöki tudományokban és a szoftverfejlesztésben használnak verziókezelő rendszereket fejlesztés alatt álló dokumentumok, tervek, forráskódok és egyéb olyan ad ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →