ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132                                               

Latin mondattan

A latin mondattan a latin nyelv szintaxisával foglalkozó tudományterület, mely egyrészt a nyelv belső szerkezetét és a nyelvhasználatot mutató dokumentumokat vizsgálva, másrészt a rokon nyelvekkel való összehasonlítás alapján igyekszik a mondatal ...

                                               

Latinság

A latinság kifejezés tágabb értelemben a latin nyelv koronként történő, széles körű használatát jelenti. Más értelemben a latin nyelvi ékesszólás stiláris és nyelvtani helyességét szabályozó elvek összessége, melyet ilyen értelemben Marcus Terent ...

                                               

Láz nyelv

A láz nyelv a láz nép nyelve, amelyet a Fekete-tenger délkeleti partvidékén beszélnek. ISO 639-3 kódja lzz. A láz mint a legtöbb kaukázusi nyelv bővelkedik a mássalhangzókban, kevés benne a magánhangzó és rendkívül gazdag morfológiával rendelkezik.

                                               

Luxemburgi nyelv

A luxemburgi nyelv A Luxemburgi Nagyhercegség nemzeti nyelve és egyben a franciával és a némettel együtt hivatalos nyelve. Beszélik a nyelvet továbbá Belgiumban Sankt-Vith és Arlon környékén, Németország kis részén Eifel és Bitburg körül, valamin ...

                                               

Macedón nyelv

A macedón nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv csoportjához tartozik. Macedónul kb. 2 millióan beszélnek, főleg Észak-Macedóniában. A macedón és a bolgár nyelv között magas fokú a kölcsönös érthetőség, mindkét nyelv a horváttól ...

                                               

Magyar hangtan

A magyar nyelv a jelenlegi hivatalos tudományos álláspont szerint az uráli nyelvcsalád finnugor ágának ugor csoportjába tartozik, a manysival és a hantival együtt. Rövid jellemzés: Agglutináló nyelv, magánhangzó-harmónia, SOV-tendencia, birtokos ...

                                               

Magyar magánhangzók

A magyar nyelvben használt magánhangzók száma 14 – ezek azok a hangok, amelyeket a magyar helyesírás lejegyez. Ezen kívül van számos olyan hang, amely csak nyelvjárásokban fordul elő, és van néhány olyan is, amely az irodalmi nyelvben is megtalál ...

                                               

Magyar mássalhangzók

labiális: f, v, p, b, m alveoláris: n, l dentális: t, d, sz glottális: h posztalveoláris: s, zs veláris: k, g palatális: j, ly, ny, ty, gy, cs, dzs

                                               

Magyar nyelvjárások

A magyar nyelv a mai álláspont szerint tíz nyelvjárási régióra oszlik: közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió, északkeleti nyelvjárási régió, Tisza–Körös-vidéki nyelvjárási régió, dél-dunántúli nyelvjárási régió, székely nyelvjárási régió, ...

                                               

Mahasz nyelv

A mahasz nyelv, más néven nobiin nyelv egy núbiai nyelv, ami a nílus-szaharai nyelvcsaládba tartozik. Egyéb megnevezése még noban tamen, ami "a núbiai nyelv"-et jelent. Az első núbiai emberek a Nílusi-völgyön telepedtek meg még 2500 évvel ezelőtt ...

                                               

Maláj nyelv

A maláj nyelv egy természetes nyelv, az ausztronéz, azon belül a maláj-polinéz nyelvcsalád tagja. Hivatalos nyelv Malajziában, Bruneiben, Szingapúrban és Kelet-Timorban. Ezen kívül sok beszélője van Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön és ...

                                               

Maldív nyelv

A maldív nyelv, más néven divehi a Maldív-szigetek hivatalos nyelve, amely a maláj, az arab és a hindi nyelv keveréke. A Maldív-szigeteken, India és Malajzia egyes részein, illetve szórványosan Szaúd-Arábia és Jemen területein mintegy 350 000 emb ...

                                               

Máltai nyelv

A máltai nyelv Málta nemzeti nyelve és az Európai Unió hivatalos nyelve. Szoros rokonságban áll az arab nyelvvel, pontosabban annak észak-afrikai és szicíliai dialektusából jött létre. Történelme során a dél-olasz, sőt a spanyol és az angol nyelv ...

                                               

Mande nyelvek

A mande nyelvek Nyugat-Afrikában beszélt nyelvek csoportja, a niger-kongói nyelvcsalád egyik ága. Az elnevezés tudományos eredetű: S. W. Koelle alkalmazta először 1854-ben, a manding nyelv nevéből alkotta. Az idetartozó nyelvek száma 23, beszélői ...

                                               

Mánta

Mánta szlovákiai német nyelvjárás, melyet elsősorban Mecenzéf környékén beszéltek, de a németek kitelepítése után erősen visszaszorult. A nyelv rossz helyzetében csak a 20. század 90-es éveiben volt újabb fellendülés, újjáalakult Szlovákiában a K ...

                                               

Manysi nyelvtan

A hangsúly változó, de általában az első szótagok valamelyikére esik.

                                               

Mator nyelv

A mator az 1840-es évek óta tartozik a holt nyelvek közé. Eredetileg a Szajánok vidékén beszélték Szibériában, közel a mai Mongólia északi határához. A matorok széles területen szétszórva éltek, mely keleti határától, a Minuszinszk-vidéktől a Jen ...

                                               

Mingrél nyelv

A mingrél nyelv Grúzia északnyugati részében beszélt nyelv. A 20. század elején ivéri néven is ismerték. Beszélői a mingrélek, akiket a grúz nép egy regionális csoportjának tekintenek. A dél-kaukázusi nyelvek kartvéli nyelvek csoportjába tartozik ...

                                               

Moksa nyelv

A moksa nyelv finnugor nyelv, az erza mellett a mordvin nyelv két fő ágának egyike, amelyet főleg Mordvinföldön beszélnek, de használják az oroszországi Penza, Rjazany, Tambov, Szaratov, Szamara és Orenburg területeken, Tatárföld és Baskíria közt ...

                                               

Molodcov-ábécé

A Molodcov-ábécé az 1918 és 1930, ill. 1936 és 1938 a komi nyelv írására használatos, módosított cirill ábécé volt. A komi-zürjén és a komi-permják irodalmi nyelv egyaránt ezt használta. Nevét alkotójáról, Vaszilij Alekszandrovics Molodcov komi n ...

                                               

Mundolinco

A mundolinco egy mesterséges nyelv, melyet a holland író J. Braakman hozott létre 1888-ban. Figyelemreméltó mint a legelső eszperantidó, azaz a legelső eszperantóból kialakult nyelv. Az eszperantóhoz viszonyított fontosabb változtatások közé tart ...

                                               

Nagy magánhangzócsúszás

A nagy magánhangzócsúszás az angol nyelv fejlődésének fontos eseménye volt. Körülbelül a 14 15. században zajlott, és nagyrészt ehhez köthető, hogy a középangol nyelvből kialakult a korai modern angol, ami a mai modern angol közvetlen előzménye.

                                               

Naturalista nyelv

A naturalista nyelv olyan zonális mesterséges nyelv, amelynek a szerkesztésekor alapul vett forrásnyelve a latin. Egyes forrásokban interlatinid néven hívják. Ilyen nyelv például az interlingva, az occidental stb. Az utóbbi évtizedekben készült, ...

                                               

Naurui nyelv

A naurui nyelv óceáninai nyelv, körülbelül 6000 ember beszéli Naurun. A naurui nyelv 12 fonetikus magánhangzót tartalmaz. A naurui nyelvben 16–17 mássalhangzó fonéma van. A naurui nyelv kapcsolata Mikronézia többi nyelvével még nem tisztázott.

                                               

Nganaszan nyelv

A nganaszan nyelv a nganaszanok egyik nyelve. 2002-ben 505 fő vallotta anyanyelvének a Tajmir-félsziget délnyugati és középső vidékein. A nyelv a szamojéd nyelvek közé tartozik, közelebbi rokonai a nyenyec nyelv és az enyec nyelv. Két fő nganasza ...

                                               

Niger-kongói nyelvcsalád

A niger-kongói nyelvcsalád a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja. Elterjedési területe Afrika. A családhoz tartozó nyelvek: fulambi temne Nyugat-atlanti ág volof vai Mande ág kpelle mende malinke mandingo Keleti csoport bambara Nyugati csopor ...

                                               

Nílus-szaharai nyelvcsalád

A természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja. Elterjedési területe Észak-Afrika. E nyelvcsaládot azok a nyelvek képviselik, amelyek elszórtan a kelet-afrikai országokban és a szudáni régióban találhatók. A családhoz tartozó nyelvek: zagava kanuri Sz ...

                                               

Norvég nyelv

A norvég a germán nyelvek északi ágához, a skandináv nyelvek nyugati ágához tartozik, zömében Norvégiában beszélik. A skandináv területeken élő északi emberek nyelvéből, az óészakiból fejlődött ki. A viking kalandozások idején a mai Norvégia terü ...

                                               

Nyugati szláv nyelvek

A nyugati szláv nyelvek a keleti szláv és a déli szláv mellett a szláv nyelvek harmadik alcsoportja. Főként Kelet-Közép-Európában beszélik ezeket a nyelveket. Mindegyik nyelv a latin ábécét használja, módosításokkal.

                                               

Oneida nyelv

Az oneida nyelv az amerikai oneida indián törzs nyelve. Néhány példamondat az oneida nyelvből: "Dokaan bineshiish ganadawendagin odadagwanan jibimisech, jibanisgwesich amiiweni obimaadisowin, amii gaye anishnaabeg omaa wisgwansin, onadawendaanaaw ...

                                               

Palaui nyelv

                                               

Paleoszibériai nyelvek

A paleoszibériai nyelvek a természetes nyelvek egy földrajzi alapú csoportja, amelyeket Szibériában beszélnek. Az ide sorolt nyelvek: Luoravetl nyelvek kerek csukcs korják kamcsadál/itelmen aljutor pumpokol kihalt kot kihalt ket jug asszán kihalt ...

                                               

Palóc nyelvjárás

A palóc nyelvjárás az egyik legismertebb magyar nyelvjárás. Szlovákiában és Észak-Magyarországon elterjedt, pontosabban Vágtól keletre, a Dunától és a Budapest-Cegléd-Szolnok vonaltól északra egészen a Tiszáig és a Sajó-Hernád-medencéig.

                                               

Pars pro toto

A pars pro toto latin kifejezés a metafora egyik fajtája. Szó szerinti jelentése: ’rész az egész helyett’ ; gyakorlatilag azt a közlésformát nevezzük így, amikor egy fogalomra vagy dologra úgy utalunk, hogy annak egy kisebb egységét, alkotórészét ...

                                               

Past Participle

A Past Participle az angol nyelv befejezett melléknévi igeneve. Nyelvtanulók többnyire csak az összetett igeidők tagjaként, az ige harmadik szótári alakjaként ismerik, de használata ennél tágabb, így hasonló esetekben is használható, mint a magya ...

                                               

Permi nyelvek

A permi nyelvek a finnugor nyelvcsalád, s azon belül a finn-permi nyelvek egy alcsoportját képezik. A beszélők az Urál-hegység vidékén élnek, Oroszországban. A nyelvcsoport tagjai: Komi komi zürjén komi-permják Udmurt votják

                                               

Pontosvessző

A pontosvessző egy írásjel. A magyar helyesírásban pontosvesszővel határoljuk el egymástól többszörösen összetett mondatokban a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző, ha a tagmondatok ...

                                               

Pregörög szubsztrátum

A pregörög szubsztrátum egy feltételezett ismeretlen, minden bizonnyal nem indoeurópai nyelv vagy nyelvjárás, amelyet az őskori Görögország területén, illetve a Balkán egyéb részein beszélhettek a görögök és egyéb indoeurópai népek letelepedése e ...

                                               

Primus inter pares

A primus inter pares latin kifejezés. Jelentése: "első az egyenlők között”. Olyan személy, csoport, ritkábban tárgy, amely ugyan egyenrangú a többiekkel, de valamely tulajdonságában, értékében mégis kiemelkedik a többi hasonló társa közül. Egy kö ...

                                               

Pun nyelv

A pun nyelv vagy karthágói nyelv az északnyugati sémi nyelvek közé tartozó kihalt nyelv, a föníciai származéka, közeli rokona volt az ókori héber, arab és más kánaáni nyelveknek. A punt Észak-Afrikában és néhány földközi-tengeri szigeten beszélté ...

                                               

Rulez

A rulez angol eredetű nemzetközi zsargonszó, a. m. "nagyszerű”, "király”. Valaminek a kiemelkedő tulajdonságát jelzi, nemritkán a konkurencia fölé emelkedést hangsúlyozzák vele. A szóvégi z kiejtése spanyolos asszociációkat kelt az angol nyelvű s ...

                                               

Sarati ábécé

A Sarati egy a Tolkien által kitalált írásfajták közül. Tolkien feltehetőleg az 1910-es évek végén találta ki ezt az írást. A történetek szerint Tirioni Rúmil fejlesztette ki Valinorban, ám a tengwar elterjedésével mégis egyre inkább háttérbe szo ...

                                               

Scots nyelv

A scots nyelv az angolhoz közel álló germán nyelvváltozat, mely az óangol nyelv északi dialektusának a folytatása. Skócia lakosságának többnyire ez az anyanyelve. Nem tévesztendő össze a skót gael nyelvvel, amely az írrel együtt a kelta nyelvek g ...

                                               

Skóciai angol nyelv

A skóciai angol nyelv a szabvány angol nyelv Skóciában beszélt és oktatott változata. Leginkább kiejtésében és szókincsében tér el a brit angoltól. Hivatalos saját elnevezése: Standard Scottish English vagy Scottish Standard English. A skócia ang ...

                                               

Skót gael nyelv

A skót gael a goidel nyelvek csoportjába, tágabban a szigeti kelta nyelvek családjába tartozik. Ebbe a csoportba tartozik még az ír és a manx nyelv is. Ez a csoport különbözik a kelta nyelvek úgynevezett "brit” csoportjától, melybe a walesi, a ko ...

                                               

SNAFU

A SNAFU az angol Situation Normal: All Fucked Up rövidítése, amely a második világháborús amerikai katonai szlengből került át a köznyelvbe az 1940-es évek első felében. Legkorábbi említése a Notes and Queries nyelvészeti magazin 1941 szeptemberi ...

                                               

Sona nyelv

A sona nyelv a bantu nyelvek egyike, Zimbabwe hivatalos nyelve. Ezen kívül elsősorban még Mozambikban, Zambiában és Botswanában használatos természetes nyelv. Összesen kb. 10 millióan beszélik. Hangrendszerére jellemző a zv és sv betűkapcsolatokk ...

                                               

Sorszámnév

A sorszámnév onnan kapta a nevét, hogy a tőszámnévből -dik képzővel képezzük kivéve: első, második, így meghatározható a sorrendi hely. Néha az -ik nélküli puszta -d képző alkot sorszámnevet: harmadéves, hetedízben.

                                               

Superessivus

A superessivus egy szokatlan nyelvtani eset. Valamely felület fölötti helyzetet, vagy ezzel rokon jelentést jelöl. Magyar toldaléka: "‑n/‑on/‑en/‑ön”. A legtöbb nyelv az eset használata helyett névutókat vagy elöljárószókat használ; mások, így pé ...

                                               

Suzette (keresztnév)

A Suzette vagy Susette külföldi, jellemzően frankofón és angol nyelvű országokban használt női keresztnév. A Zsuzsanna névvel rokonítható keresztnevek közé tartozik, a név francia nyelvváltozatából, az ott gyakori "-ette” kicsinyítő képzővel előá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →