ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131                                               

Etimon

Az etimon valamely emberi szó legősibb formája. Általában azt a szót nevezik egy szó etimonjának, ameddig visszavezethető. A szavak eredetét kutató nyelvészeti segédtudománynak, az etimológiának a vizsgálati tárgya. Az etimológia kifejezés a görö ...

                                               

Etiópia nyelvei

Etiópiában 90 önálló nyelvet beszélnek, ebből 80 élő nyelv, ötnek nem ismeretesek beszélői. E nyelvek többsége az afroázsiai nyelvcsalád sémi, kusita és omói ágához tartozik, de a nílus-szaharai nyelvcsalád nyelvei is képviseltetik magukat. Az et ...

                                               

Even nyelv

Az even nyelv egy veszélyeztetett nyelv, melyet az evenek beszélnek Oroszország távol-keleti területén. 1932 óta írott nyelv, melynek alapja az ola dialektus.

                                               

Fekete Beszéd

A fekete beszéd egy J.R.R. Tolkien által alkotott mesterséges nyelv. Tolkien több nyelvet is alkotott, amelyeken a műveiben, legfőképpen a Középfölde-legendáriumban szereplő különböző fajokat vagy népeket szólaltatta meg. A nyelvalkotás mondhatni ...

                                               

Felnémet nyelvek

A felnémet nyelvek a germán nyelvek nyugati ágába tartozó, a középső és déli német nyelvterületen kialakult nyelvváltozatok. A nyelvészet a "Hochdeutsch", azaz "felnémet" szót földrajzi értelemben használja: a hoch szó a német nyelvterület déli, ...

                                               

Feröeri nyelv

A feröeri nyelv, más néven färöi nyelv az indoeurópai nyelvcsaládon belül a germán nyelvek közé tartozó nyelv. Közelebbről az északi germán nyelvek inzuláris nyelvei közé tartozik. Feröer hivatalos nyelve; itt Shetlanddal ellentétben megőrizték ő ...

                                               

Finn-permi nyelvek

A finn-permi nyelvek a finnugor nyelv család egy alcsoportját képezik. Alcsoportjai a permi nyelvek és a finn-volgai nyelvek. A beszélők Észak-Európában helyezkednek el, a Finnországtól az Urál-hegységig terjedő területen.

                                               

Folyamatos múlt

A folyamatos múlt bizonyos nyelvekben olyan múltbéli cselekvést vagy történést kifejező igeidő, amely hosszú időn át tartott, a múltban rendszeresen ismétlődött, illetve kezdete és vége a szövegkörnyezetben ismeretlen vagy a beszélő számára nem b ...

                                               

Fonológia

A fonológia vagy fonematika a nyelvtudománynak az ága, amely a beszédhangoknak a nyelvi rendszerben elfoglalt helyét és szerepét vizsgálja, szemben a fonetikával, amely egy adott nyelv beszédhangjainak a leírásával foglalkozik. Ha a nyelv egyes h ...

                                               

Foo, bar és baz

A foo, bar és baz népszerű "metaváltozók” a hacker szlengben: olyan nevek, amelyeket példaprogramokban használnak közelebbről meg nem határozott célú változók elnevezésére. Vélhetőleg a katonai szlengben használatos FUBAR rövidítésből ered, elősz ...

                                               

Föníciai nyelv

A föníciai nyelv egy olyan nyelv, amelyet eredetileg az egyiptomiul Pūt nak, a föníciaiul, héberül valamint arámiul Kánaánnak, továbbá görögül és latinul Föníciának nevezett part menti területen beszéltek. A nyelv a sémi nyelvek közé, azon belül ...

                                               

Friedrich Gottlieb Barth

Epistola ad. Carolum Henricum Geislerum.: de nova editione Propertü Deo volente procuranda, Leipzig, 1773 Kurzgefaßte Spanische Grammatik: Vorinnen die richtige Aussprache und alle zur Erlernung dieser Sprache nöthigen Grundsätze abgehandelt und ...

                                               

FUBAR

A FUBAR az angol Fucked Up Beyond All Repair vagy Fucked Up Beyond All Recognition rövidítése, amely a második világháborús katonai szlengből került át a köznyelvbe. Magyarországon főleg a hacker szlengből ismert, ahol eredeti jelentésén kívül a ...

                                               

Gagauz nyelv

A gagauz nyelv egy török nyelv, melyet a gagauzok beszélnek Moldova déli részén, Gagauziában, ahol hivatalos státusza is van. Körülbelül 150 000-en beszélik anyanyelvi szinten.

                                               

George McCune

George McAfee "Mac" McCune koreai születésű amerikai nyelvész volt, aki Edwin O. Reischauerrel közösen fejlesztette ki a McCune–Reischauer átírási rendszert 1937-ben. Phenjanban született, egy amerikai értelmiségi misszionárius, George Shannon Mc ...

                                               

Germán nyelvek

A germán nyelvek az indoeurópai nyelvek egyik nyugati ága. Saját fejlődésük az első germán hangeltolódás befejeztével kezdődött. Közös ősük a proto-germán nyelv volt, melyet i. e. 1000 körül beszéltek a vaskori Észak-Európában, ezért is írásos em ...

                                               

Germanisztika

A germanisztika a germán népek nyelvével, műveltségével, irodalmával és történelmével foglalkozó, a német nyelv és a német nyelvű irodalom történelmi és jelenlegi megjelenési formáival foglalkozó tudományág.

                                               

Grikó nyelv

A grikó nyelv a görög nyelv egy változata, a dél-olaszországi Calabriában és Apuliában. Bár számos eltérése van, bizonyos szinten érthető a grikót beszélők számára az újgörög nyelv. Érdekes dolog, hogy ebben a régióban más nem újlatin kisebbségek ...

                                               

Grönlandi nyelv

A kalaallisut nyelv egy eszkimó-aleut nyelv, melyet Grönlandon beszélnek. Közel áll a kanadai nyelvekhez, mint például az inuktituthoz. A nyelv nagyon hasonlít rokonaihoz. Gyakorlatilag nincsenek összetett szavak, mivel ezekre a szavakra már más ...

                                               

Grúz nyelv

A grúz nyelv a kartvél csoportba tartozik. Grúziában 3.9 millió ember beszéli, külföldön pedig még félmillióan. Grúzia hivatalos nyelve. Valamennyi grúz etnikai csoport irodalmi nyelve, azoké is, amelyek a grúztól elkülönült dél-kaukázusi kartvél ...

                                               

Gründler

A déli Szepesség lakói, az úgynevezett gründler -ek, egyes kutatók szerint az erdélyi szászokkal rokonok és nagyrészt valószínűleg onnan is húzódtak fel észak felé. Az erdélyi szászok egy része flandriai eredetű. Innen lehet Szepesolaszi néme nev ...

                                               

Guarani nyelv

A guarani egy latin-amerikai indián nyelv. Paraguay, Bolívia és a Dél-amerikai Közös Piac egyik hivatalos nyelve. 4.8 millióan beszélik. Az andoki-egyenlítői nyelvek közül az egyenlítői nyelvek csoportjába, azon belül a tupi-nyelvek közé tartozik ...

                                               

Hacsek (jel)

A hacsek ékezet; főleg mássalhangzók hangértékét módosító mellékjel, amelyet egyes szláv és balti nyelvek használnak. A Unicode-ban caron a neve, csehül háček, szlovákul mäkčeň, szlovénül strešica, horvátul és szerbül kvaka vagy kvačica, finnül h ...

                                               

Hangtan

A hangtan a nyelvészet azon szakterületeinek összefoglaló elnevezése, amelyek az emberi nyelv hangzó megjelenésének tanulmányozásával foglalkoznak. Két, egymással szoros összefüggésben lévő fő ága a fonetika és a fonológia. A nyelvtanok általában ...

                                               

Három pont

A három pont vagy hármaspont egy írásjel. A magyar helyesírásban három ponttal jelezzük a gondolat befejezetlenségét: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. Meggondolni háborítlan, / Ami immár közelebb van… stb) Három po ...

                                               

Hawaii nyelv

A hawaii nyelv a polinéz nyelvek egyike, amely nevét kialakulási helyéről, a csendes-óceáni Hawaii szigetről kapta. Az angol nyelvvel együtt Hawaii állam hivatalos nyelve. III. Kamehameha hawaii király alkotta meg az első hawaii nyelvű alkotmányt ...

                                               

Hepburn-átírás

A japán nevek Hepburn-féle átírása a nyugaton legelterjedtebb – de hivatalosan nem teljeskörűen pártolt – formája a japán írás latin betűs leképzésének. Nevét James Curtis Hepburnről kapta, bár ő maga csak az elterjesztéséből vette ki a részét az ...

                                               

Hindi nyelv

A hindi nyelv India egyik hivatalos nyelve. A világon több mint 500 millió ember beszéli A hindi nyelv az indoeurópai nyelvek legősibb ismert képviselőjéből, a szanszkrit nyelvből származik, akárcsak sok más mai indiai nyelv. Ezek közül azonban a ...

                                               

Hun nyelv

Az európai hun nyelv ről alig vannak nyelvemlékek, ezért nyelvi hovatartozásukat csak találgathatjuk. A tudomány mai álláspontja szerint az európai hunok részben azonosak az ázsiai hsziungnukkal, akiknek egy része nyugat felé haladva nevét megőri ...

                                               

Idiolektus

Az idiolektus az egyének sajátos nyelvváltozata, az általánosnak tételezett köznyelvi formától eltérő egyedi nyelvhasználat. Több megjelenési szintje lehetséges, idiolektusok lehetnek a szókincs, a nyelvtani szerkesztés vagy a kiejtés egyéni sajá ...

                                               

Igenév

Az igenév igéből képezhető átmeneti szófaj, amely az ige sajátosságait más szófajok tulajdonságaival ötvözi. A vonzatait, bővítményeit gyakran örökli az eredeti igétől, viszont a mondatban, amelybe kerül, a névadó másik szófaj tulajdonságait muta ...

                                               

Illativus

Az illativus egy nyelvtani eset. Valamely körülhatárolt helybe mutató irányt, vagy ezzel rokon jelentést jelöl. Toldaléka a magyarban a "-ba/-be”.

                                               

Imperfectumtő

Az imperfectumtő a latinban, mint az indoeurópai nyelvekben általában, az igetőnek egy rendszerint továbbképzett változata, melyet az imperfectumi igealakok használnak. Az imperfectumi tő képzése a latinban is történhet sc’ képző crēscō i’ félhan ...

                                               

Imre Samu Nyelvi Intézet

Az Imre Samu Nyelvi Intézet a határon túli magyar nyelvű tudományos kutatóintézetek hálózatának tagja. Az Alsóőr központtal működő Magyar Média és Információs Központ nyelvtudományi kutatócsoportja. Az ISNYI együttműködik az MTA-val, illetve Horv ...

                                               

Indoiráni nyelvek

Az indoiráni nyelvek a szláv nyelvek, valamint az örmény nyelv mellett az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágainak egyikét alkotják. Három fő ágra oszthatók: indoárja vagy ind nyelvek, nurisztáni nyelvek és iráni nyelvek.

                                               

Indonéz nyelv

Az indonéz nyelv Indonézia hivatalos nyelve. A nyelv mai formája a maláj nyelv egyik nyelvjárásának standardizációjával jött létre az indonéz függetlenség 1945-ös kikiáltását követően. A két nyelv máig sok hasonlóságot mutat. Az indonéz a maláj-p ...

                                               

Inessivus

Az inessivus egy nyelvtani eset. Egyes nyelveken a valamilyen zárt területen belüli létezést, vagy valamely ezzel rokon állapotot fejez ki. A magyarban legtöbbször a "-ban/-ben” toldalék jelöli; példák más nyelvekből, mind "házban" jelentéssel: " ...

                                               

Jolly Roger

A Jolly Roger kifejezést az angol tengerészek használták a kalózok lobogójára. Ezek a lobogók zömében halálfejes zászlók voltak, de általában véve is a csontváz, és a halál motívumai voltak fellelhetők ezeken. A középen koponya, alatta keresztbe ...

                                               

Kabil nyelv

1995-ben mintegy 7.123 millióan beszélték anyanyelvükként, a legtöbben, 4.5 millióan Algériában. Jelentős kivándorolt kabil közösségek élnek Franciaországban és Belgiumban.

                                               

Kalmük nyelv

A kalmük nyelv az altaji nyelvekhez, azon belül a mongol nyelvek közé tartozó egyetlen európai mongol nyelv, amit a Kaszpi-tenger térségében beszélnek. A Kalmük Köztársaságban hivatalos nyelv, a kalmük nyelvet beszélők száma folyamatosan növekszi ...

                                               

Kana

A kana a japán szótagírások összefoglaló neve, amelyek különböznek a kandzsitól és a latin ábécétől. Három írásmód tartozik hozzá: a hiragana, a katakana, valamint a kandzsi régi szótagírásos használata, a manjógana, amely a másik kettő ősének te ...

                                               

Kannada nyelv

A kannada nyelvet a dél-indiai Karnátaka államban beszélik, mintegy 44 millióan. Egyike India 22 hivatalos nyelvének. Irodalmisága az ezredforduló tájától számítható. Több dialektusa létezik és néhány kisebb nyelv is a kannada betűkészletet haszn ...

                                               

Keleti germán nyelvek

A keleti germán nyelvek az indoeurópai nyelvek egy kihalt csoportja, a germán nyelvek családjában. A gótok nyelve az egyetlen írásban is fennmaradt keleti germán nyelv. A forrásainkból ismert többi keleti germán nép, a burgundok, a gepidák, a her ...

                                               

Keleti szláv nyelvek

A keleti szláv nyelvek a nyugati szláv és a déli szláv mellett a szláv nyelvek három alcsoportjának egyike, a beszélők száma alapján a legnagyobb. Főként Kelet-Európában beszélik ezeket a nyelveket. Annak ellenére, hogy nagy területen helyezkedne ...

                                               

Kenúzi nyelv

A kenúzi nyelv, más néven kenzi nyelv vagy mattokki nyelv egy núbiai nyelv Egyiptomban, ami a nílus-szaharai nyelvcsaládba tartozik. Legközelebbi rokona a Szudánban beszélt dongolai, illetve a mahasz és a kihalt meroita nyelv. A népesség és a nye ...

                                               

Kettőspont

A kettőspont egy írásjel. Unicode-ban, ASCII-ben az 58. helyen van, hexadecimálisan 0x003A A magyar helyesírásban kettőspontot használunk, amikor egy-egy gondolatra akarjuk felhívni a figyelmet, vagy ha jelezni akarjuk, hogy a kettőspontot követő ...

                                               

Khmer nyelv

A khmer nyelv a khmerek és Kambodzsa hivatalos nyelve. Ez a második legtöbb beszélővel rendelkező ausztroázsiai nyelv, beszélői száma több tízmillió. A khmer nyelvre erős befolyással bírt a szanszkrit és a páli, különösen a királyi és egyházi reg ...

                                               

Kirgiz nyelv

A kirgiz nyelv az altaji nyelvcsaládba tartozó nyelv. A nyelvet kb. 4 millióan beszélik, főként Kirgizisztánban, Kína nyugati részén, Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban. A kirgizek eredetileg egy paleoszibériai nyelvet beszéltek, a ...

                                               

Klasszikus japán nyelv

A klasszikus japán nyelv a japán irodalmi nyelv egy korábbi változata, amelyet 794 és 1185 között, a Heian-korban használtak. A klasszikus japán nyelvet az ójapán előzte meg, utána pedig a középjapán nyelv következett.

                                               

Koiszan nyelvcsalád

A koiszan nyelvcsalád Dél- és Kelet-Afrika bennszülötteinek nyelveit foglalja magába; Dél-Afrikában a khoik és busmanok, keleten pedig a hadzabék és sandawék nyelve tartozik ide. A nyelvek a kiejtésük során használt számos csettintőhangról váltak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →