ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125                                               

Szótag

A hangtanban a szótag a szó vagy a beszéd egy beszédhangból vagy beszédhangok sorozatából álló alapvető kiejtési egysége, melyet intuitív módon azonosítanak a beszélők, és nincs egységes nyelvészeti meghatározása. Fonetikai szempontból létezik le ...

                                               

Thai királyi általános átírási rendszer

A Thai királyi általános átírási rendszer a thai nyelv hivatalos átírása latin betűs írásra. A thai nyelv saját bonyolult írással rendelkezik: a thai írás 44 mássalhangzójellel, 28 magánhangzójellel, és ezen kívül még mássalhangzó-magánhangzó kom ...

                                               

Interlingvisztika

Az interlingvisztika a nyelvtudomány egy ága, a mesterséges nyelvek történetének, elméletének és szerkesztési elveinek tudománya. Az interlingvisztikára vonatkozó meghatározások közös forrása Otto Jespersen 1930-ban megjelent műve: A New Science: ...

                                               

International Auxiliary Language Association

Az International Auxiliary Language Association t 1924-ben Frederick Gardner Cottrell vegyész alapította. Az egyesület egy mindenki számára jól használható, de mégis egyszerű nemzetközi segédnyelv létrehozására született. Az egyesület működésében ...

                                               

Mesterséges nyelvek gyűjteménye és Eszperantómúzeum

Az Eszperantó Múzeumot és a Mesterséges nyelvek gyűjteményét 1927-ben Hugo Steiner udvari tanácsos Nemzetközi Eszperantó Múzeumként alapította. A múzeum 1928-ban Bécsben az Osztrák Nemzeti Könyvtárban kapott helyet. Egyszerre szolgál múzeumként, ...

                                               

Paszigráfia

Paszigráfiá nak nevezi az interlingvisztika az egyetemes írásrendszereket. E rendszerek a legkülönfélébb jeleken alapulhatnak: vannak betű- és számjegyes paszigráfiák, muzikgráfiák, piktográfiák, ideográfiák stb. Néhány ismertebb rendszer: Christ ...

                                               

Írás

Az írás a gondolat rögzítése jelekkel, írásjegyekkel, betűkkel, számjegyekkel vagy hangjegyekkel. Van nyelvhez nem kötődő és fonetikus változata is. Mai formájában egyezményes karakterekkel írt jelsor, amelynek rögzített értelmezése, szabályos és ...

                                               

Analfabetizmus

Az analfabetizmus az írástudás hiányát jelenti, azt, hogy a felnőtt egyén nagyon rosszul, vagy egyáltalán nem tud se írni, se olvasni. Illiterációnak is nevezhetjük a jelenséget, különösen azokkal a nyelvekkel kapcsolatban, amelyeket nem alfabeti ...

                                               

Digitális írástudás

A digitális írástudás tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek is ...

                                               

Dőlt betűs írás

A dőlt betűs írás olyan enyhén jobbra dőlő, ezért dinamikus vonalvezetésű kézírás típus, amelyet Virágvölgyi Péter grafikus dolgozott ki az 1970-es években a Magyarországon általánosan oktatott, statikusabb zsinórírás alternatívájaként. A reneszá ...

                                               

Elválasztás (nyelvészet)

Az elválasztás nyelvi értelemben azt jelenti, ha egy szót nyomtatott szövegben – rendszerint sor végén – megszakítunk. Ennek célja lehet a szöveg tagolása, például hogy egy sorkizárt szövegben ne maradjon túl nagy hézag a szavak között. pl.: leg- ...

                                               

Grafométer

A Szidnai–Kiss-féle grafométer az írásanalitika alapvető mérési műszere. Az írásanalitika sémája tartalmaz egy specialitások elnevezésű területet, amelybe besorolható a grafométer azon működési elve, miszerint az írásnak van láthatatlan dimenziój ...

                                               

IAST

A IAST dévanágari, és egyéb bráhmi eredetű írásrendszerek latin írásrendszerre történő átírását segíti, speciálisan a szanszkrit nyelv, és a páli nyelv sajátosságainak és fonémarendszerének megfelelően. Bár az ISO 15919-es szabvány ezekre az átír ...

                                               

Írásanalitika

Az írásanalitika az írás elemzésével foglalkozó 21. századi, tudományos szemlélet és módszertan. Elméletének megalkotása dr. Farkas László igazságügyi grafológus szakértő nevéhez fűződik. Az írásanalitika az írás fogalmát mint az auditív beszédet ...

                                               

Írásbeliség

Az írásbeliség fogalma általában az írásos kultúra azon szakaszát jelöli, amelyben már létezik legalábbis felirat-kultúra, a feliratok hagyománya illetve esetleg kódexek. Tehát kulturális tartalmak, információk kézírásos rögzítése szöveges alakba ...

                                               

Írástudás

Az alfabetizmus, vagy írás/olvasási készség legegyszerűbb formájában az írni-olvasni tudást fedi. Részletesebb meghatározásában az írás/olvasási készség magában foglalja az értő és megértésre törekedő olvasást, az összefüggő írott szöveg létrehoz ...

                                               

ISO 15919

Az ISO 15919 egy 2001-ben elkészült nemzetközi szabvány, amely a dévanágari, és egyéb bráhmi eredetű írásrendszerek latin írásrendszerre történő átírását rögzíti. A szabvány kialakítását a bráhmi típusú írásoknak a romanizált latin betűknél jóval ...

                                               

Jobb agyféltekés írás

A jobb agyféltekés írás egy olyan, Vidi Rita által kidolgozott kreatív írást oktató módszer, amely a két agyfélteke mentális működési különbözőségére, és a jobb és bal agyféltekével kapcsolatos tudományos kutatásokra alapszik. A módszer kidolgozó ...

                                               

Képvers

A képvers vagy kalligram olyan vers, amely a betűk, szavak, szövegrészletek, verssorok és versszakok sajátos grafikai-tipográfiai elrendezésével egyszersmind képileg is megjeleníti – akár utalásszerűen is – a tartalmi mondanivalót, vagy éppen ann ...

                                               

Neuma

A neuma az énekhangok lejtését, illetve egy-egy dallamfrázist leíró grafikus jel. Egy neuma 1-4 hangos dallamformulát jelöl. Egyes hangjelei a notá k. A szövegsorok közé úgynevezett in campo aperto írt neumák azt mutatják, hogy a szöveg egyes szó ...

                                               

Névjegykártya

A névjegykártya személyes vagy üzleti kapcsolati információs kártyácska, mely a készítő adatait / elérhetőségeit tartalmazza. Lényeges arculati elem, amely hatékonyabbá és kényelmesebbé teszi a személy bemutatkozását is. Hagyományosan fehér lapon ...

                                               

Rezonometria

A rezonometria az írásanalitika alapvető mérési módszere. A kézírást tudatos céltevékenységként vizsgálja, az információ-anyag-energia dimenzióin keresztül. Elméleti hátterét és metódusát dr. Szidnai László klinikai írás-szakpszichológus, írásana ...

                                               

A román nyelv írása

Ez a szócikk a román nyelv írásának történetével, a mai román írásrendszerrel, az írásjelek hangtani értékével, valamint a román helyesírással foglalkozik.

                                               

Sequoyah

Sequoyah, vagy másik ismert nevén George Guess, Guest vagy Gist, cseroki ezüstkovács volt, a szótagírás elvét felhasználó, máig élő cseroki ábécé megalkotója. Nevét számos hely- és intézménynév őrzi, és egyes vélemények szerint róla nevezték el a ...

                                               

Utóirat (levelezés)

A szó Kierkegaard egyik önálló művének címében is szerepel. Számos dal címében szerepel pl. PS. I Love You (The Beatles. Cseh Tamás 1987-es albumának címe Utóirat.

                                               

Nyelvi játékok

Scharade: verses feladványok, ahol egy szó részleteit kell a verssorokból kitalálni Szóintarzia: a szövegben elrejtett értelmes szavak, mondatok találhatóak Hasonló szavak: egyező alakú, de össze nem függő szavak simi a latin similis -ből Szómate ...

                                               

Akasztófa (játék)

Az akasztófajátékot papír és ceruza segítségével két vagy több játékos játszhatja. Az egyik játékos gondol egy szóra, és a másik játékos megpróbálja kitalálni a szót a szóban szereplő betűk kitalálásával.

                                               

Állatnevekről elnevezett tárgyak listája

Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc, szerk. Gerstner Károly et al. 3. átd. kiadás. Budapest: Akadémiai. 2006. ISBN 963-05-8416-6, ISBN 978-963-05-8416-6

                                               

Ambigramma

Az ambigramma olyan grafikai alakzat, amely több irányból olvasható. A leggyakoribb ambigrammák 180 fokkal elforgatva ugyanazt a szót adják ki, de előfordulnak olyan ambigrammák is, amelyek egy vagy több másik értelmes szót adnak ki. Az ambigramm ...

                                               

Anagramma

Az anagramma a szójátékok egy fajtája, melyben értelmes szavak vagy mondatok betűinek sorrendjét úgy változtatjuk meg, hogy az eredmény szintén értelmes szó vagy mondat legyen. Sok anagramma esetén az eredeti és a végeredmény között humoros vagy ...

                                               

Antanténusz

Az Antanténusz egy rövid, verses kiszámoló és mondóka, melyet kisiskolásoknak és óvodásoknak szántak. Magyar nyelvterületen sok helyen előfordul, sok szövegváltozattal, ami régi eredetére utal. Jelenleg sincs általánosan elfogadott álláspont az e ...

                                               

Árvíztűrő tükörfúrógép

Az árvíztűrő tükörfúrógép nem egy létező gép, hanem egy könnyen megjegyezhető, pangrammára hasonlító szöveg. Úgy tartalmazza a magyarban használt összes ékezetes karaktert, hogy közben egy összefüggő, értelmes szöveget látunk. Elsősorban a betűtí ...

                                               

Azonos helyesírású nemzetközi szavak listája a magyar és más nyelvek között

Az alábbi lista azokat a nemzetközi szavakat tartalmazza betűrendben, amelyek írott alakja – és többé-kevésbé a jelentése is – egybeesik a magyar és más, latin ábécét használó nyelven. A szavak mellett – szintén betűrendben – az azonos helyesírás ...

                                               

Bikkfanyelv

Bikkfanyelv – az adott nyelvet nem ismerő számára az anyanyelvétől lényegesen eltérő nyelv, illetve beszéd, amely kellemetlenül hangzik, és a megtanulása nehézségeket okoz. Aki bikkfanyelvet használ, az valójában értelmetlenül beszél, vagy/és súl ...

                                               

Buffalo buffalo buffalo

A "Buffalo buffalo.” egy nyelvtanilag helyes angol mondat. William J. Rapaport, az amerikai University at Buffalo egyetem docense által 1972-ben feljegyzett, majd a Linguist List című munkájában 1992-ben közzétett mondat jól illusztrálja, hogy a ...

                                               

Csacsipacsi

A csacsipacsi egy nyelvi játék, amelynek lényege ugyanazon betűsorrend eltérő tagolásával új, értelmes kifejezések előállítása. Egyes változatokban a kezdőbetű változhat. A játékszabályokat Czibor János fogalmazta meg Csukás Istvánnal folytatott ...

                                               

Eszperente

Az eszperente jellegzetesen magyar nyelvi játék, amelyben értelmes mondatokat kell képezni, ám magánhangzóként kizárólag az e betű, azaz a nyílt e és a zárt e hangok használhatóak. Az eszperente gyakran ismert fogalmak meghatározásaként jelenik m ...

                                               

Ging Gang Goolie

Ging Gang Gooli vagy Ging Gang Goo egy halandzsa nyelven íródott cserkész dal amely széles körben elterjedt a világ cserkészei és leánycserkészei között.

                                               

Kettős betűvel egybeeső betűegyüttest tartalmazó magyar szavak listája

Ezen az oldalon olyan magyar szavak szerepelnek, amelyek nem olvashatók ki egyértelműen a betűiknek a kettős betűkkel való egybeesése miatt. Ezek a szavak annyiban egyedülállóak, hogy helyes kiejtésük csak jelentésük ismeretében lehetséges. A mag ...

                                               

A konstantinápolyi érsek

"A konstantinápolyi érsek ” egy népszerű spanyol és olasz nyelvtörő. Érdekessége, hogy ötször egymás után szerepel benne – különféle ragozott alakokban – egy nagyon hosszú kitalált szó, amelyet még az anyanyelvi beszélők számára is nehéz kiolvasn ...

                                               

Kronogramma

A kronogramma egy olyan – általában latin nyelven íródott – mondat vagy felirat, amelyben a római számként azonosítható betűket római számokként összeadva egy számot, általában az adott szöveg által hivatkozott vagy azzal összefüggésben lévő évsz ...

                                               

Kronosztikon

A kronosztikon verses kronogramma, azaz olyan, az épületek vagy egyéb építmények homlokzatán, elején elhelyezett, az építésre, építtetőre utaló, általában latin nyelvű, verses felirat, amelynek nagyobb mérettel vagy színezéssel kiemelt betűit róm ...

                                               

Lipogramma

A lipogramma egy szöveg, amelyből szándékosan és szisztematikusan kihagytak egy vagy több betűt az ábécéből. A fogalmat az Oulipo társaság találta ki. A szó a görög leipein és gramma szavakból kovácsolódik. A legjelentősebb irodalmi lipogrammák: ...

                                               

Nyelvtörő

A nyelvtörő egy olyan – általában tréfás – kifejezés, mondat, rövid szöveg vagy vers, amelynek célja, hogy minél nehezebben lehessen tisztán kimondani. Ennek elérésére olyan egymás utáni szavakat tartalmaz, amelyek nagyon hasonló, könnyen eltéves ...

                                               

Pangramma

A pangramma olyan nyelvi játék, amelynek célja, hogy az adott nyelv ábécéjében megtalálható összes betűt egyszer felhasználva értelmes mondatot alkosson. Mivel ez általában elég nehéz, a legtöbb esetben csak közelítő, több betűt is többször haszn ...

                                               

Pig Latin

A Pig Latin egy módosítós angol nyelvi játék. Úgy képzünk egy Pig latin szót egy angol szóból, hogy a szó elején lévő mássalhangzókat egy kötőjellel és egy "ay" szavacskával a szó végére helyezzük át. A módosítás célja kettős, hogy összezavarjuk ...

                                               

Reginam occidere

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico – írta Merániai János esztergomi érsek híres levelében dodonai kétértelműséggel.

                                               

Rosszul összetett szavak

A rosszul összetett szavak olyan nyelvi játék, amelyben két összetett szót olvasztanak egybe, melyeknek egyik tagja középen így közös lesz. A játék lényege az, hogy mulatságos hatás elérése érdekében olyan összetételeket keresnek, amelyeknek szok ...

                                               

Sator-négyzet

A sator-négyzet egy latin nyelvű palindrom, amelynek 25 betűjét 5 sorban és 5 oszlopban, négyzet alakban írják fel: A szöveget akár vízszintesen, akár függőlegesen, akár a bal felső, akár a jobb alsó sarokból kezdve olvassuk, mindig ugyanazt kapj ...

                                               

Scharade

A képet ő fiatal korában festette. Megoldás: Petőfi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →