ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Language Testing

A Language Testing egy recenzionált tudományos folyóirat, amely tudományos cikkeket jelentet meg a nyelvi tesztelés és értékelés szakterületeken. Fő szerkesztői Luke Harding és Paula Winke. 1984-ben alapították, a SAGE Publications adja ki.

                                               

Magyar Nyelv (folyóirat)

Magyar Nyelv napjainkban negyedévente megjelenő magyar nyelvtudományi szakfolyóirat. Alapítás éve: 1905. Közreadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Közreadását 1945 óta támogatja a Magyar Tudományos Akadémia. Székhely: Budapest. ISSN 0025-0228

                                               

Magyar Nyelvőr

A Magyar Nyelvőr 1872. január 15-én alapított magyar nyelvművelő folyóirat. Alapította Szarvas Gábor Pesten. Negyedévenként jelenik meg.

                                               

Nyelvtudományi Közlemények

Nyelvtudományi Közlemények a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata, a legrégibb nyelvészeti folyóiratok egyike. Az 1862-ben Hunfalvy Pál irányítása alatt indult útjára. Főként a finnugrisztika illetve az uralisztika műv ...

                                               

Second Language Research

A Second Language Research egy recenzált tudományos folyóirat a nyelvészet területén. Elsősorban a második nyelv elsajátításával foglalkozik. 1985-ben alapították, negyedévente jelenik meg a Sage Publications gondozásában. Ezen felül évente egy k ...

                                               

Studia Etymologica Cracoviensia

Studia Etymologica Cracoviensia – 1996-ban alapított etimológiai kutatásoknak szentelt nemzetközi tudományos folyóirat. Alapítója és főszerkesztője Marek Stachowski, orientalista, aki több éven át vezette a krakkói Jagelló Egyetem Magyar Filológi ...

                                               

Studies in Second Language Acquisition

A Studies in Second Language Acquisition egy, a Cambridge University Press által negyedévente közzétett, recenzált folyóirat. A folyóirat szerkesztői 2019-ben: Albert Valdman és Susan Gass. A Journal Citation Reports szerint a folyóirat 2016. évi ...

                                               

System (folyóirat)

A System egy recenzált tudományos folyóirat, amely az oktatási technológia és az alkalmazott nyelvészet területén jelentet meg tudományos publikációkat. A folyóiratot 1973-ban alapították, és az Elsevier adja ki. A főszerkesztők: Xuesong Gao, Mar ...

                                               

TESOL Quarterly

A TESOL Quarterly negyedévente recenzált tudományos folyóirat, amelyet Wiley-Blackwell tesz közzé a TESOL International Association nevében. Ez magában foglalja az angol nyelv oktatását és tanulását, a normál angol mint második nyelvjárást, beleé ...

                                               

The Modern Language Journal

A The Modern Language Journal egy recenzált tudományos folyóirat, melyet Wiley-Blackwell ad ki a Modern Nyelvek Tanárainak Országos Szövetsége nevében. Ez magában foglalja az idegen és a második nyelv tanulásának és tanításának kutatását és megvi ...

                                               

Vinyar Tengwar

A Vinyar Tengwar egy nyelvészeti folyóirat. A Tünde Nyelvészeti Szövetség adja ki, hogy a J. R. R. Tolkien által létrehozott mesterséges nyelvek tudományos kutatását segítse. A "Vinyar Tengwar" szó eredete quenya, jelentése Hírlevelek szó szerint ...

                                               

Fordítás

A fordítás szellemi tevékenység, ami két nyelv - általában anyanyelv és kiválasztott idegen nyelv - viszonylag magas szintű ismeretét, megértését, a hallott vagy leírt szöveg lényegének hiteles visszaadását feltételezi. A fordítás általában két-h ...

                                               

All your base are belong to us

Az "All your base are belong to us” bázisotok hozzánk tartozik") egy nyelvtanilag helytelen angol szöveg, mely egy 1991-ben megjelent japán nyelvű játék, a Zero Wing nyitó jelenetében található. Egy Flash-alapú animációban terjedt el 2001 és 2002 ...

                                               

Audiovizuális fordítás

Az audiovizuális fordítás a multimédiában használt szövegek fordítását jelenti. Más szóval a mozi, televízió vagy további videók forgatókönyvének forrásnyelvről a célnyelvre való átültetését jelöli. Az audiovizuális fordításnak négy fő típusát, v ...

                                               

Eurodicautom

Az Eurodicautom az Európai Bizottság úttörő jellegű terminológiai adatbázisa volt. 1975-ben a fordítók és az Európai Bizottság többi munkatársának feladatát akarták vele megkönnyíteni. 1980-ban már addig fejlesztették, hogy interneten keresztül a ...

                                               

Fordítási megközelítések

A fordító nem indulhat ki kizárólag a megnevezésekből, hanem fogalmi szinten, azaz rendszerszinten is össze kell vetnie a forrásnyelvi és a célnyelvi fogalmat. Ugyanakkor az sem elegendő, ha a fordító csak rendszerszinten mozog, hiszen konkrét sz ...

                                               

Hamis barát

A hamis barátok nyelvészeti értelemben olyan szópár, melynek tagjai különböző nyelvűek, alakjuk hasonló, de jelentésük különböző, noha van közöttük valamilyen közös jelentésbeli vagy morfológiai vonás. Azokat a nyelvtanulókat, akik az egyik érint ...

                                               

Hamis barátok a magyar és más nyelvek között

A jelen lista szavainak egy része A magyar és más nyelvek közötti véletlen szóegyezések listája, illetve a Véletlen hangalaki egyezések a magyar és más nyelvek közt listákban is megtalálható. Ez utóbbiak azonban más típusú véletlen egybeeséseket ...

                                               

In Quest of the Miracle Stag: The Poetry of Hungary

Az In Quest of the Miracle Stag: The Poetry of Hungary a magyar költészet antológiája angol fordításban, Makkai Ádám USA-ban élő nyelvész, költő szerkesztésében. Első kötete a népköltészettől, majd a XIII. századtól kezdve a XX. század végéig öle ...

                                               

Klaudy Kinga

Klaudy Kinga nyelvész, a fordítástudomány professzora. Kutatási területe az alkalmazott nyelvészet, a fordítástudomány és szövegnyelvészet. Férje Bart István író, könyvkiadó.

                                               

Leiterjakab

A leiterjakab az olyan félrefordítások elnevezése, amelyekben a fordító a rossz nyelvtudása miatt, vagy a szövegkörnyezet ismeretének hiányában az idegen kifejezést szó szerint fordítja le, aminek értelme nem felel meg az eredetiének. Más esetekb ...

                                               

Műfordítói Egyesületek Európai Tanácsa

A Műfordítói Egyesületek Európai Tanácsa egy nemzetközi nonprofit egyesület, 1993-ban alapították Belgiumban. A szervezet célja, hogy az európai országokban működő műfordítói egyesületek közötti nézet- és eszmecserét elősegítse, valamint egyesült ...

                                               

Műfordító

A műfordítás nem egyszerűen egy szöveg egyik nyelvről a másikra fordítása, hanem az irodalmi alkotások művészi értékű tolmácsolása a befogadó szellemi közösség nyelvén; ez a műfordító részéről az eredeti alkotással közel egyenértékű szellemi telj ...

                                               

Magyar Műfordítók Egyesülete

A Magyar Műfordítók Egyesülete 2003 szeptemberében alakult egyesület, amely a minőségi műfordítás iránt elkötelezett műfordítókat tömöríti. Az egyesületnek 210 tagja van kb. 150 tagot számlál. A MEGY egyfelől szakmai fórumot biztosít a fordítókna ...

                                               

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda a fordítások, fordítás hitelesítések terén egy közel 150 éves múlttal rendelkező állami vállalat. Az OFFI elsődleges tevékenysége a jogszabály alapján végzendő hiteles fordítás és a fordításhitelesí ...

                                               

Rajongói fordítás

A rajongói fordítás nem hivatalos fordítása egy idegen nyelvű műnek. Ez lehet könyv, képregény, manga, film, videójáték stb. A szerzői jog értelmében ezek a rajongói fordítások törvénytelenek, bár a jogtulajdonosok csak ritkán emelnek szót ellenü ...

                                               

Szakfordítás

A szakfordítás a fordítás egy ága, amely egy szakszöveg írásban elvégzett nyelvi közvetítését jelenti. Akkor beszélünk szakfordításról, amikor egy szöveg fordításához nem elegendő az általános tudás, hanem egy adott szakterületen kiemelkedő ismer ...

                                               

Tolmács (foglalkozás)

A tolmács kapcsolatot teremt két idegen nyelvű fél között és a mondanivalójukat közvetíti egymásnak. Egy jó tolmácsnak azt az érzetet kell teremtenie, mintha a két ember ugyanazon a nyelven beszélne. A tolmácsnak szinte anyanyelvi szinten kell be ...

                                               

Ábécé (informatika)

A formális nyelvek vizsgálatakor ábécé alatt tetszőleges, ám meghatározott jelek halmazát értjük. Az ábécé jellemzően véges halmaz. Ennek a Σ halmaznak az elemei lehetnek a hagyományos értelemben vett betűk és/vagy számjegyek is, de lehetnek tets ...

                                               

ANTLR

Az ANTLR a számítógépes nyelvfelismerés szakterületén használatos szoftver. LL típusú szintaktikus elemzőket állít elő. AZ ANTLR az 1989-ben kifejlesztett Purdue Compiler Construction Tool Set utódja. Fejlesztője Terence Parr, a San Franciscói Eg ...

                                               

Backus–Naur-forma

A Backus–Naur-forma környezetfüggetlen nyelvtanok leírására használható metaszintaxis: végeredményben formális nyelvek is leírhatók vele. A BNF széles körben használatos a számítógépek programozási nyelveinek nyelvtanának leírására, ideértve az u ...

                                               

Elemző (informatika)

Az informatika a nyelvi elemzés alatt egy bejövő jelsorozat elemzési folyamatát érti, amelyet azért hajt végre, hogy eldöntse, az adott nyelvtani struktúrája megfelel-e egy adott formális nyelvtannak. Az elemző egy számítógépes program, amely elv ...

                                               

Formális nyelvtan

A formális nyelvtan informatikai értelemben egy absztrakt struktúra, amely pontosan leír egy formális nyelvet. A formális nyelveket, valamint az emberi nyelveket leíró nyelvtanok között bizonyos analógiák figyelhetők meg. A formális nyelvek és fo ...

                                               

Formális nyelv

A formális nyelv a matematika, a logika és az informatika számára egy véges ábécéből generálható, véges hosszúságú szavak halmaza, amelyekkel a formális nyelvek elmélete foglalkozik.

                                               

JavaCC

A JavaCC egy nyílt forrású szintaktikai elemző és lexikális elemző generátorprogram a Java programozási nyelv számára. A JavaCC hasonlít a yacc elemzőre annyiban, hogy egy elemzőt állít elő egy formális nyelvtani leírásból, ahol a nyelvtan kiterj ...

                                               

Reguláris kifejezés

A reguláris kifejezés egy olyan, bizonyos szintaktikai szabályok szerint leírt string, amivel meghatározható stringek egy halmaza. Az ilyen kifejezés valamilyen minta szerinti szöveg keresésére, cseréjére, illetve a szöveges adatok ellenőrzésére ...

                                               

SableCC

A SableCC egy nyílt forrású fordítóprogram- illetve interpreter-generátor. Java programozási nyelven készült és az előállított kód is Java környezetben használható. A SableCC egy egyszerű, az értelmezni kívánt nyelv lexikális elemeit és szintaxis ...

                                               

String

A számítógép-programozásban és a matematika néhány területén a string különböző egyszerű objektumok sorozata. Azt az adattípust, amelyben ezek az objektumok tárolva vannak, szintén stringnek nevezik, ami tetszés szerinti, változó hosszúságú, biná ...

                                               

Állandósult szókapcsolat

A frazeológiában az állandósult szókapcsolat, más néven frazeológiai egység, frazéma vagy frazeologizmus olyan többé-kevésbé kötött szókapcsolat, amelyet ez a tulajdonsága különbözteti meg a szabad szókapcsolattól. E fogalommal kapcsolatban nincs ...

                                               

Idióma

Az idióma szót többféle jelentéssel használjuk a magyar nyelvben: 1. Átvitt értelmű állandósult szókapcsolat, több szóból álló kifejezés, amely mást jelent, mint ami a szavak szó szerinti jelentéséből következne. Például: egy követ fúj vele titko ...

                                               

Idiomatikus kifejezés

Az idiomatikus kifejezés, rövidebben idióma olyan átvitt értelmű állandósult szókapcsolat, több szóból álló kifejezés, amely mást jelent, mint amit a szavak szó szerinti jelentéséből következne. Példák idiómákra: egy követ fúj vele itatja az eger ...

                                               

Helyesírás

A nyelvészetben a helyesírás terminus a beszéd írásos lejegyzésének a szabályait képező rendszert nevezi meg, amely egy adott nyelv sztenderdjének a része. Hozzá viszonyítva ítélik meg, hogy a nyelvhasználó helyesen vagy helytelenül ír-e. Szabály ...

                                               

1996-os német helyesírási reform

Az 1996-os német helyesírási reform a német ortográfiát és interpunkciót ért módosítás, mely a helyesírási szabályzat egyszerűsítése és racionalizálására irányult. Célja volt, hogy a nyelvtanulók számára könnyebben elsajátíthatóvá tegye a német í ...

                                               

Automatikus helyesírás-ellenőrzés

Az automatikus helyesírás-ellenőrző vagy helyesírás- és nyelvhelyesség ellenőrzés a modern szövegszerkesztő alkalmazások egyik alapvető funkciója, de például a modern okostelefonokban is megtalálható. Az automatikus helyesírás-ellenőrző elsődlege ...

                                               

Folyamatos írás

A folyamatos írás a szavak szóköz vagy más tagolójel nélküli írása, amelynek az egyes nyelvek helyesírásában fontos szerepe, önálló jelentése lehet. Az egybeírás hagyományának olykor egyszerűen a helytakarékosság volt az oka, mint például a rends ...

                                               

Francia helyesírás

A francia nyelv helyesírásának fő jellegzetessége az, hogy sokkal kevésbé hűen adja vissza a kiejtést, mint például a magyar nyelvé. Ennek oka a francia nyelv írásának hosszú történelmi fejlődése, amely során különféle kultúrák érintkezése, a nye ...

                                               

Heavy metal umlaut

A heavy metal umlaut metalegyüttesek nevében megjelenő tréma, vagyis a magánhangzó fölé helyezett kettőspont. Az umlautok és egyéb diakritikus jelek idegenszerűvé teszik az általában angol beütésű neveket. Ezzel kapcsolatban gyakran beszélnek "ge ...

                                               

Huszita helyesírás

A huszita helyesírás a 15. században alakult ki a huszita Biblia magyar fordítóinak köszönhetően. Ebben a helyesírás típusban minden hangot külön betű jelölt, a latinban hiányzó betűket pedig mellékjeles betűkkel pótolták, így mellékjeles írásmód ...

                                               

Ikerszók

Az ikerszók ikerítéssel keletkezett szavak. Az ikerítés során vagy egy meglévő szóalakhoz alkotunk meg egy hangalakjában módosított változatot, vagy egyszerre jön létre mindkét tag szóteremtéssel úgy, hogy köztük ugyanilyen típusú a hangtani játé ...

                                               

Kis- és nagybetűk

A tipográfiában és a helyesírásban megkülönböztetett kisbetűk és nagybetűk az írásrendszer betűinek két karakterkészletét alkotják. A latin írás nagybetűi az A, B, C stb., kisbetűi az a, b, c stb. A legtöbb nyugati nyelv megkülönböztet egymástól ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →