ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Jakob Jakobsen

Jakob Jakobsen feröeri nyelvész, néprajztudós. Ő gyűjtötte össze a shetland-szigeteki norn nyelv maradványait, és jelentősen hozzájárult a feröeri nyelvészeti kutatásokhoz is. A 17. században a shetlandiak nagy része még a norn nyelvet beszélte, ...

                                               

Jurij Japelj

Jurij Japelj szlovén költő, író, nyelvész, fordító, jezsuita, az első szlovén katolikus Biblia fordítója. Japelj Szentírása volt a negyedik teljes szlovén biblia-fordítás.

                                               

Bernhard Karlgren

Bernhard Karlgren, svéd nyelvész, sinológus, a svéd sinológia megalapítója. Elsőként kísérelte meg rekonstruálni az archaikus és középkori kínai nyelv hangrendszerét.

                                               

Valentyin Kelmakovics Kelmakov

Valentyin "Valej" Kelmakovics Kelmakov udmurt nyelvész. Az udmurt és a komi nyelv kutatója, jól beszél az oroszon és az udmurton kívül magyarul és finnül is. 1993-ban doktorátust szerzett. Az Udmurt Állami Egyetem Általános- és Finnugor Nyelvésze ...

                                               

Jernej Kopitar

Egy Ljubljanától északra fekvő faluban született, melynek mai neve Repnje. 1807-től Bécsben jogot tanult, miközben kedvvel foglalkozott nyelvészeti tanulmányokkal. 1809-ben cenzorrá és udvari könyvtárnokká nevezték ki. 1814-ben Párizsba ment, hog ...

                                               

Sonja Lang

Sonja Lang kanadai fordító és nyelvész. Torontóban él, Kanadában. Ő fejlesztette ki a Toki Pona nyelvet, egy mesterséges nyelvet, mely a taoizmus filozófiáján nyugszik. a Tao-tö-king egyes részeit is lefordította angolra és eszperantóra. Mivel a ...

                                               

Bernard Le Calloc’h

Bernard Le Calloch breton diplomata, nyelvész, történész és földrajztudós, a finnugrisztika és orientalisztika szakértője. Egyik fő kutatási területe a történelmi magyar-francia kapcsolatok. Cikkeiben és tanulmányaiban több alkalommal hívta fel a ...

                                               

Robert Henry Mathews

Robert Henry Mathews ausztrál misszionárius, nyelvész és sinológus. Főműve az 1931-ben megjelent kínai–angol szótár.

                                               

Meszrop Mastoc

Meszrop Mastoc, örmény teológus, nyelvész, az örmény ábécé feltalálója. Az általa megalkotott ábécé alapvető lépés volt a örmény államiság kialakulásában; az Örmény Királyság, a Bizánci Birodalom és a Perzsa Birodalom területén.

                                               

Middletoni Richárd

Middletoni Richárd, középkori, feltehetően angol származású teológus. Ferences rendi szerzetes volt. Egy Szentencia-kommentár t írt, amelyben csillagászattal is foglalkozott, és kifejtette a végtelenül növekedhető vagy feloszlani képes világegyet ...

                                               

Antonio de Nebrija

Antonio Martínez de Cala y Jarava, ismertebb nevén Antonio de Nebrija vagy Elio Antonio de Nebrija, középkori spanyol humanista és nyelvész volt. A bolognai Real Colegio de España egyik legkiemelkedőbb alakja. Az 1492-ben készített Grammatica vag ...

                                               

Lourdes Ortega

Lourdes Ortega spanyol születésű amerikai nyelvész. Jelenleg az alkalmazott nyelvészet professzora a Georgetowni Egyetemen. Kutatása a második nyelv elsajátítására és a második nyelv írására összpontosít. Ortega a második nyelv elsajátításával ka ...

                                               

Popoff Mihály

Popoff Mihály százados, 1940. október 2-től 1944. június 13-ig érseki helynök, görögkeleti nagyprépost, adminisztrátor, a Debreceni Egyetem orosz és bolgár nyelv lektora, professzora.

                                               

Edwin G. Pulleyblank

Edwin G. Pulleyblank kanadai származású sinológus, a kínai történeti fonológia szaktekintélye. átírásban, hangsúlyjelekkel: Pú Lìběn, magyaros átírásban: Pu Li-pen, kínai írásjegyekkel: 蒲立本)

                                               

Júlio Ribeiro

Júlio Ribeiro brazil nyelvész, író és regényíró. Amerikai apa és brazil anya gyermekeként született. Leghíresebb műve az A Carne című regény. Ő tervezte São Paulo állam zászlaját, a tervet eredetileg Brazília zászlaja helyett szánta. Unokája a kr ...

                                               

Edward Sapir

Edward Sapir amerikai nyelvész-antropológus, egyike volt a legfontosabb amerikai nyelvész-szakértőknek az Amerikai Egyesült Államokban. Sapir a németországi Pomerániában született, de szülei gyerekkorában az Amerikai Egyesült Államokba emigráltak ...

                                               

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure svájci nyelvész. Indogermán és általános nyelvészettel foglalkozott, a nyelvtudományban új korszak megteremtője. "A strukturalizmus atyjának őt tekintik. A hagyományos történeti diakron kutatásokkal szemben ő kezdeményezte a ...

                                               

Vásárhelyi K. Péter

Vásárhelyi K. Péter Kézdivásárhelyen született, nevét születése helyéről írta Kézdi Vásárhelyinek. Tanulmányaitt Szatmáron és Gyulafehérváron végezte, ahol tanárai Alsted, Opitz, Piscator, Basirius, Geleji és Bisterfeld voltak, kik által a keleti ...

                                               

Gilád Zuckermann

2008 "Realistic Prescriptivism: The Academy of the Hebrew Language, its Campaign of Good Grammar and Lexpionage, and the Native Israeli Speakers”. Israel Studies in Language and Society 1, 135–154. o. 2003 "Language Contact and Globalisation: The ...

                                               

Dialektuskontinuum

A dialektológiában dialektus- vagy dialektális kontinuum, nyelvjáráskontinuum kisebb-nagyobb földrajzi területre kiterjedő dialektusok sora. A kontinuum mindegyik pontjában az ottani dialektus beszélői értik a szomszédos dialektusok beszélőit, de ...

                                               

Diarendszer

A diarendszer több értelemben használt fogalom a nyelvészetben. A terminust Uriel Weinreich amerikai strukturalista nyelvész vezette be 1954-ben, megpróbálva strukturalista módszereket alkalmazni a dialektológiában. Szerinte egy diarendszert a ny ...

                                               

Marc L. Greenberg

Marc Leland Greenberg amerikai nyelvész, dialektológus, szerkesztő, egyetemi professzor. A délszláv nyelvek egyik legfontosabb szakértőjének számít az Egyesült Államokban.

                                               

Izoglossza

Az izoglossza, vagy jelenséghatár a nyelvjárások egyes nyelvi sajátosságainak térbeli tagolódását leíró földrajzi vonal, amelynek egyik oldalán egy adott nyelvi jelenség az egyik formában jelenik meg, a másik oldalán pedig egy másik formában.

                                               

Rotacizmus

A rotacizmus vagy rotacizálódás terminus olyan hangtani változást nevez meg, melynek során valamilyen mássalhangzó -ré alakul. Különböző nyelvekben ez a jelenség különböző mássalhangzókat érinthet, és főleg diakrón jellegű, azaz hangtani fejlődés ...

                                               

Finnugrisztika

A finnugrisztika a finnugor nyelvek összehasonlító nyelvészeti és irodalmi vizsgálatával, a finnugor nyelvű népek kulturális kapcsolataival foglalkozó tudomány. Bár művelői egy részének anyanyelve is finnugor nyelv, természetesen van közöttük szé ...

                                               

Eleven hal úszik a víz alatt

"Eleven hal úszik a víz alatt ” a magyar változata annak a mondatnak, amely mind a három széleskörűen használt finnugor nyelvben jelenleg is közel azonos formában létezik, s melynek minden egyes szava a közös ősnyelvig vezethető vissza. A mondato ...

                                               

Finnugor Népek Világkongresszusa

A Finnugor Népek Világkongresszusa intézményét a Szovjetunió felbomlása után hívták életre, amikor még úgy látszott, hogy lehetőség nyílik az ott élő kis létszámú, őslakos népek kulturális újjászületésére, kapcsolataik önálló alakítására. Az első ...

                                               

Finnugor őshaza

A finnugor őshaza vagy uráli őshaza az uráli nyelvű népek feltételezett közös őshazája az erre vonatkozó elméletek szerint. Az őshazát a proto-uráli nép lakhatta. Az őshaza helye és kiterjedése vitatott, az elméletek többféle nézetet képviselnek. ...

                                               

Finnugor nyelvrokonság

                                               

Hanti- és Manysiföld

Hanti- és Manysiföld Oroszország jogalanyainak egyike, autonóm közigazgatási egység az Urál-hegységtől keletre, közigazgatásilag a Tyumenyi terület része. Nevét a két őslakos finnugor népről, a hantikról és a manysikról kapta. Délen a Tyumenyi te ...

                                               

Hungarológia

Hungarológia: a magyar kultúra kutatásával, közvetítésével foglalkozó tudomány. Összefogja a különböző tudományágak magyarsággal, Magyarországgal foglalkozó területeit. A hungarológia kifejezés írásban először 1922-ben jelent meg az Ungarische Ja ...

                                               

IFUSCO

Az IFUSCO az évente megrendezett nemzetközi finnugor diákkonferenciát jelölő betűszó. A konferenciát olyan egyetemen rendezik meg, ahol finnugor tanulmányokat lehet folytatni.

                                               

Komiföld zászlaja

Az észt zászló alapján alakították ki: a feketét zöldre cserélték. A zászló színei a köztársaság földrajzi elhelyezkedésére és domborzati viszonyaira utalnak. A kék az eget, a zöld a tajgát, a fehér pedig a havat képviseli. Más magyarázatok szeri ...

                                               

Komiföld

Komiföld, vagy hivatalosan Komi Köztársaság az Oroszországi Föderáció egyik tagköztársasága. Területe 416 774 km², lakóinak száma 961 600 fő, fővárosa Sziktivkar.

                                               

Mariföld zászlaja

Mariföld zászlaja 2006. november 28-a óta 3:4:3 arányban kék–fehér–barnásvörös, a fehér sávban az 1/3 magasságú Mari kereszt is barnásvörös. A zászló színei az orosz állami zászlóéra emlékeztetnek, a barnásvörös pedig arra a mari legendára, mely ...

                                               

Mordvinföld

Mordvinföld, hivatalos nevén Mordvin Köztársaság – Reszpublika-Mordovija, mordvinul: Mordvin Kun) Oroszország európai részén, a Kelet-európai síkságon fekszik, az Oroszországi Föderáció egyik köztársasága. Területe 26.2 ezer km², fővárosa Szarans ...

                                               

Mordvinföld zászlaja

1995. március 30-án vált hivatalossá. Andrej Alekšin tervezte, nyilvánvalóan a Mari Köztársaság zászlajának hatására. A vörös a nemzeti hagyományokat, a fehér a finnugor származást, a világoskék Mordvinföld vizeit jelképezi. A három szín mordvinf ...

                                               

Muromák

A muroma mára kihalt, finnugor nyelvet beszélő nép. Egykori lakhelyük a mai Moszkvától keletre, az Oka folyó alsó folyásánál helyezkedett el. Már Jordanes is megemlékezett róluk a 6. században, Mordens néven, és a Nyesztór-krónikában is olvashatu ...

                                               

Nemzetközi Finnugor Kongresszus

A Nemzetközi Finnugor Kongresszus a finnugrisztika művelőinek ötévente sorra kerülő tudományos tanácskozássorozata. Az első rendezvényt 1960-ban tartották meg Budapesten, a jubileumi tizediket az oroszországi Mariföld fővárosában, Joskar-Olában.

                                               

Számik

A számik vagy lappok a Lappföld nevű terület finnugor nyelvű bennszülött lakói. Mai földjük Finnország, Norvégia, Svédország és Oroszország. Hagyományos szállásterületük nagyjából akkora, mint a mai Svédország, de szétszórtan élnek, és nincsenek ...

                                               

Szijazsar

A Szijazsar egy erza nyelvű eposz, címét a főszereplő után kapta. Népköltészeti hagyományok alapján Vaszilij Kuzmics Radajev mordvin író állította össze.

                                               

Tyustyán

Tyustyán, népének fejedelme és papja a mordvin epikus költészet egyik legősibb rétegében, a hősi énekekben szerepel. A legendák némelyikében Pures fejedelem fiának is nevezik, másutt a vihar és háború istenének, valamint egy földi leánynak gyerme ...

                                               

Udmurtföld

Udmurtföld, hivatalos nevén az Udmurt Köztársaság az Oroszországi Föderáció egyik tagköztársasága. A Volgamenti szövetségi körzethez tartozik, gazdasági felosztás szerint az Uráli körzet része.

                                               

Udmurtföld zászlaja

Jurij Lobanov tervezte 1992-ben. Eredetileg többféle elrendezésben is készültek tervek, és az elfogadásra ajánlott javaslat a vízszintes sávozású fehér–vörös–fekete volt, a feketét és a vöröset azonban fehér sáv szelte át, melyben ott volt a zász ...

                                               

Nyelvföldrajz

A nyelvföldrajz mindenekelőtt vizsgálati módszer és szemlélet, amely nyelvészeti és a nyelvészeten túlmutató kérdésekre a maga sajátos eszközeivel és módszereivel ad választ. A nyelv három fődimenziója közül a térbeliséget vizsgálja, illetve az i ...

                                               

Benrath-vonal

A Benrath-vonal a maken-machen izoglossza határát jelöli a kontinentális nyugati-germán nyelvjáráskontinuumon belül. A határ nyugat-keleti irányban halad és a belgiumi Eupennél kezdődik. Németországban Aachent és Benrathot érinti és áthalad a Raj ...

                                               

Francia területi nyelvváltozatok

A 21. századbeli értelmezés szerint a francia nyelv területi változatainak azokat a sajátosságokat tekintik, amelyekkel a teljesen kifejlődött és az összes beszélő által elsajátított közös nyelvet használják a Frankofónia az egész világon találha ...

                                               

Nordwestblock

A Nordwestblock elméleti kulturális kategória, illetve ezen alapul régió, amelyet a 20. századi régészeti-nyelvészeti kutatások eredményeként számos kutató javasol Európa északnyugati részén élő bronzkori kultúra megjelölésére. A kifejezést elsős ...

                                               

A román nyelv földrajzi elterjedése és státusza

A román nyelvet a Latin Unió szerint összesen mintegy 28 millió személy beszéli világszerte, miközben az Ethnologue adatai 23.6 millióról szólnak. A 28 millióból 24 millió lenne a román anyanyelvűek száma. A románul beszélők közé soroljuk a volt ...

                                               

Többnyelvű országok és térségek listája

Ez egy – nem teljes – lista azon országokról és területekről, ahol társadalmi vagy egyéni szinten többnyelvűség uralkodik. A társadalmi és az egyéni kétnyelvűség vagy többnyelvűség között különbség van. Sok ország, mint például Belgium, mely hiva ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →