ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122                                               

Svájc művészete

Svájc művészete alatt Svájc területének művészetét értjük a középkortól napjainkig. A terület ókori művészetét lásd: kelta művészet, római provinciális művészet.

                                               

Székelyföld művészete

Székelyföld művészete szorosan kötődik a magyar kultúrához, hisz annak része is. Kialakulásának időpontját nehéz megállapítani, de feltehetően a honfoglalás korában alakult ki. Ezt több rovásírásos felirat is alátámasztja. A székely kultúra, művé ...

                                               

Szilágysomlyói kincs

A szilágysomlyói kincs egy aranytárgyakat tartalmazó lelet, melynek első részét 1797. augusztus 3-án két pásztorgyerek találta meg. Az első leletben 3. századi és 4. századi, római kori medalionok, egy nagyméretű nyaklánc, egy övkapocs és kisebb ...

                                               

Szövegkönyv

A szövegkönyv színpadi előadások, rádiójátékok szövegét, esetleg az adott produkció instrukciós leírásait tartalmazzák. A színházi szövegkönyvet "szakmai nyelven” példánynak nevezik. Példányt kapnak: a rendező, a szereplők, az ügyelő, a súgó, val ...

                                               

Tóth Menyhért-díj

A Tóth Menyhért művészeti ösztöndíjat 1994 óta adományozza évente az arra érdemes festőművész szakos egyetemistának a kecskeméti székhelyű Tóth Menyhért Alapítvány. Az alapítvány székhelye azért van Kecskeméten, mert a Cifrapalota, a Bács-Kiskun ...

                                               

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár egy budapesti nyilvános szakkönyvtár, két egyedi feladatkörrel: eredeti nyelvű – elsősorban kortárs világirodalmi – és zenei, továbbá nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjt; a magyarországi nemzetiségi könyvtára ...

                                               

A katalán nyelv értelmező szótára

A Diccionari General de la Llengua Catalana a katalán nyelv Pompeu Fabra által szerkesztett értelmező szótára, amelyet először 1931-ben füzetekben, majd 1932-ben bekötve adtak ki. A katalán nyelv normatív szótáraként funkcionált 63 éven keresztül ...

                                               

Az anyanyelv nemzetközi napja

Az anyanyelv nemzetközi napja – Február 21. 1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ikét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.

                                               

Daktil

A daktil egy kommunikációs eszköz. Főként, de nem kizárólag a siketek által használt jelnyelvek betűzési rendszereként alkalmazzák, de ettől függetlenül is használható hangzó nyelvek jelelésére. Magyar nyelvterületen inkább a fonomimikai ábécével ...

                                               

Dzsedek nyelv

A dzsedek nyelv egy újonnan felfedezett nyelv, melyet Malajziában, a Maláj-félsziget északi részén, Kelantan államban, azon belül sungai Rual környékén, Jeli város közelében beszélnek. A nyelv beszélőinek száma mintegy 280 főt tesz ki. A dzsedek ...

                                               

Egynyelvűség

Az egynyelvűség, vagy monolingualizmus egy olyan állapot, amikor egy személy egyetlen nyelvet képes beszélni. Ez szemben áll a többnyelvűséggel. Az egynyelvű kifejezést használhatjuk még egy szövegre, szótárra, beszélgetésre ami csak egy nyelven ...

                                               

Fonomimikai ábécé

A fonomimikai ábécé a magyar siket közösségek egyik ábécéje a daktil mellett. A fonomimikai ábécét használva tanítják a gyógypedagógusok a siketeket a beszédhangok helyes elsajátítására. A siketek egy része a daktilt részesíti előnyben, mások ink ...

                                               

Japán jelnyelv

Az Edo-kor előtti jelnyelvről és hallássérült közösségről keveset tudunk. 1862-ben a Tokugawa sógunátus követeket irányított több Európai siketeknek fenntartott iskolába, de az első siketiskola csak 1878-ban létesült Kiotóban. 1948-tól a hallássé ...

                                               

Jelnyelv

A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik legfejlettebb formája, amelyet főként, de nem kizárólag a siketek használnak. Az 1960-as évek óta a szakemberek már önálló nyelvként kezelik. A 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jel ...

                                               

John Doe

Az amerikai kultúrában a John Doe személynév egy átlagos, név nélküli emberre vonatkozik, akit éppen az átlagosságra példaként szoktak felhozni, vagy ismeretlen személyek azonosítására használják. A név számos alkotásban fellelhető. Női változata ...

                                               

Niuei nyelv

Az angol mellett hivatalos nyelv Niue szigetén, de több mint tízezer niuei él Új-Zélandon, ezek mellett a Cook-szigeteken és Tongán is. A világon körülbelül 7800 ember beszéli anyanyelvként vagy második nyelvként.

                                               

Nyelvek listája a beszélők száma szerint

                                               

Nyelvpolitika

A nyelvpolitika a nyelv tudatos vagy tudományos alapú használata. A fogalom az Amerikai Egyesült Államokból ered, és a "néger” kifejezés használata miatti vitákból fejlődött ki. A nyelvhasználat alapjai a társadalomban uralkodó ideológiák. A nyel ...

                                               

Nyelvpolitika és nyelvi jogok

A nyelvpolitika az angol language policy fordítása, nem más, mint a politikának a nyelvvel foglalkozó része, azoknak a politikai döntéseknek a mindenkori összessége, amelyek meghatározzák egy állam nyelveinek helyzetét, kijelölik a hivatalos nyel ...

                                               

PALOP

A PALOP betűszó a portugált hivatalos nyelvként használó afrikai országok kifejezés portugál nyelvű változatából származik: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Ez egyrészt egy külső elnevezés, másrészt viszont ténylegesen létező együtt ...

                                               

Szkíta nyelv

                                               

Tongai nyelv

A tongai nyelv egy ausztronéz nyelv, azon belül a maláj-polinéz, óceániai, polinéz, és tongai ágakba tartozik. Legközelebbi rokonának a niuei nyelvet tartják, mivel Niue első betelepülői tongai emberek voltak. Hasonlóságok pár polinéz nyelvvel:

                                               

Ábécék származás szerinti listája

Ez a lista az egyes ábécék származását és kialakulásának hozzávetőleges időszakát mutatja. Az ábécék megjelenése a megjelölt időpontokhoz képest akár évszázadokkal korábban is történhetett, itt csupán az első leletekből történő következtetésekről ...

                                               

Az Amerikai Egyesült Államok tagállamai hivatalos nyelveinek listája

Az Amerikai Egyesült Államokban nincs a szövetségi kormány által meghatározott hivatalos nyelv – az egyes tagállamok önállóan dönthetnek a kérdésről. Az 50 állam közül 28 az angolt nyilvánította hivatalos nyelvvé, 22-ben pedig nincs hivatalos nyelv.

                                               

Angol rendhagyó többes számú főnevek listája

                                               

Angol rendhagyó igék listája

A következő lista a leggyakrabban használt múlt idejű angol rendhagyó igéket tartalmazza. A *-gal jelölt igéknél ügyelni kell arra, hogy bár három alakjuk írásban azonos, kiejtésük eltérő. Ahol két alakot találunk a Simple Past és a Past Perfect ...

                                               

Azon országok listája, ahol a francia hivatalos nyelv

A francia nyelv 29 országban és négy nem szuverén közigazgatási területen hivatalos. Egyes területi egységekben egyedül rendelkezik ezzel a státusszal, másokban más nyelvvel vagy nyelvekkel együtt.

                                               

Azon országok listája, ahol az arab hivatalos nyelv

                                               

Cirill írást használó nyelvek

Indoiráni nyelvek Indoárja nyelvek Cigány nyelv Szerbia-Montenegró és az egykori Szovjetunió területén Kurd nyelv az egykori Szovjetunió területén Tat nyelv Tadzsik nyelv Oszét nyelv a 18. századtól, modern ábécé 1938-tól Román nyelv Román cirill ...

                                               

Cirill eredetű ábécék

Számos nemzeti nyelv veszi alapul írásrendszeréhez a cirill ábécét. A cirill ábécéből az idők folyamán az egyes nyelvek jellegének megfelelő ábécék alakultak ki. Alább látható néhány ábécé, amely a cirill írásból ered.

                                               

Hamis barátok a magyartól eltérő nyelvek között

Ez a lista a magyartól eltérő nyelvek közötti hamis barátokat sorolja fel. A részben hamis barátokat az alábbi listában nagybetűs "IS” szavakkal jelöljük: tudniillik, hogy az illető nyelvben a másik nyelvnél megadott jelentés is létezik.

                                               

Klasszikus héber nyelvtani kifejezések listája

A lista a klasszikus – ó- vagy bibliai – héber nyelvtani terminusokat tartalmazza latinul, héberül és a körülbelüli magyar fordításával, ahol szükséges, rövid leírásával. Ezek a nyelvtani kifejezések jelentik a héber – és kisebb eltérésekkel az e ...

                                               

Kreol nyelvek listája

A kreol nyelvek többsége pidzsinekből keletkezett, amelyek rendszerint két nyelv között alakultak ki, esetleg egyéb nyelvekből való elemekkel is. Sokkal kevesebbeknek szabir típusú nyelv az alapja, amely több nyelv elemeinek keveredésével jött lé ...

                                               

Különbségek a horvát, a szerb és a bosnyák nyelv között

Ez a szócikk összeveti a bosnyák, a horvát és szerb nyelv közti különbségeket. Újabban a montenegrói nyelv is külön nyelvnek számít hivatalosan, bár a nagyfokú hasonlóság miatt sokan inkább a szerb nyelv egyik nyelvjárásának tekintik. Jugoszlávia ...

                                               

Latin eredetű ábécék

Számos európai nemzeti nyelv veszi alapul írásrendszeréhez a latin ábécét. A latin ábécéből az idők folyamán az egyes nyelvek jellegének megfelelő ábécék alakultak ki. Alább látható néhány ábécé, amely a latinból ered.

                                               

Magyar eszperantisták listája

Bleyer Vilmos 1903–1940 mozgalmi vezető, a Literatura Mondo kiadó megteremtője és vezetője Bánfi György az első magyarországi volapükista, majd eszperantista Berceli Béla 1905–1986 mozgalomszervező, mozgalmi vezető, tábornok Bácskai István 1908–1 ...

                                               

Nyelvi szabályozó intézmények listája

Ez a lista azon intézményeket sorolja fel, amelyek a nyelvet szabályozzák. norvég bokmål és nynorsk: Norvég Nyelvi Tanács Norsk språkråd horvát: Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika Horvát standard nyelvi Gyűlés maláj: Dewan Bahasa dan P ...

                                               

Római családnevek listája

Ez az ókori római cognomen ek listája. A római nevek szerkezete más, mint ma megszokott európai előnév/utónév vagy keresztnév/családnév rendszer. Általában három tagú nevet használtak, aminek első tagja az előnév ebből viszonylag kis választék ál ...

                                               

Római rövidítések listája

A római rövidítések listájában az ókorban előszeretettel alkalmazott latin nyelvű rövidítéseket találjuk. Ezekkel sűrűn találkozhatunk római pénzérméken, oltárokon, sírköveken, latin irodalmi művekben stb. Ezek feloldása a latin nyelv alaposabb i ...

                                               

Spanyol anyanyelvű lakosság listája országok szerint

Ez az oldal a jelentősebb spanyol anyanyelvű lakossággal rendelkező országokat listázza a beszélők száma szerint rangsorolva. A számok becsült adatok az Ethnologue alapján.

                                               

Szókincsméretek összehasonlító listája

Ez a szócikk általános és speciális szótárak, valamint anyanyelvi és idegen nyelvi beszélők szókincsének méretét veti össze a lexémákat tekintve. Ahol a szókincs értelme nincs megadva, ott az ún. aktív szókincset jelöli tehát amit a beszélő nemcs ...

                                               

Szórekordok listája

A 45 betűből álló Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis a leghosszabb szótárban szereplő szó. A 38 betűs Desarzobispodeconstantinopolitarizador a leghosszabb szó egy nyelvtörőben ld. A konstantinápolyi érsek. A Honorificabilitudinitatibus ...

                                               

Juris Alunāns

Juris Alunāns lett költő, A lett irodalmi nyelv megteremtője, nyelvújító az Ifjú lettek mozgalmának vezetője.

                                               

Bjambín Rincsen

Bjambín Rincsen, teljes neve: Jensijebü ovogt Bjambín Rincsen, Еншөөбү овогт Бямбын Ринчен, ᠶᠡᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠦ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ mongol író, fordító, nyelvész.

                                               

Eduardo Blasco Ferrer

1981-ben az Erlangeni Egyetemen szerzett nyelvész diplomát. A sassari, a bonni, a firenzei és a müncheni egyetemen is oktatott. 1993 Cagliariban tanított, mint az olasz és szárd nyelv professzora 1996-tól. A szárd nyelv volt érdeklődése középpont ...

                                               

Joshua Blau

Joshua Blau, másképp Yehoshua Blau izraeli nyelvész, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora és az Izrael-díj nyertese. Kutatásainak középpontjában a judeo-arab és a keresztény-arab jellegzetességek, valamint a sémi nyelvészet állt.

                                               

Bekir Çoban-zade

Bekir Vaap oğlu Çoban-zade krími tatár költő, a török nyelvek professzora, a Sztálin által indított nagy tisztogatás egyik áldozata. Sikeres akadémiai pályát futott be, mígnem 44 éves korában államellenes tevékenység vádjával letartóztatták a szo ...

                                               

Joan Coromines

Joan Coromines i Vigneaux katalán nyelvész. Kiemelkedő munkásságot folytatott a spanyol, a katalán, illetve az újlatin nyelvek területén. Legfőképpen spanyol és katalán etimológiai szótárairól vált ismertté.

                                               

John Maxwell Coetzee

John Maxwell Coetzee Ausztráliában élő dél-afrikai regényíró, irodalomtörténész, kritikus, nyelvész, fordító és esszéista. A nyilvánosság előtt J. M. Coetzee néven szerepel. 2003-ban irodalmi Nobel-díjat nyert. Ma ausztrál állampolgár, Dél-Ausztr ...

                                               

Csou Ju-kuang

Csou Ju-kuang, születési nevén Csou Jao-ping kínai nyelvész és sinológus, akit a pinjin, azaz a kínai nyelv kiejtési segédletének tervezett átírás atyjaként tartanak számon.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →