ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

Environmental art

Az environmental art a művészeti tevékenységeknek széles köre, mely magába foglalja mind a természet történelmi megközelítését a művészetben, mind a jelenlegi egyre inkább ökológiai és politikai motivációjú munkákat is. Az environmental art -ot k ...

                                               

Csúcsíves stílus

A gótika az érett középkor művészetének egyik irányzata, de megjelenésének technikai és társadalmi körülményeivel együtt történelmi korszaknak is tekinthető. Az elnevezést először pejoratív értelemben használták a reneszánsz korban, a sötétnek vé ...

                                               

Happening

A happening et 1959-ben Allan Kaprow találta ki New York egyik központi képtárában, de ugyanebben az időben is tartottak ilyen stílusú előadásokat Japánban, Tokióban és Oszakában is. A happeninget vagy eseményművészetet Kaprow így fogalmazta meg: ...

                                               

Impresszionista stílus

                                               

Installáció

Egy nagyon széles művészeti gyakorlatot érint. A performansztól az építészetig nagyon sokféle hatás figyelhető meg. Ez a fajta hibrid diszciplína a 90-es évek második feléig dominál. Lényege a hely által felkeltett szellemi kontextusnak aktivizál ...

                                               

Jagelló-stílus

Magyar Katolikus Lexikon - Jagelló-stílus Művészeti lexikon I–IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981–1983.

                                               

Jakab-stílus

A Jakab-stílus I. Jakab uralkodása alatt kialakult, sajátosan angol kora barokk stílus. Leginkább palladiánus elvek formálták, ezért tekinthető a késő reneszánsz egyik stílusának is. Hatott a bútorművészetre és egyéb kisművészetekre is, bár legin ...

                                               

Jugendstil

                                               

Kappadókiai stílus

                                               

Kritikai realizmus

A kritikai realizmus művészeti irányzata a realizmuson belüli, a naiv realizmust követő fejlődési szakasz, a polgári társadalom problémáit, visszásságait feltáró művészi ábrázolásmód, tulajdonképpen a polgárság önkritikáját adja. Képviselői a műv ...

                                               

Land art

A land art a természeti környezet formavilágát és kellékeit monumentális szabadtéri installációk létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat. Angolszász nyelvterületen a különösen nagy kiterjedésű alkotások elnevezése earthwork, az ezeket létreho ...

                                               

Magyaros stílus (fotográfia)

A magyaros stílus egy hagyományos, nemzeti kötődésű, elsősorban fényképészeti stílus, amely fogékony a technikai újdonságokra. Egyik erénye, hogy a már régóta megmerevedett piktorialista stílust váltotta fel. Bár 1925 és 1944 között igen nagy nép ...

                                               

Mánuel stílus

A Mánuel stílus a késő gótika és a kora reneszánsz sajátos változata Portugáliában. Nevét I. Mánuel portugál királyról kapta. A 16. század első felében fejlődött ki a gótika sajátos, portugál változataként. Fő jellegzetessége a gazdag díszítés, f ...

                                               

Merz-művészet

A Merz-művészet vagy röviden Merz mint művészeti stílus a 20. század eleső felében a dadaizmuson belül kialakult, később attól eltávolodott művészeti stílusirányzat volt.

                                               

Minimalizmus

A minimalizmus vagy minimal art több modern művészeti irányzat összefoglaló neve. Mindegyik művészeti ágban közös jellemzője, hogy az alkotók a lehető legkevesebb eszköz és anyaghasználattal igyekeznek műalkotásaikat létrehozni. A formák és a szí ...

                                               

Mór stílus

A mór stílus az iszlám művészet egyik építészeti stílusa, amely Észak-Afrikában virágzott, valamint a középkori Spanyolországban és Portugáliában az arab uralom időszakában. A mór stílusra legjellemzőbb a patkóív forma, amit az idők folyamán egyr ...

                                               

Mudéjar stílus

A mudéjar szó eredetileg a mórokat és azokat az Andalúziában született iszlám hitűeket jelentette, akik a reconquista után is az Ibériai-félszigeten maradtak, de nem keresztelkedtek meg. Ma már egy, a 12. és 16. század között elsősorban Aragóniáb ...

                                               

Muldenfaltenstil

Muldenfaltenstil / Muldenstil – A vájatolt redővetés stílusa a gótikus szobrászatban, ötvösségben, miniatúra- és üvegablakfestészetben a 12. század végén és a 13. század első harmadában jelentkezik. Nevét a redőhátak jellegzetes vájatolásáról kap ...

                                               

Naturalizmus (művészet)

A naturalizmus irodalmi, képzőművészeti és színházi irányzat, amely az egészen valósághű, aprólékos részletekre kiterjedő ábrázolásra törekszik, és nem mellőzi azok bemutatását sem, amelyeket máskülönben szokványosnak, hétköznapinak vagy éppen ri ...

                                               

Neoreneszánsz

A neoreneszánsz a historizmus azon fajtája, mely a reneszánsz stíluselemeit alkalmazza vagy utánozza. A neogótika után bontakozott ki, jelentős szerephez jutott Magyarországon. Eredete arra vezethető vissza, hogy a 19. század embere feltétlenül h ...

                                               

Neostílus

A neostílus a 19. századi historizáló törekvésekkel kapcsolatos irányzatok megjelölése. A neostílusok közös jellemzője, hogy csak egyetlen korszak motívumait használják fel egy épületen belül. Legelőször a neogótikus építészet bontakozott ki, maj ...

                                               

Op-art

Az op-art, azaz optikai művészet, 20. századi irányzat, mely megújítva a 21. századba is átnyúlik. Az absztrakt expresszionizmussal párhuzamosan fejlődött. Alapgondolatát: az ember térérzetének és térszemléletének alakítását, a festészet, plaszti ...

                                               

Perkupai stílus

A perkupai stílus a főleg Észak-Borsodban a 18. század végétől a 20. század közepéig épített parasztházak jellegzetes stílusa. Nevét Perkupa faluról kapta. Perkupát valaha a száz kőműves falujának is nevezték; a mesterség hagyományosan apáról fiú ...

                                               

Régence

A régence egy rövid francia történelmi időszakot és egyben művészeti stílust egyaránt jelöl. Az előbbi az 1715 és 1723 közötti éveket jelöli, amelyekben Orléans-i Fülöp régens XV. Lajos király kiskorúsága idején vezette a francia kormányt. A művé ...

                                               

Román stílus

Román stílusnak vagy romanikának nevezzük az európai országok 11. és 12. századi műalkotásainak együttesét. A román kor az ezredforduló környékén kezdődött és a francia gótika elterjedéséig, a 13. század elejéig tartott. A román stílus elnevezés ...

                                               

Romanizmus (festészet)

Romanizmus: németalföldi festészeti irányzat a 15. és 16. században. A németalföldi mesterek meg akartak szabadulni a középkori művészeti hagyományoktól, a gótikától, s Itália földjére mentek tanulmányozni az ottani reneszánsz festészeti gyakorla ...

                                               

Román stílus

                                               

Romantikus stílus

                                               

A Szovjetunió művészete

A cári Oroszország és Oroszország rendszerváltozást követő művészetét lásd Oroszország művészete címszavak alatt! Az októberi forradalom és a polgárháború után megváltozott a művészeti élet szervezése. Államosították a Tretyjakov képtárat, Lenin ...

                                               

Sztálinista építészet

A sztálinista építészet egy 1933 és 1955 között, Sztálin kormányzása idején létezett szovjet építészeti stílus, amely leginkább a Szovjetunióban, azon belül is a fővárosban, Moszkvában volt jellemző, de ilyen stílusban épült épületek megtalálható ...

                                               

Verizmus

A verizmus a valószerűség túlhangsúlyozása az irodalomban, képzőművészetben, zenében. A verizmus a naturalisztikus törekvések gyűjtőneve. Eredetileg a naturalizmus egyik válfaja volt a 19. század második felében. Alapjait Luigi Capuana dolgozta k ...

                                               

Wellenstil

                                               

XVI. Lajos-stílus

A XVI. Lajos-stílus az azonos nevű francia király uralkodása idején jellemző stílus az építészetben, belsőépítészetben, művészetekben. A barokk ez idő tájt kezdett átváltani a klasszicizmusba, ennek kapcsán alakult ki a XVI. Lajos-stílus, amely i ...

                                               

CopyCamp

A CopyCamp egy nemzetközi kulturális konferencia, melyet a Modern Lengyelország Alapítvány szervez. Fő célja a szabad kultúra megjelenésével összefüggésben a copyright-korlátozások helyzetének és jövőjének megvitatása.

                                               

Magyar szabad művészek

A magyar szabad művészek azok a magyar művészek, aki munkásságuk legalább egy alkotását szabad engedéllyel hozzáférhetően a kulturális örökség részévé tették. A szerző egyértelmű rendelkezése hiányában a kulturális alkotások a jelen nemzetközi co ...

                                               

Modern Lengyelország Alapítvány

A Fundacja Nowoczesna Polska - magyarul: Modern Lengyelország Alapítvány egy az információ technológia megértését és használatát legfőképpen az oktatás területén népszerűsítő lengyel alapítvány. Az általa készített művészi és más kulturális tarta ...

                                               

Sita Sings the Blues

A Sita Sings the Blues egy 2008-ban bemutatott egész estés animációs film. A film az ókori indiai eposz, a Rámájana animációs feldolgozása Annette Hanshaw 20-as évekbeli dizőz hangfelvételeinek szerves felhasználásával. A szerző női szemszögből m ...

                                               

Szabad kultúra

A szabad kultúra fogalma a szabad információs társadalom igényével erősödött fel. A szabad szoftver mozgalomban létrehozott tudományos és engedélyében ugyancsak szabad művészet – szabad kulturális örökség körébe tartozó tartalmak természetesen ad ...

                                               

Szabad kultúra Spanyolországban

A szabad kultúra Spanyolországban a Spanyolországban magánszemélyek és szervezetek által gyakorolt Copyleft tevékenységek összessége.

                                               

Bach 330

A Bach 330 egy szabad művészeti projekt, melynek célja, hogy 3 év során, 2015 márciusától 2018 márciusáig közhasznú, új kulturális értékeket hozzon létre Johann Sebastian Bach, mint a művészettörténet kiemelkedő alakja tiszteletére.

                                               

LILA

A LILA szabadművészeti egyesület 2005-ben alapult. Kezdeti célja a 2006-os Szabad zene fesztivál megrendezése volt, melyre nem találtak elég forrást, de az Egyesület ennek kapcsán jött létre. Az Egyesület 2014 októberében folytatta tevékenységet ...

                                               

Częstochowai Fekete Madonna

A częstochowai Fekete Madonna, ikon Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma. A Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban, Częstochowában. A legenda szerint Szent Lukács evangé ...

                                               

Csomókat feloldó Szűz Mária

A csomókat feloldó Mária – Johann Georg Schmidtner 1700 körül alkotott festménye. Az eredeti kegyképet, 1700 körül Hieronymus Ambrosius Langenmantel, az augsburgi Szent Péter káptalan kanonokja adományozta a templomnak, egy régi családi esemény e ...

                                               

Franciaország Nagyasszonyának szobra

A Franciaország Nagyasszonyának szobra egy öntött vas szobor, amely Szűz Máriát ábrázolja karján a kis Jézussal, Le Puy-en-Velay városában áll Franciaországban.

                                               

Guadalupei Szűzanya

Ez a szócikk a mexikói Szűzanya ábrázolásról szól. Az azonos nevű spanyolországi ábrázolásról szóló cikket lásd itt: Guadalupei Miasszonyunk A Guadalupei Szűzanya vagy Guadalupei Miasszonyunk spanyolul: Nuestra Señora de Guadalupe vagy La Virgen ...

                                               

Kolozsvári könnyező Szűz

Az ikon 1681-ben készült, iklódi Lucas mester festette, aki orosz vagy rutén származású lehetett. Egy román hívő, Kupcsa János vette meg, és adományozta a füzesmikolai ortodox templomnak. 1699 januárjában elterjedt, hogy a hohenzollerni vasas ezr ...

                                               

La Rábida-i Szűzanya

La Rábida-i Szűzanya avagy Csodás Szűz egy alabástromból készült, Szűz Máriát ábrázoló szobor, amely La Rábida-i kolostorban, Palos de la Frontera városában található Huelva tartományban, Spanyolországban.

                                               

Mária szeme

A Mária szeme egy 2001-ben kiadott Vittorio Messori és Rino Cammillieri olasz újságírók által írt tanulmány, melyben egy 1796-ban megtörtént Mária-jelenés sorozattal kapcsolatos információkat gyűjtöttek össze. A híradások szerint több Mária-kép s ...

                                               

Mária-monogram

A bizánci hagyomány kötött, mert a rövidítés csak görög betűkkel lehetséges. Leginkább az ikonfestészetben találkozhatunk evvel a felirattal: ΜΡ ΘΥ Mária, Isten Fiának édesanyja.

                                               

Sztálingrádi Madonna

A Sztálingrádi Madonna Szűz Máriát ábrázoló híres kép, amelyet egy német katona, Kurt Reuber orvos hadnagy rajzolt Sztálingrádban 1942-ben, a sztálingrádi csata idején. Eredetije Berlinben, a Vilmos császár emléktemplomban látható, másolatait a b ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →