ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118                                               

Művészeti lexikon

A művészeti lexikon olyan szaklexikon, amely képzőművészeti, építészeti és művészettörténeti fogalmakat, művészek és művészettörténészek munkásságát, országok, régiók, stílustörténeti korok jellemzőit dolgozza fel enciklopédikus igénnyel, betűren ...

                                               

Művészettörténeti Értesítő

A Művészettörténeti Értesítő a Magyar Tudományos Akadémia, majd a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat szakfolyóirata. Művészettörténeti kutatások eredményeit, tanulmányokat és doktori védések vitáit közli évenként négy számban. A közöl ...

                                               

Művészettörténeti módszer

                                               

Naiv művészet

A naiv művészet fogalma a 19. század végén került a művészettörténetbe, a rendszeres művészeti oktatásban nem részesült művészeknek a kor irányzataitól független stílusa megnevezéseként. Naiv a francia Naïf=ártatlan jelentésű szóból származik. A ...

                                               

Népies stílus

A népies stílus a szecesszióból fejlődött a magyar népi építészet hatására. Ugyan magyar népi motívumok már a szecessziós épületeknél megjelentek pl. Iparművészeti Múzeum, Szabadkai zsinagóga, a népies stílus újításként nem elsősorban erre, hanem ...

                                               

Omajjád művészet

Az omajjád művészethez tartozik a 661 és 750 között uralkodó Omajjád dinasztia uralma alatt a Közel-Keleten, Észak Afrikában és az Ibériai-félsziget déli részén készült műalkotások együttese. Legjelentősebb napjainkig fennmaradt építészeti alkotá ...

                                               

Palladianizmus

A palladianizmus európai építészeti irányzat, ami Andrea Palladio olasz építész építészetéből ered. A "palladiói" kifejezés rendesen olyan stílusú épületekre vonatkozik, amiket Palladio saját munkái inspiráltak. Amit ma palladianizmusnak hívunk, ...

                                               

Pantokrátor

Pantokrátor, jelentése mindenható, a mindenség ura. A szó eredetileg Zeusz egyik mellékneve volt pantokratis, és a biblia fordításában, a Septuaginta görög nyelvű könyvében jelent meg mint Jahve Zebaot egyik mellékneve. Az Újszövetségben a megnev ...

                                               

Parnasszizmus

A ’’Parnasszus’’ a görög mitológiában a múzsák lakóhelye volt. A parnasszisták nevüket a "Jelenkori Parnasszus" című, Leconte de Lisle szerkesztett folyóirattól kapták.

                                               

Pietà (művészettörténet)

A Pietà vagy nemzetközi írásmóddal Pieta a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Mária ábrázolása. Önálló kétalakos kompozícióként a német szobrászatban jelent meg először a 14. században. Azóta is kedvelt témája mind a festésze ...

                                               

Posztmodern

A posztmodern széles körű mozgalom, amely a 20. század közepén és végén alakult ki a filozófia, a művészet, az építészet és a kritika területén, jelezve az eltérést a modernizmustól. A kifejezést általánosan azon mai történelmi kor megjelölésére ...

                                               

Romániai magyar művészettörténet

A romániai magyar művészettörténet ápolásának intézményi keretei az egyetemi és főiskolai művészettörténeti tanszékek, ahol időnként és részben magyarul is folyt oktatás. A kolozsvári egyetemen a művészettörténet oktatása csak 1920-tól, Coriolan ...

                                               

Stíluskritika

A stíluskritika művészettudományi módszer, mely stílusjegyek alapján igyekszik jelenségeket megmagyarázni, megállapítani. Különösen jelentős a filológiai alkalmazása, ha mód nyílik arra, hogy az olyan műveket, melyeknek alkotója nem ismert, adott ...

                                               

Stílustörténeti korszakok

                                               

Századforduló

Századforduló megnevezéssel többnyire a 19–20. század fordulóját, az 1890-től maximum 1914-ig terjedő időszakot illetik. Rokonértelmű kifejezésként használatos a francia fin de siècle, Belle Époque vagy a porosz–francia háború végétől számítandó ...

                                               

Szocialista realizmus

A szocialista realizmus a marxizmus–leninizmus világnézetén alapuló alkotómódszer, tehát nem stílus vagy adott formarendszer. A 19. század végi, főleg nyugat-európai, a munkásmozgalomhoz és a szocializmushoz kötődő művészeti törekvések után, az 1 ...

                                               

Theatre of the World

A Theatre of the World Frances Yates brit kultúrtörténész könyve, először 1969-ben jelent meg. A mű egy sorozat harmadik tagja, mely továbbfejleszti Yates Giordano Bruno and the Hermetic Tradition and The Art of Memory című könyveiben felvetett é ...

                                               

Torzó

Torzó, aminek a jelentése törzs, testtörzs. A művész által tudatosan fej és/vagy végtagok nélkül megalkotott szobrok neve. Nem töredék, hiszen az hiányos, a torzó azonban tudatosan végleges.

                                               

Léopold Zborowski

Léopold Zborowski lengyel költő és műkereskedő, aki 1910-ben Párizsban telepedett le. Támogatta az École de Paris tagjait.

                                               

Böjti lepel

A böjti lepel a római katolikus és evangélikus templomokban – általában a teljes nagyböjti időszakban – vagy legalább a húsvét előtti két közvetlen héten át – a templom szentélyében kerül elhelyezésre. Rituális feladata az, hogy a gyülekezet szem ...

                                               

Portál: Anime és manga

                                               

434cam

A társaságnak több előzménye volt, elsősorban zeneiek. A 2000-es évek első évtizedében 3 fiatal zeneszerző, Bartók György, Bujdosó Márton és Szervác Attila elsősorban Budapesten több kulturális helyszínen is felléptek, például a Trafóban vagy az ...

                                               

Gangaray Dance Company

A Gangaray Dance Company 2004-ben jött létre, az akkor 26 éves Hámor József alapította. Ebben az évben a Gangaray mese volt az első produkciójuk, ami már a társulat hivatalos megalakulása után jött létre. A következő években több díjat nyertek, t ...

                                               

Orfeo (művészeti csoport)

Az Orfeo az 1970-es években aktív magyar amatőr művészeti csoport volt. Tagjai nemcsak alkotóközösséget alkottak, hanem részben együtt is laktak. Az együttes bábcsoportot, stúdió színházat, zenekart, szociofotós és képzőművészeti csoportot foglal ...

                                               

Biblioterápia

A biblioterápia nem más, mint válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében. Általános személyiségfejlesztésre irányuló, a művészetterápiák közé tartozó interdiszci ...

                                               

Meseterápia

A meseterápia a művészetterápia, s azon belül a biblioterápia egyik ága. A művészetterápia a különféle művészeti ágakat használja terápiás módszerként. Tágabb értelemben a biblioterápia a személyes problémák megoldásának segítését jelenti irányít ...

                                               

Művészetterápia

A művészetterápia olyan terápiás módszer, mely a művészet kreatív folyamatait a gondolatok és érzések nonverbális kommunikációjára használja. A művészetterápia összehangolja a művészet kifejező eszközeit és a terápiás hatótényezőket, amelyeket a ...

                                               

Rajzelemzés

A rajzolás az ember egyik legősibb kifejezési formája és egyben a legfontosabb művészi kifejezési formák egyike is. Az egyedfejlődés során, mint a pszichomotoros tevékenység egyik formája már korán megjelenik. A pszichológia a 20. század vége fel ...

                                               

Népművészet

A néprajztudomány felfogásában népművészet nek tekinthető minden olyan műalkotás, amelyeket a hagyományos paraszti társadalom illetve Európán kívül a törzsi társadalmak természeti népek hoztak létre. "A népművészet azokból az alkotásokból áll, am ...

                                               

Ausztrália és Óceánia őslakóinak művészete

Ausztrália és Óceánia művészete a térség elszigeteltségét tükrözi. Ausztrália őslakói i. e. 5000-ben váltak külön Pápua Új-Guinea népességétől, s bár Óceánia sok népének az őse közös, mégis különböző kultúrák alakultak ki.

                                               

Csángó Fesztivál

A Csángó Fesztivál az ország egyik legpatinásabb folklórfesztiválja, melyet Jászberényben szerveznek meg minden év augusztusában 1991 óta. "A magyar nyelvhatár legkeletibb peremén élő moldvai csángók fojtogató légkörben, magyar iskolák, magyar pa ...

                                               

Csiki Júlia

Csiki Júlia táncművész, a Mátészalkai Cigányegyüttes megalapítója és vezetője. Együttesével bejárta Magyarország szinte valamennyi részét. Fellépéseiket külföldön is nagy elismerés övezte. Elnökségébe választotta a Magyar Táncművészek Szövetsége, ...

                                               

Csujogatás

A csujogatás kifejezés valószínűleg a "kurjongatás” hangutánzó szóból ered. Nevezik táncszónak, táncréjjának, tánckurjantásnak, cifra szónak is. Jelentése: kiabálás, rigmusok kurjongatása tánc, játék vagy mulatság közben. Elsősorban a népi kultúr ...

                                               

Eszkimó művészet

Az eszkimó művészet elsősorban a használati tárgyak díszítőművészetén alapul. Három kultúrkört különböztethetünk meg, és mind a háromra egyaránt vonatkozik az, hogy nyersanyagában nagyon szegényes. Jóformán csak csontot, követ és bőrt használnak ...

                                               

Farkas Róbert (fafaragó)

Farkas Róbert a népi fafaragás mestere. Édesapja Farkas János, kerekesmester volt, édesanyja Farkasné Forró Mária, egyszerű háziasszony. Gyermekkora: Már kisgyerekként kapcsolatba került fa megmunkálásának fortélyaival, édesapja mellett sokat seg ...

                                               

Gyolcs

A finom lenvászon lenfonalból szőtt textilanyag. Időszámításunk előtt a Közel-Keleten pl.Izraelben, Egyiptomban több változatát gyártották és használták. Korabeli elnevezések és magyarázatuk: buc - görögül:büsszosz lenselyem vászon, drága nemesi ...

                                               

Huamangai kő

Az úgynevezett huamangai kő a perui Ayacucho környékén, Huamanga tartományban fellelhető alabástrom, amelynek művészi megmunkálása több évszázados múltra tekint vissza. A kőfaragás hagyományát 2019-ben perui nemzeti kulturális örökséggé nyilvánít ...

                                               

Izland művészete

Izland művészete alatt a szigetország lakóinak művészetét értjük. Az izlandi művészet első jelentősebb virágkora a 11-13. század, amikor számos festett kódex, iparművészeti tárgy készült. Kedvelt dísz volt a szalagfonat és a spirál. A művészetre ...

                                               

Matrjoska

A matrjoska jellegzetes orosz festett fajáték, amely egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babákból áll. Általában öt vagy több darabból áll, de 1913-ban elkészítettek egy 42 darabos, 1970-ben pedig egy 72 darabos, 2004-ben egy 75 darabos ...

                                               

Néptánc

Néptáncnak nevezzük a nép fogalomkörébe tartozó társadalmi rétegek és csoportok tudatrendszere és esztétikai elvei által meghatározott és a hétköznapitól eltérő mozgásformáját. Tágabb értelmezésben a folklórműfajok egyik ága.

                                               

Paleh lakkfestészet

Paleh lakkfestészet az Ivanovói területen található Paleh városkából származó orosz népművészeti alkotások. A festett és a világon egyedül álló módon lakkozott alkotások temperával papírmaséra készülnek.

                                               

Papírkivágás

A legrégibb ismert papírkivágás egy szimmetrikus kör, amely a 6. századból, származik; Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területban találták meg. A Szong- és a Tang dinasztiák alatt széles körben népszerűvé vált a papírkivágás, majd a 8-9. században tová ...

                                               

Posztó

A posztó latinul:pannus alapanyaga a bibliai időkben gyakran állati szőr és gyapjú. Az ipari forradalom utáni időkben többnyire gyapjú lett az alapanyag, mivel a birkatenyésztés ipari jellegűvé vált a mezőgazdaságban.

                                               

Ráncolás

Ráncolás a ruhadarab részeinek szűkítésére, összehúzására használt eljárás. Fejlettebb változatai a ruha díszítését is szolgálja. Főleg az egyenes szabású ruháknál alkalmazzák. A kalotaszegi népviseleten szép példáit láthatjuk.

                                               

Román folklór

A román folklór két nagy kategóriára oszlik: a paraszti vagy falusi folklór és a városi folklór. Mivel a román lakosú városok viszonylag későn alakultak ki, és lakosaik többnyire falusi környezetből kerültek oda, a városi folklórt meglehetősen er ...

                                               

Sárközi Gabóca Kézműveskör

A kézműveskör célja a Sárközben élő népművészet, népi hagyomány felkutatása, felelevenítése, gyakorlati oktatása az ott élő népművészet iránt érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek, valamint a Sárköz tájegységben fellelhető hímzések, csipkeverés, ...

                                               

Summerfest

A Summerfest fesztivál Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi folklóreseménye, amelyet Százhalombattán, Tökölön és Szigetszentmiklóson rendeznek meg 1994 óta minden évben. A Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál az UNESCO stratégiai partnersze ...

                                               

Szalma-Kincs-Tár

A Szalma-Kincs-Tár 2002. március 15-én nyílt meg Zengővárkonyban, Andrásfalvy Bertalan avatta fel. A gyűjtemény 36 országból származó közel 600 szalmatárgyat mutat be, ami Tüskés Tünde több évtizedes kutató és gyűjtő munkájának eredménye. A gyűjt ...

                                               

Szemejszkiek

A szemejszkiek a 18. századba Lengyelország felosztásakor az Orosz Birodalom hatóságai által a Bajkálontúlra száműzött népcsoport. A megközelítőleg 200 000 fős, dél-orosz dialektusban beszélő lakosság a mai napig ősi ortodox rítusok és tanítások ...

                                               

Tojásdíszítés

A tojásdíszítés a tojások héjának különféle módszerekkel történő díszítésének művészete. A tojásfestéshez bármilyen tojás felhasználható, de általában minél nagyobb a tojás és minél erősebb a héja, annál jobban megfelel. A tojásfestés Európa szám ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →