ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116                                               

Pinax

Az ókori görög kultúrában a pinax vagy "tábla”, festett fából, agyagból, márványból vagy bronzból készült fogadalmi ajándékot jelentett, melyet felajánlója szentélyben vagy sírboltban helyezett el. A mindennapi életben a pinax viasztáblát is jele ...

                                               

Plasztikus stílus

Plasztikus stílus alatt a látás olyan kultúráját értjük, amely a rajzi vagy a síkszerű stílussal szemben a formákat térbeli valóságukban fejezi ki és a tömör, domború formákat emeli ki. Ha a szabad tér, a vákuum betöltése válik az ábrázolás fő té ...

                                               

Pointillizmus

Elnevezését arról kapta, hogy képviselői az impresszionizmus oldottságát fokozva a képet apró, pontszerű franciául: point ecsetvonásokból építették fel. A művészek a korabeli optikai tanokra, elsősorban Michel Eugène Chevreul egyik művére támaszk ...

                                               

Polidimenzionális mezők

A "polidimenzionális mezők” absztrakt, geometrikus és konstruktivista képzőművészeti hagyományaiból Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztuma, Péri László fa- és betonobjektjei - melyek az ún. shaped canvas előzményeinek tekinthetők -, és a ...

                                               

Pont-aveni iskola

Pont-Aven egy Franciaországban található festői kisváros, Bretagne Finistère megyéjében. A művészek már az 1850-es évektől látogatták a vidéket, majd az 1890-es években Paul Gauguin körül kezdett csoportosulni egy festői társaság, ezt a csoportot ...

                                               

Posztnagybányai stílus

A posztnagybányai stílus vagy posztnagybányai iskola a nagybányai hagyományok folytatását és újjáélesztését az 1930-as években szorgalmazó, a törzshelyük, a Gresham kávéház után elnevezett Gresham-kör tevékenységéhez kötődő képzőművészeti stílus. ...

                                               

Puttó

A puttó meztelen, kötelezően pufók gyermekalak a képzőművészetben; a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus kedvelt díszítő motívuma. A keresztény vallásos műveken többnyire szárnyas angyalként, a mitológiai tárgyú alkotásokon pedig repkedő és n ...

                                               

Quattrocento

Quattrocento: az 1400-as évek neve olaszul. Az itáliai reneszánsz képzőművészet első szakaszának megjelölésére használják. A Quattrocento jeles képviselőinek felsorolásánál nem egyszerű a helyzet, mert a stílusváltás nem egyik napról a másikra me ...

                                               

Romániai Képzőművészek Szövetsége

Romániai Képzőművészek Szövetsége román nyelven: Uniunea Artiștilor Plastici din România, rövidítése: UAP. A romániai képzőművészek szakmai szövetsége. Alapítás ideje: 1950. Székhely: Bukarest. A Képzőművészetek Bukaresti Szakszervezete valamint ...

                                               

Romániai magyar karikatúrák

A humoros töltetű, személyre utaló vagy társadalomkritikát hordozó művészeti alkotás viszonylag korán jelentkezett az erdélyi képzőművészetben. Egy 1908-ban Kolozsvárt rendezett csoportkiállításon első ízben mutattak be önálló grafikai műfajként ...

                                               

Romániai magyar művészeti kismonográfiák

Művészeti kismonográfiák Erdélyben A cenzúra részéről arra hivatkozva, hogy "a képzőművészetnek nincs nemzetisége” – nem engedélyezték egy "romániai magyar képzőművészek-sorozat” elindítását, mégis a Kriterion Könyvkiadónál 1971-től tervszerűen e ...

                                               

Sajómenti Népművészeti Egyesület

A Sajómenti Népművészeti Egyesület a Kazincbarcikán és környékén alkotó képző-, ipar-, és népművészek egyesülete. Az alkotóművészet jellege: képző-, ipar- és népművészet. Az egyesület meghatározó szerepet játszik Kazincbarcika művészeti és kultúr ...

                                               

Section d’or

A Section d’or kubista festőcsoport és mozgalom. Célja a kubizmus elméleti alapjainak megfogalmazása, a kubista ábrázolásmód tisztázása, kiállítások szervezése volt. Történelmi nevezetességű első kiállításukat 1912 őszén rendezték Párizsban, La B ...

                                               

Sfumato

Sfumato a reneszánsz festési módnak azt a technikáját jelöli, amely kerüli a lágy és éles részleteket, észrevétlenül vezet át a sötét árnyalatokból a világos árnyalatokba, vagy a világosból a sötétbe, azaz feloldja a kontúrokat, párás lágyságú fe ...

                                               

Sgraffito

Sgraffito: díszítő eljárás, melyben egymásra felvitt különböző színű festékek vagy vakolatok felső rétegét precízen visszakaparják, kikarcolják, ami által előtűnik a mélyebben fekvő réteg színe.

                                               

Spirituális Művészek Szövetsége

A Spirituális Művészek Szövetsége 1925-ben alakult, magyar képzőművészeti társaság, amelyet azon korabeli művészek hoztak létre, akik szerint a művészet célja nem a formanyelv keresése, sőt hajszolása, hanem emberi lélek ábrázolása, hogy "az embe ...

                                               

Street art

A street art, aminek külön magyar neve nincs jellegzetesen urbánus képzőművészet. A street art – köztéri művészet, a 90-es években terjedt el. Képzőművészeti értéke többnyire jelentős. A street art egyik ága a graffiti, de nem tévesztendő össze v ...

                                               

Szépia (képzőművészet)

Szépia A tintahal tintazacskójának váladékából készített barnásvörös festékanyag, melyet a korai fényképeknél felhasználtak. Később ez a kifejezés bármely barnás színű tintára vagy tusra alkalmazható, de számítógépes képszerkesztésben is divat a ...

                                               

Szinyei Merse Pál Társaság

A Szinyei Merse Pál Társaság ot 1920. március 12-én alapították a mester tisztelői és barátai, emlékének megőrzése és fiatal művésztehetségek pártolása céljából. 1949-ig működött, újjászervezték 1992-ben. Székhely: Budapest.

                                               

Szitanyomás

Eredetileg plakátok, transzparensek, dekorációk készültek szitanyomással, de ma már kedvelt eljárás szeriográfia grafikusművészek körében is. A digitális nyomtatási eljárások fejlődése és elterjedése miatt ma már leginkább csak nagy tételszámú mu ...

                                               

Tondo

Tondo: kör formájú dombormű vagy festmény, főleg az olasz kora reneszánsz idején kezdték alkalmazni, a 15. és 16. században élte virágkorát. Az épületszobrászatban az ókortól napjainkig gyakoriak a tondók, a római diadalíveken előszeretettel alka ...

                                               

Triptichon

Triptichon három táblából szerkesztett, összecsukható szárnyas oltár. A paleográfia triptychon nak nevezi a három részből álló, összefűzött viaszos falapokból készített írófelületet. A megnevezés jelenthet: három részre tagolt művet a legáltaláno ...

                                               

Trompe-l’oeil

A trompe-l’oeil festészetnek nevezzük, ha a művész megtévesztő, lehetetlen módon mutatja be a valóságot. A trompe-l’oeil alapjában véve nem más, mint egy olyan – általában lekicsinyített – ábrázolási forma, ami a szem, a látás félrevezetésére tör ...

                                               

Valőr

Valőr a latin valor ból származó francia valeur szó átvétele. A francia nyelvben a valeur szó az "érték" valamennyi jelentésével rendelkezik, a magyar szóhasználat szűkebb.

                                               

Vászonkép

A vászonkép olyan művészi, festővászonra nyomtatott festményhatású kép, amelyet valamilyen fénykép, grafika vagy reprodukció alapján készítenek. Nyomathordozóként egy felülkezelt, speciális bevonattal ellátott, nyomtatható, 100%-os pamut vagy pol ...

                                               

Veduta

A veduta részletes, tényszerű, realista festmény, rajz vagy metszet, amely egy várost, vagy egyéb helységet ábrázol. Az első vedutát valószínűleg Itáliában alkotó észak-európai művészek készítették, mint például Paul Brill, aki olyan flandriai ut ...

                                               

Velencei biennálé

A Velencei Biennálé az olaszországi Velence városában rendezett sokoldalú művészeti fesztivál, a világ egyik legelismertebb, legrangosabb kulturális eseménye. Hetven ország alkotói vesznek részt kétévenként a művészeti, politikai és társadalmi se ...

                                               

Vitruvius-tanulmány

A Vitruvius-tanulmány Leonardo da Vinci egy vázlata, amely az emberi test méretarányait volt hivatva felmérni és elemezni. Az 1490 körül tükörírással készült tanulmányt a velencei Gallerie dellAccademia képtár őrzi. Hasonló mértani arányokkal fog ...

                                               

Vízköpő

A vízköpő az ereszcsatorna megnyújtott végződése, amelynek az a célja, hogy az esővíz az épület falától minél távolabb érjen földet. A képzőművészetben díszkutak, szökőkutak részeként is előfordul. A gótika korában kezdődött el a vízköpők alakos ...

                                               

Vonal

A képzőművészeti ágak alapvető kifejezési eszköze között a vonal is megtalálható. Míg az építészetben a vonal két tér határa, a festészetben a színnek és a világos-sötét foltoknak van alárendelve. A rajzban és a sokszorosító grafikában ez az egye ...

                                               

David Alfaro Siqueiros

David Alfaro Siqueiros mexikói festő, a mexikói muralisták csoportjának meghatározó alakja. Születési helye és ideje sokáig vitatott volt, a néhány éve előkerült anyakönyvi kivonata szerint 1896-ban Chihuahua városban született. Eredeti neve José ...

                                               

Jorge Amado

Jorge Amado brazil író, újságíró, politikai aktivista. Az egyik legolvasottabb, portugál nyelven alkotó brazil író, a modernista irodalom jeles képviselője. Termékeny szerző, műveit mintegy 50 nyelvre fordították le. Költői hangulatú, folkloriszt ...

                                               

Antal József (író)

1965. június 11-én, Egerben született. 1990-ben diplomázott a Veszprémi Vegyipari Egyetemen ma Pannon Egyetem, majd 2002-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen biokémiából doktori fokozatot szerzett. Jelenleg Budapesten él. Nyíltan marxista nézet ...

                                               

Henri Barbusse

Henri Barbusse francia szimbolista költő, író, publicista, kommunista aktivista. A baloldali eszmék elkötelezett híve, a fasizmus ellensége.

                                               

Ernst Busch (színművész)

Ernst Busch német színész és énekes, háromszoros Nemzeti-díjas, a Német Művészeti Akadémia tagja volt.

                                               

Angela Davis

Davis Alabamában nőtt fel, ahol akkoriban még az afroamerikaiak szabályozott rasszista elkülönítést szenvedtek el. Innen a liberális San Franciscóba került egyetemre, ahol a legkiválóbb tanároktól, köztük az újbaloldali Herbert Marcuse-től tanult ...

                                               

Hanns Eisler

A modern német zene egyik legjelentősebb alakja volt. Érdeklődése rendkívül széles és sokirányú volt. Nevét jazz-operája, tömegdalai és szimfonikus művei tették ismertté. Számos produkció zenéjét szerezte és érdekes szakkönyvet írt a filmkomponál ...

                                               

Nicolás Guillén

Nicolás Cristóbal Guillén Batista kubai költő, újságíró, politikai aktivista. Verseiből megismerhető az Antillák fekete, fehér és mesztic lakosságának élete, kultúrája és hiedelemvilága. José Martí mellett Kuba nagy nemzeti költőjének tekintik.

                                               

Víctor Jara

Születési helye nem tisztázott. Szülei gazdálkodók voltak, félanalfabéta apja alkoholista lett, rendszeresen és brutálisan bántalmazta feleségét és a gyereket is. Később elhagyta a családot. Anyjától gitározni tanult, az iskolában pedig könyvelés ...

                                               

China Miéville

China Tom Miéville brit fantasy író. Saját műveire a "weird fiction” megnevezést használja, melynek gyökerei klasszikus ponyva- és horrorirodalomban keresendők. Tagja a New Weird irodalmi mozgalomnak, melynek célja, a fantasy irodalom elmozdítása ...

                                               

Ludwig Renn

Nemesi családban született a szászországi Drezdában. Az első világháború nyugati frontján századparancsnokként és zászlóaljparancsnokként harcolt. A háború után a drezdai közbiztonsági rendőrség századosa volt. A Kapp-puccs idején megtagadta a fo ...

                                               

Friedrich Sorge

Friedrich Sorge német szerző és író. 19 éves korában csatlakozott az 1848-as németországi forradalmakhoz, azonban hamar fogságba került, így Svájcba kellett szöknie. Visszatért, de a következő évben ismét Svájcba menekült. Németországban időközbe ...

                                               

Dagasztás nélküli kenyér

A dagasztás nélküli kenyér a kenyérkészítés egyik gyakorlata, amikor a sikérváz hálójának kialakítása nem dagasztással, hanem hosszas érleléssel történik. Jellemző rá az alacsony élesztőtartalom és a folyósan nedves tészta. Egyes receptek zárt ed ...

                                               

Gyümölcstea

Gyümölcstea nem egy adott növényre utal; ez összefogó neve azon főzeteknek, melyeket a tealevelekhez hasonlóan más növényi levelek, főként gyümölcsdarabok, néha virágszirmok forrázásával és áztatásával állítanak elő, különösen azokra használatos, ...

                                               

Kapusznyíka

A kapusznyíka vagy kapusznyík szlovák eredetű étel, amely Magyarországon főleg a szlovák kisebbség és azok leszármazottai körében mai napig népszerű. A lágy kelt tésztában borsozott sült káposzta van. Szokták káposztás lepényként is hívni. Alakja ...

                                               

Leves

A leves "a szilárd tápszereknek híg alakban való elkészítése a célból, hogy könnyebben emészthetők legyenek; a hígító anyag a viz, mely feloldja s magába veszi a tápanyag legértékesebb részeit.” A levesnek amellett, hogy segíti az emésztést, étvá ...

                                               

Levesbetét

A levesbetét a levesben lévő alapanyagokon kívül belefőzött jellemző nyersanyag, vagy készítmény, amely fokozza a leves telítőértékét, energia- és tápanyagtartalmát, növeli élvezeti értékét. Egyeseket közvetlenül a levesbe főzik, például a csipet ...

                                               

Pattogatott kukorica

A kukorica magja három részből áll: perikarpa, csíra és endoszperma magbelső. Lehet rizs alakú hegyes végű és gyöngy alakú tompa végű. A kipattant szem lehet lepkeformájú butterfly és gomba alakú mushroom. A szem akkor pattan, ha a melegítés hatá ...

                                               

Tereré

A guaraní eredetű tereré a maté forrázatából készült matéteához hasonló ital, de forró helyett hideg vízzel készítik, valamivel nagyobb edényben. Eredetileg Paraguayból származik, de fogyasztják Argentína északkeleti, Brazília déli és nyugati rés ...

                                               

Vágódeszka

A vágódeszka különféle anyagokból készült munkafelület, amely biztosítja a megfelelő felületen történő vágást, darabolást. A vágódeszkák mérete és formája eltérő lehet, hisz minden egyes vágódeszka kinézetét annak funkcionalitása határoz meg. A m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →