ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115                                               

Útleírás

Az útleírás alatt egy utazó megfigyeléseinek és élményeinek ábrázolása útja során, hagyományosan írásos formában, amely adott esetben irodalmi igényű is lehet. Az útleírások ezért természetesen mind tartalmuk mind egyéb minőségük tekintetében erő ...

                                               

Wattpad

A Wattpad egy ingyenesen használható közösségi hálózat, melyen amatőr és professzionális irodalmi műveket lehet megosztani és olvasni, valamint segítséget kérni vagy nyújtani az írással kapcsolatban. Több befutott író a Wattpadon kezdte karrierjé ...

                                               

Képzőművészet

A képzőművészet fogalma mindazon művészeti ágakat felöleli, melyek eredményét nézni, látni lehet és célja nem valamely konkrét használati funkció kiszolgálása. A képzőművész szemléletének lényege, hogy gondolatai megfogalmazására autonóm műalkotá ...

                                               

Accademia di San Luca

Az első olaszországi művészképzés az Accademia del Disegnó n indult, amelyet 1563-ban I. Cosimo de’ Medici nagyherceg alapított Firenzében Giorgio Vasari festő-művészettörténész kezdeményezésére. Ellentétben a céhekkel, az Accademia del Disegnót ...

                                               

Akt

Az akt meztelen emberi testet ábrázoló alkotást jelent a képzőművészetben. Magyarországon német jövevényszóként terjedt el. Ebben az értelemben tanulmányrajz, festmény vagy szobor a ruhátlan emberi testről, a 19. században a latin actus szóból sz ...

                                               

Az Armory Show-n kiállító művészek listája

Az Armory Show egy 1913. február 17. és március 13. között, New Yorkban rendezett képzőművészeti kiállítás. A tárlat az amerikai és az európai művészeti törekvések bemutatója volt, amelynek fontos szerepe volt az amerikai képzőművészet fejlődéséb ...

                                               

Arte povera

Az arte povera egy művészeti irányzat. Már a hetvenes évek elején megmutatkozik a legújabb irányzatok és az arte povera szélesebb egységbe fonódása, ami végül is a konceptuális művészetbe torkollik.

                                               

Avana Egyesület

Az AVANA Magyar Tudományos Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület egy 1997-ben alakult közhasznú egyesület, melynek célja a magyar tudományos-fantasztikus irodalom és képzőművészetek népszerűsítése. Az egyesület a nevét Avana városáról kapta ...

                                               

Bateau-Lavoir

A Bateau-Lavoir egy nyomorúságos épületegyüttes volt a párizsi Montmartre-on, a Rue Ravignan 13. szám alatt, a mai Émile Goudeau téren. Nevét Max Jacobtól kapta. Jelentősége azért nagy és emlékezete azért maradt fenn, mert a 19–20. század forduló ...

                                               

Benczúr Társaság

A Benczúr Társaság Benczúr Gyula néhány tanítványának kezdeményezésére alakult meg 1921-ben Budapesten. A társaság célja volt Benczúr Gyula történeti- és portréfestő mester emlékezetének ébrentartása és a konzervatívabb, akadémikus művészetfelfog ...

                                               

Bridgeman Művészeti Könyvtár

A Bridgeman Művészeti Könyvtár London, Párizs, New York, és Berlin városokban van jelen irodákkal. Világszinvonalú archívuma van reprodukciókból. 1972-ben alapította Harriet Bridgeman. A Bridgeman Művészeti Könyvtár galériákkal, múzeumokkal koope ...

                                               

Cabaret Voltaire (Zürich)

A Cabaret Voltaire eredetileg egy kávéház volt a svájci Zürichben, a Spiegelgasse 1. szám alatt, amit a semleges országban Hugo Ball művészklubbá alakított, és 1916. február 5-én, dadaista művészeti és politikai kabaré helyszíneként nyitotta meg. ...

                                               

Camera lucida

A camera lucida egy optikai eszköz, amely rajzoláshoz nyújt segítséget művészeknek. William Hyde Wollaston szabadalmaztatta 1807-ben. Számos jel utal arra, hogy a camera lucida valójában csupán újra-feltalálása annak az eszköznek, amelyről 200 év ...

                                               

Chiaroscuro

A középkori festészet még megelégedett az egységes világítással. A reneszánsz idején azonban már felfedezték az árnyék térképző és a színeket változatosabbá tevő hatását. Az árnyékot vető test fénnyel ellentétes oldalán levő sötét foltot önárnyék ...

                                               

Cinquecento

Cinquecento az itáliai reneszánsz művészet kb. 1500 és 1530 közötti korszakának megnevezése Giorgio Vasari nyomán; stílustörténeti korszak, mégpedig az, amelyiket Heinrich Wölfflin óta "A klasszikusként” említenek. Tágabb értelemben véve használa ...

                                               

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

A Derkovits Gyula festő és grafikus tiszteletére elnevezett Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj. Az állami ösztöndíjat először 1955-ben hirdették meg, hogy anyagi forrást teremtsen a munka- és pénzhiányban élő művészeknek. Az ösztöndíjat kez ...

                                               

Diptichon

Kettős lap, innen az elnevezés. Eredete a császárkori Rómára nyúlik vissza, az V., VI. században szokásban volt, hogy a hivatalukat elfoglaló konzuloknak barátaik kettős elefántcsont táblácskát ajándékozzanak. A kettős táblácskának csak a belsejé ...

                                               

Drôlerie

A drôlerie a középkori képzőművészet jellegzetes alkotásainak gyűjtőneve: szatirikus figurális ábrázolások, emberek, állatok, mesealakok illetve ezekkel kapcsolatos szatirikus jelenetek, esetenként növényi díszítőelemek között. Előfordul gótikus ...

                                               

Dunatükör

A Dunatükör független irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat. 2002 decembere óta negyedévente jelenik meg, országos terjesztésben. Alapítója/főszerkesztője P. Papp Zoltán. A lap negyedévente jelenik meg, verseket, novellákat, esszéket, tanul ...

                                               

Ecce homo

Az ecce homo latin kifejezés, mely János evangéliumából származik. János evangélista szerint Pilátus ezekkel a szavakkal mutatott a tövissel koronázott, bíborszínű köpenybe öltöztetett Jézusra. Ma a tágabb értelemben minden olyan emberre használj ...

                                               

Foltmaratás

A foltmaratás vagy aquatinta maratásos módszert alkalmazó mélynyomású grafikai eljárás, amely tónusos rajzok reprodukálására használható. A fémlemezre finom rétegben aszfaltport visznek fel, kissé ráolvasztják, a maratás a por szemcséi között fed ...

                                               

Fotórealizmus

A fotórealizmus az USA-ban az 1960-as évek végétől, Európában 1972-től kezdődő festési irányzat, mely a fényképezésen alapszik és amit a részletek aprólékos kidolgozása jellemez.

                                               

Graffiti

A graffiti olasz jövevényszavunk, de az Amerikai Egyesült Államokból származó fogalom, jelentéssel bíró szimbólum, melynek eredeti jelentése: feliratok, spontán jellegű és üldözött, elítélt írásművek, amelyek tematikája általában politikai, eroti ...

                                               

Hiperrealizmus

A hiperrealizmus a valóság apró részleteit is hűen vagy akár felnagyítva ábrázoló képzőművészeti irányzat. Az elnevezés arra utal, hogy ennyire részletesen a valóságban talán nem is lehet látni az ábrázolt tárgyat.

                                               

Ideális térelemek

Az ideális térelemek – pont, egyenes, sík – fogalma a projektív geometria fontos absztrakciója. Ez utóbbi a térbeli alakzatok síkban való ábrázolása során felmerülő problémák tisztázásának egyik fontos terméke. Nem sokkal a perspektíva törvényein ...

                                               

Iparterv-csoport

Iparterv Egy egész nemzedék névadójává vált az Iparterv kiállításai körül csoportosuló fiatal magyar neoavantgárd képzőművészek csoportja. Iparterv-csoport ként emlegetik. A 11 fiatal magyar művész által alkotott alkalmi rendezvények keretében ta ...

                                               

Izsó Miklós Képzőművészeti Kör

Az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör helyi működésű képző- és iparművészeket tömörítő csoportosulás. Minden stílus megtalálható a Körben. Önálló, kiscsoportos és teljes köri anyagot is be tudnak mutatni 20-100 db műfajilag színes és színvonalas alko ...

                                               

Japán játékbabák

A japán játékbabák a hagyományos japán kézműves ipar részei. A legtöbb babamanufaktúra, generációról-generációra öröklődik családokon belül. Többféle hagyományos baba létezik. Egy-egy adott baba kifaragásának, összerakásának, szín- és anyaghaszná ...

                                               

Kánon (művészet)

Kánon: Szabály. A képzőművészetben azon törvények összessége, amelyek megszabják a formák egymáshoz viszonyított harmonikus arányát. Az emberi alaknál többnyire a fejnek a testhez való ideális arányát határozza meg. A képzőművészetben a kánon a g ...

                                               

Karikatúra

A karikatúra olyan humoros vagy gúnyos célú képi ábrázolás, főként rajz vagy lenyomat, amely egy ember jellegzetes vonásait vagy valamilyen jelenetet szándékosan túlzó módon, torzítva mutat be. Célja az ártatlan szórakoztatáson kívül lehet a kine ...

                                               

Kép

A mindennapi nyelvhasználatban a kép olyan alkotás, amely valamilyen test, rendszerint egy fizikai tárgy vagy egy személy hasonlóságát megmutatja, "visszaadja”. A képek rendszerint kétdimenziósak, mint a fénykép, de van aki a szobrot is hasonmásn ...

                                               

Romániai magyar képzőművészeti szakirodalom

A 19. század végének és a 20. század elejének erdélyi magyar képzőművészeti szakirodalma, bár nem jutott el összegező művek vagy monográfiák megjelentetéséig, tekintélyes számú esztétikai írással, műelemzéssel és népszerűsítő bemutatással segítet ...

                                               

Kinetikus művészet

Kinetikus művészet - a kinetizmus kifejezés eredete görög szó: kineo, jelentése mozgatok. A modern képzőművészetben az Op-arttal rokonságot mutató nemzetközi művészeti áramlat jelölése. Jellemzője a felfokozott mozgásillúzió mechanikusan, elektro ...

                                               

Kisplasztika

A kisplasztika a szobrászatnak mindenütt és minden időben művelt azon ága, mely kisméretű műveket hoz létre. Anyaga a szobrászat által feldolgozható bármilyen anyag lehet, de kiváltképpen kisplasztikai anyagok azok, amelyek kisméretű feldolgozásr ...

                                               

Kolorizmus

Kolorizmus tágabb értelemben a festészetben a színbeli megjelenítés elsődlegességét jelenti a kép egyéb alkotóelemeivel szemben Szűkebb értelemben kolorit a latin "color” szín szóból színrendszert, színvilágot jelent, mely egy festő műhelyében va ...

                                               

Kompozíció a képzőművészetben

A kompozíció az elemek olyan elrendezése egy művészeti alkotásban, ami kifejez valamit. Célja az elemek megfelelő kiválasztása és elhelyezése, ami által a szemlélődő számára érzéseket, gondolatokat közvetít. A kompozíció fontos szempont a fénykép ...

                                               

Krakkói Képzőművészeti Akadémia

A Krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia egy állami felsőoktatási intézmény Krakkó belvárosában. Ez az elsőként alapított lengyel művészeti iskola, nevét a legnagyobb lengyel romantikus festőről, Jan Matejkoról kapta. Története során számos ...

                                               

Lapidárium

Lapidárium – kőtár a Hely, ahol természetes előfordulású köveket vagy szobrok, síremlékek, emlékművek és műemlék épületek maradványait őrzik és bemutatják. A kiállítást vagy szabad téren vagy zárt helyiségekben rendezik meg. Az első lapidáriumok ...

                                               

Linóleummetszet

A linóleummetszet vagy linómetszet a fametszethez hasonló magasnyomású sokszorosító eljárás, az ilyen eljárással készült grafikai lap. A fadúc helyett 1895 körül próbálkoztak először a puhább, homogén szerkezetű anyaggal, a linóleummal. A sima li ...

                                               

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1992-ben alapítványi, majd 1994-ben közalapítványi formában működő szervezet volt, melyet 2012-ben szüntettek meg. Jogelődje a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja volt, vagyonát és feladatait a 2011-ben lét ...

                                               

Magyar Arcképfestők Társasága

A Magyar Arcképfestők Társasága 1929-től 1948-ig működött magyar képzőművészeti társaság volt, elsődleges célja a hivatásos portréfestők érdekképviseletének ellátása. A társaságnak 1937-ben 35 tagja volt.

                                               

Magyar Szépmíves Társaság

A Magyar Szépmíves Társaság 1989-ben alapított művészeti egyesület. Célja csoportos kiállítások rendezése. Egyik alapító tagja és elnöke Gerzson Pál festőművész volt. 2001 májusában Pécsett a következő művészek állítottak ki a Magyar Szépmíves Tá ...

                                               

Médiaművészet

Médiaművészet, azaz mozgóképet használó alkotás. Azonban szerteágazó formáiról és stílusirányzatairól nehéz vállalkozás áttekintést adni. A művészetelmélet évtizedekig tudomást sem vett róla, s a műfaj határait még a szakemberek is nehezen tudják ...

                                               

MIÉNK

Az egyesületet 1907 májusában kezdte szervezni Ferenczy Károly, Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József, a szervezet megalakulására 17 alapító taggal októberben került sor. Alapítók voltak, az említetteken túl, Vaszary János, Csók István és Kerns ...

                                               

Munkácsy-céh

A Munkácsy-céhet 1928-ban alapította Márk Lajos és dr. Lázár Béla Budapesten. Képzőművészeti és műgyűjtő társulatként működött. Nevét Munkácsy Mihályról kapta. A Céh kiállításait a Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban rendezték. 1929-ben, a II ...

                                               

Murális művészet

A murális művészet a képzőművészetnek az ága, mely közvetlenül fal, mennyezet, vagy más állandó építészeti felület díszítését szolgálja. A szűkebb értelemben vett muráliák közé a festékkel készült képek tartoznak, mint a freskó és a szekkó, ide s ...

                                               

Művészet (folyóirat, 1960–1990)

A Művészet a Magyar Képzőművészek Szövetségének folyóirata 1960–1990 között, havonta, Budapesten jelent meg. A korszakban elvárt művészetpolitikai törekvések megvalósítására törekedett az első évtizedekben.

                                               

Művészeti anatómia

A művészeti anatómia az emberi test csont- és izomrendszerét valamint a bőrtakarót ábrázoló anatómia, amely nem foglalkozik a belső szervekkel, a zsigerekkel, ezzel szemben érdekli a különböző szemszögekből való eltérő láttatás. Az európai képzőm ...

                                               

Nagy rajzolás

A nagy rajzolás egy évente megrendezett kampány a rajzolás népszerűsítésére. 2000-ben indult el hódító útjára, először Angliában, majd az évek során világszerte több száz intézmény csatlakozott az októberi, teljes hónapig tartó rendezvénysorozath ...

                                               

Nagybányai Festők Társasága

Nagybányai Festők Társasága 1911-ben alapították, 1937-ben szűnt meg, székhely: Nagybánya, Magyarország; a két világháború közt Nagybánya, Románia. A nagybányai képzőművészek szakmai és érdekvédelmi testülete volt.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →