ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Számítógépes grafika

Kezdetben a számítógépekben nem létezett grafikai ábrázolás. Csupán szöveggel fejeztek ki mindent. Előbb létrejöttek az első vonalak, majd a különböző formák, s így megszületett a kétdimenziós ábrázolás. Egy idő után a számítógépek teljesítményén ...

                                               

3D szkennelés

A 3D-s szkennelés a valós objektum vagy környezet elemzésének folyamata, amely során adatokat gyűjt a test alakjával és esetleg annak megjelenésével kapcsolatban. Ezeket az összegyűjtött adatokat használják fel a háromdimenziós modellek megalkotá ...

                                               

CMYK színtér

A CMYK színtér olyan elnyelési módszerrel előállított színkeverési modell elnevezése, amelyet a nyomdászatban használnak. Ellentétben az összegző színkeveréssel a szubtraktív modellben a különböző színű apró festékpöttyökről visszavert színek egy ...

                                               

Digitális rajzolás

A legtöbb számítógépes operációs rendszerhez tartozik olyan program, amellyel fényképekre lehet rajzolni, vagy szerkeszteni lehet őket. A Windows esetében ilyen például a Microsoft Paint. Ez egy viszonylag egyszerű program. Segítségével lehetsége ...

                                               

DirectX

A DirectX a Microsoft cég egyik csomagja a Windows operációs rendszerhez. Tipikusan multimédiás alkalmazások használják: játékok, média lejátszók és ehhez hasonló programok. Népszerűségét többek között annak köszönheti, hogy már a Windows 95-től ...

                                               

Fraktálművészet

A fraktálművészet a képzőművészetben a digitális művészet új ága, amelynek lényege a matematikában fraktáloknak nevezett önhasonló alakzatok digitális művészi megjelenítése vagy felhasználása. Jelenleg kétféle számítógépes, fraktál algoritmusokka ...

                                               

Graphics processing unit

A graphics processing unit magyarul grafikai processzor ; a grafikus vezérlőkártya központi egysége, amely az összetett grafikus műveletek elvégzéséért felelős. A GPU feladata a grafikák létrehozásával és megjelenítésével közvetlenül kapcsolatba ...

                                               

Képpont

A digitális képfeldolgozásban a képpont egy pont egy rasztergrafikus képen. Általános esetben ezek egy kétdimenziós négyzetrács mentén helyezkednek el és mint négyzetlapok vagy pontok jelennek meg. A képpont a legkisebb megcímezhető illetve szerk ...

                                               

Motion graphics

A motion graphics a számítógépes grafika olyan ága, mely számítógépes animációk és modellek segítségével kelti a mozgás, az átalakulás látszatát. A motion graphics technikával létrehozott mozgóképre általában hangot kevernek, és multimédiás munká ...

                                               

Paint.NET

A Paint.NET egy szabad licencű grafikai szoftver Microsoft Windowsra. Alkalmas mind fotóretusálásra, mind rasztergrafika készítésére. A program a Microsoft.NET keretrendszerén alapul. A Paint.NET MIT licenc alatt kerül kiadásra. A Paint.NET C# és ...

                                               

ParaView

A ParaView egy nyílt forráskódú alkalmazás interaktív tudományos vizualizációkhoz. Képes nagyméretű adathalmazokat is feldolgozni; a feladat komplexitásától függően futtatható az egyszerű asztali számítógéptől sok számítógépes elosztott rendszerekig.

                                               

Perlin-zaj

A Perlin-zaj egy típusa a gradiens zajoknak, Ken Perlin fejlesztette ki 1983-ban abból a célból, hogy a számítógép által generált grafika kevésbé tűnjön mesterségesnek. Hivatalosan leírta megállapításait egy SIGGRAPH-os papírra 1985-ben. 1997-ben ...

                                               

Rasztergrafika

A rasztergrafika, másként pixelgrafika olyan digitális kép, ábra, melyen minden egyes képpontot önállóan definiálunk. Előnyei: Egyszerű adatszerkezet; egyszerű algoritmus; gyors feldolgozás; fototechnikai trükköknél jól alkalmazható. Hátrányai: a ...

                                               

RGB színtér

Az RGB színtér egy olyan additív színmodell, ami a vörös, zöld és kék fény különböző mértékű keverésével határozza meg a különböző színeket. Az elnevezése ezen három alapszín angol megfelelőinek első betűiből ered: R ed, G reen, B lue. Elsődleges ...

                                               

Számítógépes grafikus

A számítógépes grafikus grafikai designtechnikákkal foglalkozik. Szakmája magában foglalja és alkalmazza a képalkotás, fényképészet, tipográfia, animáció szakterületeit. Nyomtatott és elektronikus médiát, valamint hirdetési felületeket állít elő. ...

                                               

Színmélység

A színmélység, bitmélység, néha mint színfelbontás utalhat az egyetlen képpont színét meghatározó bitek számára egy rasztergrafikus képen vagy video-keretpufferben,vagy utalhat a képpont egyetlen színkomponensét meghatározó bitek számára is. A sz ...

                                               

Színtér

A színterek a színek ábrázolására használható virtuális térbeli koordináta-rendszer, ahol az egyes színek tulajdonságait azok koordinátái fejezik ki. Színességi koordinátákból épül fel a CIE XYZ színtér. Valamennyi további színtér különbözik ettő ...

                                               

Terragen

A Terragen egy freeware tájkép-generáló program Microsoft Windowsra és Apple Macintoshra. A Planetside Software fejleszti és adja ki. Használatával különféle tájakat és animációkat hozhatunk létre. Mivel ingyenesen használható, különösen népszerű ...

                                               

Vonallánc

Számítógépes grafikában vonallánc egy vagy több vonalszakaszból szerkesztett rajzelem. A vonallánc egy leírási módja az, ha megadjuk a szakaszok végpontjait. Egyes CAD programokban például AutoCAD a vonallánc végpontjaikon csatlakozó egyenes szak ...

                                               

Absztrakt automata

Az elméleti számítógép-tudományban, az automata-elmélet az absztrakt számítógépek elméletével és azok problémáival foglalkozik, illetve megoldást keres azokra. Az automata-elmélet közeli kapcsolatban áll a formális nyelvek elméletével, ugyanis a ...

                                               

Ackermann-függvény

Az Ackermann-függvény egy, a matematikai logikában definiált, de újabban a számítógéptudomány és a kombinatorika által is használt függvény. Egyszerű példa olyan rekurzív függvényre, ami nem primitív rekurzív. A függvény kétváltozós, mindkét vált ...

                                               

Adattisztítás

Az adattisztítás a statisztikai adatfeldolgozás bevezető lépéseinek egyike. Az adattisztítás során felmérjük az adatközlési és adatbeviteli hibákat felmérjük, hogy az eloszlások megfelelnek-e az előzetes elvárásainknak, vannak-e nem várt sűrűsödé ...

                                               

Adattömörítés

Az adattömörítés a számítógépes tudományágak egy területe, melynek célja az adatok feldolgozása oly módon, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, vagy minél gyorsabban lehessen őket továbbítani. Ez azért lehetséges, mert a valós világ adata ...

                                               

Church–Turing-tézis

A számításelméletben a Church–Turing-tézis az 1930-as években megfogalmazott sejtés, mely szerint minden formalizálható probléma, ami megoldható algoritmussal, az megoldható Turing-géppel is, illetve bármilyen, a Turing-gép fogalmával azonos szám ...

                                               

Determinisztikus véges állapotú gép

A számítástudományban a determinisztikus véges állapotú gép vagy determinisztikus véges állapotú automata egy véges állapotú gép, ahol minden állapot–bejövő szimbólum párhoz egy és csakis egy másik állapotba való átmenet tartozik. A DFA a regulár ...

                                               

Döntési fa

A döntési fa egy olyan, a döntéshozatalban használt grafikus modell, amit az optimális tevékenység határoz meg olyan esetekben, amikor több választási lehetőség is rendelkezésre áll, és a kimeneteik bizonytalanok. A diagram arról kapta a nevét, h ...

                                               

Elosztott számítások

Az elosztott számítások egy számítógépes feldolgozási módszer, ahol egy program különböző részei kettő vagy több számítógépen futnak párhuzamosan, és kommunikálnak egymással a hálózaton keresztül. Az elosztott számítások egy típusa a szegmentált ...

                                               

Emuláció

Emuláció - Egy adott működési környezetet más körülmények között utánzó technológia. Az emuláció lényege, hogy az emulált környezethez készült szoftverek és adatok feldolgozását lehetővé teszi az attól eltérő jellemzőkkel rendelkező környezetben ...

                                               

Fordított lengyel jelölés

Fordított lengyel jelölés ről, ismertebb nevén RPN-ről, vagy másképpen postfix jelölésről akkor beszélhetünk, ha egy aritmetikai műveletben az operátor az operandusok után áll. A fordított lengyel jelölésben a műveleti jelek olyan sorrendben szer ...

                                               

Hamming-távolság

A Hamming-távolság alatt két azonos hosszúságú bináris jelsorozat eltérő bitjeinek a számát értjük. A fogalmat kiterjeszthetjük két azonos hosszúságú szöveges karaktersorozatra is.

                                               

HyperThreading

A Hyper-threading hivatalosan Hyper-Threading technológia, röviden HT vagy HTT az Intel védett időosztásos szálkezelő megoldása, amelyet a számítások párhuzamosítására használnak. Az első hyper-threading technológiát alkalmazó processzorok megjel ...

                                               

Lambda-kalkulus

A lambda-kalkulus egy formális rendszer, amit eredetileg matematikai függvények tulajdonságainak vizsgálatára vezettek be. Az elmélet kidolgozói Alonzo Church és Stephen Cole Kleene voltak az 1930-as években. Church, 1936-ban, a λ-kalkulus segíts ...

                                               

Logikai kapu

A logikai kapuk valamely logikai alapműveletet, vagy ezek kombinációját megvalósító áramkörök. A bemeneti és kimeneti értékek logikai értékek, amelyeket feszültségszintek képviselnek. Pl. pozitív egyenes logika esetén a "0” értéke közel 0V, az "1 ...

                                               

Mester-tétel

A mester-tétel a rekurzív algoritmusok egy gyakran előforduló típusának az aszimptotikus bonyolultságának az elemzésére szolgál. A tétel lazán fogalmazva azt mondja meg, mennyi a teljes futásideje egy olyan algoritmusnak, ami minden lépésben a -s ...

                                               

Metaprogramozás

A metaprogramozás egy programozási módszer, amiben a számítógépes programok adatokként kezelnek programokat. Ez azt jelenti, hogy a program olvas, generál, elemez, transzformál egy másik programot, vagy futás közben módosítja önmagát. Bizonyos es ...

                                               

Minimálautomata

Egy adott szabályos nyelv által meghatározott, teljesen meghatározott DFA akkor minimálautomata, ha az adott nyelvet megvalósító DFA-k közül a lehető legkevesebb átmeneti állapottal rendelkezik. Mivel egy formális nyelvet több nyelvtan is generál ...

                                               

Naiv algoritmus

A problémát egyszerű módon megoldó, azonban nagy idő- és tárbonyolultságú algoritmusokat nevezzük naiv algoritmus oknak. A naiv jelző arra utal, hogy a megoldás nem optimális, mert "okosabb” algoritmussal a probléma kisebb idő- és tárköltséggel i ...

                                               

Nemdeterminisztikus véges állapotú gép

A számítógép-tudományban a nemdeterminisztikus véges állapotú gép vagy a nemdeterminisztikus véges állapotú automata, angol terminológiával a nondeterministic finite state machine vagy nondeterministic finite automaton egy véges állapotú gép ahol ...

                                               

Nyolckirálynő-probléma

A nyolckirálynő-probléma egy sakkfeladvány, lényege a következő: hogyan illetve hányféleképpen lehet 8 királynőt úgy elhelyezni egy 8×8-as sakktáblán, hogy a sakk szabályai szerint ne üssék egymást. Ehhez a királynő/vezér lépési lehetőségeinek is ...

                                               

Parciálisan rekurzív függvény

A parciálisan rekurzív függvények definíciója a bizonyításelmélet, illetve a komplexitáselmélet egyik fontos fogalma. Bizonyos, a természetes számokból ugyanoda képező, egy- vagy többváltozós függvényekről van szó. Megengedjük, hogy egy függvény ...

                                               

Párhuzamos algoritmus

A számítógép-tudományban a párhuzamos algoritmusok alatt olyan algoritmusokat értünk, amelyek a feladatot több részre osztva, több processzoron futnak egyidejűleg. Bizonyos algoritmusok, mint a lineáris keresés vagy a maximumkeresés, könnyen párh ...

                                               

Polimorfizmus (informatika)

A programozási nyelvekben és a típuselméletben a polimorfizmus egy egységes interfészre utal, amit különböző típusok valósítanak meg. A polimorf típuson végzett műveletek több különböző típus értékeire alkalmazhatók. Polimorfizmus többféleképpen ...

                                               

Prímfelbontás

A számelméletben a prímfelbontás az a folyamat, amikor egy összetett számot prím osztóira bontjuk. A törzstényezők szorzata az eredeti egész számmal egyenlő. Az eljárás eredménye prímek szorzata. Ezt a formulát az eredeti szám kanonikus alakjának ...

                                               

Reguláris nyelv

Egy reguláris nyelv minden esetben egy formális nyelv, ami kielégíti a következő ekvivalencia jellemzőket: elfogadja egy determinisztikus véges állapotú gép generálható egy prefix nyelvtan által elfogadja egy váltakozó véges automata meghatározha ...

                                               

Richardson-tétel

A matematikában a Richardson-tétel megmutatja, milyen mértékben döntheti el egy algoritmus, hogy bizonyos matematikai kifejezések egyenlőek. A tétel szerint a kifejezések egy bizonyos osztályára eldönthetetlen, hogy egy adott E kifejezés kielégít ...

                                               

Sejtautomata

A sejtautomaták olyan diszkrét modellek, amiket a számításelméletben, matematikában, mikrostruktúrák modellezésében használnak fel. A sejtautomata leggyakoribb formája: egy négyzetrácsban a sejttér ben helyezkedik el, a négyzetrácsok által közref ...

                                               

Számítógépfürt

A számítógépfürt hasonló felépítésű és feladatokat ellátó számítógépek lazán összekapcsolt csoportja, ami sok szempontból egy rendszernek látszik. Általában a fürt csomópontok nagy sebességű helyi hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz, minde ...

                                               

Template metaprogramozás

A template metaprogramozás a metaprogramozás egyik módszere. Lényege, hogy a fordító sablonokból generál ideiglenes kódot, amit összeszerkeszt a forrással, és ebből készíti a programot. A kimenetek fordítási idejűek, konstansok, adatszerkezetek é ...

                                               

Turing-gép

A Turing-gép fogalmát Alan Turing angol matematikus dolgozta ki az 1936-ban megjelent On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem című cikkében a matematikai számítási eljárások, algoritmusok precíz leírására, tágabb ér ...

                                               

X86 emulátorok

Az x86 processzorarchitektúra elsősorban a személyi számítógépek piacán közismert. Az x86 emulátorok ennek megfelelően többségében PC emulátorok, amelyek egy teljes x86-os személyi számítógép funkcionalitását képesek emulálni egy más platformon - ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →