ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Provisioning

Telekommunikációs körökben a provisioning kifejezés egy telekommunikációs szolgáltatás aktiválását vagy megváltoztatását jelenti. Egyfelől ez maga a folyamat, a felhasználói igény jelzésétől az összes szükséges változtatás megtételéig, másfelől p ...

                                               

Proxemika

A kommunikáció és a hétköznapi tevékenységek során a személyek között betartott távolság, a tér emberi felhasználása a kultúra egyik jellegzetes megnyilvánulási formája. Központjában a társadalmi és személyes tér problémája, valamint ennek érzéke ...

                                               

Public relations

A közönségkapcsolatok, vagy angol kifejezéssel public relations tevékenység tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával hosszútávon kölcsönös megértést, jóakaratot és ...

                                               

Q-kód

A Q-kódok, illetve az ezeket összefoglaló Q-kódex hárombetűs kódokból állnak, amelyek a hajózásban, a repülésben és az amatőr rádiózásban használatos típusüzeneteket nemzetközi szabvány szerint helyettesítik. A kódok első betűje mindig Q. A 20. s ...

                                               

Reklám

A reklám a hírcsere egy formája, rendszerint egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönöz, esetleg egy egész márka, cég, terület vagy pusztán csak egy cél javára szóló hírverés. Bővebb értelemben ezek összes ...

                                               

Reklámarc

A reklámarc egy olyan személy, akinek arca, alakja, hangja és egyéb személyiségjegyei egy adott cég termékét vagy szolgáltatását népszerűsíti. A reklámarc feladata a hostess feladatköréhez hasonló, aki rendezvényeken, termékbemutatókon, szakmai k ...

                                               

Retorikai szituáció

A retorikai szituáció egy beszédhelyzet, egy olyan szituáció ami az egyszerű embereket vagy képzett szakembereket valamilyen üggyel kapcsolatban megszólalásra készteti. Ettől függ az ügy milyensége, a szónoki megnyilatkozás fajtája, de ettől függ ...

                                               

Röplap

A röplap a szabad elektronikus média előtt politikai hírek, vélemények, felhívások gyors, közvetlen terjesztésére használt sajtótermék volt. A röpirat legkisebb terjedelmű változata. Kulturális, kereskedelmi változata a szórólap.

                                               

Sajtókapcsolatok

A sajtókapcsolatok kiépítése és fenntartása az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy egy vállalat vagy intézmény minőségi, releváns információkat juttasson el magáról a célközönségéhez. A sajtókapcsolatok vezető szerepet töltenek be a public r ...

                                               

Shannon–Weaver-modell

A Shannon-Weaver kommunikációs modell a kommunikáció matematika elméletből való megközelítése. A modellt Claude Shannon és Warren Weaver 1949-re dolgozta ki, a Bell Telephone Laboratories-nál folytatott kutatások alapján. A kommunikáció matematik ...

                                               

Stratégiai manőverezés

A stratégiai manőverezés a dialektikai és retorikai megközelítés közötti szakadékot hidalja át a vita elemzése során. A stratégiai manőverezés egyes lépéseinél ugyanis a felek retorikai célja attól függ, hogy mi a dialektikai cél. A vitázó a kial ...

                                               

Streisand-effektus

Streisand-effektus nak nevezzük azt a jelenséget, amikor az interneten publikált információ cenzúrázására vagy eltávolítására tett kísérlet ellentétes hatást vált ki, és ennek következtében az szélesebb körben ismertté válik. A jelenség nevét Bar ...

                                               

Szelfi

A szelfi önfotó, vagyis olyan fénykép, amit készítője önmagáról készít. Ebből következik, hogy a szelfi készítőjének a kép publikálásához nem kell engedélyt kérnie.

                                               

Szemiózis

A szemiózis a szemiotikában a jelek létrejöttének folyamata. Veleszületett képesség a jelek létrehozására és megragadására. Agyi tevékenység, amely irányítja és ellenőrzi a jelalkotást és jelmegragadást az egyszerű fiziológiai szignáltól kezdve a ...

                                               

Szignáldetekciós elmélet

A szignáldetekciós elmélet azt jellemzi és számszerűsíti, hogy egy rendszer milyen mértékben képes megkülönböztetni információt hordozó mintázatokat és random mintázatokat, amik az információ szempontjából zavaróak.

                                               

Szöveg

A szöveg megfelelője gyakorlatilag az összes európai nyelvben "Text", ami a latin "textum" szóból ered, amely szó eredeti jelentése: szövet, szöveg. A magyarban a nyelvújítás idején a jelentést magyar szóval jelöltük. A szöveg egy összefüggő és a ...

                                               

Tárgyalástechnikák

Érv: kijelentések olyan sorozata, amellyel egy állítás elfogadhatóságát akarjuk növelni. Érvelés: egy verbális és társas cselekvés, amely kijelentések valamilyen elrendezésének segítségével erősíteni vagy csökkenteni kívánja egy vitatott nézet el ...

                                               

Telemetria

A telemetria nagy távolságú adattovábbítást, távoli méréseket és vezérlést lehetővé tévő, jellemzően vezeték nélküli kommunikációs rendszer. A görög téle = távoli, messzire, és metreó= mér szavakból ered.

                                               

Titok

Ez a szócikk a titok általános jelentéséről szól. A titok jogi oltalmáról bővebben a titokvédelem, míg a titok biztonságtechnikai jelentéséről a titok biztonságtechnika szócikk szól. A titok olyan ismeret, adat, információ, amely egy adott időpon ...

                                               

Tömegkommunikáció

A kommunikációtudomány szerint a tömegkommunikáció a nyilvános kommunikációhoz tartozó kommunikációs típus. Jellemzője, hogy technikai eszközöket használ, nyilvános, és egyirányú, a nézők vagy hallgatók más kommunikációs csatornán keresztül válas ...

                                               

Tudománykommunikáció-elméletek

A deficit modell alapvetése, hogy a tudományos szakértők tudományos ismerete és a közönség tudományra vonatkozó ismerete között rés van, amely megszüntetésével minden jobb lesz – akármit is jelent ez, írja Bruce Lewenstein 2003-as tanulmányában. ...

                                               

Túl sokat állító kérdés

A vita argumentációs szakaszában az a cél, hogy megakadályozzuk az álláspontok torzulását. Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetjük a nem elfogadott premisszákat, illetve a már elfogadottakról nem állíthatjuk, hogy nem elfogadott kiindulási ...

                                               

Véleményvezér

A véleményvezér a kommunikációelméletben olyan befolyásos – vagy annak tartott – személy, aki az információkat másoknak interpretálja. A fogalmat Elihu Katz és Paul Felix Lazarsfeld használták először egy 1955-ös tanulmányukban. A fogalmat eseten ...

                                               

A vita érvelési szakasza

Egy ideálisnak vélt vitában négy szakasz különíthető el egymástól, melyek a következők: Az érvelési argumentációs szakaszban történik a kritikai ellenvetések visszaverése, majd a nyitó szakaszban nyilvánossá válnak a vita szerepei és elköteleződé ...

                                               

A vita nyitó szakasza

A kritikus vitáról felállított pragmadialektikai modellben a vita nyitószakasza a kritikus vita négy szakasza közül a második. Megelőzi a konfrontációs szakasz, követi az argumentációs, majd a zárószakasz. A nyitószakaszban nyilvánossá válnak a v ...

                                               

Vitatípusok

A viták minden esetben valamilyen konfliktus szituáción alapulnak. Különböző vitatípusokról beszélünk aszerint, hogy mi az uralkodó konfliktus a vitában, ez lehet az álláspontok, a különböző érdekek, vélemények vagy éppen érzelmek különbsége is. ...

                                               

Licenc

A licenc szót "engedély” értelemben használjuk. Az eredetileg latin licencia szó az elmúlt évtizedekben német, illetve angol közvetítéssel került a köztudatba. Előforduló pontatlan használati formája, amikor az angolszász szövegkörnyezetből "enge ...

                                               

Licencburjánzás

A licencburjánzás fogalom azt a jelenséget takarja, amikor a szoftvereket vagy szoftvercsomagokat egynél több licenc alatt bocsátják ki. A licencburjánzás problémája elsősorban a szabad szoftvereket fejlesztő közösséget érinti, amikor egy fejlesz ...

                                               

Open Database License

Az Open Database License az Open Knowledge Foundation Open Data Commons nevű projektjének egy terméke, egy olyan, a Creative Commons "Attribution-ShareAlike” licencéhez hasonló jogokat kíván biztosítani adatoknak, adatcsoportoknak és adatbázisokn ...

                                               

Shareware

A shareware olyan szellemi termék, amelyet a készítője ingyen hoz nyilvánosságra, de bizonyos felhasználási formák esetében, illetve egy megadott idő letelte után valamilyen díjat vagy a haszonból való részesedést kér a felhasználójától.

                                               

Származékos mű

Származékos mű egy szerzői jogi fogalom; olyan mű, amely más, már létező műveken alapul – így pl. fordításon, zenei feldolgozáson, színpadra alkalmazáson, regényként való feldolgozáson, megfilmesítésen, hangfelvételen, művészi reprodukción, rövid ...

                                               

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligenciának egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük. A fogalmat legtöbbször a számítógépekkel társítjuk. A köznyelvben több külön jelentésben használják: Végül, a mestersé ...

                                               

AIML

Az AIML, más néven Artificial Intelligence Markup Language az XML egy dialektusa, ami természetes nyelvi inputra reagáló számítógépes beszélgető programok, úgynevezett csevegőprogramok készítésére alkalmas. A nyelv és az arra épülő program az úgy ...

                                               

Alfa-béta vágás

Az alfa-béta vágás egy játékelméleti keresési algoritmus, amellyel csökkenthető a játékfában lévő kiértékelendő állások száma a minimax algoritmus által szükséges kiértékelésekhez képest. Az algoritmust az olyan kétszemélyes játékoknál mint példá ...

                                               

ALICE

A.L.I.C.E. egy díjnyertes, természetes nyelven kommunikáló beszélgetőbot, egy program, amely párbeszédet valósít meg egy emberrel, az ember szöveges bemenetét egy heurisztikus mintán keresztül szabályokkal veti össze. Az ötlet Joseph Weizenbaum k ...

                                               

AlphaGo

Az AlphaGo a Google DeepMind által kifejlesztett számítógépes goprogram, mely 2015 októberében elsőként vert meg profi gojátékost előnykő nélkül 19×19 mezős táblán. Az program algoritmusa a gépi tanulás és a fabejárási technikákat kombinálja, ami ...

                                               

AlphaGo és I Szedol gomérkőzése

Az AlphaGo vs. I Szedol gomérkőzés a Google DeepMind által kifejlesztett AlphaGo számítógépes goprogram és I Szedol dél-koreai 9 danos profi gojátékos között folyt 2016. március 9. és 15. között, melyen az AlphaGo 4–1-es végeredménnyel győzött.

                                               

Boids

A Boids egy Craig Reynolds által 1986-ban kifejlesztett mesterséges élet program, ami a madárrajoknál megfigyelhető emergens viselkedést szimulálja virtuális lények segítségével. Más emergens jelenségekhez hasonlóan a boidok is egyszerű viselkedé ...

                                               

Captcha

A CAPTCHA a számítástechnikában olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A szó az angol Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart kifejezés rövidítése. A teszt so ...

                                               

Cleverbot

A Cleverbot webalkalmazás mesterséges intelligencia használatával a felhasználókkal végzett beszélgetésekből tanul. Rollo Carpenter készítette, és 1997-ben jelent meg az interneten. Az első 10 évben Rollo és kollégái beszéltek a robottal, mára tö ...

                                               

Eliza (program)

Az Eliza programot Joseph Weizenbaum tervezte 1966-ban az MIT-n, azzal a szándékkal, hogy a program képes legyen részt venni emberrel vagy egy másik programmal folytatott beszélgetésben. Nevét a szegény családból származó virágáruslányról, Eliza ...

                                               

Gépi fordítás

A gépi fordítás olyan automatikus fordítási eljárás, amelynek során egy adott nyelvű szöveget egy másik nyelvre számítógépes program segítségével fordítanak le.

                                               

Képkeresés

A képkereső rendszer egy számítógépes rendszer, amely böngészésre, keresésre és a digitális képek nagy adatbázisából történő lekérésére szolgál. A legtöbb hagyományos és elterjedt képlekérdezési módszer valamilyen metaadat hozzáadásának módszerét ...

                                               

Lágy számítási modell

A lágy számítási modell a mesterséges intelligencia kutatásának egyik kiemelkedő területe. Három kutatási irányzatot foglal magába: genetikus algoritmus és neurális hálózat, fuzzy logika E három területet magába foglaló lágy számítási modell kiin ...

                                               

Lifelog

2003 közepén az amerikai védelmi minisztériumon belül működő DARPA, melynek a nevéhez köthetők olyan "kisebb” fejlesztések, mint az Internet, vagy a F–117 és B–2 bombázók fejlesztése, egy új projektbe kezdett LifeLog néven. A fejlesztés célja egy ...

                                               

Lifelong Planning A*

Az LPA* vagy Lifelong Planning A* egy heurisztikus keresési algoritmus, amely az A*-on alapul. Először Sven Koenig és Maxim Likhachev írta le 2001-ben.

                                               

Loebner-díj

A Loebner-díj egy évente megrendezett verseny, amelyen a zsűri a legemberszerűbbnek bizonyuló csevegőrobotot díjazza. A verseny hét fordulóból áll és lényegében Turing-tesztek sorának fogható fel, amiben a zsűri egy-egy tagja egy számítógépes kép ...

                                               

MI-hatás

MI-hatás nak nevezzük azt a jelenséget, amikor a mesterséges intelligencia területén elért előrelépések tényleges jelentőségüknél csekélyebbnek tűnnek az emberek szemében pusztán azért, mert immár az is egy elért és érthető eredménnyé vált – és m ...

                                               

Neurális hálózat

A neurális hálózat biológiai neuronok összekapcsolt csoportja. Modern használatban a szó alatt a mesterséges neurális hálót értjük, amelyek mesterséges neuronokból állnak. Így a neurális háló kifejezés két különböző koncepciót is jelent: A biológ ...

                                               

Szakértői rendszer

Szakértői rendszer nek vagy más néven tudásalapú rendszernek olyan rendszert nevezünk, amely tartalmaz szakértő ember/munkavállaló által birtokolt feladat-specifikus tudást és analitikus képességet, melyek nélkül az adott feladat nem valósítható ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →